Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Нові підходи в організації праці та відношення до них серед працевлаштованих студентів: порівняльний аналіз зі співробітниками, які не є студентами

Уйгар Озтюрк1,*,  , Ельван Йилдирим 2
 1. кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Ахлатська професійна школа, Університет Бітліс Ерен, Туреччина
 2. кафедра економіки праці та промислових відносин, Факультет політичних наук, Університет Сакар’я, Туреччина

     * Corresponding author

Received: 24 June 2023

Revised: 24 February 2024

Accepted: 10 March 2024

Abstract

Це дослідження спрямоване на вивчення нових підходів в організації праці серед студентів, які поєднують навчання та роботу. Був проведений порівняльний аналіз зі співробітниками, які не навчаються, щоб всебічно зрозуміти новітні кар’єрні пріоритети студентів-працівників. Неоліберальна епоха трансформувала традиційні підходи до організації праці. Відповідно з’явились нові форми та підходи в організації праці такі як без кордонний, багатогранний, суб’єктивний успіх та калейдоскопічний. Ці нові парадигми відповідають новим формам зайнятості, що з’явились внаслідок соціально-економічних трансформацій. Окрім того, в усе більш лібералізованому світі зростання вартості освіти та збільшення частки платної освіти спонукають студентів поєднувати навчання та роботу. Слід зазначити, що студенти, які поєднують навчання та роботу набувають цінного практичного досвіду, формуючи майбутню пропозицію на ринку праці. Це дослідження мало на меті оцінити ефективність нових підходів в організації праці для майбутніх працівників. Для аналізу дослідження використовувались шкали відношення до без кордонної та професійної форми організації праці. Набір даних дослідження згенеровано на основі опитування 521 студента-працівника та 374 співробітників, які не навчаються. Опитування було проведено в Стамбулі – найбільшому місті Туреччини у якому навчається найбіліша кількість студентів. Для аналізу даних використано кількісні методи дослідження: описова статистика, факторний аналіз, кореляційний аналіз та незалежні t-тести. Результати показали, що студенти-працівники продемонстрували значно більшу орієнтованість на без кордонну кар’єру, організаційну мобільність, без кордонний менталітет та ціннісно орієнтовані ставлення до кар’єрного зростання, ніж їхні колеги, які не є студентами. Висновки цього дослідження можуть стати цінним доповненням до існуючої теоретичного ландшафту з теорії управління трудовими ресурсами. Результати дослідження можуть бути використані при  формулюванні та впроваджені політик управління людськими ресурсами в компаніях, які залучають студентів до роботи. Висвітлюючи досвід, виклики та потенційні напрями вдосконалення в цьому контексті, дослідження прагне інформувати та підвищити ефективність стратегій управління людськими ресурсами, орієнтованих на студентів-працівників.

Keywords: кар’єра; студенти; наміри щодо кар’єри; зайнятість; освіта; розвиток кар’єри.

How to Cite: Ozturk, U., & Yildirim, E. (2024). Attitudes Towards New Career Approaches among Working Students: A Comparative Analysis with Nonstudent Employees. Marketing and Management of Innovations, 15(1), 41–55. https://doi.org/10.21272/mmi.2024.1-04

Abstract Views

PDF Downloads

References

 1. Ahmad, B., & Nasir, N. (2023). Positive career shocks and career optimism: testing the mediating role of career decision-making self-efficacy. Journal of Asian Business and Economic Studies30(2), 105-125. [Google Scholar] [CrossRef]
 2. Akkermans, J., Brenninkmeijer, V., Huibers, M., & Blonk, R. W. (2013). Competencies for the contemporary career: Development and preliminary validation of the career competencies questionnaire. Journal of Career Development40(3), 245-267. [Google Scholar] [CrossRef]
 3. Arthur, M. B., & Rousseau, D. M. (Eds.). (2001). The boundaryless career: A new employment principle for a new organisational era. Oxford University Press, USA. [Google Scholar]
 4. Arthur, M. B. (2014). The boundaryless career at 20: Where do we stand, and where can we go? Career Development International, 19, 627–640. [Google Scholar] [CrossRef]
 5. Aryee, S., & Chen, Z. (2004). Countering the trend towards careerist orientation in the age of downsising. Test of a social exchange model. Journal of Business Research, 57, 321–328. [Google Scholar] [CrossRef]
 6. Balaban, O. (2019). Kariyer Geliştirme; In Kaygın, E., & Zengin, Y. (Eds.), Kariyer: Temel Kavramlar, YOnetimi, Güncel Konular (pp. 123-137). Egitim Yayınevi, Konya. [Google Scholar]
 7. Balaban, O., & Ozsoy, T. (2019). Kariyer degerleri: iş ve meslek danışmanlarına yOnelik bir araştırma. Journal of Current Debates in Social Sciences, 2, 172-182. [Google Scholar]
 8. Baruch, Y. (2006). Career development in organisations and beyond: Balancing traditional and contemporary viewpoints. Human Resource Management Review16(2), 125-138. [Google Scholar] [CrossRef]
 9. Baruch, Y., Szucs, N. & Gunz, H. (2015). Career studies in search of theory: The rise and rise of concepts. Career Development International, 20, 3–20. [Google Scholar] [CrossRef]
 10. Basham, R. E., & Buchanan, F. R. (2009). A survey comparison of career motivations of social work and business students. Journal of Social Work Education45(2), 187-208. [Google Scholar] [CrossRef]
 11. Bednarska-Wnuk, I. (2020). Boundaryless career: research perspectives. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie986(2), 7-24. [Google Scholar]
 12. Bennett, D. (2012). A creative approach to exploring student identity. IJCPS-International Journal of Creativity and Problem Solving22(1), 27. [Google Scholar]
 13. Bennett, N., & Lemoine, G. J. (2014). What a difference a word makes: Understanding threats to performance in a VUCA world. Business Horizons, 57(3), 311-317. [Google Scholar] [CrossRef]
 14. Bernardo, A. B., & Salanga, M. G. (2019). Validating the protean and boundaryless career attitudes scales with Filipino young adults. Cogent Psychology, 6(1), 1671133. [Google Scholar] [CrossRef]
 15. Bessant, J., Farthing, R., & Watts, R. (2017). The precarious generation. Routledge. [Google Scholar]
 16. Bimrose, J., Barnes, S.-A., & Hughes, D. (2008). Adult career progression and advancement: A five year study of the effectiveness of guidance. Coventry: Warwick Institute for Employment Research and the Department for Innovation, Universities and Skills. [Google Scholar]
 17. Bridgstock, R. (2009). The graduate attributes we have overlooked: Enhancing graduate employability through career management skills. Higher Education Research & Development, 28(1), 31-44. [Google Scholar] [CrossRef]
 18. Bridgstock, R. (2011). Skills for creative industries graduate success. Education+ Training53(1), 9-26. [Google Scholar] [CrossRef]
 19. Briscoe, J. P., & Finkelstein, L. M. (2009). The “new career” and organisational commitment. Career Development International, 14, 242–260. [Google Scholar] [CrossRef]
 20. Briscoe, J. P., & Hall, D. T. (2002). The protean orientation: Creating the adaptable workforce necessary for Xexibility and speed. Paper presented at the annual meeting of the Academy of Management, Denver. [Google Scholar]
 21. Briscoe, J. P., Hall, D. T., & Frautschy DeMuth, R. L. (2006). Protean and boundaryless careers: An empirical exploration. Journal of Vocational Behavior, 69(1), 30–47. [Google Scholar] [CrossRef]
 22. Briscoe, J. P., Henagan, S. C., Burton, J. P., & Murphy, W. M. (2012). Coping with an insecure employment environment: The differing roles of protean and boundaryless career orientations. Journal of Vocational Behavior80(2), 308-316. [Google Scholar] [CrossRef]
 23. Bureau of Labor Statistics (2014). Employee tenure in 2014. Available. [Link]
 24. Cakmak-Otluoglu, K. O. (2012). Protean and Boundaryless Career Attitudes and Organisational Commitment: The Effects of Perceived Supervisor Support. Journal of Vocational Behavior, 80(3), 638-646. [Google Scholar] [CrossRef]
 25. Carney, T., & Stanford. J. (2018). The dimensions of insecure work: A factbook. Centre for Future Work. [Google Scholar]
 26. Crisan, C., Pavelea, A., & Ghimbuluţ, O. (2015). A need assessment on students’ career guidance. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 180, 1022-1029. [Google Scholar] [CrossRef]
 27. Chan, K. Y., Moon-ho, R. H., Chernyshenko, O. S., Bedford, O., Uy, M. A., Gomulya, D., … & Phan, W. M. J. (2012). Entrepreneurship, professionalism, leadership: A framework and measure for understanding boundaryless careers. Journal of Vocational Behavior81(1), 73-88.[Google Scholar] [CrossRef]
 28. Chan, K. Y., Uy, M. A., Moon-ho, R. H., Sam, Y. L., Chernyshenko, O. S., & Yu, K. Y. T. (2015). Comparing two career adaptability measures for career construction theory: Relations with boundaryless mindset and protean career attitudes. Journal of Vocational Behavior, 87, 22-31. [Google Scholar] [CrossRef]
 29. Chay, Y., & Aryee, S. (1999). Potential moderating influence of career growth opportunities on careerist orientation and work attitudes: Evidence of the protean career era in Singapore. Journal of Organisational Behavior, 20, 613–623. [Google Scholar] [CrossRef]
 30. Chui, H., Li, H., & Ngo, H. (2020). Linking protean career orientation with career optimism, Journal of Career Development, 47(1), 1-13. [Google Scholar] [CrossRef]
 31. Clarke, M. (2017). Building employability through graduate development programmes: A case study in an Australian public sector organisation. Personnel Review46(4), 792-808. [Google Scholar] [CrossRef]
 32. Creed, P. A., Hood, M., Selenko, E., & Bagley, L. (2020). Development and initial validation of a self-report job precariousness scale suitable for use with young adults who studyand work. Journal of Career Assessment, 28(4), 636-654. [Google Scholar] [CrossRef]
 33. Creed, P. A., Macpherson, J., & Hood, M. (2010). Predictors of ‘‘new economy’’ career orientation in an Australian sample of late adolescents. Journal of Career Development, 38, 369–389. [Google Scholar] [CrossRef]
 34. Creed, P. A., Sawitri, D. R., Hood, M., & Hu, S. (2021). Career Goal Setting and Goal Pursuit in Young Adults: The Role of Financial Distress. Journal of Career Development, 48(6), 801–816. [Google Scholar]
 35. De Vos, A., Van der Heijden, B. I. J. M., & Akkermans, J. (2020). Sustainable careers. Journal of Vocational Behavior, 117(103196), 1-13. [Google Scholar] [CrossRef]
 36. Donald, W. E., Baruch, Y., & Ashleigh., M. J. (2017). Boundaryless and protean career orientation: a multitude of pathways to graduate employability, in Tomlinson, M. and Holmes, L. (Eds). Graduate Employability in Context: Theory, Research and Debate, Palgrave Macmillan, London, pp. 129-150. [Google Scholar] [CrossRef]
 37. Esson, J., Ertl, H., & Holmes, L. M. (2013). Are degrees worth higher fees? Perceptions of the financial benefits of entering higher education. SKOPE, Oxford, 117. [Google Scholar]
 38. Feldman, D., & Weitz, B. (1991). From the invisible hand to the gladhand: Understanding a careerist orientation to work. Human Resource Management, 30, 237–257. [Google Scholar] [CrossRef]
 39. Fernandez, V., & Enache, M. (2008). Exploring the relationship between protean and boundaryless career attitudes and affective commitment through the lens of a fuzzy set QCA methodology. Intangible Capital, 4(1), 31–66. [Google Scholar] [CrossRef]
 40. Fryczyńska, M. (2021). Influence of Protean and Boundaryless Career Dimensions on Career Satisfaction. Human Resource Management/Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi. [Google Scholar] [CrossRef]
 41. Gbadamosi, G., Evan, C., Richardson, M. & Ridolfo, M. (2015) Employability and students’ part-time work in the UK: does self-efficacy and career aspiration matter? British Educational Research Journal, 41(6), 1086–1107. [Google Scholar] [CrossRef]
 42. Gilfillan, G. (2018). Characteristics and use of casual employees in Australia. Parliament of Australia. [Google Scholar]
 43. Ginevra, M. C., Pallini, S., Vecchio, G. M., Nota, L., & Soresi, S. (2016). Futureorientation and attitudes mediate career adaptability and decidedness. Journal of Vocational Behavior, 95–96, 102–110. [Google Scholar] [CrossRef]
 44. Greene, F. J., & Saridakis, G. (2008). The role of higher education skills and support in graduate self-employment. Studies in Higher Education, 33(6), 653-672. [Google Scholar] [CrossRef]
 45. Guan, Y., Arthur, M. B., Khapova, S. N., Hall, R. J., & Lord, R. G. (2019). Career boundarylessness and career success: A review, integration and guide to future research. Journal of Vocational Behavior110, 390-402. [Google Scholar] [CrossRef]
 46. Gubler, M. (2011). Protean and boundaryless career orientations – An empirical study of IT professionals in Europe , Thesis. Loughborough University. [Google Scholar]
 47. Gubler, M., Arnold, J., & Coombs, C. (2014). Reassessing the protean career concept: Empirical findings, conceptual components, and measurement. Journal of Organisational Behavior, 35(S1), S23–S40. [Google Scholar] [CrossRef]
 48. Haenggli, M., & Hirschi, A. (2020). Career adaptability and career success in the context of abroader career resources framework. Journal of Vocational Behavior, 119(103414). 1-14. [Google Scholar] [CrossRef]
 49. Haenggli, M., Hirschi, A., Rudolph, C. W., & Peiró, J. M. (2021). Exploring the dynamics of protean career orientation, career management behaviors, and subjective career success: An action regulation theory approach. Journal of Vocational Behavior, 131, Article 10365 [Google Scholar] [CrossRef]
 50. Hall, D. T. (1976). Careers in organisations. Glenview, IL: Scott, Foresman. [Google Scholar]
 51. Hall, D. T. (1996). Protean careers of the twenty-first century. The Academy of Management Executive, 10(4), 8–16. [Google Scholar][CrossRef]
 52. Hall, D. T. (2002). Careers in and out of organisations. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. [Google Scholar]
 53. Hall, D. T. (2004). The protean career: A quarter-century journey. Journal of Vocational Behavior, 65(1), 1–13. [Google Scholar] [CrossRef]
 54. Hall, D. T., Yip, J., & Doiron, K. (2018). Protean careers at work. Annual Review of Organisational Psychology and Organisational Behavior, 5(1), 129-156. [Google Scholar]
 55. Hamtiaux, A., Houssemand, C., & Vrignaud, P. (2013). Individual and career adaptability: comparing models and measures. Journal of Vocational Behavior, 83(2), 130-141. [Google Scholar] [CrossRef]
 56. Herrmann, A., Hirschi, A., & Baruch, Y. (2015). The protean career orientation as predictor of career outcomes. Journal of Vocational Behavior, 88(20), 205-214. [Google Scholar] [CrossRef]
 57. Jackson, D., & Wilton, N. (2016). Career management attitudes among business undergraduates. Australian Journal of Career Development25(1), 7-22. [Google Scholar] [CrossRef]
 58. Kale, E., & Ozer, S. (2012). İşgOrenlerin Çok YOnlü ve Sınırsız Kariyer Tutumları: Hizmet SektOründe Bir Araştırma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(2), 173-196. [Google Scholar]
 59. Kaspi-Baruch, O. (2015). Motivational orientation as a mediator in the relationship between personality and protean and boundaryless careers. European Management Journal, 34, 182–192. [Google Scholar] [CrossRef]
 60. Katz, D., & Kahn, R. L. (1978). The social psychology of organisations(Vol. 2, p. 528). New York: Wiley. [Google Scholar]
 61. Kim, S. (2022). Career Orientations and Values of Young Adults: Integrating Protean and Traditional Perspectives (Doctoral dissertation, Griffith University Gold Coast, Australia). [Google Scholar]
 62. Kim, S., Creed, P. A., Hood, M., & Bath, D. (2023). Protean career processes in young adults: Relationships with perceived future employability, educational performance, and commitment. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 23, 1-24. [Google Scholar] [CrossRef]
 63. Kost, D., Fieseler, C., & Wong, S. I. (2020). Boundaryless careers in the gig economy: An oxymoron?, Human Resource Management Journal, 30(1), 100–113. [Google Scholar] [CrossRef]
 64. Lee, C. I. S. G., Felps, W., & Baruch, Y. (2014). Toward a taxonomy of career studies through bibliometric visualisation. Journal of Vocational Behaviour, 85(3), 339 351. [Google Scholar]
 65. Lent, R. W., & Brown, S. D. (2013). Social cognitive model of career self-management: Toward a unifying view of adaptive career behavior across the life span. Journal of Counselling Psychology, 60, 557–568. [Google Scholar] [CrossRef]
 66. Marks, G. N. (2006). The transition to full-time work of young people who do not go to university. Longitudinal Surveys of Australian Youth Research Report No. 49. Melbourne:Australian Council for Educational Research. [Google Scholar]
 67. Mortimer, J. T., Finch, M. D., Owens, T. J., & Shannahan, M. (1990). Gender and work in adolescence. Youth and Society, 9, 201-240. [Google Scholar] [CrossRef]
 68. Mortimer, J. T., Shannahan, M., & Ryu, S. (1994). The effects of adolescent employment on school-related orientation and behavior. In R. K. Silbereisen & E. Todt (Eds.). Adolescence in context (pp. 304-324). New York Springer- Verlag. [Google Scholar]
 69. Nilawati, L., Kismono, G., Handoko, T. H., & Rosari, R. (2023). Konseptualisasi dan pengembangan pengukuran sikap karier protean: Pendekatan teori kognitif sosial karier. EKUITAS, (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan), 7(1), 81– [Google Scholar] [CrossRef]
 70. OECD (2002). OECD review of career guidance policies – Australia country note. [Link]
 71. Pallant, J. (2020). SPSS Survival Manual: A Step by Step Guide to Data Analysis Using IBM SPSS. Routledge, New York. [Google Scholar]
 72. Park, S., & Park, S. Y. (2020). Career adaptability of South Korean engineering students. European Journal of Training and Development, 44(4/5), 469–488. [Google Scholar] [CrossRef]
 73. Pocztowski, A. (2018). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Koncepcje. Praktyki. Wyzwania,PWE, Warszawa. [Google Scholar]
 74. Pshembayeva, E., Pfeyfer, N., Uaikhanova, M., & Bubenchikova, A. (2022). Career success: Analysis and development of career opportunities in students. Frontiers in Education, 7, 1-11.[Google Scholar] [CrossRef]
 75. Purohit, D., & Jayswal, R. (2022). Developing and validating protean and boundaryless career scale for college passing out students. European Journal of Training and Development. [Google Scholar] [CrossRef]
 76. Redondo, R., Sparrow, P., & Hernández-Lechuga, G. (2021). The Effect of Protean Careers On Talent Retention: Examining The Relationship Between Protean Career Orientation, Organisational Commitment, Job Satisfaction And Intention To Quit For Talented Workers. The International Journal of Human Resource Management, 32(9), 2046-2069. [Google Scholar] [CrossRef]
 77. Rojewski, J. W., Pisarik, C., & Han, H. (2017). Classifications of college students’ protean and boundaryless orientation to work. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 17(3), 329-346. [Google Scholar] [CrossRef]
 78. Santos, G. G., Ferreira, A. P., & Pinho, J. C. (2020). Career attitudes and employability: analysis of mediation via career strategies. Employee Relations, 42(2), 417–43 [Google Scholar] [CrossRef]
 79. Savickas, M. L. (1997). Career adaptability: An integrative construct for life-span, life-space theory. Career Development Quarterly, 45, 247–259. [Google Scholar] [CrossRef]
 80. Savickas, M. L. (2005). The theory and practice of career construction. In S.D. Brown, & R.W. Lent (Eds.), Career development and counselling: Putting theory and research to work (pp. 42–70). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc. [Google Scholar]
 81. Savickas, M. L. (2013). Career construction theory and practice. Career development and counselling: Putting theory and research to work2, 144-180. [Google Scholar]
 82. Segers, J., Inceoglu, I., Vloeberghs, D., Bartram, D., & Henderickx, E. (2008). Protean and Boundaryless Careers: A Study on Potential Motivators. Journal of Vocational Behavior, 73(2), 212-230. [Google Scholar] [CrossRef]
 83. Seman, A. A., Ahmed, H. M. S., Refera, M. K., Amde, S. J., Thomran, M.., & Ahmed, Y. A. (2022). Assessing the Effect of Work-Life Balance Initiatives on Organisational Citizenship Behaviour. Marketing and Management of Innovations, 4, 207-217. [Google Scholar]
 84. Sidiropoulou-Dimakakou, D., Argyropoulou, K., Drosos, N., Kaliris, A., & Mikedaki, K. (2016). Exploring career management skills in higher education: Perceived self-efficacy in career, career adaptability and career resilience in Greek university students. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research14(2), 36-52. [Google Scholar]
 85. Silalahi, S. G. M., Yustina, A. I., & Hajanirina, A. (2023). Linking Boundaryless Career Orientation and Career Optimism: The Moderating Role of Career Decision Self-Efficacy and Career Adaptability. Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi6(1), 243-267. [Google Scholar] [CrossRef]
 86. Stauffer, S.D., Abessolo, M., Zecca, G., & Rossier, J. (2019). French-language translation and validation of the protean and boundaryless career attitudes scales: relationships to proactive personality, career adaptability, and career satisfaction. Journal of Career Assessment, 27(2),337-357. [Google Scholar] [CrossRef]
 87. Sung, J., Ng, M.C.M., Loke, F., & Ramos, C. (2013). The nature of employability skills: Empirical evidence from Singapore. International Journal of Training and Development, 17(3), 176–193. [Google Scholar] [CrossRef]
 88. Sung, Y., Chang, Y., Cheng, T., & Tien, H. (2019). Development and validation of a work values scale for assessing high school students. European Journal of Psychological Assessment, 35(4), 526-543. [Google Scholar] [CrossRef]
 89. Ukil, M. I. (2016). Career barriers to career indecision: a final-year BBA students view. Polish Journal of Management Studies13(1), 192-205. [Google Scholar] [CrossRef]
 90. Verbruggen, M. (2012). Psychological Mobility and Career Success in the ‘New’Career Climate. Journal of Vocational Behavior, 81(2), 289-297. [Google Scholar] [CrossRef]
 91. Volmer, J., & Spurk, D. (2010). Protean and boundaryless career attitudes: relationships with subjective and objective career success. Journal for Labour Market Research, 43(3), 207-218. [Google Scholar] [CrossRef]
 92. Wiernik, B. M., & Kostal, J. W. (2019). Protean and boundaryless career orientations: A critical review and meta-analysis. Journal of Counselling Psychology, 66(3), 1-82. [Google Scholar] [CrossRef]

View articles in other formats

License

Coyright

Copyright (c) 2024 The Author(s).

Published by Sumy State University

Issue