Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Віртуальні колективи у вищих навчальних закладах: аналіз наукових праць та перспективи майбутніх досліджень

Ф. Хав’єр Міранда 1,   , Антоніо Чаморро-Мера 1,*,  
 1. Університет Естремадури, Іспанія

     * Corresponding author

Received: 11 January 2024

Revised: 12 February 2024

Accepted: 04 March 2024

Abstract

У контексті глобальних змін, викликаних пандемією COVID-19, університети зіткнулися з необхідністю адаптуватися до нових умов функціонування, що стало потужним стимулом для інтернаціоналізації та цифровізації освітніх процесів. Одним із важливих аспектів цього процесу стало зростання ролі віртуальних робочих груп, які об’єднують студентів і дослідників з різних країн та культурних контекстів. Метою дослідження є всебічний аналіз наукових робіт, присвячених віртуальним командам університетів, для визначення ключових напрямів розвитку та окреслення перспектив майбутніх досліджень у даній галузі. Використовуючи систематичний огляд літератури з баз даних WoS і Scopus та застосовуючи метод PRISMA для збору даних, було вибрано сорок сім відповідних наукових статей для аналізу. Основна увага приділялася визначенню того, які аспекти віртуальних команд були досліджені, коли і де це відбувалося, хто є провідними авторами у цій галузі, та які методи були застосовані. Проведене дослідження дозволило виявити, що, незважаючи на збільшення кількості досліджень віртуальних команд з кінця XX століття, університетські віртуальні команди не отримали достатньої уваги у науковій літературі. Водночас більшість досліджень було проведено у Сполучених Штатах, що свідчить про необхідність розширення дослідницьких горизонтів, враховуючи значний вплив культурних факторів на діяльність віртуальних команд. Також було зауважено, що переважна більшість аналізованих робіт зосереджена на студентських групах, у той час як дослідницькі команди, які відіграють важливу роль у підтримці інтернаціоналізації наукових мереж, залишаються недостатньо дослідженими. Дослідження пропонує аналітичний огляд на основі моделі життєвого циклу віртуальних команд, розділяючи аналіз на три основні категорії: вхідні дані (формування команд, технологічне забезпечення, культурні аспекти), операційні процеси (спілкування, управління проєктами, розвиток команд) та результати (ефективність команди, досягнуті результати, вплив на освітній процес). Отримані в роботі результати підкреслюють необхідність подальших досліджень віртуальних команд у різних культурних та географічних контекстах, а також розробку ефективних стратегій управління для підтримки продуктивної взаємодії між членами віртуальних команд у глобалізованому освітньому середовищі.

Keywords: колаборативні технології, COVID-19, вища освіта, дослідницька група, робоча група.

How to Cite: Miranda, F. J. & Chamorro-Mera, A. (2024).   Virtual Teams in The University: A Critical Literature Review and A Research Agenda. Marketing and Management of Innovations, 15(1), 195–209. https://doi.org/10.21272/mmi.2024.1-15

Abstract Views

PDF Downloads

References

 1. Altschuller, S., & Benbunan-Fich, R. (2010). Trust, Performance, and the Communication Process in Ad Hoc Decision-Making Virtual Teams. Journal of Computer-Mediated Communication, 16(1), 27–47. [Google Scholar] [CrossRef]
 2. Anderson, A., & Ramalingam, S. (2021). A sociotechnical intervention in BIM projects-an experimental study in global virtual teams. Journal of Information Technology in Construction, 26, 489–504. [Google Scholar] [CrossRef]
 3. Aritz, J., Walker, R., & Cardon, P. W. (2017). Media Use in Virtual Teams of Varying Levels of Coordination. Business and Professional Communication Quarterly, 81(2), 222–243. [Googl Scholar] [CrossRef]
 4. Ayoko, O. B., Konrad, A. M., & Boyle, M. V. (2012). Online work: Managing conflict and emotions for performance in virtual teams. European Management Journal, 30(2), 156–174. [Google Scholar] [CrossRef]
 5. Brewer, P. E., Mitchell, A., Sanders, R., Wallace, P., & Wood, D. D. (2015). Teaching and learning in cross-disciplinary virtual teams. IEEE Transactions on Professional Communication, 58(2), 208–229. [Google Scholar] [CrossRef]
 6. Cheng, X., Fu, S., Sun, J., Han, Y., Shen, J., & Zarifis, A. (2016). Investigating individual trust in semivirtual collaboration of multicultural and unicultural teams. Computers in Human Behavior, 62, 267–276. [Google Scholar] [CrossRef]
 7. Davison, R., Panteli, N., Hardin, A., & Fuller, M. (2017). Establishing effective global virtual student teams. IEEE Transactions on Professional Communication, 60(3), 317–329. [Google Scholar] [CrossRef]
 8. Dinca, M., Luștrea, A., Onițiu, A., Crașovan, M., & Berge, T. (2021). The effects of disciplinary composition on virtual learning group process dynamics: Students’ perspectives. Sustainability, 13(15), 1–18. [Google Scholar] [CrossRef]
 9. Dineen, B. R. (2005). Teamxchange: A team project experience involving virtual teams and fluid team membership. Journal of Management Education, 29 (4), 593–616. [Google Scholar] [CrossRef]
 10. Dixon-Woods, M., Agarwal, S., Jones, D., Young, B., & Sutton, A. (2005). Synthesizing qualitative and quantitative evidence: A review of possible methods. Journal of Health Services Research & Policy, 10(1), 45–53. [Google Scholar] [CrossRef]
 11. Ebrahim, N. A., Ahmed, S., & Taha, Z. (2009). Virtual Teams: a Literature Review. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 3(3), 2653–2669. [Google Scholar]
 12. Flammia, M., Cleary, Y., & Slattery, D. M. (2010). Leadership roles, socioemotional communication strategies, and technology use of Irish and US students in virtual teams. IEEE Transactions on Professional Communication, 53(2), 89–101. [Google Scholar] [CrossRef]
 13. Gilson, L., Maynard, M., & Bergiel, E. (2013). Virtual team effectiveness: An experiential activity. Small Group Research, 44(4), 412–427. [Google Scholar] [CrossRef]
 14. Gloor, P. A., Paasivaara, M., Schoder, D., & Willems, P. (2008). Finding collaborative innovation networks through correlating performance with social network structure. International Journal of Production Research, 46(5), 1357–1371. [Google Scholar] [CrossRef]
 15. Gomes de Siqueira, A., Feijóo-García, P. G., Stuart, J., & Lok, B. (2021). Toward Facilitating Team Formation and Communication Through Avatar Based Interaction in Desktop-Based Immersive Virtual Environments. Frontiers in Virtual Reality, 2. [Google Scholar][CrossRef]
 16. Gonzalez-Perez, M.A., Velez-Calle, A., Cathro, V., Caprar, D. V, & Taras, V. (2014). Virtual teams and international business teaching and learning: The case of the Global Enterprise Experience (GEE). Journal of Teaching in International Business, 25(3), 200–213. [Google Scholar][CrossRef]
 17. Hardin, A. M., Fuller, M. A., & Davison, R. M. (2007). I know I can, but can we? Culture and efficacy beliefs in global virtual teams. Small Group Research, 38(1), 130–155. [Google Scholar] [CrossRef]
 18. Hardin, A. M., Fuller, M. A., & Valacich, J. S. (2006). Measuring group efficacy in virtual teams: New questions in an old debate. Small Group Research, 37(1), 65–85. [Google Scholar] [CrossRef]
 19. Hu, H. (2015). An International Virtual Team Based Project at Undergraduate Level: Design and Assessment. Marketing Education Review, 19(1), 17–22. [Google Scholar] [CrossRef]
 20. Huang, W. W., Wei, K. K., Watson, R. T., & Tan, B. C. Y. (2003). Supporting virtual team-building with a GSS: an empirical investigation. Decision Support Systems, 34(4), 359–367. [Google Scholar] [CrossRef]
 21. Iorio, J., Peschiera, G., Taylor, J. E., & Korpela, L. (2011). Factors impacting usage patterns of collaborative tools designed to support global virtual design project networks. ITcom, 16, 209–230. [Google Scholar]
 22. Ismailov, M., & Laurier, J. (2022). We are in the “breakout room”. Now what? An e-portfolio study of virtual team processes involving undergraduate online learners. E-Learning and Digital Media, 19(2), 120–143. [Google Scholar] [CrossRef]
 23. Iyamu, T., & Adelakun, O. (2021). A global virtual team model to improve software development collaboration project. Information Systems and E-Business Management, 19(3), 937–956. [Google Scholar] [CrossRef]
 24. Kanawattanachai, P., & Yoo, Y. (2007). The impact of knowledge coordination on virtual team performance over time. MIS Quarterly: Management Information Systems, 31(4), 783–808. [Google Scholar] [CrossRef]
 25. Kayworth, T. R., & Leidner, D. E. (2002). Leadership Effectiveness in Global Virtual Teams. Journal of Management Information Systems, 18(3), 7–40. [Google Scholar] [CrossRef]
 26. Kesner, R., Larson, B., & Dias, M. (2017). An applied approach to the teaching of virtual work skills within a business school curriculum. Ubiquitous Learning, 10(2), 11–29. [Google Scholar] [CrossRef]
 27. Killingsworth, B., Xue, Y., & Liu, Y. (2016). Factors influencing knowledge sharing among global virtual teams. Team Performance Management, 22(5–6), 284–300. [Google Scholar] [CrossRef]
 28. Kustiyono, K., Manongga, D., & Suharti, L. (2022). The Influence of Technology Support, Digital Literacy, Cultural Intelligence, and Leadership on Virtual Collaboration in University Settings. Journal of System and Management Sciences, 12(4), 324–346. [CrossRef]
 29. Laterza, V., Carmichael, P., & Procter, R. (2007). The doubtful guest? A Virtual Research Environment for education. Technology, Pedagogy and Education, 16(3), 249–267. [Google Scholar] [CrossRef]
 30. Li, Y., Rau, P., Li, H., & Maedche, A. (2017). Effects of a dyad’s cultural intelligence on global virtual collaboration. IEEE Transactions on Professional Communications, 60(1), 56–75. [Google Scholar] [CrossRef]
 31. Logemann, M., Aritz, J., Cardon, P., Swartz, S., Elhaddaoui, T., Getchell, K., Fleischmann, C., Helens-Hart, R., Li, X., Palmer-Silveira, J.C., Ruiz-Garrido, M., Springer, S., & Stapp, J. (2022). Standing strong amid a pandemic: How a global online team project stands up to the public health crisis. British Journal of Educational Technology, 53(3), 577–592. [Google Scholar] [CrossRef]
 32. Mitchell, A., & Zigurs, I. (2017). Virtual team process and pathologies: A theory of adaptive intervention. International Journal of E-Collaboration, 22, 31–49. [Google Scholar] [CrossRef]
 33. Morrison-Smith, S., & Ruiz, J. (2020). Challenges and barriers in virtual teams: a literature review. SN Applied Sciences, 2(6). [Google Scholar] [CrossRef]
 34. Mutudi, M., & Iyamu, T. (2018). Virtual team development of a web-based recruitment system for an iD-lab. Education and Information Technologies, 23(5), 1955–1970. [Google Scholar] [CrossRef]
 35. Nath, D., Sridhar, V., Adya, M., & Malik, A. (2008). Project quality of offshore virtual teams engaged in software requirements analysis: an exploratory comparative study. Journal of Global Information Management, 16(4), 24–45. [Google Scholar] [CrossRef]
 36. Nesterenko, V., Miskiewicz, R., & Abazov, R. (2023). Marketing Communications in the Era of Digital Transformation. Virtual Economics, 6(1), 57–70. [Google Scholar] [CrossRef]
 37. Olson-Buchanan, J., Rechner, P. L., Sanchez, R. J., & Schmidtke, J. M. (2007). Utilizing virtual teams in a management principles course. Education + Training, 49(5), 408–423. [Google Scholar] [CrossRef]
 38. Ortega, A., Sánchez-Manzanares, M., Gil, F., & Rico, R. (2010). Team Learning and Effectiveness in Virtual Project Teams: The Role of Beliefs about Interpersonal Context. The Spanish Journal of Psychology, 13(1), 267–276. [Google Scholar] [CrossRef]
 39. Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., … Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. The BMJ, 372. [Google Scholar][CrossRef]
 40. Panteli, N., & Davison, R. M. (2005). The role of subgroups in the communication patterns of global virtual teams. IEEE Transactions on Professional Communication, 48(2), 191–200. [Google Scholar] [CrossRef]
 41. Petrovskaya, I., & Shaposhnikov, S. (2020). Enhancing intercultural effectiveness in international virtual student teams: an exploratory study. Educational Research for Policy and Practice, 19(3), 345–361. [Google Scholar] [CrossRef]
 42. Piccoli, G., Powell, A., & Ives, B. (2004). Virtual teams: Team control structure, work processes, and team effectiveness. Information Technology & People, 17(4), 359–379. [Google Scholar] [CrossRef]
 43. Powell, A., Piccoli, G., & Ives, B. (2004). Virtual teams: a review of current literature and directions for future research. Data Base, 35(1), 6–36. [Google Scholar] [CrossRef]
 44. Pridmore, J., & Phillips-Wren, G. (2011). Assessing decision making quality in face-to-face teams versus virtual teams in a virtual world. Journal of Decision Systems, 20(3), 283–308. [Google Scholar] [CrossRef]
 45. Rasters, G., Vissers, G., & Dankbaar, B. (2002). An Inside Look: Rich Communication Through Lean Media in a Virtual Research Team. Small Groups Research, 33(6), 718–754. [Google Scholar] [CrossRef]
 46. Scott, C. P. R., & Wildman, J. L. (2015). Culture, Communication, and Conflict: A Review of the Global Virtual Team Literature. Leading Global Teams, 13–32. [Google Scholar] [CrossRef]
 47. Sengupta, K., & Zhao, J. L. (1998). Improving the Communicational Effectiveness of Virtual Organizations Through Workflow Automation. International Journal of Electronic Commerce, 3(1), 49–69. [Google Scholar] [CrossRef]
 48. Soetanto, R., Childs, M., Poh, P., Austin, S., Glass, J., Adamu, Z., Isiadinso, C., Tolley, H., & McKenzie, H. (2015). Key success factors and guidance for international collaborative design projects. International Journal Arquitectural Research, 9(3), 6–25. [Google Scholar]
 49. Stoica, M., Florea, L., & Gonsalez, A. (2021). Shaping Network Ties in Global Virtual Teams: The Antecedents That Mold Connectedness. Journal of International Business Education, 16, 51–72. [Link]
 50. Taras, V., Caprar, D., Sarala, R., & Zakaria, N. (2013). A global classroom? Evaluating the effectiveness of global virtual collaboration as a teaching tool in management education. Academy of Management Learning & Education, 12(3), 414–435. [Google Scholar] [CrossRef]
 51. Us, Y., & Gerulaitiene, N. (2023). Bibliometric Analysis of the Global Research Landscape on Healthcare Resilience During Critical Events. Forum Scientiae Oeconomia, 11(3), 159–188. [Google Scholar]
 52. Vanichvatana, S. (2019). How social network applications enhancing team project collaborations at home. New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, 6(5), 36–49. [Google Scholar] [CrossRef]
 53. Walther, J., & Bunz, U. (2005). The rules of virtual groups: Trust, liking, and performance in computer‐mediated communication. Journal of Communication, 55(4), 828–846. [Google Scholar] [CrossRef]
 54. Webster, J., & Watson, R. T. (2002). Analysing the past to prepare for the future: Writing a literature review. MIS Quarterly, 26(2), 13–23. [Google Scholar]
 55. Weimann, P., Pollock, M., Scott, E., & Brown, I. (2013). Enhancing team performance through tool use: How critical technology-related issues influence the performance of virtual project teams. IEEE Transactions on Professional Communication, 56(4), 332–353. [Google Scholar][CrossRef]
 56. Xiao, Y., & Watson, M. (2019). Guidance on conducting a systematic literature review. Journal of Planninf Education and Research, 39(1), 93–112. [Google Scholar] [CrossRef]
 57. Zadorozhnyi, Z.-M., Muravskyi, V., Pochynok, N., & Ivasechko, U. (2023). Application of the Internet of Things and 6G Cellular Communication to Optimize Accounting and International Marketing. Virtual Economics, 6(1), 38–56. [Google Scholar] [CrossRef]
 58. Zaharie, M. (2021). Challenges, trust and performance in virtual teams: examining the role of openness to experience and preference for virtual teams. Team Performance Management: An Internation Journal, 27(3–4), 210–228. [Google Scholar] [CrossRef]

View articles in other formats

License

Coyright

Copyright (c) 2024 The Author(s).

Published by Sumy State University

Issue