Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Вплив лояльності споживачів на зв'язки між ефективністю ланцюга поставок, управлінням запасами та якістю

Сегар Надасон 1, , Хемалошіні Васудеван 1,*,   , Чеок Муй Йі 1,
 1. Вища школа Тун Разак, Університет Тун Абдул Разак, Малайзія

     * Corresponding author

Received: 5 August 2023

Revised: 22 October 2023

Accepted: 14 February 2024

Abstract

Управління ланцюгом поставок являє собою систематичну та стратегічну координацію бізнес-процесів у ланцюзі поставок з метою підвищення ефективності діяльності як компанії, так і ланцюга поставок в цілому у довгостроковій перспективі. Це також включає набір підходів, які ефективно застосовуються для інтеграції постачальників, виробників, дистриб’юторів та споживачів. Основною перепоною для розвитку управління ланцюгом поставок є обмежені фінансові ресурси. Дане дослідження має на меті з’ясувати вплив лояльності споживачів на зв’язки між ефективністю функціонування ланцюга поставок, системи управлінням запасами та якістю. Дослідження проводилося на IT підприємстві в Пенангу, Малайзія. До участі було залучено 700 працівників цієї компанії. Аналіз взаємозв’язків та впливів системи управління якістю, запасами, ланцюгом поставок та лояльності споживачів на ефективність просування продукції на ринку був проведений з використанням інструментарію PLS-SEM. У дослідженні застосовано декілька статистичних методів, а для аналізу даних використано програмне забезпечення SMART PLS3. Було встановлено значущий вплив досліджуваних змінних, таких як лояльність споживачів, система управління запасами, ланцюгом поставок та ефективністю просування продукції на ринку. Результати показали, що всі сім досліджуваних гіпотез мають статистично значущі зв’язки між усіма обраними змінними. Результати дослідження дозволило сформувати емпірично підтверджені рекомендації власникам бізнесу та іншим зацікавленим сторонам щодо підвищення ефективності системи управління ланцюгом поставок, запасами та якістю в бізнес-процесах своїх організацій для сприяння лояльності споживачів. Авторами наголошено, що інструменти та політики, які були розроблені в рамках RMK-9, зіткнулися з більш інтенсивною конкуренцією через глобалізацію та лібералізацію торгівлі, що тим самим обумовлює подальші дослідження з даної проблематики.

Keywords: управління запасами; управління якістю; управління ланцюгом поставок; результативність; продукція; ринок; електронне виробництво.

How to Cite: Nadason, S., Vasudevan, H., & Yee, C. M. (2024). The Mediating Effect of Customer Loyalty on the Relationship among Supply Chain Performance, Inventory Management and Quality Management. Marketing and Management of Innovations, 15(1), 67–79. https://doi.org/10.21272/mmi.2024.1-06

Abstract Views

PDF Downloads

References

 1. Androniceanu, A. (2017). The three-dimensional approach of Total Quality Management, an essential strategic option for business excellence. Amfiteatru Economic19(44), 61-78. [Google Scholar]
 2. Apriyanti, S., & Bernanda, D. Y. (2023). Inventory Information System Development to Improve Goods Data Collection Process. Journal of Information Systems and Informatics5(3), 860-873. [Google Scholar] [CrossRef]
 3. Cohen, J. (1992). Statistical power analysis. Current directions in psychological science, 1(3), 98-101. [Google Scholar] [CrossRef]
 4. Cuesta-Valino, P., Gutiérrez-Rodríguez, P., Núnez-Barriopedro, E., & García-Henche, B. (2023). Strategic orientation towards digitization to improve supermarket loyalty in an omnichannel context. Journal of Business Research156, 113475. [Google Scholar] [CrossRef]
 5. Emmanuel, B., & Priscilla, O. A. (2022). A review of corporate social responsibility and its relationship with customer satisfaction and corporate image. Open Journal of Business and Management10(2), 715-728. [Google Scholar] [CrossRef]
 6. Gokalp, E., Gokalp, M. O., & Çoban, S. (2022). Blockchain-based supply chain management: understanding the determinants of adoption in the context of organizations. Information systems management39(2), 100-121. [Google Scholar] [CrossRef]
 7. Islam, R., Ahmed, S., Rahman, M., & Al Asheq, A. (2020). Determinants of service quality and its effect on customer satisfaction and loyalty: an empirical study of private banking sector. The TQM Journal33(6), 1163-1182. [Google Scholar] [CrossRef]
 8. Janahi, M. A., & Al Mubarak, M. M. S. (2017). The impact of customer service quality on customer satisfaction in Islamic banking. Journal of Islamic Marketing8(4), 595-604. [Google Scholar] [CrossRef]
 9. Kee, D. M. H., Aisyah, U., A’ishah, T. A., Enakhifo, E., & Edeh, F. O. (2022). Contributing Factors to Customer Satisfaction during the Pandemic: A Study of Foodpanda of Malaysia and Nigeria. International Journal of Tourism and Hospitality in Asia Pasific (IJTHAP)5(1), 21-33. [Google Scholar] [CrossRef]
 10. Lee, K., Romzi, P., Hanaysha, J., Alzoubi, H., & Alshurideh, M. (2022). Investigating the impact of benefits and challenges of IOT adoption on supply chain performance and organizational performance: An empirical study in Malaysia. Uncertain Supply Chain Management10(2), 537-550. [Google Scholar] [CrossRef]
 11. Mandt, M., Harris, M., Lyng, J., Moore, B., Gross, T., Gausche-Hill, M., & Donofrio-Odmann, J. J. (2022). Quality management of prehospital pediatric respiratory distress and airway programs: an NAEMSP Position Statement and Resource Document. Prehospital Emergency Care26(sup1), 111-117. [Google Scholar] [CrossRef]
 12. Mohamed, B., Noorashid, N. A., & Zolkepli, A. F. (2022). The effect of service quality on customer satisfaction as measured by SERVQUAL: a case study of automotive maintenance and repair service center. Jurnal Al-Sirat20(1), 79-90. [Google Scholar]
 13. Mutambo, N., Mwange, A., Manda, R., Chiseyeng’i, J., Mashiri, G., & Bwalya, J. (2022). Principles and Practices of Strategy for Effective and Efficient Performance of Business Organisations, 14(14), 52-68. [Google Scholar] [CrossRef]
 14. O’Hern, M., Akdeniz, B., & Du, S. (2022). The effects of crowdsourcing contribution type and temporal consistency on new product development success. R&D Management52(1), 126-138. [Google Scholar] [CrossRef]
 15. Othman, B. A., Harun, A., De Almeida, N. M., & Sadq, Z. M. (2020). The effects on customer satisfaction and customer loyalty by integrating marketing communication and after sale service into the traditional marketing mix model of Umrah travel services in Malaysia. Journal of islamic marketing12(2), 363-388. [Google Scholar] [CrossRef]
 16. Perez-Moron, J., Madan, S., Cheu, J. Y., Kee, D. M. H., Cheong, L. C., Chin, R., … & García, A. P. M. (2022). Effect of service quality and customer satisfaction on customer loyalty: A case study of Starbucks in Malaysia. International journal of tourism and hospitality in Asia Pasific (IJTHAP)5(1), 62-74. [Google Scholar] [CrossRef]
 17. Prajogo, D., Mena, C., Cooper, B., & Teh, P. L. (2022). The roles of national culture in affecting quality management practices and quality performance-multilevel and multicountry analysis. International Journal of Operations & Production Management42(7), 877-897. [Google Scholar] [CrossRef]
 18. Rego, L., Brady, M., Leone, R., Roberts, J., Srivastava, C., & Srivastava, R. (2022). Brand response to environmental turbulence: A framework and propositions for resistance, recovery and reinvention. International Journal of Research in Marketing39(2), 583-602. [Google Scholar][CrossRef]
 19. Richey, R. G., Roath, A. S., Adams, F. G., & Wieland, A. (2022). A responsiveness view of logistics and supply chain management. Journal of Business Logistics43(1), 62-91. [Google Scholar] [CrossRef]
 20. Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2009). Research methods for business students. Pearson education. [Google Scholar]
 21. Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). Research methods for business: A skill building approach. John Wiley & Sons. [Google Scholar]
 22. Shinde, R., Chavan, P., & Ali, M. M. (2018). Assessing the role of customer satisfaction in attaining customer loyalty: A study of fast food restaurant in Kolhapur city. International Journal of Multidisciplinary Research8(4), 30-40. [Google Scholar]
 23. Tan, H., & Kim, V. W. E. (2021). Examining the factors that influence consumer satisfaction with online food delivery in Klang Valley, Malaysia. The Journal of Management Theory and Practice, 2(2), 88-95. [Google Scholar] [CrossRef]
 24. Weaver, L., Beebe, T. J., & Rockwood, T. (2019). The impact of survey mode on the response rate in a survey of the factors that influence Minnesota physicians’ disclosure practices. BMC medical research methodology19(1), 1-7. [Google Scholar] [CrossRef]
 25. Zhou, L., Jiang, Z., Geng, N., Niu, Y., Cui, F., Liu, K., & Qi, N. (2022). Production and operations management for intelligent manufacturing: A systematic literature review. International Journal of Production Research60(2), 808-846. [Google Scholar] [CrossRef]

View articles in other formats

License

Coyright

Copyright (c) 2024 The Author(s).

Published by Sumy State University

Issue