Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Вплив онлайн-реклами на відвідування магазинів у Саудівській Аравії

Рім Зуауї 1,  , Рабеб Хамді 1,*, ,
 1. кафедра маркетингу, Бізнес-школа, Північно-Західний Університет, Саудівська Аравія

     * Corresponding author

Received: 24 September 2023

Revised: 11 February 2024

Accepted: 11 March 2024

Abstract

Ця стаття узагальнює аргументи та контраргументи в науковому обговоренні проблеми онлайн-реклами в Саудівській Аравії. Головною метою цього дослідження є вивчення впливу інтернет-реклами на відвідування магазинів. Систематизація літературних джерел і підходів до розв’язання проблем онлайн-реклами показує, що нові посередницькі та модеруючи змінні можуть вплинути на взаємозв’язок між інтернет-рекламою та відвідуванням магазинів. У цьому дослідженні наміри відвідати пункт продажу розглядається як посередницька змінна, а не як наслідок, з продуктом як модеруючою змінною. Важливість вирішення цієї наукової проблеми полягає в тому, що дослідження впливу онлайн-реклами на поведінку офлайн-клієнтів у Саудівській Аравії є новим. Дослідження ролі онлайн-реклами, впливу посередницьких та модеруючих змінних на відвідування магазину було проведено на основі опитування 500 випадково обраних користувачів інтернету в Саудівській Аравії лише 350 відповідей було визнано дійсними. Слід зазначити, що до онлайн-покупців, які брали участь у дослідженні, належали особи з низьким рівнем залучення; з цієї причини вони особливо зацікавлені в інструментах рекламного комунікації. У дослідженні використовувались структурні рівняння та мультигруповий аналіз для оцінювання прямих та опосередкованих впливів змінних. У статті представлено результати емпіричного аналізу, що підтверджують позитивний зв’язок між онлайн-рекламою та відвідуваннями точок продажу. Бажання відвідати пункт продажу є посередницькою змінною у взаємозв’язку між інтернет-рекламою та реальними відвідуваннями магазину. Результати емпірично підтверджують статистично значущий вплив інтернет-реклами на наміри відвідувати точки продажу в Саудівській Аравії. Дослідження емпірично підтверджує та теоретично обґрунтовує, що покупці в Саудівській Аравії вважають онлайн-рекламу привабливою, коли вона містить певні акції та концепти. Таким чином, керівникам у Саудівській Аравії слід дотримуватися цього формату та використовувати ефективне поєднання контенту та анімації.

Keywords: наслідки; посередництво; модерація; онлайн-реклама; наміри; магазин.

How to Cite: Zouaoui, R., & Hamdi, R. (2024). The Impact of Online Advertising on Store Visiting: Saudi Arabia. Marketing and Management of Innovations, 15(1), 56–66. https://doi.org/10.21272/mmi.2024.1-05

Abstract Views

PDF Downloads

References

 1. Ahmed, R. R., Vveinhardt, J., & Streimikiene, D. (2017). Interactive digital media and impact of customer attitude and technology on brand awareness: evidence from the South Asian countries. Journal of Business Economics and Management18(6), 1115-1134. [Google Scholar] [CrossRef]
 2. Akrout, F. (2020). Les méthodes des équations structurelles. Tunisie. [Google Scholar]
 3. Aksakalli, V. (2012). Optimizing direct response in Internet display advertising. Electronic Commerce Research and Applications11(3), 229-240. [Google Scholar] [CrossRef]
 4. Arabic Digital Marketing Services. (2022a). E-commerce guide in Saudi Arabia 2021. [Link]
 5. Arabic Digital Marketing Services. (2022b). Survey reveals Saudi Arabians share nearly everything online. [Link]
 6. Bank of Africa. (2022). Saudi Arabia: approaching consumer. [Link]
 7. Baude, A. & Cerutti, J. (2021). Comment faire un questionnaire en ligne. Canada. [Google Scholar]
 8. Belanche, D., Flavian, C. & Pérez-Rueda, A. (2020). Consumer empowerment in interactive advertising and eWOM consequences: The PITRE model. Journal of Marketing Communications, 26(1), 1-20. [Google Scholar] [CrossRef]
 9. Ben Miled-Chérif, H. B. (2001). L’implication du consommateur et ses perspectives stratégiques. Recherche et Applications en Marketing, 16(1), 65-85. [Google Scholar] [CrossRef]
 10. Brochain, F (2020). Online advertising introduction.[Link]
 11. Burns, G.N. & Bowling, N.A. (2010). Dispositional approach to customer satisfaction and behavior. Journal of Business and Psychology, 25(1), 99-107. [Google Scholar] [CrossRef]
 12. Burns, S. & Lutz J. (2006). The function of format: Consumer Responses to Six On-line Advertising Formats. Journal of Advertising, 35(1), 53-63. [Google Scholar] [CrossRef]
 13. Carricano, M., Poujol, F. & Bertrandias, L. (2009). Analyse de données par SPSS. Paris: Pearson. [Google Scholar]
 14. Diaz, A. & Messemacre, T. (2011). Online advertising. [Link]
 15. Fornell, C., & Larcker, D.F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of marketing research, 18(1), 39-50. [Google Scholar] [CrossRef]
 16. Gaspari, C. (2022, November 24). ROPO: Purchase Process. [Link]
 17. Giannelloni, J., & Vernette, E. (2019). Les études de marchés Gestion. Paris: Vuibert. [Google Scholar]
 18. Gopal, R., Li, X., & Sankaranarayanan, R. (2011). Online keyword based advertising: Impact of ad impressions on own-channel and cross-channel click-through rates. Decision Support Systems, 52(1), 1-8. [Google Scholar] [CrossRef]
 19. Hamborg, K.C., Bruns, M., Ollermann, F., & Kaspar, K. (2012). The effect of banner animation on fixation behavior and recall performance in search tasks. Computers in Human Behavior, 28(2), 576-82. [Google Scholar] [CrossRef]
 20. Hamdi, R., & Khemakhem, R. (2019). Online Advertising and Consumer Behavior in Tunisia: Identification of New Mediating and Moderating Variables. IUP Journal of Marketing Management, 18(4). [Google Scholar]
 21. Hanafizadeh, P., Behboudi, M., Ahadi, F., & Varkani, F.G. (2012). Internet advertising adoption: a structural equation model for Iranian SMEs. Internet Research, 22(4), 499-526. [Google Scholar] [CrossRef]
 22. Helme-Guizon, A. (2001). Le comportement du consommateur sur un site marchand est-il fondamentalement différent de son comportement en magasin? Proposition d’un cadre d’appréhension de ses spécificités. Recherche et Applications en Marketing, 16(3), 25-38. [Google Scholar] [CrossRef]
 23. Holowina, D. (2012). Ropo (research online, purchase offline) reverse ropo effects and their implications for retailel. [Link]
 24. House, R. J., Shane, S. A., & Herold, D. M. (1996). Rumours of the death of dispositional research are vastly exaggerated. Academy of management review, 21(1), 203-24. [Google Scholar] [CrossRef]
 25. Jamil, R. A., Qayyum, A., & Lodhi, M. S. (2022). Skepticism Toward Online Advertising: Causes, Consequences, and Remedial Moderators. International Journal of Online Marketing (IJOM), 12(1), 1-21. [Google Scholar]
 26. Kotler, P., Keller, K., Manceau, D., & Dubois, B. (2009). Marketing management. Pearson education. [Google Scholar]
 27. Kuo, E. W., & Thompson, L. F. (2014). The influence of disposition and social ties on trust in new virtual teammates. Computers in Human Behavior, 37, 41-48. [Google Sholar] [CrossRef]
 28. Lee, H. J, Park, J., Lee, J. Y & Wyer, Jr. R.S. (2008). Disposition effects and underlying mechanisms in e-trading of stocks. Journal of Marketing Research, 45(3), 362-78. [Google Scholar] [CrossRef]
 29. Li, Y. (2014). The impact of disposition to privacy, website reputation and website familiarity on information privacy concerns. Decision support systems, 57, 343-54. [Google Scholar] [CrossRef]
 30. Lohtia, R., Donthu, N. & Yaveroglu, I. (2013). Evaluating the efficiency of Internet banner advertisements. Journal of Business Research, 60(4), 365-70. [Google Scholar] [CrossRef]
 31. Martin, B.A., Wentzel, D., & Tomczak, T. (2008). Effects of susceptibility to normative influence and type of testimonial on attitudes toward print advertising. Journal of advertising, 37(1), 29-43. [Google Scholar] [CrossRef]
 32. Merabet, A. & Benhabib, A. (2014). Pour une meilleure clarification de relation entre la personnalité de la marque et de la publicité persuasive. IJIAS, 6(2), 277-98. [Google Scholar]
 33. Nizam, N. Z., & Jaafar, J. A. (2018). Interactive online advertising: The effectiveness of marketing strategy towards customers purchase decision. International Journal of Human and Technology Interaction (IJHaTI), 2(2), 9-16. [Google Scholar] [CrossRef]
 34. Onișor, L. F., & Ioniță, D. (2021). How advertising avoidance affects visual attention and memory of advertisements. Journal of Business Economics and Management22(3), 656. [Google Scholar] [CrossRef]
 35. Perrien, J., Chéron, E., & Zins, M. (1984). Recherche en marketing : méthodes et décisions. Boucherville Québec: G. Morin. [Google Scholar]
 36. Petty, R., & Cacioppo, J. (1981). Issue involvement as moderator of the effects on attitude of advertising content and context. Advances in consumer research. Association for Consumer Research (U.S.), 8, 20-24. [Google Scholar]
 37. Porta, M., Ravarelli, A., & Spaghi, F. (2013). Online newspapers and ad banners: An eye tracking study on the effects of congruity. Online Information Review, 37(30), 405-423. [Google Scholar] [CrossRef]
 38. PwC Global (2020). Mobile advertising will overtake fixed Internet advertising in 2018 according to PwC. [Link]
 39. Riyadh Press. (2022). E-commerce in Saudi Arabia. [Link]
 40. Roussel, P. & Wacheux, F. (2006). Management des ressources humaines : méthode de recherche en sciences humaines et sociales. Bruxelles : De Boeck Universités. [Google Scholar]
 41. Roussel, P., Durrieu, F., Campoy, E. & Akremi, A. (2002). Méthode des équations structurelles : recherche et application en gestion. Economica. [Google Scholar]
 42. Söderlund, M., Berg, H., & Ringbo, J. (2014). When the customer has left the store: An examination of the potential for satisfaction rub-off effects and purchase versus no purchase implications. Journal of Retailing and Consumer Services21(4), 529-536. [Google Scholar] [CrossRef]
 43. Statistica Market Insight. (2023). Digital Media-Saudi Arabia. [Link]
 44. Stolecka-Makowska, A. (2013). Les sources d’information sur l’offre de produits sur internet pour l’e-consommateur Europeen : Resultats de recherche. Studia Ekonomiczne, 151, 192-205. [Google Scholar]
 45. Strazzieri, A. (1994). Mesurer l’implication durable vis-à-vis d’un produit indépendamment du risque perçu. Recherche et Applications en Marketing (French Edition)9(1), 73-91. [Google Scholar] [CrossRef]
 46. Sun, Y., Lim, K., Jiang, C. B., Peng. J., & Chen, X. (2020). Do males and females think in the same way? An empirical investigation on the gender differences in Web advertising evaluation. Computer Human Behavior, 26(6), 16–24. [Google Scholar] [CrossRef]
 47. Tanveer, A., & Changhyun, K. (2014). Optimal contract-sizing in online display advertising for publishers with regret considerations. Omega42(1), 201-212. [Google Scholar] [CrossRef]
 48. Taylor, S. M. (1979). Personal dispositions and human spatial behavior. Economic Geography, 55(3), 184-95.
 49. Tobi, O. T., Ayodele, M. D., & Akindele, A. A. (2020). Effect of online advertising on consumer buying behaviour of internet users in Lagos State. Ilorin journal of human resource management4(1), 171-181. [Google Scholar]
 50. Veklenko, K. (2020). Effectiveness of online advertising: a bibliometric analysis (Master’s thesis, University of Twente). [Google Scholar]
 51. Vera, J., & Espinosa, M. (2019). Consumer involvement as a covariant effect in rethinking the affective-cognitive relationship in advertising effectiveness. Journal of Business Economics and Management20(2), 208. [Google Scholar] [CrossRef]
 52. Wang, Y., & Sun, S. (2010). Assessing beliefs, attitudes, and behavioral responses toward online advertising in three countries. International Business Review, 19(4), 333-44. [Google Scholar] [CrossRef]
 53. Wu, S.I., Wei, P.L., & Chen, J.H. (2008). Influential factors and relational structure of Internet banner advertising in the tourism industry. Tourism Management, 29(2), 221-36. [Google Scholar] [CrossRef]
 54. Yoo, C. Y. (2008). Unconscious processing of web advertising: Effects on implicit memory, attitude toward the brand, and consideration set. Journal of interactive marketing, 22(2), 2-18. [Google Scholar] [CrossRef]
 55. Zhang, P., Chao, C. W. F., Chiong, R., Hasan, N., Aljaroodi, H. M., & Tian, F. (2023). Effects of in-store live stream on consumers’ offline purchase intention. Journal of Retailing and Consumer Services72, 103262. [Google Scholar] [CrossRef]

View articles in other formats

License

Coyright

Copyright (c) 2024 The Author(s).

Published by Sumy State University

Issue