Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Інноваційні підходи до удосконалення процесу управління ризиками в контексті розроблення стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємств

Анжела Кузнєцова 1,2,*,   , Дамір Куліш 3 , Борис Приходько 4 , Олександр Кузнєцов 2
 1. Краківський економічний університет, Польща
 2. Сумський державний університет, Україна
 3. Запорізький національний університет, Україна
 4. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна

     * Corresponding author

Received: 20 September 2023

Revised: 16 January 2024

Accepted: 10 March 2024

Abstract

У статті представлені інноваційні підходи до удосконалення процесу управління ризиками в контексті розроблення стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Для ідентифікації ризиків та вибору оптимальної стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємств (ЗЕД) використано економіко-математичне моделювання з використанням матриці ризиків та критеріїв Байєса, Лапласа, Вальда, Севіджа, Гурвіца, Ходжа-Лемана. Для апробації результатів дослідження були вибрані підприємства фармацевтичної галузі. Відповідно до теорії ігор, для удосконалення процесу управління ризиками застосовано елементи платіжної матриці, що характеризують прибуток підприємств фармацевтичної галузі при ЗЕД. Використання критерію Гурвіца, що є критерієм песимізму–оптимізму, дозволило вибрати оптимальну стратегію для обраних підприємств. Розроблену матрицю ризиків ЗЕД  (стратегічних, операційних, фінансових та зовнішніх) для вибору оптимальної стратегії ЗЕД за допомогою застосування економіко-математичного моделювання варто використовувати для визначення ризиків найбільшого впливу на різних етапах ЗЕД з використанням теорії ігор. Наведена матриця ризиків ЗЕД побудована для вітчизняних підприємств фармацевтичної галузі і спрямована для удосконалення процесу управління ризиками ЗЕД, що дасть можливість підприємствам фармацевтичної галузі прогнозувати ризики на ранніх стадіях діяльності та врахування у загальній концепції стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Фармацевтична галузь України обрана для дослідження тому, що вона є  найбільш затребуваною в сучасних умовах, і, з результатів аналітичного огляду, дуже високоризикованою. Саме тому застосування економіко-математичного моделювання для розрахунку ризиків дозволяє оптимізувати економічну поведінку вітчизняних фармацевтичних підприємств, забезпечуючи при цьому надійну основу для прийняття обґрунтованих стратегічних рішень в процесі управління ризиками в контексті розроблення стратегії зовнішньоекономічної діяльності.  У статті удосконалено процес управління ризиками, що складається з 7 етапів і 18 кроків, та запропоновано інноваційні інструменти, які полегшують впровадження управління ризиками на підприємстві в процесі розробки стратегії ЗЕД. Використання економіко-математичного моделювання при прогнозуванні ризиків та формуванні стратегії ЗЕД допоможе керівникам підприємств суттєво підвищити ефективність менеджменту, знизити ризики на етапі планування зовнішньоекономічної діяльності.

Keywords: стратегічне управління, трансфертне ціноутворення, інновації, ризики, стратегія, ризик-матриця, зовнішньоекономічна діяльність, теорія ігор.

How to Cite: Kuznyetsova, A., Kulish, D., Prykhodko, B., & Kuznyetsov, O. (2024). Innovative Approaches to Improving the Process of Risk Management in the Context of Developing a Strategy for the Foreign Economic Activity of Enterprises. Marketing and Management of Innovations, 15(1), 210–228. https://doi.org/10.21272/mmi.2024.1-16

Abstract Views

PDF Downloads

References

 1. Andreeva, T., & Ritala, P. (2016). What are the sources of capability dynamism? Reconceptualizing dynamic capabilities from the perspective of organizational change. Baltic Journal of Management11(3), 238–259. [Google Scholar] [CrossRef]
 2. Anisimova, O., & Vitka, N. (2011). Risk management of foreign economic activity of a high-tech enterprise, Donetsk: Noulidzh, 176. [Google Scholar]
 3. Babailov, V., & Kurdenko, O. (2022). From risk management to risk economics. Economy and society, 46, 1–5 [Link]
 4. Beasley, M., Branson, B., & Pagach, D. (2015). An analysis of the maturity and strategic impact of investments in ERM. Journal of Accounting and Public Policy34(3), 219-243. [Google Scholar] [CrossRef]
 5. Beregova, G. M., Schupletsov, A. F., & Klipin, A. O. (2019, July). Using Game Theory in Investing. In ” Humanities and Social Sciences: Novations, Problems, Prospects”(HSSNPP 2019)(pp. 807-811). Atlantis Press. [Google Scholar] [CrossRef]
 6. Hernandez, R. M., & Dopico, M. I. B. (2017). Gestión de riesgos: reflexiones desde un enfoque de gestión empresarial emergente. Revista Venezolana de Gerencia22(80), 693–711. [Google Scholar]
 7. Calderon Hernandez, G., Alvarez Giraldo, C. M., & Naranjo Valencia, J. C. (2006). Gestión humana en las organizaciones un fenómeno complejo: evolución, retos, tendencias y perspectivas de investigación. Cuadernos de administración19(32), 225–254. [Google Scholar]
 8. Chenhall, R. H. (2008). Accounting for the horizontal organization: A review essay. Accounting, Organizations and Society33(4-5), 517–550. [Google Scholar] [CrossRef]
 9. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (2004). Trad. Instituto de Auditores Internos de España/PricewaterhouseCoopers. New Jersey: COSO. [Link]
 10. Deloitte (2017), Risk Advisory. Obtenido el 27 de Octubre desde. [Link]
 11. Derhachova, V. V., & Rudnitska, Yu. V. (2020). Risk management of foreign economic activity in the convention of the covid-19 pandemic. Ekonomika ta derzhava, 12, 15–20. [CrossRef]
 12. Fernandez, A. F., & Rodríguez, M. D. C. M. (1997). Contabilidad de gestión y excelencia empresarial. Grupo Planeta (GBS). [Google Scholar]
 13. Garafonova, O., Gruzina, I., Kozyrieva, O., Pishchenko, O., & Tarasiuk, H. (2023a). Strategic perspectives of functioning of ukrainian organizations in the conditions of eurointegration and globalization of the digital economy. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 1(48), 298–311. [CrossRef]
 14. Garafonova, O., Marhasova, V., Tkalenko, N., Shut, O., & Kozyrieva, O. (2023b). Substantiation of the methodology for assessing the level of customer service of pharmaceutical companies. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 5(46), 398–406. [Google Scholar] [CrossRef]
 15. Gerasimenko, O. M (2013). Formation of the complex system of risk management with consideration of sensitivity to market risks. Efficient economy, 5. [Link]
 16. Hryhorieva, M. & Kobrzhytsky, V. (2015). Improvement of risk management foreign economic activity in Ukraine. Investments: practice and experience, 1, 25–29. [Google Scholar]
 17. International Federation of Accountants, IFAC. (2012). Professional Accountants in Business Committee International Good Practice Guidance Eleven Principles for Effective Business Reporting Processes. [Link]
 18. Institute of Management Accountants, IMA. (2011). Statements on Management Accounting (SMA). Finance Governance, Risk, And Compliance Enterprise Risk Management: Frameworks, Elements, and Integration. [Link]
 19. International Standard Organization, ISO. (2009). 31000: 2009, Risk Management—Principles and Guidelines. First edition, Geneva. [Link]
 20. Institute of Internal Auditors, IIA. (2009). IIA Position Paper: The role of internal auditing in enterprise-wide risk management. [Link]
 21. Ilyashenko, S. (2004). Еconomic risk. Tutorial. – 2-he vyd., dopovn.ta pererob. – K.: Tsentr navchalnoi literatury– 220 s. – (Problemy analizu).
 22. Karlin, M. I., Stashchuk, O. V., & Borysyuk, O. V. (2021). Financial aspects of taking into account new economic risks in the activity of enterprises. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice4(39), 376–386. [Google Scholar] [CrossRef]
 23. Onopriienko, K., Lovciova, K., Mateašova, M., Kuznyetsova, A., & Vasylieva, T. (2023). Economic policy to support lifelong learning system development & SDG4 achievement: Bibliometric analysis. Knowledge and Performance Management7(1), 15. [Google Scholar] [CrossRef]
 24. Klymenko, S. M. (2013). Risk management in the enterprise development management system. Ekonomika, sotsiolohiia, pravo. 1. 99-103. [Link]
 25. KPMG Riskconsulting (2017). Obtenido el 5 de Enero desde. [Link]
 26. Kulish, D., Khudolei, V., Churkina, I., Kirtoka, R., Prykhodko, B., & Kuznyetsov, O. (2024). Development and implementation of the financial model of export in the context of strategic planning of foreign economic activity of enterprises. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 1(54), 216–230. [Google Scholar] [CrossRef]
 27. Kuznyetsova, A., Sydorchenko, T., Zadvorna, O., Nikonenko, U., & Khalina, O. (2021). Assessment of aspects of the COVID-19 crisis in the context of ensuring economic security. International Journal of Safety and Security Engineering11(6), 615–622. [Google Scholar] [CrossRef]
 28. Mashina, N. (2003). Economic risk and methods of its measurement. K. : Tsentr navchalnoi literatury,– 188 s.
 29. McShane, M. K., Nair, A., & Rustambekov, E. (2011). Does enterprise risk management increase firm value? Journal of Accounting, Auditing & Finance26(4), 641–658. [Google Scholar] [CrossRef]
 30. Miller, P., Kurunmäki, L., & O’Leary, T. (2008). Accounting, hybrids and the management of risk. Accounting, organizations and society33(7-8), 942–967. [Google Scholar] [CrossRef]
 31. Mischuk, Ye., & Holiver, V. (2015). Management of the processes of enterprise adaptation to external environment: innovative tendencies. Agrosvit, 6. 44-48. URL: [Link]
 32. Karyy, O., Kulyniak, I., Halkiv, L., Ohinok, S., & Struchok, N. (2021). Evaluation of the Tourist Attractiveness of Ukraine’s Regions in the Conditions of Uncertainty Using Game Theory. In 2021 11th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2021-Proceedings(pp. 351-355). [Google Scholar] [CrossRef]
 33. Ozel, D. (2005). Risks in foreign trade and their impact on the organization and implementation of international settlements. Culture of the peoples of the Black Sea region, 59. 146-148. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/34876
 34. Popescul, D., & Georgescu, M. (2013). Social Media–a new challenge for the personal information and knowledge management. In Proceedings of SMART(pp. 6-9). [Google Scholar] [CrossRef]
 35. Power, M. (2009). The risk management of nothing. Accounting, Organizations and Society, 34(6–7), 849–855. [Google Scholar] [CrossRef]
 36. Podrieza, S. (2010). The mechanism of risk management at the enterprise-subjects of foreign economic activity.
 37. PricewaterhouseCoopers, PWC. (2017). Risk management. Obtenido el 8 de Octubre desde The Resilience Journal and Risk Insights Blog.
 38. Prymostka, L., Krasnova І., Okhrymenko, I., Shchehliuk, M., & Prymostka, A. (2024). Development of financial risk hedging strategies. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 1(54), 68–82. [Google Scholar] [CrossRef]
 39. Riazanova, N. O. (2022). Formation of a risk management system at industrial enterprises. Akademichnyi ohliad. 1(56), 63–71. [CrossRef]
 40. Securities Exchange Commission SEC (2010). [Link]
 41. Dreyer, S. J., & Ingram, D. (2008). Standard & Poor’s to Apply Enterprise Risk Analysis to Corporate Ratings. [Link]
 42. Tkachuk, H., Vyhovskyj, V., & Renchkovskaya, V. (2022). Risk management in the enterprise management system. Infrastruktura Rynku, 63, 88–92. [CrossRef]
 43. Tyulienieva, Yu.V. (2011). integrated approach to determining enterprise risks [Link]]
 44. Vasylieva, T. A., Lieonov, S. V., & Kryvych, Ya. (2015). Economic risk: assessment and management methods. Tutorial. Under the general editorship of T. A. Vasylieva, Y. M. Kryvych – Sumy: DVNZ “UABS NBU”, 2015. – 208 p. [Link]
 45. Vitlinskyi, V. V., Piskunova, O. V., Tkach, O. V., Skitsko V. I., & Novoseletskyi O. M. (2014). Mathematical models and methods of market economy : practicum [Google Scholar]
 46. Vitlinsky, V. V., & Velikoivanenko, G. I. (2004). Riskology in Economics and Entrepreneurship: Monograph, 365.[Google Scholar]
 47. Zelinska, H., Andrusiv, U., Galtsova, O., & Dmytrechenko, M. (2021). Management of social risks and their impact on the spheres of human life in the conditions of sustainable development of Ukraine. Problemy ekorozwoju16(2), 116–124. [Google Scholar]
 48. Wu, D. D., & Olson, D. L. (2009). Enterprise risk management: small business scorecard analysis. Production Planning and Control20(4), 362–369. [Google Scholar] [CrossRef]

View articles in other formats

License

Coyright

Copyright (c) 2024 The Author(s).

Published by Sumy State University

Issue