Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Розвиток ринку е-комерції у Польщі в умовах активізації міграційних процесів

Тетяна Затонацька 1,*,   , Яна Фаренюк 1, , Вітавтас Юшчюс 2, , Юргіта Мартінкене 3, ,Олена Максимчук 1,  
 1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
 2. Університет Клайпеди, Литва
 3. Литовський бізнес-коледж, Литва

* Corresponding author

Received: 20 September 2023

Revised: 15 January 2024

Accepted: 15 March 2024

Abstract

Наслідки війни в Україні та міграція вплинули на ринок електронної комерції країн-реципієнтів, спричинивши як можливості у вигляді збільшення частки споживачів, так і виклики у вигляді відсутності чіткого бачення розвитку. Метою роботи є дослідження впливу міграційних процесів на розвиток електронної торгівлі в Польщі та вивчення можливості використання методів прогнозування компаніями електронної торгівлі в умовах впливу міграційних процесів для подальшого планування діяльності. Відповідно до мети дослідження вирішувалися наступні завдання: дослідити сучасний стан розвитку електронної комерції під впливом міграційних процесів; дослідити сучасні міграційні процеси та їх вплив на світову економіку; оцінити вплив міграційних процесів з України на польський ринок; дослідити кейс польського інтернет-магазину та розробити модель прогнозування даних та планування його діяльності під впливом міграційних процесів. Для досягнення мети було побудовано 3 моделі: множинної регресії – для оцінки рівня впливу міграційних процесів на електронну комерцію; нейронна мережа для прогнозування продажів магазину електронної комерції в Польщі; кластерний аналіз – для виявлення кластерів товарів, які найбільше постраждали від міграційних процесів. Проаналізовано особливості сучасних міграційних процесів, а також оцінено зворотний вплив міграції як драйвера розвитку електронної комерції. Міграція стимулює електронну комерцію через зміну поведінки споживачів і шляхів логістики, підвищення рівня експорту та імпорту та поширення цифрового підприємництва. На основі даних польського інтернет-магазину було проведено моделювання на основі макроекономічних та міграційних показників, щоб дослідити вплив змін ринкової ситуації на діяльність компанії та визначити чинники, які мали на неї найбільший вплив. Таким чином, за результатами аналізу за допомогою побудованих моделей було досліджено вплив міграції на електронний бізнес у Польщі. Регресійний аналіз встановив, що міграційні процеси сприяли розвитку продажів польського інтернет-магазину через збільшення споживачів-мігрантів та підвищення рівня цін. За допомогою машинного навчання була побудована нейронна мережа, типологія якої враховує вплив макроекономічних і демографічних чинників під час прогнозування. За допомогою кластерного аналізу досліджено асортимент інтернет-магазину та виділено кластери за обсягом продажів та впливом мігрантів. Встановлено, що після початку міграційного руху найбільше зросли категорії, які характеризуються галопуючим попитом з боку біженців, зокрема на продукти дитячого харчування, побутову техніку та телефони, меблі, засоби зв’язку.

Keywords: електронна комерція; міграція; прогнозування; моделювання; машинне навчання; великі дані; Data Science; регресійний аналіз; кластеризація; нейронна мережа.

How to Cite: Zatonatska, T., Fareniuk, Y., Juscius, V., Martinkiene, Ju. & Maksymchuk, O. (2024). The Development of the E-Commerce Market in Poland in the Conditions of Intensification of Migration Processes. Marketing and Management of Innovations, 15(1), 160–177. https://doi.org/10.21272/mmi.2024.1-13

Abstract Views

PDF Downloads

References

 1. Bosma, N., Hill, S., Ionescu-Somers, A., Kelley, D., Levie, J., & Tarnawa, A. (2020). GEM Global Report 2019/2020. The Global Entrepreneurship Monitor. [Link]
 2. Comeau, N. (2019). Predictive analytics in migration. Progress Solved. [Link]
 3. Committee on Payments and Market Infrastructures (2022). Interlinking payment systems and the role of application programming interfaces: a framework for cross-border payments. [Link]
 4. Cottier, T., & Shingal, A. (2021). Migration, International Trade and Foreign Direct Investment in the Twenty-first Century: Towards a New Common Concern of Humankind. International Organization for Migration (IOM). [Link]
 5. Czaika, M., & Reinprecht, C. (2020). Drivers of migration: A synthesis of knowledge 2020. International Migration Institute. [Link]
 6. Deng, F., Lin, Y., & Jiang, X. (2023). Influence mechanism of consumers’ characteristics on impulsive purchase in E-commerce livestream marketing. Computers in Human Behavior, 148, article 107894. [Google Scholar] [CrossRef]
 7. Duan, C., Kotey, B., & Sandhu, K. (2020). Digital Entrepreneurship for Immigrants: Motivations, Strategies, Ecosystems, and Performance. In K. Sandhu (Ed.), Leadership, Management, and Adoption Techniques for Digital Service Innovation (pp. 162-181). IGI Global. [Google Scholar] [CrossRef]
 8. EcommerceDB (2022). eCommerce market in Poland. [Link]
 9. Elia, G., Margherita, A., & Passiante, G. (2019). Digital entrepreneurship ecosystem: How digital technologies and collective intelligence are reshaping the entrepreneurial process. Technological Forecasting and Social Change, 150(1). [Google Scholar] [CrossRef]
 10. Englery, P., Honjo, K., MacDonald, M, Piazza, R., & Sher, G. (2020). The macroeconomic effects of global migration. International monetary fund. IMF. [Link]
 11. Esipova, N., Pugliese, A., & Ray, J. (2018). More Than 750 Million Worldwide Would Migrate If They Could. Gallup. [Link]
 12. Global Migration Group (2017). Handbook for Improving the production and use of Migration Data for Development. [Link]
 13. Government of the United States of America (2021). Report on the Impact of Climate Change on Migration 2021. [Link]
 14. Gumzej, R. (2021). E-Commerce. In Intelligent Logistics Systems for Smart Cities and Communities. Springer. pp. 53–58. [Link]
 15. Huang, L., Huang, Y., Huang, R., Xie, G., & Cai, W. (2022). Factors influencing returning migrants’ entrepreneurship intentions for rural E-commerce: an empirical investigation in China. Sustainability14(6), 3682. [Google Scholar] [CrossRe]
 16. Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) (2021). Global Report on Internal Displacement 2021. [Link]
 17. IOM (2022). World Migration Report 2022. International Organization for Migration. [Link]
 18. Kaczmarska, R., & Ono M. (2022). Migration Trends and Families. Division for inclusive social development. united nations. [Link]
 19. Kemp, S. (2023). Digital 2023: global overview report. [Link]
 20. Koczan, Z., Peri, G., Pinat, M., & Rozhkov, D. (2021). The Impact of International Migration on Inclusive Growth: A Review. International Organization for Migration. [Link]
 21. Lin, Y. (2019). E-urbanism: E-commerce, migration, and the transformation of Taobao villages in urban China. Cities, 91, 202-212. [Google Scholar] [CrossRef].
 22. Molodan, V. (2023). Landmark on your own. How Nova Post entered the Polish market. [Link]
 23. O’Trakoun, J. (2022). Business forecasting during the pandemic. Business Economics57(3), 95-110. [Google Scholar] [CrossRef]
 24. Operational data portal (2023). Ukraine Refugee Situation. [Link]
 25. Pan, C. L., Yu, Y., Zhou, W., Zheng, W., Ou, C., & Xu, H. (2021, March). Research on Digitizing and E-commerce in the Era of the Digital Economy. In 2021 2nd International Conference on E-Commerce and Internet Technology (ECIT)(pp. 189-192). [Google Scholar][CrossRef]
 26. Petropoulos, F., Apiletti, D., Assimakopoulos, V., Babai, M. Z., Barrow, D. K., Taieb, S. B., … & Ziel, F. (2022). Forecasting: theory and practice. International Journal of Forecasting38(3), 705-871. [Google Scholar] [CrossRef]
 27. Polat, C. (2007). The Role of Forecasting and Its Potential for Functional Management: A Review from the Value-Chain Perspective. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9, 373. 2007. [Link]
 28. Portes, A., Haller, W. J., & Guarnizo, L. E. (2002). Transnational entrepreneurs: An alternative form of immigrant economic adaptation. American sociological review67(2), 278-298. [Google Scholar] [CrossRef]
 29. PWC (2023). Development prospects for the e-commerce market in Poland in 2018–2027. [Link]
 30. Ramzi, F. (2022). How customs and immigration officials can benefit from data analytics. IO World Asia. [Link]
 31. Serwis Rzeczypospolitej Polskiej (2022). Ochrona międzynarodowa w 2021. [Link]
 32. Shekhar, A., Barkbu, B., Batini, N., Berger, H., Detragiache, E., Dizioli, A., & Ebeke, C. (2016). The Refugee Surge in Europe: Economic Challenges. National Institute Economic Review IMF, 235 (1), F16–F31. [Link]
 33. Singh, G., Kaur, H., & Singh, A. (2018, August). Dropshipping in e-commerce: A perspective. In Proceedings of the 2018 9th International Conference on E-business, Management and Economics(pp. 7-14). [Google Scholar] [CrossRef]
 34. Statista (2023a). Number of Ukrainian refugees in Poland 2022-2023. [Link]
 35. Statista (2023b). Retail e-commerce sales worldwide from 2014 to 2026. [Link]
 36. Statistics Poland (2023). Gross Domestic Product of Poland. [Link]
 37. Tang, L., Li, J., Du, H., Li, L., Wu, J., & Wang, S. (2022). Big data in forecasting research: a literature review. Big Data Research27, 100289.[Google Scholar] [CrossRef]
 38. Tucha, O., Spivak, I., Bondarenko, O., & Pogarska, O. (2022). Staff Discussion Note: Impact of Ukrainian Migrants on Economies of Recipient Countries. NBU. [Link]
 39. UNHCR (2022). Refugee Statistics. [Link]
 40. Vegesana, S. (2018). Predictive analytics for classification of immigration visa applications: A discriminative machine learning approach. Kansas State University. [Link]
 41. Yevmishkina, O.L. (2016). The concept of forecasting and the relationship between forecasting and state strategic planning. State and regions, 3(55), 28-32. [Link]
 42. Zatonatska, T., Fareniuk, Y., Zatonatskiy, , Dluhopolska, T., Poltoratska, A. (2023). The Influence of Migration Processes Caused by the Russian- Ukrainian War on the Development of E-Commerce in Ukraine. Conference: IT&I-WS 2022: Workshops at Information Technology and Implementation 2022. [Link]
 43. Zatonatska, T., Liashenko, O., Fareniuk, Y., Dluhopolskyi, O., Dmowski, A., & Cichorzewska, M. (2022). The migration influence on the forecasting of health care budget expenditures in the direction of sustainability: Case of Ukraine. Sustainability14(21), 14501. [Google Scholar] [CrossRef]

View articles in other formats

License

Coyright

Copyright (c) 2024 The Author(s).

Published by Sumy State University

Issue