Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Інноваційна діяльність SPA-компаній Словаччини та Чехії в умовах пандемії Covid-19

Анна Сенкова1,  , Стела Колесарова 1,*, , , Мартіна Косікова 1,
 1. Пряшівський університет в Пряшові, Словаччина

     * Corresponding author

Received: 01 October 2023

Revised: 16 February 2024

Accepted: 26 February 2024

Abstract

У багатьох системах охорони здоров’я європейських країн санаторно-курортні послуги в даний час є частиною або доповненням до медичної допомоги. Чехія та Словаччина завдяки своїм природним лікувальним ресурсам і давнім традиціям належать до значущих європейських курортних країн. В обох країнах санаторно-курортний туризм також є одним із найважливіших видів туризму, а з огляду на його оцінку за кількістю ночівель і доходом займає значну частку в структурі туристичної галузі. Однією з найбільших проблем для SPA-бізнесу стала пандемія COVID-19, яка спричинила обмеження на подорожі, закриття підприємств і падіння попиту та доходів. Питання впливу пандемії на санаторно-курортний бізнес у досліджуваних країнах досі детально не розглядалося. Відповідно до вищесказаного, метою представленого внеску є оцінка інноваційної діяльності курортних компаній у Словаччині та Чехії в контексті пандемії COVID-19. Вибірку дослідження склали 122 санаторно-курортних підприємства обох республік. За результатами попередніх досліджень встановлено, що інновації загалом сприймаються як важливий елемент розвитку суспільства, антикризового управління, підвищення конкурентоспроможності та комерційного успіху. Основним методом дослідження виявлення та класифікації типів інновацій та інноваційних можливостей, що впроваджуються на санаторно-курортних підприємствах, було анкетне опитування. За результатами проведеного дослідження виявилося, що походження SPA-бізнесу не впливає на країну, на те, як люди сприймають тенденції. Підтверджено зв’язки між типами впроваджуваних інновацій та деякими вигодами від впровадження інновацій, а також бар’єрами, що перешкоджають впровадженню інновацій. Звідси випливає, наприклад, що компанії, які інвестують в інноваційні процеси, можуть покращити свою ефективність і конкурентоспроможність своєї команди, зменшити свої витрати на виробництво або надання послуг. З аналізу факторів, пов’язаних із впровадженням інновацій, виявилося, що найважливішими є ті фактори, які безпосередньо впливають на економічні результати та конкурентні переваги підприємств. З іншого боку, фактори, пов’язані з культурними, екологічними чи технічними аспектами інновацій, менш важливі. Певними обмеженнями проведеного дослідження був той факт, що, незважаючи на неодноразові дзвінки, не всі SPA-компанії, які працюють у SPA-індустрії Чеської та Словацької Республік, взяли участь.

Keywords: пандемія COVID-19, інновації, санаторно-курортне лікування, курортний туризм, розвиток.

How to Cite: Senkova, A., Kolesarova, S., & Kosikova, M. (2024). Innovative Activity of SPA Companies in the Slovak and Czech Republic in the Context of the COVID-19 Pandemic. Marketing and Management of Innovations, 15(1), 80–89. https://doi.org/10.21272/mmi.2024.1-07

Abstract Views

PDF Downloads

References

 1. Aluculesei, A.-C., Nistoreanu, P., Avram, D., & Nistoreanu, B. G. (2021). Past and Future Trends in Medical Spas: A Co-Word Analysis. Sustainability 2021, 13, 9646. [Google Scholar] [CrossRef]
 2. Attl, P. (2014). Czech spas economy and tourism. In: 12th International Conference on Hradec Economic Days (HED 2014): Economic Development and Management of Regions. Hradec Kralové, Ceska republika: Gaudeamus, 26-32. [Link]
 3. Botlikova, M. (2020). Dopady Covid-19 na lazenstvi. In: Kiner, A. a kol. (eds.). Zbornik vedeckých prac z 21. medzinarodnej vedeckej konferencie Medzinarodné vzťahy 2020: Aktualne otazky svetovej ekonomiky a politiky. Bratislava: EU. Fakulta medzinarodných vzťahov. 90-98.
 4. Ceperkovic, J., & Cerovic, S. (2023). Dynamics of spa tourism statistics in selected countries of central and eastern Europe. Ekonomika poljoprivrede, 70(1), 217-236. [Google Scholar] [CrossRef]
 5. Derco, J., (2017). Impact of health care funding on financial position of Slovak medical spas. Tourism, 65(3), 376-380. [Google Scholar]
 6. Derco, J., & D. Pavlisinova, (2017). Financial position of medical spas – The case of Slovakia. Tourism Economics, 23(4), 867-873. [Google Scholar] [CrossRef]
 7. Derco, J., Romaniuk, P., & Cehlar, M. (2020). Economic Impact of the Health Insurance System on Slovak Medical Spas and Mineral Spring Spas. Sustainability 2020, 12:3384. [Google Scholar] [CrossRef]
 8. Dryglas, D. (2020). Wellness as a new direction of development of Polish spa resort. International Journal of Spa and Wellness. 3(2-3), 69-81. [Google Scholar] [CrossRef]
 9. Dryglas, D., & Smith, M. K. (2023). A Critical Analysis of How Central European Spas Create Health Tourism Experiencescapes. Tourism Planning & Development, 1-24. [Google Scholar] [CrossRef]
 10. European Parliament (2023). Innovation policy. [Link]
 11. Gucik, M., Kvasnova, D., & Pancikova, K. (2016). Medical SPA versus health tourism. Acta academica karviniensia16(2), 5-15. [Google Scholar]
 12. Janecek, P., Jakubikova, D. (2021). Attitudes of czechs towards spas during the covid-19 pandemic. Acta academica karviniensia., 21(2), 25–35. [Google Scholar]
 13. Kasagranda, A., & Gurnak, D. (2017). Spa and wellness tourism in Slovakia (A geographical analysis). Czech Journal of Tourism6(1), 27-53. [Google Scholar] [CrossRef]
 14. Kollar, V., & Matusova, S. (2021). Inovacie a udržateľnosť cestovného ruchu v Slovenskej republike. Scientific Journal Public administration and Regional Development, 17(2), 12-24. [Link]
 15. Litavcova, E., Jencova, S., Kosikova, M., & Senkova, A. (2018). Implementation of multidimensional analytical methods to compare performance between spa facilities. 12th International Days of Statistics and Economics, 1070-1079. [Link]
 16. Oliveira, I., Nogueira, F., & Marques, I. C. P. (2022). Thermalism in Portugal: corporate response to the COVID-19 pandemic–Strategy, Safety, Human Resources and marketing approach. New Trends in Qualitative Research11. [Google Scholar]
 17. Pinos Navarrete, A., & Shaw, G. (2021). Spa tourism opportunities as strategic sector in aiding recovery from Covid-19: The Spanish model. Tourism and Hospitality Research21(2), 245-250. [Google Scholar] [CrossRef]
 18. Smith, M., & Puczko, L. (2014). Health, tourism and hospitality: Spas, wellness and medical travel. Routledge. [Google Scholar]
 19. Szromek, A. R. (2021). The role of health resort enterprises in health prevention during the epidemic crisis caused by COVID-19. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity7(2), 133. [Google Scholar] [CrossRef]
 20. Szromek, A. R., & Polok, G. (2022). A business model for spa tourism enterprises: transformation in a period of sustainable change and humanitarian crisis. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity8(2), 72. [Google Scholar][CrossRef]
 21. Stefko, R., Jencova, S., Vasanicova, P. (2020). The Slovak spa industry and spa companies: financial and economic situation. Journal of Tourism and Services, 11(2), 28-43. [Google Scholar] [CrossRef]
 22. TASR (2022). V Piesťanoch pripravili balneologický kongres. [Link]
 23. Vavreckova, E., Stuchlikova, J., & Dluhosova, R. (2017). The results of the development of balneal care provision and the State of the Czech Spa industry in connection with the changes in legislation. Czech Journal of Tourism6(1), 93-104. [Google Scholar][CrossRef]
 24. Vavreckova, E., & Vanicek, J. (2014). Význam lazenstvi a wellness pro soucasný cestovni ruch v obdobi změn. Holesinska, A. (ed.). Sbornik přispěvků. 5. mezinarodni kolokvium o cestovnim ruchu. Brno: Masarykova univerzita, 92-113. [Link]
 25. Vargova, T., Gallo, P., Senkova, A., & Sambronska, K. (2018). Manažérske inovacie v turizme a systém manažérstva kvality. Presov: Vydavateľsko Presovskej univerzity.
 26. Vazquer-Illa, J. (2014). How Innovation Shapes the Spa Industry and Determines its Evolution. Global Journal of Management and Business Research, 14(2), 19. [Link]
 27. Vrablikova, M., Turciakova, A. H. & Baranova, M. (2023). Tourism as a Factor of Local and Regional Development. Marketing and Management of Innovations, 1, 199-212. [Google Scholar] [CrossRef]
 28. Vystoupil, J., Sauer, M., & Bobkova, M. (2017). Spa, spa tourism and wellness tourism in the Czech Republic. Czech Journal of Tourism6(1), 5-26. [Google Scholar] [CrossRef]
 29. World Tourism Organization (2017). Innovation in Tourism – Bridging Theory and Practice. Madrid: UNWTO. [Link]
 30. Zalesakova, J. (2023). Kupeľna starostlivosť v postcovidovom obdobi. [Link]
 31. ZAKON c. 538/2005 Z. z. o prirodných liecivých vodach, prirodných liecebných kupeľoch, kupeľných miestach a prirodných mineralnych vodach a o zmene a doplneni niektorých zakonov. [Link]

View articles in other formats

License

Coyright

Copyright (c) 2024 The Author(s).

Published by Sumy State University

Issue