Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Діджіталізація маркетингу як інноваційний інструмент оцінювання клієнтів

Наталія Пархоменко 1,*, ,   , Петер Стархонь 1, , Лусія Вілчекова 1, , Франтішек Ольшавскі 1,
 1. Університет Коменського в Братиславі, Словаччина

     * Corresponding author

Received: 18 January 2024

Revised: 10 March 2024

Accepted: 18 March 2024

Abstract

У статті аналізується цифровізація музейного маркетингу як інноваційного інструменту оцінки клієнтів. Проведено контент-аналіз цифрових інструментів, створених найбільш відвідуваними музеями світу в соціальних мережах Facebook, Twitter та Instagram. Для отримання статистичної інформації про сторінки музеїв у соціальних мережах використовувався інструмент аналітики та управління соціальними мережами Fanpage Karma. Fanpage Karma фільтрує рейтинг сторінок компаній в соціальних мережах за обраними показниками. Кореляція між кількістю відвідувань музею та показниками, що демонструють взаємодію музею з відвідувачами за допомогою соціальних мереж, такими як кількість шанувальників, індекс ефективності сторінки, кількість публікацій на день, темпи зростання підписників, взаємодії з публікаціями, загальна кількість оцінених реакцій і коментарів. Метою роботи є аналіз впливу процесів цифровізації музейного маркетингу на відвідування музеїв та, як наслідок, економічний розвиток музейного бізнесу. Для моніторингу стратегії цифровізації маркетингової діяльності музею використано змішаний підхід на основі якісного та кількісного аналізу. Проведено багатофакторний аналіз для визначення зв’язку між відвідуваністю музеїв та взаємодією музеїв із підписниками в соціальних мережах. Доведено, що впровадження цифрових технологій у музейний маркетинг може залучити відвідувачів і вивести заклад на новий інформаційний рівень. Дослідження показує однаковий високий рівень впливу всіх соціальних мережах на кількість відвідувань щодо показників кількість шанувальників, кількість постів на день, взаємодія із підписниками, кількість реакцій і коментарів. Робота дозволяє пізнати потенційну аудиторію музею, її потреби, запити, спрогнозувати інтереси окремих категорій відвідувачів музею. Наукова новизна та оригінальність дослідження полягає в використанні цифрових маркетингових інструментів для оцінювання їх впливу на поведінку клієнтів. Результати дослідження можуть бути корисними для розробки систем моніторингу та стратегічного управління маркетингом при оцінці поведінки споживачів на контент соціальних мереж на підприємствах різних галузей.

Keywords: діджиталізація; інноваційні маркетингові інструменти; музейний маркетинг; аналітика та управління соціальними мережами; соціальні мережі.

How to Cite: Parkhomenko, N., Starchon, P., Vilcekova, L., & Olsavsky, F. (2024). Digitalization of Marketing as an Innovation Tool for Customers’ Evaluation. Marketing and Management of Innovations, 15(1), 120–130. https://doi.org/10.21272/mmi.2024.1-10

Abstract Views

PDF Downloads

References

 1. Anderson, G. (Ed.). (2004). Reinventing the museum: Historical and contemporary perspectives on the paradigm shift. Rowman Altamira. [Google Scholar]
 2. Black, G. (2010). The engaging museum: Developing Museums for Visitor Involvement. Routledge. [Google Scholar]
 3. Czerwiński, M. (2022). Quantifying factors influencing the interest in museums with the use of marketing mix modelling. Museum Management and Curatorship, 1–18. [Google Scholar] [CrossRef]
 4. Da Silva, J. (2022). Visitor Figures 2021: The 100 most popular art museums in the world—However, is Covid still taking its toll. The Art Newspaper28. [Link]
 5. Heras-Pedrosa, C., Iglesias-Sánchez, P. P., Jambrino-Maldonado, C., López-Delgado, P., & Galarza-Fernández, E. (2022). Museum Communication Management in digital ecosystems. impact of COVID-19 on Digital strategy. Museum Management and Curatorship, 38(5), 548–570. [Google Scholar] [CrossRef]
 6. International Council of Museums. (2013). Code of Ethics. International Council of Museums. [Link]
 7. Kamall, M., & Pramanik, S. A. K. (2015). Identifying Factors Influencing Visitors to Visit Museums in Bangladesh and Setting Marketing Strategies for Museums. Journal of Business and Management, 17(10), 85–92. [Gooogle Scholar]
 8. Komarac, T., Ozretic-Dosen, D., & Skare, V. (2019). Managing edutainment and perceived authenticity of museum visitor experience: Insights from qualitative study. Museum Management and Curatorship, 35(2), 160–181. [Google Scholar] [CrossRef]
 9. Kotler, N. G., Kotler, P., & Kotler, W. I. (2008). Museum marketing and strategy: Designing missions, building audiences, generating revenue and resources. Jossey-Bass A Wiley Imprint. [Google Scholar]
 10. Kotler, N., & Kotler, P. (2007). Can museums be all things to all people?: Missions, goals, and marketing’s role. Museum Management and Curatorship, 18(3), 271–287. [Google Scholar] [CrossRef]
 11. Luo, N., Zhu, Z., Ni, Y., Haodong, L., & Zhang, J. (2022). The impact of social media marketing activities in the museum industry. Online Information Review. [Google Scholar][CrossRef]
 12. Museums tourism market. (2021). Future Market Insight. [Link]
 13. Nguyen, L. (2021). Factors Influencing Museum Visits: An Empirical Study in Vietnam. Journal of Asian Finance, Economics and Business. 8(8), 217–227. [Google Scholar]
 14. Noehrer, L., Gilmore, A., Jay, C., & Yehudi, Y. (2021). The impact of COVID-19 on Digital Data Practices in museums and art galleries in the UK and the US. Humanities and Social Sciences Communications, 8(1). [Google Scholar] [CrossRef]
 15. Parkhomenko, I. (2019). Component forms of demand for cultural events in Ukraine (example of museums). Bulletin of the Kyiv National University of Culture and Arts. Series: Management of sociocultural activities. 2(1). [Google Scholar] [CrossRef]
 16. Pekarik, A. J. (2011). The long horizon: The Shared Value of Museums. Curator: The Museum Journal, 54(1), 75–78. [Google Scholar][CrossRef]
 17. Plaza, B., Aranburu, I., & Esteban, M. (2021). Superstar Museums and global media exposure: Mapping the positioning of the Guggenheim Museum Bilbao Through Networks. European Planning Studies, 30(1), 50–65. [Google Scholar] [CrossRef]
 18. Shao, J., Ying, Q., Shu, S., Morrison, A. M., & Booth, E. (2019). Museum tourism 2.0: Experiences and satisfaction with shopping at the National Gallery in London. Sustainability, 11(24), 7108. [Google Scholar] [CrossRef]
 19. Statista Research Department. (2023). Top travel markets by tourism GDP worldwide 2022. Statista. [Link]
 20. Un tourism: Bringing the world closer. Tourism Grows 4% in 2021 but Remains Far Below Pre-Pandemic Levels. (2023). [Link]
 21. Zollo, L., Rialti, R., Marrucci, A., & Ciappei, C. (2021). How do museums foster loyalty in tech-savvy visitors? the role of social media and Digital experience. Current Issues in Tourism, 25(18), 2991–3008. [Google Scholar] [CrossRef]

View articles in other formats

License

Coyright

Copyright (c) 2024 The Author(s).

Published by Sumy State University

Issue