Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Ранжування важливості маркетингових стратегій у забезпеченні лояльності клієнтів

Куанг Лін Хюйн 1,*,   
 1. Університет промисловості та торгівлі Хошиміну, В’єтнам

     * Corresponding author

Received: 09 December 2023

Revised: 27 April 2024

Accepted: 23 May 2024

Abstract

Ця стаття узагальнює аргументи та контраргументи в межах наукової дискусії щодо причинного зв’язку між компонентами маркетингової стратегії та лояльністю клієнтів. Систематизація літературних джерел виявила різноманітні причинні зв’язки між компонентами маркетингової стратегії та лояльністю клієнтів. Проте майже жодне з досліджень не оцінювало та не порівнювало відмінності між компонентами маркетингових стратегій у підвищенні лояльності клієнтів. Таким чином, основною метою цієї статті є оцінка відносної важливості компонентів маркетингової стратегії для лояльності клієнтів. В’єтнам було обрано як кейс для дослідження, оскільки він є однією з найшвидше зростаючих економік світу. Дані дослідження були зібрані за допомогою структурованої анкети. Для цього дослідження було зібрано відповіді від 210 підприємств методом простого випадкового відбору з 1128 компаній, що публічно котируються на основних фондових біржах В’єтнаму. В результаті, було отримано 222 анкети з необхідною інформацією. Методичним інструментарієм проведеного дослідження стали методи аналітичної ієрархії для оцінки відносної важливості компонентів продукту, ціни, місця та просування у маркетинговій стратегії для лояльності клієнтів. Результати показали, що найвищий вплив на підвищення лояльності клієнтів мала цінова стратегія, на другому місці – ціноутворення, далі просування продажів, реклама, знижки, зв’язки з громадськістю, канали збуту, прямий маркетинг, умови оплати, характеристики продукту, якість, охоплення ринку, асортимент, брендинг, упаковка, локація, інвентаризація, сервіс, гарантії, а транспорт мав найменший вплив. Це дослідження надає дослідникам краще розуміння порівняльної значущості компонентів маркетингової стратегії для лояльності клієнтів. Результати також можуть допомогти бізнес-керівникам у прийнятті оптимальних рішень щодо планування компонентів продукту, ціни, місця та просування у маркетинговій стратегії для досягнення найвищої ефективності

Keywords: В’єтнам; стратегія просування; стратегія продукту; лояльність клієнтів; цінова стратегія; стратегія місця.

How to Cite: Huynh, Q. L. (2024). Ranking the Importance of Marketing Strategies in Building Client Loyalty. Marketing and Management of Innovations, 15(2), 1–12. https://doi.org/10.21272/mmi.2024.2-01

Abstract Views

PDF Downloads

References

 1. Akinyele, S. T. (2010a). Impact of strategic marketing management on the performance of firms in the downstream sector of Nigerian oil and gas Industry. PhD Thesis postgraduate school, Covenant University, Nigeria. [Google Scholar]
 2. Akinyele, S. T. (2010b). Strategic marketing strategies on the performance of firms in Nigerian oil and gas industry. Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences, 1(1), 23-36. [Google Scholar]
 3. Aremu, M. A., & Lawal, A. T. (2012). Exploring marketing strategy as a catalyst for performance in Nigerian telecommunication industry. IJMBS, 2(4), 65-71. [Google Scholar]
 4. Aziz, W. A. (2015). The role of relationship marketing in building clients’ loyalty in banking industry. British Journal of Marketing Studies, 3(7), 93-108. [Google Scholar]
 5. Billington, C., & Nie, W. (2009). The Customer Value Proposition Should Drive Supply Chain Design: An Example in Mass Retailing. Perspectives for Managers, 177(1), 1-4. [Google Scholar]
 6. Bou‐Llusar, J. C., Beltrán‐Martín, I., Roca‐Puig, V., & Escrig‐Tena, A. B. (2016). Single‐and multiple‐informant research designs to examine the human resource management− performance relationship. British Journal of Management, 27(3), 646-668. [Google Scholar] [CrossRef]
 7. Budhwar, P. S., & Budhwar, P. S. (2000). Strategic integration and devolution of human resource management in the UK manufacturing sector. British Journal of Management, 11(4), 285-302. [Google Scholar] [CrossRef]
 8. Chiliya, N., Herbst, G., & Roberts-Lombard, M. (2009). The impact of marketing strategies on profitability of small grocery shops in South African townships. African journal of business management, 3(3), 70-79. [Google Scholar]
 9. Cropanzano, R., & Mitchell, M. S. (2005). Social exchange theory: An interdisciplinary review. Journal of management, 31(6), 874-900.[Google Scholar] [CrossRef]
 10. Cropanzano, R., Anthony, E. L., Daniels, S. R., & Hall, A. V. (2017). Social Exchange Theory: A Critical Review with Theoretical Remedies. Academy of Management Annals, 11(1), 479-516. [Google Scholar] [CrossRef]
 11. Cunningham, J. B., & Debrah, Y. A. (1995). Skills for managing human resources in a complex environment: the perceptions of human resource managers in Singapore. International Journal of Human Resource Management, 6(1), 79-101. [Google Scholar] [CrossRef]
 12. Dodds, W. B., Monroe, K. B., & Grewal, D. (1991). Effects of price, brand, and store information on buyers’ product evaluations. Journal of marketing research, 28(3), 307-319. [Google Scholar] [CrossRef]
 13. Ernst, H. (2003). Causes and effects of a single informant bias in empirical innovation research. Wissenschaftliche Hochschule für Unternehmensführung (WHU) Otto-Beisheim-Hochschule. [Google Scholar]
 14. Fong, S. F., Loh, R. Y., & Choi, S. L. (2022). Marketing Strategies and Customer Satisfaction: A Study on the Higher Education Institutions in Johor. Business and Economic Research12(2), 61-83. [Google Scholar]
 15. Frederick, F. R., & Sasser, W. E. (1990). Zero defections: quality comes to services. Harvard business review, 68(5), 105-111. [Google Scholar]
 16. Gaurav, K. (2008). Impact of relationship marketing strategy on customer loyalty. The Icfaian Journal of Management Research, 7(11), 7-21. [Google Scholar]
 17. Gerhart, B., Wright, P. M., McMahan, G. C., & Snell, S. A. (2000). Measurement error in research on human resources and firm performance: how much error is there and how does it influence effect size estimates?. Personnel psychology, 53(4), 803-834. [Google Scholar] [CrossRef]
 18. Goi, C. L. (2009). A review of marketing mix: 4Ps or more. International journal of marketing studies, 1(1), 2-15. [Google Scholar]
 19. Hosmer, B. E. (1998). The loyalty effect: The hidden force behind growth, profits, and lasting value. Consulting to Management, 10(2), 82-83. [Google Scholar]
 20. Isac, N., & Badshah, W. (2019). Marketing Strategy-Tool to Increase Customer Satisfaction: Case Study of Romanian Company in Furniture Products. Romanian Economic and Business Review, 14(1), 27-38. [Google Scholar]
 21. Jorge-García, D., & Estruch-Guitart, V. (2022). Comparative analysis between AHP and ANP in prioritization of ecosystem services-A case study in a rice field area raised in the Guadalquivir marshes (Spain). Ecological Informatics, 70, 1-11. [Google Scholar] [CrossRef]
 22. Joseph, F. H. J. R., Barry, J. B., Rolph, E. A., & Rolph, E. A. (2010). Multivariate data analysis. Pearson Prentice Hall, USA. [Google Scholar]
 23. Kilic, C. (2015). Effects of globalization on economic growth: Panel data analysis for developing countries. Petroleum-Gas University of Ploiesti Bulletin, Technical Series67(1). [Google Scholar]
 24. Kotler, P., & Armstrong, G. (2008). Principles of Marketing (12th ed.). Upper Saddle River, NJ:Prentice Hall, USA. [Google Scholar]
 25. Li, M. L. (2011). Impact of marketing strategy, customer perceived value, customer satisfaction, trust, and commitment on customer loyalty. Lynn University. [Google Scholar]
 26. Li, M. L., & Green, R. D. (2011). A mediating influence on customer loyalty: The role of perceived value. Journal of Management and Marketing Research, 7(3), 20-35. [Google Scholar]
 27. Lin, L. H. (1993). Consumer Product Classification, Innovation Type and New Product Marketing Strategy. National Cheng Chi University Department of Business Administration of PhD Thesis, Taiwan. [Google Scholar]
 28. Lin, L., & Ya-Huei, C. (2012). The Impact of new product marketing strategy on new product performance: the moderating effects of competitive intensity and product innovation. International Journal of Advanced Scientific Research and Technology, 2(2), 135-149. [Google Scholar]
 29. McCarthy, E. J., & Perreault, W. D. (1972). Basic marketing: a managerial approach. Irwin, USA. [Google Scholar]
 30. McCarthy, M. (2016). Experiential learning theory: From theory to practice. Journal of Business & Economics Research (JBER), 14(3), 91-100. [Google Scholar]
 31. Moliner, M. A., Sánchez, J., Rodríguez, R. M., & Callarisa, L. (2007). Relationship quality with a travel agency: The influence of the postpurchase perceived value of a tourism package. Tourism and Hospitality Research, 7(3-4), 194-211. [Google Scholar] [CrossRef]
 32. Monroe, K. B. (1990). Pricing: Making Profitable Decisions (2nd ed.). New York: McGraw-Hill, USA. [Google Scholar]
 33. Morgan, N. A., & Rego, L. L. (2006). The value of different customer satisfaction and loyalty metrics in predicting business performance. Marketing science, 25(5), 426-439. [Google Scholar] [CrossRef]
 34. Nanle, M., Dele, A. O., & Akinsuru Sydney, A. (2015). Effect of Marketing Strategy on Customer Loyalty in the Nigerian Oil and Gas Industry: The Mediating Role of Consumer Perceived Value. International Journal of Investment Management and Financial Innovations, 1(4), 94-104. [Google Scholar]
 35. Owomoyela, S. K., Oyeniyi, K. O., & Ola, O. S. (2013). Investigating the impact of marketing mix elements on consumer loyalty: An empirical study on Nigerian Breweries Plc. Interdisciplinary journal of contemporary research in business, 4(11), 485-496. [Google Scholar]
 36. Saaty, T. L. (1980). The Analytic Hierarchy Process. New York, McGraw-Hill, USA. [Google Scholar]
 37. Sangkaworn, C., & Mujtaba, B. G. (2010). Marketing practices of hotels and resorts in ChiangMai: a study of products, pricing, and promotional practices. Journal of Management and Marketing Research, 4(1), 1-17. [Google Scholar]
 38. Smith, G. E. (2015). The opt-out effect: Marketing strategies that empower consumers and win customer-driven brand loyalty. FT Press. [Google Scholar]
 39. Stofkova, J., Krejnus, M., Stofkova, K. R., Malega, P., & Binasova, V. (2022). Use of the analytic hierarchy process and selected methods in the managerial decision-making process in the context of sustainable development. Sustainability14(18), 11546. [Google Scholar] [CrossRef]
 40. Teo, S. T. (2002). Effectiveness of a corporate HR department in an Australian public-sector entity during commercialization and corporatization. International Journal of Human Resource Management, 13(1), 89-105. [Google Scholar] [CrossRef]
 41. Themba, O. S., Razak, N., & Sjahruddin, H. (2019). Increasing customers’ loyalty. The contribution of marketing strategy, service quality and customer satisfaction. Archives of Business Research7(2). [Google Scholar]
 42. Thoumrungroje, A. (2004). The effects of globalization on marketing strategy and performance. Washington State University. [Google Scholar]
 43. Van Hong, P., & Nguyen, T. T. (2020). Factors affecting marketing strategy of logistics business–Case of Vietnam. The Asian Journal of Shipping and Logistics36(4), 224-234. [Google Scholar] [CrossRef]
 44. Vuong, Q. H., Vu, Q. H., & Vuong, T. T. (2016). Relationship between past experience, social network participation and innovative capacity: Vietnamese entrepreneurship in transition. International Journal of Transitions and Innovation Systems5(3-4), 299-313. [Google Scholar][CrossRef]
 45. Vuong, T. T., Semerák, V., & Vuong, Q. H. (2019). The Vietnamese economy at the crossroads. Southeast Asia and the ASEAN economic community, 91-143. [Google Scholar] [CrossRef]
 46. Wang’ondu, A. W. (2016). Marketing strategies and customer satisfaction: A case study of the institute of executive coaches–East Africa(Doctoral dissertation, United States International University-Africa). [Google Scholar]
 47. World Bank. (2017). Country Partnership Framework for the Socialist Republic of Vietnam for the Period FY18-FY22. Washington, DC: World Bank Group. [Link]
 48. Zeithaml, V. A., Berry, L. L., & Parasuraman, A. (1996). The behavioral consequences of service quality. Journal of marketing, 60(2), 31-46. [Google Scholar] [CrossRef]
 49. Zhu, J. (2021). Analysis on Adidas Marketing Strategies in 4P Model. Scientific and Social Research3(5), 67-75. [Google Scholar][CrossRef]

View articles in other formats

License

Coyright

Copyright (c) 2024 The Author(s).

Published by Sumy State University

Issue