Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Поведінка споживачів: вплив соціальної та екологічної стійкості

Сінґґіх Сантосо 1,  
 1. факультет бізнесу, Християнський університет Дута Вакана, Індонезія

     * Corresponding author

Received: 11 January 2024

Revised: 13 March 2024

Accepted: 16 March 2024

Abstract

Зростаюча значимість Цілей сталого розвитку (SDGs) відіграє ключову роль у якісному економічному зростанні. Ці цілі окреслюють універсальну програму, що вимагає застосування та втілення її усіма країнами, при цьому Індонезія зобов’язується адаптувати та реалізувати концепцію SDGs з метою досягнення встановлених цілей до 2030 року. У процесі впровадження Цілей сталого розвитку Індонезія стикається з трьома основними викликами: розробленням стратегій комунікації з громадськістю, забезпеченням фінансування програм SDG та виробленням стратегій, що дозволяють регіонам адаптувати SDGs у кожному місті. Серед активних зусиль споживачів в Індонезії особлива увага приділяється проблематиці екологічної стійкості довкілля. Попри це, кількість емпіричних досліджень в Індонезії, що вивчають ступінь зацікавленості споживачів у питаннях довкілля та їхнє ставлення до зелених продуктів, залишається недостатньою. Глибше розуміння перцепцій та поведінки споживачів, пов’язаної з зеленими продуктами, дозволить компаніям та урядам розробити ефективні стратегії. Це дослідження має на меті оцінити вплив соціальної та екологічної стійкості на репутацію бренду, довіру до бренду та, в остаточному підсумку, наміри щодо покупок. Дані для дослідження сформовано на основі опитування 196 респондентів Спеціального регіону провінції Йог’якарта, Індонезія. Застосування методу структурного моделювання дало змогу провести тести на адекватність моделі та перевірку гіпотез щодо структурних взаємозв’язків. Результати демонструють, що соціальна стійкість має вплив на репутацію бренду, в той час, як екологічна стійкість не виявляє значного впливу. Репутація бренду має позитивний статистично значущий вплив на довіру до бренду, яка, своєю чергою, суттєво впливає на наміри щодо покупок. Висновки дослідження підкреслюють важливість усвідомлення компаніями соціальних проблем у країнах, що розвиваються, та розробки стратегій, орієнтованих на покращення умов праці, соціальних умов у суспільстві та забезпечення гідної заробітної плати. Такий підхід може сприяти позитивному ставленню споживачів до зелених продуктів відповідно до Цілей сталого розвитку.

Keywords: репутація бренду; довіра до бренду; екологічні, соціальні та корпоративні ефекти (ESG); екологічна стійкість; соціальна стійкість; наміри щодо покупки.

How to Cite: Santoso, S. (2024). Consumer Behaviour: Impact of Social and Environmental Sustainability. Marketing and Management of Innovations, 15(1), 229–240. https://doi.org/10.21272/mmi.2024.1-17

Abstract Views

PDF Downloads

References

 1. Afrin, S., & Rahman, M. M. (2023). Does CSR affect investment efficiency? The moderating role of company reputation. PSU Research Review. [Google Scholar] [CrossRef]
 2. Akilli, C. (2023). Scale development for school administrators’ corporate reputation building studies. International Journal of Educational Management37(1), 147–163. [Google Scholar] [CrossRef]
 3. Alhamdina, T. T., & Hartono, A. (2023). The Impact of Brand Awareness, Brand Reputation, And Perceived Economic Benefits On Brand Trust And Online Purchase Intentions For Skintific Products On The Tiktok Shop Platform. International Journal of Science, Technology & Management4(3), 653–665. [Google Scholar]
 4. Ali, M., & Ali, B. (2022). The Effect of Firm’s Brand Reputation on Customer Loyalty and Customer Word of Mouth : The Mediating Role of Customer Satisfaction and Customer Trust. 15(7), 30–49. [Google Scholar] [CrossRef]
 5. Andriansyah, A., Sulastri, E., & Satispi, E. (2021). The role of government policies in environmental management. Research Horizon1(3), 86–93. [Google Scholar] [CrossRef]
 6. Aramburu, I. A., & Pescador, I. G. (2019). The effects of corporate social responsibility on customer loyalty: The mediating effect of reputation in cooperative banks versus commercial banks in the Basque country. Journal of business ethics154, 701–719. [Google Scholar] [CrossRef]
 7. Arianpoor, A., & Tajdar, S. S. N. (2022). The relationship between firm risk, capital structure, cost of equity capital, and social and environmental sustainability during the COVID-19 pandemic. Journal of Facilities Management, (ahead-of-print). [Google Scholar][CrossRef]
 8. Ba, S., & Pavlou, P. A. (2002). Evidence of the effect of trust building technology in electronic markets: Price premiums and buyer behaviour. MIS quarterly, 26(3), 243–268. [Google Scholar] [CrossRef]
 9. Bae, B. R., & Kim, S. E. (2023). Effect of brand experiences on brand loyalty mediated by brand love: the moderated mediation role of brand trust. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics35(10), 2412–2430. [Google Scholar] [CrossRef]
 10. Bhattacharya, S., Sharma, R. P., & Gupta, A. (2023). Does e-retailer’s country of origin influence consumer privacy, trust and purchase intention?. Journal of Consumer Marketing40(2), 248–259. [Google Scholar] [CrossRef]
 11. Cangur, S., & Ercan, I. (2015). Comparison of model fit indices used in structural equation modelling under multivariate normality. Journal of Modern Applied Statistical Methods14, 152–167. [Google Scholar] [CrossRef]
 12. Cantele, S., & Zardini, A. (2018). Is sustainability a competitive advantage for small businesses? An empirical analysis of possible mediators in the sustainability–financial performance relationship. Journal of cleaner production182, –176. [Google Scholar] [CrossRef]
 13. Carter, K., Jayachandran, S., & Murdock, M. R. (2021). Building a sustainable shelf: The role of firm sustainability reputation. Journal of Retailing97(4), 507–522. [Google Scholar] [CrossRef]
 14. Chetioui, Y., Benlafqih, H., & Lebdaoui, H. (2020). How fashion influencers contribute to consumers’ purchase intention. Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal24(3), 361–380. [Google Scholar] [CrossRef]
 15. Cowan, K., & Guzman, F. (2020). How CSR reputation, sustainability signals, and country-of-origin sustainability reputation contribute to corporate brand performance: An exploratory study. Journal of business research117, 683–693. [Google Scholar] [CrossRef]
 16. De Canio, F., Martinelli, E., & Endrighi, E. (2021). Enhancing consumers’ pro-environmental purchase intentions: the moderating role of environmental concern. International Journal of Retail & Distribution Management49(9), 1312–1329. [Google Scholar] [CrossRef]
 17. Diamantopoulos, A., Siguaw, J. A., & Siguaw, J. A. (2000). Introducing LISREL: A guide for the uninitiated. Sage. [Google Scholar]
 18. Drennan, T., Nordman, E. R., & Safari, A. (2023). Does a Sustainable Orientation Affect Global Consumers’ Relationships with International Online Brands?. In Creating a Sustainable Competitive Position: Ethical Challenges for International Firms(pp. 219-236). Emerald Publishing Limited. [Google Scholar] [CrossRef]
 19. Ebrahimi, P., Basirat, M., Yousefi, A., Nekmahmud, M., Gholampour, A., & Fekete-Farkas, M. (2022). Social networks marketing and consumer purchase behaviour: the combination of SEM and unsupervised machine learning approaches. Big Data and Cognitive Computing6(2), 35. [Google Scholar] [CrossRef]
 20. Estoque, R. C. (2020). A review of the sustainability concept and the state of SDG monitoring using remote sensing. Remote Sensing12(11), 1770. [Google Scholar] [CrossRef]
 21. Fatmawati, I., & Fauzan, N. (2021). Building customer trust through corporate social responsibility: The Effects of corporate reputation and word of mouth. The Journal of Asian Finance, Economics and Business8(3), 793–805. [Google Scholar] [CrossRef]
 22. Gli, D. D., Tweneboah-Koduah, E. Y., Odoom, R., & Kodua, P. (2023). The effect of corporate reputation on customer loyalty in the Ghanaian banking industry: the role of country-of-origin. African Journal of Economic and Management Studies15(1), 73–87. [Google Scholar][CrossRef]
 23. Goldring, D. (2015). Reputation orientation: Improving marketing performance through corporate reputation building. Marketing intelligence & planning33(5), 784–803. [Google Scholar] [CrossRef]
 24. Gomez-Trujillo, A. M., Velez-Ocampo, J., & Gonzalez-Perez, M. A. (2020). A literature review on the causality between sustainability and corporate reputation: what goes first?. Management of Environmental Quality: An International Journal31(2), 406-430. [Google Scholar][CrossRef]
 25. González-Rodríguez, M. R., Díaz-Fernández, M. C., & Font, X. (2020). Factors influencing willingness of customers of environmentally friendly hotels to pay a price premium. International Journal of Contemporary Hospitality Management32(1), 60–80. [Google Scholar][CrossRef]
 26. Guandalini, I. (2022). Sustainability through digital transformation: A systematic literature review for research guidance. Journal of Business Research148, 456–471. [Google Scholar] [CrossRef]
 27. Hair Jr, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate data analysis. In Multivariate data analysis(pp. 785-785). [Google Scholar]
 28. Han, C. M., Nam, H., & Swanepoel, D. (2023). Perceived brand localness of foreign brands and its impacts on brand trust and purchase intentions in developing countries in Asia: a social identity theory perspective. International Marketing Review40(6), –1324. [Google Scholar] [CrossRef]
 29. Hooper, D., Coughlan, J., & Mullen, M. (2007). Structural Equation Modelling: Guidelines for Determining Model Fit. The Electronic Journal of Business Research Methods, 6(1), 53–60.
 30. Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999). Cut-off criteria for fit indices in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural equation modelling: a multidisciplinary journal6(1), 1–55. [Google Scholar] [CrossRef]
 31. Huang, Z., Zhu, Y., Hao, A., & Deng, J. (2022). How social presence influences consumer purchase intention in live video commerce: the mediating role of immersive experience and the moderating role of positive emotions. Journal of Research in Interactive Marketing, (ahead-of-print), 1–17. [Google Scholar] [CrossRef]
 32. Husain, R., Ahmad, A., & Khan, B. M. (2022). The impact of brand equity, status consumption, and brand trust on purchase intention of luxury brands. Cogent Business & Management9(1), 2034234. [Google Scholar] [CrossRef]
 33. Irfan, M., Hassan, M., & Hassan, N. (2018). Unravelling the fuzzy effect of economic, social and environmental sustainability on the corporate reputation of public-sector organizations: A case study of Pakistan. Sustainability10(3), 769. [Google Scholar] [CrossRef]
 34. Jung, C. M., & Hur, W. M. (2023). How does corporate hypocrisy reduce customer cocreation behaviours? Moderated mediation analysis of corporate reputation and self-brand connection. International Journal of Bank Marketing, 42(2), 205–225. [Google Scholar] [CrossRef]
 35. Kamalanon, P., Chen, J. S., & Le, T. T. Y. (2022). “Why do we buy green products?” An extended theory of the planned behaviour model for green product purchase behaviour. Sustainability14(2), 689. [Google Scholar] [CrossRef]
 36. Kang, M. Y., & Park, B. (2018). Sustainable corporate social media marketing based on message structural features: Firm size plays a significant role as a moderator. Sustainability10(4), 1167. [Google Scholar] [CrossRef]
 37. Kautish, P., Khare, A., & Sharma, R. (2020). Values, sustainability consciousness and intentions for SDG endorsement. Marketing Intelligence & Planning38(7), 921–939. [Google Scholar] [CrossRef]
 38. Keh, H. T., & Xie, Y. (2009). Corporate reputation and customer behavioural intentions: The roles of trust, identification and commitment. Industrial marketing management38(7), 732–742. [Google Scholar] [CrossRef]
 39. Khan, N., Sarwar, A., & Tan, B. C. (2021). Determinants of purchase intention of halal cosmetic products among Generation Y consumers. Journal of Islamic Marketing12(8), 1461–1476. [Google Scholar] [CrossRef]
 40. Kim, D. J., Ferrin, D. L., & Rao, H. R. (2008). A trust-based consumer decision-making model in electronic commerce: The role of trust, perceived risk, and their antecedents. Decision support systems44(2), 544–564. [Google Scholar] [CrossRef]
 41. Koschate-Fischer, N., & Gartner, S. (2015). Brand trust: Scale development and validation. Schmalenbach Business Review67, 171–195. [Google Scholar] [CrossRef]
 42. Koubaa, Y., Srarfi Tabbane, R., & Chaabouni Jallouli, R. (2014). On the use of structural equation modelling in marketing image research. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics26(2), 315–338. [Google Scholar] [CrossRef]
 43. Ling, P. S., Chin, C. H., Yi, J., & Wong, W. P. M. (2023). Green consumption behaviour among generation Z college students in China: the moderating role of government support. Young Consumers. [Google Scholar] [CrossRef]
 44. Macheka, T., Quaye, E. S., & Ligaraba, N. (2023). The effect of online customer reviews and celebrity endorsement on young female consumers’ purchase intentions. Young Consumers. [Google Scholar] [CrossRef]
 45. Maden, C., Arikan, E., Telci, E. E., & Kantur, D. (2012). Linking corporate social responsibility to corporate reputation: a study on understanding behavioural consequences. Procedia-Social and Behavioural Sciences58, 655–664. [Google Scholar] [CrossRef]
 46. Martínez, P., & Rodríguez del Bosque, I. (2014). Sustainability dimensions: A source to enhance corporate reputation. Corporate Reputation Review17, 239–253. [Google Scholar] [CrossRef]
 47. Njo, A., & Sugeng, K. (2023). House purchase intention during pandemic COVID-19 in Surabaya, Indonesia. Property Management41(2), 191–211. [Google Scholar] [CrossRef]
 48. Oktaviani, A. Y. (2022). Bagaimana Pencapaian Sustainable Development Goals di Indonesia? Kumparan. [Link]
 49. Oncioiu, I., Popescu, D. M., Anghel, E., Petrescu, A. G., Bîlcan, F. R., & Petrescu, M. (2020). Online Company Reputation—A Thorny Problem for Optimizing Corporate Sustainability. Sustainability12(14), 5547. [Google Scholar] [CrossRef]
 50. Peugh, J., & Feldon, D. F. (2020). “How well does your structural equation model fit your data?”: Is Marcoulides and Yuan’s equivalence test the answer?. CBE—Life Sciences Education19(3), es5. [Google Scholar] [CrossRef]
 51. Ponte, E. B., Carvajal-Trujillo, E., & Escobar-Rodríguez, T. (2015). Influence of trust and perceived value on the intention to purchase travel online: Integrating the effects of assurance on trust antecedents. Tourism management47, 286–302. [Google Scholar] [CrossRef]
 52. Rodrigues, H., Almeida, F., Figueiredo, V., & Lopes, S. L. (2019). Tracking e-learning through published papers: A systematic review. Computers & education136, 87–98. [Google Scholar] [CrossRef]
 53. Ruggerio, C. A. (2021). Sustainability and sustainable development: A review of principles and definitions. Science of the Total Environment786, 147481. [Google Scholar] [CrossRef]
 54. Samarah, T., Bayram, P., Aljuhmani, H. Y., & Elrehail, H. (2022). The role of brand interactivity and involvement in driving social media consumer brand engagement and brand loyalty: the mediating effect of brand trust. Journal of Research in Interactive Marketing16(4), 648–664. [Google Scholar] [CrossRef]
 55. Shafiq, M. A., Ziaullah, M., Siddique, M., Bilal, A., & Ramzan, M. (2023). Unveiling the Sustainable Path: Exploring the Nexus of Green Marketing, Service Quality, Brand Reputation, and Their Impact on Brand Trust and Purchase Decisions. International Journal of Social Science & Entrepreneurship3(2), 654–676. [Google Scholar]
 56. Su, L., Swanson, S. R., Chinchanachokchai, S., Hsu, M. K., & Chen, X. (2016). Reputation and intentions: The role of satisfaction, identification, and commitment. Journal of Business Research69(9), 3261–3269. [Google Scholar] [CrossRef]
 57. Sung, C. S., & Park, J. Y. (2018). Sustainability orientation and entrepreneurship orientation: is there a tradeoff relationship between them?. Sustainability10(2), 379. [Google Scholar] [CrossRef]
 58. Surya, B., Saleh, H., Suriani, S., Sakti, H. H., Hadijah, H., & Idris, M. (2020). Environmental pollution control and sustainability management of slum settlements in Makassar City, South Sulawesi, Indonesia. Land9(9), 279. [Google Scholar] [CrossRef]
 59. Tong, Z., Feng, J., & Liu, F. (2022). Understanding damage to and reparation of brand trust: a closer look at image congruity in the context of negative publicity. Journal of Product & Brand Management32(1), 157–170. [Google Scholar] [CrossRef]
 60. Unal, U., & Tascioglu, M. (2022). Sustainable, therefore reputable: linking sustainability, reputation, and consumer behaviour. Marketing Intelligence & Planning40(4), 497–512. [Google Scholar] [CrossRef]
 61. Viet, N. Q., de Leeuw, S., & van Herpen, E. (2023). The impact of social vs environmental sustainability information disclosure on consumer choice of delivery time with varying sustainability concerns. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management53(11), 26–52. [Google Scholar] [CrossRef]
 62. Walsh, G., Schaarschmidt, M., & Ivens, S. (2017). Effects of customer-based corporate reputation on perceived risk and relational outcomes: empirical evidence from gender moderation in fashion retailing. Journal of Product & Brand Management26(3), 227–238. [Google Scholar][CrossRef]
 63. Widya, A. (2023). Indonesia Sustainability Forum to Discuss Green Economy Tansition. Viva.Co.Id. [Link]
 64. Yang, X. (2021). Understanding consumers’ purchase intentions in social commerce through social capital: evidence from SEM and fsQCA. Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research16(5), 1557–1570. [Google Scholar] [CrossRef]
 65. You, L., & Hon, L. C. (2021). Testing the effects of reputation, value congruence and brand identity on word-of-mouth intentions. Journal of Communication Management25(2), 160–181. [Google Scholar] [CrossRef]
 66. Zheng, B. Q., & Bentler, P. M. (2023). Enhancing Model Fit Evaluation in SEM: Practical Tips for Optimizing Chi-Square Tests. arXiv preprint arXiv:2308.13939. [Google Scholar] [CrossRef]

View articles in other formats

License

Coyright

Copyright (c) 2024 The Author(s).

Published by Sumy State University

Issue