Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Гостинність 2.0: роль електронного управління людськими ресурсами (E-HRM) в інноваціях та досягненні цілей сталого розвитку

Мусррат Парвін 1,*,  , Афнан Абдулазіз Назель Альраддаді 1,
 1. факультет економіки та адміністрування, кафедра управління людськими ресурсами, Університет Короля Абдулазіза, Саудівська Аравія

     * Corresponding author

Received: 17 November 2023

Revised: 20 February 2024

Accepted: 26 February 2024

Abstract

Метою статті є вивчення впливу технологій електронного управління людськими ресурсами (E-HRM) на сталий розвиток організації, її продуктивність та інноваційність в контексті змін теорії гостинності в Саудівській Аравії. Використовуючи інструментарій кількісної методології, це дослідження оцінює взаємозв’язки між е-HRM і залежними змінними, а саме: організаційною інновацією, продуктивністю організації та сталим розвитком організації. Авторами визначено, що план розвитку Саудівської Аравії «Візія 2030» передбачає диверсифікацію економіки, зменшення залежності від нафти та сприяння сталому розвитку – цілі, які тісно пов’язані з викликами та можливостями у сфері гостинності. У статті використано програмне забезпечення SPSS 25 і SmartPLS 3.3.5 для структурного моделювання. Вихідну базу дослідження сформовано з результатів опитування 438 працівників індустрії гостинності Саудівської Аравії. Для перевірки сформованих гіпотез дослідження використано кореляційний аналіз та структурне моделювання. Індустрія гостинності Саудівської Аравії стратегічно вибрана за її ключову роль у створенні робочих місць, економічному процвітанні та формуванні іміджу країни. Емпіричні результати дослідження підтвердили позитивний і статистично значущий вплив технологій e-HRM на організаційну інноваційність, її продуктивність та сталий розвиток. Результати оцінювання моделі (SRMR 0.074 та показником NFI 0.911) підкреслюють її надійність і валідність. Це дослідження не тільки емпірично підтверджує, але й теоретично обґрунтовує ключову роль технологій e-HRM у формуванні організаційних результатів. Враховуючи взаємовпливи між концептами продуктивність організації та її інноваційність, це дослідження робить значний внесок у розуміння того, як технології e-HRM можуть бути каталізатором сталого розвитку організації в контексті індустрії гостинності Саудівської Аравії. Отримані результати надають практичні інсайти для політиків, професіоналів індустрії гостинності та зацікавлених сторін, узгоджуючись з загальними цілями план розвитку Саудівської Аравії «Візія 2030» щодо сприяння сталому розвитку країни.

Keywords: технології електронного управління людськими ресурсами (E-HRM); управління людськими ресурсами; показники продуктивності; сталий розвиток.

How to Cite: Parveen, M., & Alraddadi, A. A. N. (2024). Hospitality 2.0: Decoding the Role of E-HRM in Innovation and Sustainability. Marketing and Management of Innovations, 15(1), 90–111. https://doi.org/10.21272/mmi.2024.1-08

Abstract Views

PDF Downloads

References

 1. Abuhantash, A. (2023). The future of HR management: Exploring the potential of e-HRM for improving employee experience and organizational outcomes. World Journal of Advanced Research and Reviews18(2), 647-651. [Google Scholar] [CrossRef]
 2. Adam, M. (2018). The role of human resource management (HRM) for the implementation of sustainable product-service systems (PSS)—an analysis of fashion retailers. Sustainability10(7), 2518. [Google Scholar] [CrossRef]
 3. Adebanjo, D., & Abbas, A. (2019). Exploring the relationship between innovation capability, innovation type, and innovation performance: Empirical evidence from Nigerian SMEs. Journal of Manufacturing Technology Management, 30(7), 1143-1163.
 4. Al-Hawari, M., Al-Bdour, A., & Al-Ma’aitah, A. (2020). The impact of e-HRM on organizational innovation: Evidence from the Jordanian hospitality industry. International Journal of Hospitality Management, 91, 102643.
 5. Aliane, N., Al-Romeedy, B. S., Agina, M. F., Salah, P. A. M., Abdallah, R. M., Fatah, M. A. H. A., … & Khairy, H. A. (2023). How Job Insecurity Affects Innovative Work Behavior in the Hospitality and Tourism Industry? The Roles of Knowledge Hiding Behavior and Team Anti-Citizenship Behavior. Sustainability15(18), 13956. [Google Scholar] [CrossRef]
 6. Al-kasasbeh, A. M., Halim, M. A. S. A., & Omar, K. (2016). E-HRM, workforce agility and organizational performance: A review paper toward theoretical framework. International Journal of Applied Business and Economic Research14(15), 10671-10685. [Google Scholar]
 7. Almarri, K., Tariq, M., & Mirza, F. (2021). Examining the role of e-HRM in talent management practices: Evidence from the UAE hospitality industry. Journal of Business Research, 125, 1-10.
 8. Almashyakhi, A. M. (2022). An evidence-based review of e-hrm and its impact on strategic human resource management. Journal of Human Resource and Sustainability Studies10(3), 542-556. [Google Scholar] [CrossRef]
 9. Al-Matari, E. M., Al-Swidi, A. K., & Fadzil, F. H. (2020). The relationship between E-HRM adoption and organizational innovation in the Saudi Arabian hospitality industry: A literature review. Journal of Tourism and Hospitality Management, 8(1), 1-11.
 10. Almutairi, N. B., Alasmari, A. Y., Alshammari, B. S., & Alsaddah, A. A. (2020). The impact of E-HRM adoption on innovation in the Saudi Arabian hospitality industry: The moderating role of employee participation in decision-making. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 11(1), 51-68.
 11. Alqarni, K., Agina, M. F., Khairy, H. A., Al-Romeedy, B. S., Farrag, D. A., & Abdallah, R. M. (2023). The Effect of Electronic Human Resource Management Systems on Sustainable Competitive Advantages: The Roles of Sustainable Innovation and Organizational Agility. Sustainability15(23), 16382. [Google Scholar] [CrossRef]
 12. Alrawashdeh, N. M. A. (2021). Electronic Human Resource Management Practices, Information Technology Capability and Organisational Performance: A Review Paper Toward Conceptual Framework. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)12(13), 874-884. [Google Scholar] [CrossRef]
 13. Alshumaimeri, Y. A., Haq, S. U., & Al-Turki, Y. (2018). Impact of online self-service portals on employee satisfaction and HR workload. Journal of Management Development, 37(5), 388-401.
 14. Al-Sulaiman, A., & Al-Malki, A. (2020). Vision 2030 in Saudi Arabia: Insights into the Sustainability of the Tourism and Hospitality Sector. Sustainability, 12(19), 7937.
 15. Al-Swidi, A. K., & Mahmood, R. (2012). The impact of e-HRM on employee retention in the Saudi Arabian hospitality industry. International Journal of Business and Social Science, 3(21), 282-290.
 16. Al-Zu’bi, H. A. (2013). The impact of e-HRM on organizational performance: Evidence from Jordanian banking sector. European Scientific Journal, 9(25), 114-135.
 17. Ancillai, C., Sabatini, A., Gatti, M., & Perna, A. (2023). Digital technology and business model innovation: A systematic literature review and future research agenda. Technological Forecasting and Social Change188, 122307. [Google Scholar][CrossRef]
 18. Armstrong, M., & Taylor, S. (2020). Armstrong’s handbook of human resource management practice. Kogan Page Publishers. [Google Scholar]
 19. Babbie, E. R. (2020). The practice of social research. Cengage AU. [Google Scholar]
 20. Bakhtiar, M., Perera, R., & Abeysekera, I. (2021). Sustainability reporting in the hospitality industry: A systematic review. Journal of Cleaner Production, 295, 126295.
 21. Bakotić, D. (2017). The impact of e-HRM on organizational performance. Journal of Contemporary Management Issues, 22(2), 61-81.
 22. Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of management17(1), 99-120. [Google Scholar][CrossRef]
 23. Bettis, R. A., & Hitt, M. A. (1995). The new competitive landscape. Strategic management journal16(S1), 7-19. [Google Scholar] [CrossRef]
 24. Bocken, N. M., Short, S. W., Rana, P., & Evans, S. (2014). A literature and practice review to develop sustainable business model archetypes. Journal of cleaner production65, 42-56. [Google Scholar] [CrossRef]
 25. Boella, M. J., & Goss-Turner, S. (2013). Human resource management in the hospitality industry: A guide to best practice. Routledge. [Google Scholar]
 26. Bondarouk, T., & Ruel, H. (2019). Electronic human resource management: challenges and opportunities. In T. Bondarouk & H. Ruel (Eds.), Electronic HRM in theory and practice (pp. 3-20). Emerald Publishing Limited.
 27. Bondarouk, T., Parry, E., & Furtmueller, E. (2017). Electronic HRM: four decades of research on adoption and consequences. The International Journal of human resource management28(1), 98-131. [Google Scholar] [CrossRef]
 28. Brotherton, B. (2016). Researching Hospitality and Tourism: A Student Guide. Sage Publications. [Google Scholar]
 29. Cascio, W. F., & Montealegre, R. (2016). How technology is changing work and organizations. Annual review of organizational psychology and organizational behavior3, 349-375. [Google Scholar] [CrossRef]
 30. Chen, Y.-S., Shih, H.-A., & Shih, Y.-T. (2017). Corporate social responsibility and financial performance: A nonlinear and disaggregated approach. Journal of Cleaner Production, 153, 262-275.
 31. Choi, S. L., & Lee, D. (2015). Effects of workplace friendship on employee job satisfaction, organizational citizenship behavior, turnover intention, absenteeism, and task performance. Journal of Business and Psychology, 30(2), 357-373. [Google Scholar]
 32. Choi, S., Song, M., & Lee, S. (2021). Organizational innovation and sustainability in small and medium-sized service industry businesses. Sustainability, 13(6), 3436.
 33. Christensen, C. M. (2013). The innovator’s dilemma: when new technologies cause great firms to fail. Harvard Business Review Press. [Google Scholar]
 34. Damanpour, F. (2014). Footnotes to research on management innovation. Organization studies35(9), 1265-1285. [Google Scholar]
 35. Deb, K., Chakraborty, A., & Das, M. (2021a). E-HRM: A technological paradigm for HRM practices. In M. Das & K. Deb (Eds.), Emerging Trends in Human Resource Management (pp. 189-199). Springer.
 36. Deb, S., Saini, S., & Gupta, R. (2021b). Electronic human resource management practices and organizational sustainability: An empirical investigation of the Indian hospitality industry. International Journal of Hospitality Management, 94, 102868.
 37. Delaney, J. T., Huselid, M. A., & Pass, S. (2017). The effect of e-compensation on job satisfaction and voluntary turnover. The International Journal of Human Resource Management, 28(22), 3197-3221.
 38. Dess, G. G., Lumpkin, G. T., & Eisner, A. B. (2007). Strategic management: Creating competitive advantages. Massachusetts: McGraw-Hill/Irwin. [Google Scholar]
 39. Eltayeb, T. K., & Zailani, S. (2013). The effect of e-HRM on environmental performance: An empirical study. Business Strategy and the Environment, 22(7), 487-502.
 40. Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of marketing research18(1), 39-50. [Google Scholar]
 41. García-Morales, V. J., Jiménez-Barrionuevo, M. M., & Gutiérrez-Gutiérrez, L. (2012). Transformational leadership influence on organizational performance through organizational learning and innovation. Journal of business research65(7), 1040-1050. [Google Scholar] [CrossRef]
 42. Gomes, E., Silva, N., & Ribeiro, N. (2019). The impact of e-performance management on communication, employee engagement, and motivation. International Journal of Management, 10(4), 15-27.
 43. Guinot, J., Barghouti, Z., & Chiva, R. (2022). Understanding green innovation: A conceptual framework. Sustainability14(10), 5787. [Google Scholar] [CrossRef]
 44. Gursoy, D., Chi, C. G. Q., & Lu, L. (2021). Environmental sustainability in hospitality and tourism: Progress, prospects, and implications. Journal of Hospitality and Tourism Research, 45(4), 481-500.
 45. Hair Jr, J. F., Howard, M. C., & Nitzl, C. (2020). Assessing measurement model quality in PLS-SEM using confirmatory composite analysis. Journal of business research109, 101-110. [Google Scholar] [CrossRef]
 46. Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2016). A primer on partial least squares structural equation modelling (PLS-SEM) Sage Publications. Thousand Oaks, CA, USA.
 47. Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). Multivariate Data Analysis (8th ed.). Cengage Learning.
 48. Hale, J. (2013). Performance improvement theory and practice: Exploring the linkages. Performance Improvement Quarterly, 26(2), 5-23.
 49. Hale, J. E. (1986). Improving performance with action learning. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 50. Han, J. Y., Lee, S., & Kim, J. (2019). The impact of E-HRM adoption on organizational innovation: Focused on the mediating effect of HR process efficiency and employee collaboration. Sustainability, 11(10), 2961.
 51. Heidari, M., Yarahmadi, M., & Mehrabi, M. (2020). Design and implementation of virtual reality simulation in training for hazardous environment workers. Journal of Health and Safety at Work, 10(3), 231-240.
 52. Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modelling. Journal of the academy of marketing science43, 115-135. [Google Scholar] [CrossRef]
 53. Hitt, M. A., Ireland, R. D., & Hoskisson, R. E. (2012). Strategic management: Concepts and cases: Competitiveness and globalization. Cengage Learning. [Google Scholar]
 54. Hitt, M. A., Xu, K., & Carnes, C. M. (2016). Sustainable advantage: A model of organizational sustainability. Journal of Management, 42(2), 562-581.
 55. Homburg, C., Hoyer, W. D., & Fassnacht, M. (2002). Service orientation of a retailer’s business strategy: Dimensions, antecedents, and performance outcomes. Journal of marketing66(4), 86-101. [Google Scholar] [CrossRef]
 56. Hussain, I., Ali, S., & Akhtar, M. W. (2017). The impact of e-HRM practices on employee engagement: A conceptual model. Journal of Human Resources Management and Labor Studies, 5(1), 9-21.
 57. Imperatori, B. (2017). Engagement and disengagement at work: Drivers and organizational practices to sustain employee passion and performance. Springer. [Google Scholar]
 58. Imran, M., Alam, M. M., & Alam, S. S. (2018). Sustainability through innovation in the hotel industry: Evidence from an emerging tourism destination. Sustainability, 10(11), 4012.
 59. Iqbal, N., Anwar, S., & Haider, N. (2018). Impact of electronic human resource management (E-HRM) on HRM effectiveness. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8(12), 261-274.
 60. Ittner, C. D., Larcker, D. F., & Meyer, M. W. (2003). Subjectivity and the weighting of performance measures: Evidence from a balanced scorecard. The accounting review78(3), 725-758. [Google Scholar] [CrossRef]
 61. Jansen, P. G. W., Löber, P. T. W., & Stavrou, E. T. (2013). The impact of e-HRM on HRM effectiveness: Results from a quantitative study in Dutch organizations. The International Journal of Human Resource Management, 24(14), 2766-2786.
 62. Jiang, K., Lepak, D. P., Hu, J., & Baer, J. C. (2012). How does human resource management influence organizational outcomes? A meta-analytic investigation of mediating mechanisms. Academy of management Journal55(6), 1264-1294. [Google Scholar] [CrossRef]
 63. Jouda, A. A., Aziz, H. B. A., Almasradi, R. B., & Alsharif, A. H. (2022). The Relationship Between Service Quality and Pilgrims Performers’ Satisfaction: An Empirical Evidence from the Hotel’s Industry in Saudi Arabia. Baltic Journal of Law & Politics15(1), 1129-1156. [Google Scholar]
 64. Jowkar, B., & Rezaei, S. (2016). Comparing the effectiveness of electronic and traditional
 65. Kappelman, L. A., Lurie, T. A., Zhang, P., & Liu, Y. (2019). The effects of e-communication on team cohesion and performance: A field study. Journal of Management Information Systems, 36(3), 944-973.
 66. Kehoe, R. R., & Wright, P. M. (2013). The impact of high-performance human resource practices on employees’ attitudes and behaviors. Journal of management39(2), 366-391. [Google Scholar] [CrossRef]
 67. Khashman, A. M., & Al-Ryalat, H. A. (2015). The impact of electronic human resource management (E-HRM) practices on business performance in Jordanian telecommunications sector: The employees perspective. Journal of Management Research7(3), 115-129. [Google Scholar]
 68. Kianto, A., Sáenz, J., & Aramburu, N. (2017). How nonfinancial performance measurement practices link to sustainability performance. Journal of Business Ethics, 145(2), 399-416.
 69. Kim, H. R., Park, Y. J., & Yoon, T. (2019). The effect of sustainable tourism on organizational performance in the hospitality industry. Sustainability, 11(10), 2814.
 70. Kim, M. J., Lee, Y. K., & Lee, H. S. (2020). The effect of digital human resource management on hotel employees’ service orientation and job satisfaction: Focusing on the moderating effect of gender. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 32(4), 1507-1526.
 71. Kim, W. G., & Kim, H. B. (2018). The role of trust in e-HRM implementation: Evidence from South Korean hospitality firms. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 9(1), 76-88.
 72. Kleiner, B. H., & Wingrove, P. (2020). Saudi Arabia: Women in the workforce. Equal Opportunities International, 39(1), 2-12.
 73. Kumar, R., & Choudhary, N. (2019). E-HRM practices and their impact on organizational performance: Evidence from Indian telecom sector. Journal of Organizational Change Management, 32(2), 238-253.
 74. Lashley, C., & Rowson, B. (2011). Hierarchy and hospitality: An organizational perspective on the hospitality industry. CABI.
 75. Lee, H., & Choi, B. (2003). Knowledge management enablers, processes, and organizational performance: An integrative view and empirical examination. Journal of management information systems20(1), 179-228. [Google Scholar] [CrossRef]
 76. Liang, H., Li, Y., & Li, C. (2020). Digitalization of human resource management and firm performance: a social exchange perspective. Journal of Business Research, 108, 60-75.
 77. Liang, Q., Li, X., & Li, J. (2020). The impact of digital HRM on employee performance: Evidence from China. Sustainability, 12(22), 9282-1-9282-16.
 78. Liang, X., & Li, Y. (2017). The impact of electronic human resource management on organizational sustainability: An empirical study. Sustainability, 9(10), 1-15..
 79. Marler, J. H., & Boudreau, J. W. (2017). An evidence-based review of HR Analytics. The International Journal of Human Resource Management28(1), 3-26. [Google Scholar] [CrossRef]
 80. Martini, M., Cavenago, D., & Marafioti, E. (2021). Exploring types, drivers and outcomes of social e-HRM. Employee Relations: The International Journal43(3), 788-806. [Google Scholar]
 81. Masum, A. K., Mamun, A. M. A., Islam, M. S., & Beh, L. S. (2020). The Impact of eHRM Practice on Organizational Performance: Investigating the Effect of Job Satisfaction of HRM Professionals. Journal of Computer Science16(7), 983-1000. [Google Scholar]
 82. Miah, M. M. (2018). The impact of intellectual capital on financial performance: Evidence from banking industry in Bangladesh. Journal of Intellectual Capital, 19(1), 142-163.
 83. Mone, E. M., & London, M. (2018). Employee engagement through effective HR practices: A matter of job demands, job resources, or both? Journal of Management Studies, 55(4), 671-694.
 84. Muqaddim, N., & Hosain, M. S. (2021). E-HRM practices and operational efficiency: Evidence from Bangladeshi garment industry. Asian Journal of Economics, Business and Accounting21(4), 80-95. [Google Scholar]
 85. Naranjo-Valencia, J. C., Jiménez-Jiménez, D., & Sanz-Valle, R. (2016). Studying the links between organizational culture, innovation, and performance in Spanish companies. Revista latinoamericana de psicología48(1), 30-41. [Google Scholar][CrossRef]
 86. Nishant, R., Suresh, P., & Bhaskar, V. (2019). The influence of digital HRM practices on perceived organizational support and employee outcomes. Journal of Business Research, 98, 530-541.
 87. O’Fallon, M. J., & Rutherford, D. G. (2010). Hotel management and operations. John Wiley & Sons. [Google Scholar]
 88. Oyewobi, L. O., & Okorie, C. E. (2019). Social media and recruitment: A study of Nigerian SMEs. International Journal of Business and Management, 14(7), 100-110.
 89. Paiva, I. O., Oliveira, M. R. S., & Silva, R. M. (2020). Electronic performance appraisal system: Assessing the influence of feedback quality on performance outcomes. International Journal of Applied Management Science, 12(1), 22-41.
 90. Parry, E., & Tyson, S. (2018). An investigation of the potential for e-HRM to contribute to HRM effectiveness and efficiency. Journal of Business Research, 84, 238-251.
 91. Parry, E., & Tyson, S. (2019). The Role of Digital HR in Building Organizational Agility. In Handbook of Research on Examining Global Peacemaking in the Digital Age (pp. 151-167). IGI Global
 92. Rey-Martí, A., Ribeiro-Soriano, D., & Palacios-Marqués, D. (2019). How to become a sustainable company? The impact of sustainable practices on corporate reputation, image and legitimacy. Sustainability, 11(6), 1541.
 93. Rogers, E. M. (1962). Diffusion of innovations the free Press of Glencoe. NY32, 891-937.
 94. Sajid, A., Ashfaq, F., & Masood, M. (2021). The impact of e-HRM practices on job satisfaction and organizational performance: Evidence from Pakistan. Journal of Business Research, 136, 37-46.
 95. Saudi Arabian General Investment Authority. (n.d.). Why invest in Saudi Arabia’s hospitality industry? [Link]
 96. Savitz, A. (2013). The triple bottom line: how today’s best-run companies are achieving economic, social and environmental success-and how you can too. John Wiley & Sons.
 97. Schumpeter, J. A. (1934). The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle. Harvard University Press.
 98. Shi, L., & Wang, L. (2019). The impact of digital HRM on organizational performance: The mediating role of organizational culture and employee engagement. Information Technology & People, 32(2), 464-489.
 99. Shi, Y., & Tsai, K. H. (2020). Linking stakeholder integration to sustainability performance in the hotel context. International Journal of Tourism Research22(5), 677-691. [Google Scholar] [CrossRef]
 100. Shoaib, A., Ali, A., & Rehman, K. U. (2015). The impact of E-recruitment on the recruitment process: Evidence from case studies of Pakistani firms. Journal of Human Resource Management, 3(2), 27-34.
 101. Stombelli, V. M. (2020). Corporate Social Responsibility in hospitality: are sustainability initiatives truly sustainable? Case examples from CitizenM, Lefay and Six Senses. Worldwide Hospitality and Tourism Themes12(5), 525-545. [Google Scholar][CrossRef]
 102. Tanveer, M. I., Yusliza, M. Y., & Fawehinmi, O. (2024). Green HRM and hospitality industry: challenges and barriers in adopting environmentally friendly practices. Journal of Hospitality and Tourism Insights7(1), 121-141. [Google Scholar][CrossRef]
 103. Thathsara, A. D. S., & Sutha, J. (2021). Investigating the influence of e-hrm practices on organizational performance: The mediating role of organizational agility (with special reference to financial institution). International Journal of Engineering and Management Research (IJEMR)11(1), 1-8. [Google Scholar] [CrossRef]
 104. Thite, M. (Ed.). (2018). e-HRM: Digital approaches, directions & applications. Routledge.
 105. training methods in management training programs. International Journal of Applied Operational Research, 6(3), 43-54.
 106. Ulrich, D., & Dulebohn, J. H. (2015). Are we there yet? What’s next for HR?. Human resource management review25(2), 188-204. [Google Scholar] [CrossRef]
 107. Voermans, M., & Van Veldhoven, M. (2007). Attitudes towards the use of electronic HRM: An empirical analysis at Philips. International Journal of Human Resource Management, 18(4), 718-734.
 108. Vujovic, D., & Ulhøi, J. P. (2018). The impact of HRIS implementations on HR personnel’s job satisfaction and turnover intention. Employee Relations, 40(2), 333-348.
 109. Wang, Y., Li, L., & Liang, T. (2014). The effect of e-HRM on HRM effectiveness and organizational innovation in China. International Journal of Human Resource Management, 25(5), 687-701.
 110. Ward, M. (2015). The relationship between profitability and sustainability. Journal of Business Research, 68(9), 1927-1935.
 111. Zhang, X., Liu, X., Fan, Y., & Gao, S. (2018). The impact of organizational innovation on environmental sustainability: A case of the Chinese manufacturing industry. Journal of Cleaner Production, 201, 703-712.

View articles in other formats

License

Coyright

Copyright (c) 2024 The Author(s).

Published by Sumy State University

Issue