Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Бар’єри в управлінні інтелектуальним капіталом організації відповідно до цілей сталого розвитку

Ельвіра Гросс-Голацька 1, , Анна Бжозовська 2, , Роберт Балцерзик 3, , Ібрагім М.М. Ель Емарі 4, ,
 1. факультет управління, Варшавський університет, Варшава, Польща
 2. факультет управління, Технічний університет Ченстохови, Польща
 3. Військовий університет сухопутних військ імені Тадеуша Костюшка, Вроцлав, Польща
 4. Королівський університет Абдулазіза, Джидда, Саудівська Аравія

     * Corresponding author

Received: 10 November 2023

Revised: 14 February 2024

Accepted: 17 March 2024

Abstract

У глобальному економічному контексті управління інтелектуальним капіталом виступає як стратегічно значущий ресурс, що істотно впливає на ринкову вартість організацій. Ефективне управління цим капіталом передбачає впровадження інноваційних методів і технік. Серед таких методів особливе місце займає управління знаннями, спрямоване переважно на подолання бар’єрів їх обміну. У рамках статті проведено опитування серед працівників польських повітів Глогув, Явор і Тшебніца. Головною метою дослідження було проаналізувати та оцінити процес управління персоналом у зазначених повітах, використовуючи різноманітні методи дослідження для досягнення поставлених цілей. Опитування слугувало основним інструментом дослідження, доповненим аналізом наукового ландшафту з даної проблематики, дослідницьких та аналітичних звітів. Результати дослідження та статистичні дані свідчать про існування в компаніях Нижньої Сілезії потреби у програмах розвитку персоналу, пов’язаних з придбанням, зберіганням та розповсюдженням знань. У ході дослідження авторами ідентифіковано низку факторів, які ускладнюють розвиток компетенцій співробітників опитаних компаній, та встановлено зв’язок між цими бар’єрами до навчання та впливом розміру компанії на них. У статті перевірено взаємозв’язок між бар’єрами інтелектуального розвитку, що становлять найбільшу загрозу для компанії, та факторами, що ускладнюють прийняття співробітників з високим рівнем інтелектуального капіталу. Отримані дані свідчать, що забезпечення управлінський персонал цінною інформацією в аспектах управління талантами та знаннями, можуть слугувати основою для формування стратегій розвитку співробітників та програм їх навчання. Додатково, ці результати можуть бути використана рекрутерам під час створення профілів кандидатів з затребуваними компетенціями.

Keywords: людський капітал; інтелектуальний капітал; управління знаннями; відносний капітал; структурний капітал; сталий розвиток; управління талантами.

How to Cite: Gross-Golacka, E., Brzozowska, A., Balcerzyk, R., & El Emary, I. M. M. (2024). Barriers to Sustainable Management of Organizational Intellectual Capital.Marketing and Management of Innovations, 15(1), 252–263. https://doi.org/10.21272/mmi.2024.1-19

Abstract Views

PDF Downloads

References

 1. Antal, A.B., Lendhardt, U. & Rosenbrock, R., (2001). Barriers to Organizational Learning, Oxford University Press, London.
 2. Ardito, L., D’Angelo, V., Petruzzelli, A. M., & Peruffo, E. (2021). The role of human capital in the foreign market performance of US SMEs: does owner ethnicity matter?. Journal of Intellectual Capital22(7), 24–42. [Google Scholar] [CrossRef]
 3. Armstrong, M. (2016). Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer, Warszawa.
 4. Aryanto, R., Fontana, A., & Afiff, A. Z. (2015). Strategic human resource management, innovation capability and performance: An empirical study in Indonesia software industry. Procedia-Social and Behavioral Sciences211, 874–879. [Google Scholar] [CrossRef]
 5. Balcerzyk, D. (2021). The Role of a Leader in Contemporary Organizations. European Research Studies Journal24(1), 226–240. [Google Scholar]
 6. Bayraktaroglu, A. E., Calisir, F., & Baskak, M. (2019). Intellectual capital and firm performance: an extended VAIC model. Journal of intellectual capital20(3), 406–425. [Google Scholar] [CrossRef]
 7. Beasley, T. M., & Schumacker, R. E. (1995). Multiple regression approach to analysing contingency tables: Post hoc and planned comparison procedures. The Journal of Experimental Education64(1), 79–93. [Google Scholar] [CrossRef]
 8. Bernat, P., & Kulas, Z. (2011). Racjonalnośc w funkcjonowaniu organizacji, Oficyna Wydawnicza PWSZ, Nysa, 78.
 9. Berzkalne, I., & Zelgalve, E. (2014). Intellectual capital and company value. Procedia-Social and Behavioral Sciences110, 887–896. [Google Scholar] [CrossRef]
 10. Beyer, A. (2013). Conservatism and aggregation: The effect on cost of equity capital and the efficiency of debt contracts. Rock Center for Corporate Governance at Stanford University Working Paper, 120. [Google Scholar] [CrossRef]
 11. Bombiak, E. (2013). Kapital intelektualny przedsiębiorstwa-kluczowy majątek wspólczesnych organizacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie23. [Google Scholar]
 12. Brzozowska, A., Pabian, A., & Pabian, B. (2021). Sustainability in project management: a functional approach. CRC Press. [Google Scholar]
 13. Cabello-Medina, C., López-Cabrales, Á., & Valle-Cabrera, R. (2011). Leveraging the innovative performance of human capital through HRM and social capital in Spanish firms. The International Journal of Human Resource Management22(04), 807–828. [Google Scholar][CrossRef]
 14. Chen, J., & Yang, Y. J. (2012). Theoretical basis and content for collaborative innovation. Studies in Science of Science30(2), 161–164. [Google Scholar]
 15. Cortes, E. C., Manchón, H. M., & Sáez, P. D. C. Z. (2013). El efecto dinamizador del capital intelectual en la innovación de las empresas familiares. Economía industrial, (388), 121–128. [Google Scholar]
 16. Czainska, K. (2013). Czynniki ksztaltujące kulturę organizacyjną przedsiębiorstw wielonarodowościowych. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. [Google Scholar]
 17. Czainska, K. (2020). Competencies of Managers of Deep Organizational Changes. European Research Studies Journal23(Special 3), 466–485. [Google Scholar]
 18. Czerniak, A., & Stefanski, M. (2015). Small and medium enterprises in Poland–Obstacles and development. Polityka Insight Research186. [Google Scholar]
 19. Dabic, M., Vlačic, B., Guerrero, M., & Daim, T. U. (2022). University spin-offs: the past, the present, and the future. Studies in Higher Education47(10), 2007–2021. [Google Scholar] [CrossRef]
 20. De Villiers, C., & Sharma, U. (2020). A critical reflection on the future of financial, intellectual capital, sustainability and integrated reporting. Critical Perspectives on Accounting70, 101999. [Google Scholar] [CrossRef]
 21. Dumay, J. (2016). A critical reflection on the future of intellectual capital: from reporting to disclosure. Journal of Intellectual capital17(1), 168–184. [Google Scholar] [CrossRef]
 22. Edvinsson, L., & Malone, M. S. (2001). Kapital intelektualny. Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]
 23. Gates, S., & Langevin, P. (2010). Human capital measures, strategy, and performance: HR managers’ perceptions. Accounting, Auditing & Accountability Journal23(1), 111–132. [Google Scholar] [CrossRef]
 24. Gross-Golacka, E., Kupczyk, T., & Wiktorowicz, J. (2022). Towards a Better Workplace Environment – Empirical Measurement to Manage Diversity in the Workplace. International Journal of Environmental Research and Public Health19(23), 15851. [Google Scholar] [CrossRef]
 25. Gross-Golacka, E., Kusterka-Jefmanska, M., & Jefmanski, B. (2020). Can elements of intellectual capital improve business sustainability? The perspective of managers of SMEs in Poland. Sustainability12(4), 1545. [Google Scholar] [CrossRef]
 26. Hajro, A., Gibson, C. B., & Pudelko, M. (2017). Knowledge exchange processes in multicultural teams: Linking organizational diversity climates to teams’ effectiveness. Academy of Management Journal60(1), 345–372. [Google Scholar] [CrossRef]
 27. Kaczmarek, B. (2005). Kapital intelektualny (wiedza) a kreowanie wizji przedsiębiorstwa. Nierówności Spoleczne a Wzrost Gospodarczy, 7, 319–329. [Google Scholar]
 28. Kalkan, A., Bozkurt, Ö. Ç., & Arman, M. (2014). The impacts of intellectual capital, innovation and organizational strategy on firm performance. Procedia-social and behavioral sciences150, 700–707.
 29. Kozuch, B., & Kozuch, A. (2008). Kapital intelektualny i ludzki–istota i znaczenie. Studia i Prace Wydzialu Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecinskiego8, 177–182. [Google Scholar]
 30. Kucera, M., & Dvorakova, D. (2023). Analysis of determinants influencing the level of intellectual capital disclosure: The case of FTSE 100 entities. Intangible Capital19(2), 296–315. [Google Scholar] [CrossRef]
 31. Kutzner, I. M. (2020). Kapital ludzki w tworzeniu kapitalu intelektualnego organizacji. Wybrane problemy, 45. [Google Scholar]
 32. Li, F., Shao, H. Z., & Chen, J. (2017). An empirical study on the impact of university–industry collaboration on enterprise intellectual capital. Research of Science35(2), 282–301. [Google Scholar]
 33. Longo, M., Mariani, M. M., & Mura, M. (2009). The effect of intellectual capital attributes on organizational performance. The case of the Bologna Opera House. Knowledge Management Research & Practice7, 365–376. [Google Scholar] [CrossRef]
 34. Madsen, T. L., & Leiblein, M. J. (2015). What factors affect the persistence of an innovation advantage?. Journal of management Studies52(8), 1097–1127. [Google Scholar] [CrossRef]
 35. Mura, M., & Longo, M. (2013). Developing a tool for intellectual capital assessment: an individual‐level perspective. Expert Systems30(5), 436–450. [Google Scholar] [CrossRef]
 36. Mura, M., Lettieri, E., Spiller, N., & Radaelli, G. (2012). Intellectual capital and innovative work behaviour: Opening the black box. International Journal of Engineering Business Management4, 39. [Google Scholar] [CrossRef]
 37. Nonaka, I., & Takeuchi, H. (2000). Kreowanie wiedzy w organizacji: jak spólki japonskie dynamizują procesy innowacyjne. Poltext. [Google Scholar]
 38. Perkmann, M., & Walsh, K. (2007). University–industry relationships and open innovation: Towards a research agenda. International journal of management reviews9(4), 259–280. [Google Scholar] [CrossRef]
 39. Pobrotyn, A. (2012). Znaczenie kapitalu intelektualnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Spoleczne i Techniczne, 1, 121–134. [Google Scholar]
 40. Radaelli, G., Mura, M., Spiller, N., & Lettieri, E. (2011). Intellectual capital and knowledge sharing: the mediating role of organisational knowledge-sharing climate. Knowledge Management Research & Practice9, 342–352. [Google Scholar] [CrossRef]
 41. Serrano Cinca, C., Mar Molinero, C., & Bossi Queiroz, A. (2003). The measurement of intangible assets in public sector using scaling techniques. Journal of Intellectual Capital4(2), 249–275. [Google Scholar] [CrossRef]
 42. Skowronska, A. (2023). Raport o Stanie Sektora Malych i Średnich Przedsiębiorstw w Polsce. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: Warszawa, Poland.
 43. Skrzypek, E., & Sokól, A. (Eds.). (2009). Zarządzanie kapitalem ludzkim w gospodarce opartej na wiedzy. Instytut Wiedzy i Innowacji. [Google Scholar]
 44. Sokolowska, A. (2005). Zarządzanie Kapitalem Intelektualnym w Malym Przedsiębiorstwie; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne: Warszawa, Poland. [Google Scholar]
 45. Sopinska, A. (2005). Przewaga konkurencyjna. In: P. Wachowiak (ed.), Pomiar kapitalu intelektualnego przedsiębiorstwa, Szkola Glówna Handlowa, Warszawa, 34.
 46. Steinmo, M., & Rasmussen, E. (2018). The interplay of cognitive and relational social capital dimensions in university-industry collaboration: Overcoming the experience barrier. Research Policy47(10), 1964–1974. [Google Scholar] [CrossRef]
 47. Subramaniam, M., & Youndt, M. A. (2005). The influence of intellectual capital on the types of innovative capabilities. Academy of Management journal48(3), 450–463. [Google Scholar] [CrossRef]
 48. Sus, A. (2017). Mikro-i otwarta strategia. Kontekst ekosystemu. Organizacja i Kierowanie176(2), 79–91. [Google Scholar]
 49. Tian, M., Su, Y., & Yang, Z. (2022). University–industry collaboration and firm innovation: an empirical study of the biopharmaceutical industry. The Journal of Technology Transfer47(5), 1488–1505. [Google Scholar] [CrossRef]
 50. Todericiu, R., & Stanit, A. (2015). Intellectual capital–The key for sustainable competitive advantage for the SME’s sector. Procedia Economics and Finance27, 676–681. [Google Scholarf]
 51. Wijaya, A., & Utama, C. A. (2023). The impact of busy director on the relationship between intellectual capital and performance of manufacturing companies: Evidence from Indonesia. Intangible Capital19(2), 328–342. [Google Scholar]
 52. Wu, X. B., Wei, Y., & Du, J. (2004). Analysis of the role of social capital in the enterprise’s industry, universities and research collaboration. Research of Science, 22(6), 630–633.

View articles in other formats

License

Coyright

Copyright (c) 2024 The Author(s).

Published by Sumy State University

Issue