Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Інновації в енергетиці як потужний каталізатор фінансових перетворен

Вадим Стрієлковські1,*,  
 1. Університет Каліфорнії, Берклі, США
 2. Чеський університет природничих наук, Прага, Чеська Республіка.

     * Corresponding author

Received: 10 October 2023

Revised: 16 February 2024

Accepted: 13 March 2024

Abstract

Традиційно прийнято вважати, що фінансові інновації відіграють визначальну роль у процесах енергетичних переходів, сприяючи зміні від використання традиційних викопних видів палива до інтеграції відновлюваних джерел енергії. Однак, детальний аналіз взаємозв’язку між цими процесами виявляє існування взаємної динаміки, де інновації в сфері енергетики можуть істотно стимулювати фінансові трансформації. Перехід до відновлюваних джерел енергії, зокрема, потребує значних фінансових інвестицій, що стимулює розвиток нових фінансових інструментів, таких як зелені облігації та інноваційні моделі фінансування, спрямовані на підтримку сектора відновлюваної енергії. Взаємозалежність між енергетичними переходами та фінансовими інноваціями демонструє здатність фінансових установ адаптуватися до змінних потреб ініціатив сталого розвитку. Поширення зелених енергетичних рішень спонукає фінансовий сектор до розроблення інноваційних стратегій для забезпечення цих переходів. Свідченням зростаючого академічного інтересу до дослідження цих симбіотичних відносин є збільшення кількості публікацій, проіндексованих у базі даних Web of Science, від 10 у 2015 році до 113 у 2023 році, що вказує на стрімкий розвиток досліджень з цієї проблематики. Ця стаття надає комплексний бібліометричний аналіз існуючої наукової літератури з питань взаємозв’язку між енергетичним переходом і фінансовими інноваціями. З використанням мережевого аналізу та програмного забезпечення VOSviewer автором виявлено ключові тенденції та закономірності у міждисциплінарних дослідженнях. Результати дослідження свідчать про те, що енергетичні переходи не лише отримують вигоду від фінансових інновацій, але й виступають значущими каталізаторами змін у фінансовому секторі, що підтверджується різноманітними сучасними та історичними прикладами. Вказаний взаємний вплив акцентує критичну важливість прогресу в сфері енергетики для розвитку фінансових практик та інструментарію. Дослідження, представлене в даній статті, значною мірою сприяє глибшому розумінню взаємопосилення енергетичних переходів і фінансових інновацій, що має істотні наслідки для політичних діячів, інвесторів та науковців, зосереджених на підтримці стійкості енергетичних екосистем та фінансового ринку.

Keywords: енергетичні інновації; сталий розвиток; відновлювальна енергія; зелене фінансування; фінансові інновації.

How to Cite: Strielkowski, W. (2024). Innovations in the Energy Sector as a Powerful Catalyst for Financial Transformations. Marketing and Management of Innovations, 15(1), 131–142. https://doi.org/10.21272/mmi.2024.1-11

Abstract Views

PDF Downloads

References

 1. Accominotti, O., & Ugolini, S. (2020). International trade finance from the origins to the present: market structures, regulation and governance, arXiv preprint, arXiv, 2009.08668. [Google Scholar] [CrossRef]
 2. Afshan, S., Ozturk, I., & Yaqoob, T. (2022). Facilitating renewable energy transition, ecological innovations and stringent environmental policies to improve ecological sustainability: evidence from MM-QR method. Renewable Energy, 196, 151–160. [Google Scholar] [CrossRef]
 3. Barca, S. (2011). Energy, property, and the industrial revolution narrative. Ecological Economics, 70(7), 1309–1315. [Google Scholar][CrossRef]
 4. Bhutta, U. S., Tariq, A., Farrukh, M., Raza, A., & Iqbal, M. K. (2022). Green bonds for sustainable development: Review of literature on development and impact of green bonds. Technological Forecasting and Social Change, 175, 121378. [Google Scholar] [CrossRef]
 5. Bogdanov, D., Ram, M., Aghahosseini, A., Gulagi, A., Oyewo, A. S., Child, M., & Breyer, C. (2021). Low-cost renewable electricity as the key driver of the global energy transition towards sustainability. Energy, 227, 120467. [Google Scholar] [CrossRef]
 6. Cantarero, M. M. V. (2020). Of renewable energy, energy democracy, and sustainable development: A roadmap to accelerate the energy transition in developing countries. Energy Research & Social Science, 70, 101716. [Google Scholar] [CrossRef]
 7. Cassis, Y. (2010). Capitals of capital: the rise and fall of international financial centres 1780-2009. Cambridge: Cambridge University Press. [Link]
 8. Cortellini, G., & Panetta, I. C. (2021). Green bond: A systematic literature review for future research agendas. Journal of Risk and Financial Management, 14(12), 589. [Google Scholar] [CrossRef]
 9. Croutzet, A., & Dabbous, A. (2021). Do FinTech trigger renewable energy use? Evidence from OECD countries. Renewable Energy, 179, 1608–1617. [Google Scholar] [CrossRef]
 10. Du, J., Shen, Z., Song, M., & Vardanyan, M. (2023). The role of green financing in facilitating renewable energy transition in China: Perspectives from energy governance, environmental regulation, and market reforms. Energy Economics, 120, 106595. [Google Scholar][CrossRef]
 11. Dunz, N., Naqvi, A., & Monasterolo, I. (2021). Climate sentiments, transition risk, and financial stability in a stock-flow consistent model. Journal of Financial Stability, 54, 100872. [Google Scholar] [CrossRef]
 12. ENFIN (2023). Energy Transitions and the Rise and Fall of Great Financial Centersю [Link]
 13. Grijalvo, M., & García-Wang, C. (2023). Sustainable business model for climate finance. Key drivers for the commercial banking sector. Journal of Business Research, 155, 113446. [Google Scholar] [CrossRef]
 14. Hailiang, Z., Iqbal, W., Yin Chau, K., Raza Shah, S. A., Ahmad, W., & Hua, H. (2023). Green finance, renewable energy investment, and environmental protection: empirical evidence from BRICS countries. Economic research, 36(2), 2125032. [Google scholar] [CrossRef]
 15. Hassan, Q., Viktor, P., Al-Musawi, T. J., Ali, B. M., Algburi, S., Alzoubi, H. M., & Jaszczur, M. (2024). The renewable energy role in the global energy Transformations. Renewable Energy Focus, 48, 100545. [Google Scholar] [CrossRef]
 16. Hezam, I. M., Mishra, A. R., Rani, P., Cavallaro, F., Saha, A., Ali, J., Strielkowski, W., & Štreimikienė, D. (2022). A hybrid intuitionistic fuzzy-MEREC-RS-DNMA method for assessing the alternative fuel vehicles with sustainability perspectives. Sustainability, 14(9), 5463. [Google Scholar] [CrossRef]
 17. Hoicka, C. E., Lowitzsch, J., Brisbois, M. C., Kumar, A., & Camargo, L. R. (2021). Implementing a just renewable energy transition: Policy advice for transposing the new European rules for renewable energy communities. Energy Policy, 156, 112435. [Google Scholar] [CrossRef]
 18. IRENA (2020). Energy Transformation Can Create More than 40 m Jobs in Renewable Energy. [Link]
 19. JI, M., & Zhang, X. (2023). Assessing the impacts and mechanisms of green bond financing on the enhancement of green management and technological innovation in environmental conservation enterprises. Journal of the Knowledge Economy, 31, 10032–10044. [Google Scholar][CrossRef]
 20. Jiang, Z., Lyu, P., Ye, L., & Wenqian Zhou, Y. (2020). Green innovation transformation, economic sustainability and energy consumption during China’s new normal stage. Journal of Cleaner Production, 273, 123044. [Google Scholar] [CrossRef]
 21. Kalair, A., Abas, N., Saleem, M. S., Kalair, A. R., & Khan, N. (2021). Role of energy storage systems in energy transition from fossil fuels to renewables. Energy Storage, 3(1), e135. [Google Scholar] [CrossRef]
 22. Kennedy, C. A. (2023). Biophysical economic interpretation of the Great Depression: A critical period of an energy transition. Journal of Industrial Ecology, 27(4), 1197–1211. [Google Scholar] [CrossRef]
 23. Kuzmin, E., Vlasov, M., Strielkowski, W., Faminskaya, M., & Kharchenko, K. (2023). Human capital in the sustainable economic development of the energy sector, arXiv preprint, arXiv, 2312.06450. [Google Scholar] [CrossRef]
 24. Le Billon, P., & Kristoffersen, B. (2020). Just cuts for fossil fuels? Supply-side carbon constraints and energy transition. Environment and Planning A: Economy and Space, 52(6), 1072–1092. [Google Scholar] [CrossRef]
 25. Li, M., Hamawandy, N. M., Wahid, F., Rjoub, H., & Bao, Z. (2021). Renewable energy resources investment and green finance: Evidence from China. Resources Policy, 74, 102402. [Google Scholar] [CrossRef]
 26. Liu, H., Yao, P., Latif, S., Aslam, S., & Iqbal, N. (2022). Impact of Green financing, FinTech, and financial inclusion on energy efficiency. Environmental Science and Pollution Research, 29, 18955–18966. [Google Scholar] [CrossRef]
 27. Luderer, G., Madeddu, S., Merfort, L., Ueckerdt, F., Pehl, M., Pietzcker, R., & Kriegler, E. (2022). Impact of declining renewable energy costs on electrification in low-emission scenarios. Nature Energy, 7(1), 32–42. [Google Scholar] [CrossRef]
 28. Miller, M. B. (2012). Europe and the maritime world: A twentieth-century history. Cambridge: Cambridge University Press. [Link]
 29. Moe, E. (2010). Energy, industry and politics: Energy, vested interests, and long-term economic growth and development. Energy, 35(4), 1730–1740. [Google Scholar] [CrossRef]
 30. Muratori, M., Alexander, M., Arent, D., Bazilian, M., Cazzola, P., Dede, E. M., & Ward, J. (2021). The rise of electric vehicles—2020 status and future expectations. Progress in Energy, 3(2), 022002. [Google Scholar] [CrossRef]
 31. Ng, A. W., Nathwani, J., Fu, J., & Zhou, H. (2021). Green financing for global energy sustainability: prospecting transformational adaptation beyond Industry 4.0. Sustainability: Science, Practice and Policy, 17(1), 377–390. [Google Scholar] [CrossRef]
 32. Onifade, S. T., & Alola, A. A. (2022). Energy transition and environmental quality prospects in leading emerging economies: the role of environmental‐related technological innovation. Sustainable Development, 30(6), 1766–1778. [Google Scholar] [CrossRef]
 33. Osman, A. I., Chen, L., Yang, M., Msigwa, G., Farghali, M., Fawzy, S., & Yap, P. S. (2023). Cost, environmental impact, and resilience of renewable energy under a changing climate: a review. Environmental Chemistry Letters, 21(2), 741–764. [Google Scholar] [CrossRef]
 34. Ostergaard, P. A., Duic, N., Noorollahi, Y., Mikulcic, H., & Kalogirou, S. (2020). Sustainable development using renewable energy technology. Renewable Energy, 146, 2430–2437. [Google Scholar] [CrossRef]
 35. Polzin, F., & Sanders, M. (2020). How to finance the transition to low-carbon energy in Europe? Energy Policy, 147, 111863. [Google Scholar][CrossRef]
 36. Qadir, S. A., Al-Motairi, H., Tahir, F., & Al-Fagih, L. (2021). Incentives and strategies for financing the renewable energy transition: A review. Energy Reports, 7, 3590–3606. [Google Scholar] [CrossRef]
 37. Rzayeva, U., Guliyeva, A., & Jafarova, N. (2021). Analysis of some indicators by means of fuzzy logic on the example of Azerbaijani energy enterprises. E3S Web of Conferences, 250, 02001. [Google Scholar] [CrossRef]
 38. Saadaoui, H., & Chtourou, N. (2023). Do institutional quality, financial development, and economic growth improve renewable energy transition? Some Evidence from Tunisia. Journal of the Knowledge Economy, 14(3), 2927–2958. [Google Scholar] [CrossRef]
 39. Sadiq, M., Amayri, M. A., Paramaiah, C., Mai, N. H., Ngo, T. Q., & Phan, T. T. H. (2022). How green finance and financial development promote green economic growth: deployment of clean energy sources in South Asia. Environmental Science and Pollution Research, 29(43), 65521–65534. [Google Scholar] [CrossRef]
 40. Sciarelli, M., Cosimato, S., Landi, G., & Iandolo, F. (2021). Socially responsible investment strategies for the transition towards sustainable development: The importance of integrating and communicating ESG. The TQM Journal, 33(7), 39-56. [Google Scholar] [CrossRef]
 41. Seibert, M. K., & Rees, W. E. (2021). Through the eye of a needle: an eco-heterodox perspective on the renewable energy transition. Energies, 14(15), 4508. [Google Scholar] [CrossRef]
 42. Semieniuk, G., Campiglio, E., Mercure, J. F., Volz, U., & Edwards, N. R. (2021). Low‐carbon transition risks for finance. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, 12(1), e678. [Google Scholar] [CrossRef]
 43. Sinha, A., Ghosh, V., Hussain, N., Nguyen, D. K., & Das, N. (2023). Green financing of renewable energy generation: Capturing the role of exogenous moderation for ensuring sustainable development. Energy Economics, 126, 107021. [Google Scholar] [CrossRef]
 44. Strielkowski, W. (2019). Social Impacts of Smart Grids: The Future of Smart Grids and Energy Market Design. Elsevier: London. [Google Scholar]
 45. Strielkowski, W. (2021). Energy research and social sciences: thinking outside the box. E3S Web of Conferences, 250, 07001. [Google Scholar][CrossRef]
 46. Strielkowski, W. (2024). Energy Transitions and Financial Transformation: A Case of Energy and Financial Development in Late 18th-Early 19th Century Britain. Preprints, 2024021180. [Google Scholar] [CrossRef]
 47. Strielkowski, W., Civín, L., Tarkhanova, E., Tvaronavičienė, M., & Petrenko, Y. (2021). Renewable energy in the sustainable development of electrical power sector: A review. Energies, 14(24), 8240. [Google Scholar] [CrossRef]
 48. Strielkowski, W., Samoilikova, A., Smutka, L., Civín, L., & Lieonov, S. (2022). Dominant trends in intersectoral research on funding innovation in business companies: A bibliometric analysis approach. Journal of Innovation & Knowledge, 7(4), 100271. [Google Scholar][CrossRef]
 49. Sunio, V., Mendejar, J., & Nery, J. R. (2021). Does the greening of banks impact the logics of sustainable financing? The case of bank lending to merchant renewable energy projects in the Philippines. Global Transitions, 3, 109–118. [Google Scholar] [CrossRef]
 50. Taghizadeh-Hesary, F., & Yoshino, N. (2020). Sustainable solutions for green financing and investment in renewable energy projects. Energies, 13(4), 788. [Google Scholar] [CrossRef]
 51. Tan, K. M., Babu, T. S., Ramachandaramurthy, V. K., Kasinathan, P., Solanki, S. G., & Raveendran, S. K. (2021). Empowering smart grid: A comprehensive review of energy storage technology and application with renewable energy integration. Journal of Energy Storage, 39, 102591. [Google Scholar] [CrossRef]
 52. Taylor, J. (2021). Inside and outside the London Stock Exchange: stockbrokers and speculation in late Victorian Britain. Enterprise & Society, 22(3), 842–877. [Google Scholar] [CrossRef]
 53. Udeagha, M. C., & Ngepah, N. (2023). The drivers of environmental sustainability in BRICS economies: do green finance and fintech matter? World Development Sustainability, 3, 100096. [Google Scholar] [CrossRef]
 54. Usman, M., & Hammar, N. (2021). Dynamic relationship between technological innovations, financial development, renewable energy, and ecological footprint: fresh insights based on the STIRPAT model for Asia Pacific Economic Cooperation countries. Environmental Science and Pollution Research, 28(12), 15519–15536. [Google Scholar] [CrossRef]
 55. Vakulchuk, R., Overland, I., & Suryadi, B. (2023). ASEAN’s energy transition: How to attract more investment in renewable energy. Energy, Ecology and Environment, 8(1), 1–16. [Google Scholar] [CrossRef]
 56. Verde, S. F., & Borghesi, S. (2022). The International Dimension of the EU Emissions Trading System: Bringing the Pieces Together. Environmental and Resource Economics, 83(1), 23–46. [Google Scholar] [CrossRef]
 57. Wang, S., Sun, L., & Iqbal, S. (2022). Green financing role on renewable energy dependence and energy transition in E7 economies. Renewable Energy, 200, 1561–1572. [Google Scholar] [CrossRef]
 58. Zeraibi, A., Jahanger, A., Adebayo, T. S., Ramzan, M., & Yu, Y. (2023). Greenfield investments, economic complexity, and financial inclusion-environmental quality nexus in BRICS Countries: Does renewable energy transition matter? Gondwana Research, 117, 139–154. [Google Scholar] [CrossRef]

View articles in other formats

License

Coyright

Copyright (c) 2024 The Author(s).

Published by Sumy State University

Issue