Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Посередницька роль трансформаційного лідерства: на прикладі Китаю

Заїр Аббас 1, , Ван Сун Цзян 2,  , Хафіз Мухаммад Факхар Замін 1,*,   , Тамур Азам 1, 

 1. Школа менеджменту та економіки, Університет науки і технологій Куньмін, Китай
 2. Коледж культури та туризму Ліцзян, Юньнань, Китай

     * Corresponding author

Received: 12 March 2024

Revised: 10 June 2024

Accepted: 20 June 2024

Abstract

Організації, які проходять через трансформаційні процеси, повинні забезпечити ефективне управління змінами та залучення своїх працівників у прийняття рішень під час цих трансформацій. Враховуючи роль трансформаційного лідерства як посередника, це дослідження має на меті вивчити зв’язок між рівнем залучення працівників у прийняття рішень під час цих змін та процесом управління ними. Вибірку для дослідження сформовано на основі даних опитування. Отримані результати засвідчили наявність статистично значущої позитивної кореляції між управлінням змінами та факторами, що сприяють підвищенню рівня залученості працівників до прийняття рішень. Дослідження також показало, що трансформаційне лідерство є посередником між управлінням організаційними змінами та рівнем залучення працівників у прийняття рішень щодо діяльності компанії під час цих змін. На основі отриманих даних авторами наголошено, що трансформаційні лідери можуть зробити залучення працівників ще потужнішим інструментом для ефективного управління організаційними змінами. Дослідження висвітлює необхідність розвитку навичок трансформаційного лідерства та заохочення участі працівників у ініціативах щодо впровадження організаційних змін. Компанії повинні віддавати пріоритет стратегіям, які підвищують рівень залученості працівників, таким як комунікація, конкуренція, робоче середовище, підтримка керівництва, інновації, характеристики роботи, організаційна система та структура, винагороди та оплата праці. Крім того, ефективність заходів щодо управління змінами можна покращити шляхом інвестування в програми розвитку лідерства, спрямовані на створення трансформаційних лідерських компетенцій. Отримані результати дослідження щодо ролі трансформаційного лідерства як посередника у зв’язку між процесом управління змінами та рівнем залучення працівників у ці зміни можуть бути використані компаніям для формування та імплементації інструментів активізації участі працівників до прийняття рішень під час трансформаційних процесів.

Keywords: трансформаційне лідерство; стилі лідерства; залучення працівників; перехресне дослідження; організаційні зміни; процес управління змінами. 

How to Cite: Abbas, Z., Jiang, W. S., Fakhar Zaman, H. M. & Azam, T. (2024). The Mediating Path of Transformational Leadership: A Cross-Sectional Study in Chinese Context. Marketing and Management of Innovations, 15(2), 140–161. https://doi.org/10.21272/mmi.2024.2-11

Abstract Views

PDF Downloads

References

 1. Adnjani, M. D., & Prianti, D. D. (2023). Internal Communication Towards Employee Engagement Inside Sultan Agung Islamic University (UNISSULA). Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna, 1(1), 1-14. [Google Scholar][CrossRef]
 2. Afrahi, B., Blenkinsopp, J., de Arroyabe, J. C. F., & Karim, M. S. (2022). Work disengagement: A review of the literature. Human Resource Management Review, 32(2), 100822. [Google Scholar] [CrossRef]
 3. Ahmed, A. D. (2023). The Impact of Electronic Management on the Competitive Advantage of Business Companies, a Field Study on Earthlink Communications Company in Iraq. Res Militaris13(2), 423-439.
 4. Ahmed, T., Khan, M. S., Thitivesa, D., Siraphatthada, Y., & Phumdara, T. (2020). Impact of employees engagement and knowledge sharing on organizational performance: Study of HR challenges in COVID-19 pandemic. Human Systems Management, 39(4), 589-601. [Google Scholar] [CrossRef]
 5. Al-Ali, A. A., Singh, S. K., Al-Nahyan, M., & Sohal, A. S. (2017). Change management through leadership: the mediating role of organizational culture. International Journal of Organizational Analysis25(4), 723-739. [Google Scholar] [CrossRef]
 6. Albrecht, S. L., Bakker, A. B., Gruman, J. A., Macey, W. H., & Saks, A. M. (2015). Employee engagement, human resource management practices and competitive advantage: An integrated approach. Journal of organizational effectiveness: People and performance, 2(1), 7-35. [Google Scholar] [CrossRef]
 7. Alderotti, G., Rapallini, C., & Traverso, S. (2023). The Big Five personality traits and earnings: A meta-analysis. Journal of Economic Psychology94, 102570. [Google Scholar] {CrossRef]
 8. Aldhaheri, R. T., & Ahmad, S. Z. (2023). Factors affecting organisations’ supply chain agility and competitive capability. Business Process Management Journal29(2), 505-527. [Google Scholar] [CrossRef]
 9. Amini, M., & Jahanbakhsh Javid, N. (2023). A multi-perspective framework established on diffusion of innovation (DOI) theory and technology, organization and environment (TOE) framework toward supply chain management system based on cloud computing technology for small and medium enterprises. Organization and Environment (TOE) Framework Toward Supply Chain Management System Based on Cloud Computing Technology for Small and Medium Enterprises (January 2023). International Journal of Information Technology and Innovation Adoption11, 1217-1234. [Google Scholar]
 10. Ancillai, C., Sabatini, A., Gatti, M., & Perna, A. (2023). Digital technology and business model innovation: A systematic literature review and future research agenda. Technological Forecasting and Social Change188, 122307. [Google Scholar] [CrossRef]
 11. Anjum, N., Islam, M. A., Choudhury, M. I., & Saha, J. (2021). Do intrinsic rewards matter on motivation? Evidence from primary school teachers of Bangladesh. SEISENSE Journal of Management4(1), 47-58. [Google Scholar] [CrossRef]
 12. Antonelli, C., & Feder, C. (2022). Knowledge properties and the creative response in the global economy: European evidence for the years 1990–2016. The Journal of Technology Transfer47(2), 459-475. [Google Scholar] [CrossRef]
 13. Bagga, S. K., Gera, S., & Haque, S. N. (2023). The mediating role of organizational culture: Transformational leadership and change management in virtual teams. Asia Pacific Management Review28(2), 120-131. [Google Scholar] [CrossRef]
 14. Banfield, E. C., & Wilson, J. Q. (2017). Political influence: Routledge.
 15. Barjak, F., Foray, D., & Wörter, M. (2023). Mastering multiple complexities-a rising challenge for Swiss innovation models: Final report on the contract” Erstellung einer Studie zum Rückgang der Innovationsaktivitäten der Schweizer Unternehmen”(No. 173). KOF Studien. [Google Scholar] [CrossRef]
 16. Barrett, D. J. (2002). Change communication: using strategic employee communication to facilitate major change. Corporate Communications: An International Journal7(4), 219-231. [Google Scholar] [CrossRef]
 17. Bashira, M., Saleemb, S., & Qurah-tul–Ainc, M. W. (2021). The Impact of Change-Oriented Leadership on Employees’ Performance: Mediating Role of Employees’ Engagement. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 15(8), 558-580. [Google Scholar]
 18. Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1993). Transformational leadership: A response to critiques. In M. M. Chemers & R. Ayman (Eds.), Leadership theory and research: Perspectives and directions(pp. 49–80). Academic Press. [Google Scholar]
 19. Betancourt, J. R., Tan-McGrory, A., Kenst, K. S., Phan, T. H., & Lopez, L. (2017). Organizational change management for health equity: perspectives from the disparities leadership program. Health Affairs, 36(6), 1095-1101. [Google Scholar] [CrossRef]
 20. Campos-Blázquez, J. R., Rubio-Andrada, L., & Celemín-Pedroche, M. S. (2023). Voices from within. To what extent can internal crowdsourcing drive a change in organizational culture?. Journal of Business Research157, 113618. [Google Scholar] [CrossRef]
 21. Cao, T. T., & Le, P. B. (2022). Impacts of transformational leadership on organizational change capability: a two-path mediating role of trust in leadership. European Journal of Management and Business Economics. [Google Scholar]
 22. Cardon, M. S., & Stevens, C. E. (2004). Managing human resources in small organizations: What do we know? Human Resource Management Review, 14(3), 295-323. [Google Scholar] [CrossRef]
 23. Carless, S. A., Wearing, A. J., & Mann, L. (2000). A short measure of transformational leadership. Journal of business and psychology, 14, 389-405. [Google Scholar] [CrossRef]
 24. Chatterjee, S., Chaudhuri, R., Kumar, A., Aránega, A. Y., & Biswas, B. (2023). Development of an integrative model for electronic vendor relationship management for improving technological innovation, social change and sustainability performance. Technological Forecasting and Social Change186, 122213. [Google Scholar] [CrossRef]
 25. Chen, S., Lin, B., Lu, R., & Zhang, T. (2015). Controlling shareholders’ incentives and executive pay-for-performance sensitivity: Evidence from the split share structure reform in China. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 34, 147-160. [Google Scholar] [CrossRef]
 26. Chey, A. (2019). How Leadership is Implemented in Organisations in Cambodia Today(Doctoral dissertation, La Trobe). [Google Scholar] [CrossRef]
 27. Clarke, M. (2018). Rethinking graduate employability: The role of capital, individual attributes and context. Studies in higher education43(11), 1923-1937. [Google Scholar] [CrossRef]
 28. Cochran, W. G. (1977). Sampling techniques. John Wiley & Sons. [Google Scholar]
 29. Conrad, D. A., Milgrom, P., Shirtcliff, R. M., Bailit, H. L., Ludwig, S., Dysert, J., … & Cunha-Cruz, J. (2018). Pay-for-performance incentive program in a large dental group practice. The Journal of the American Dental Association149(5), 348-352. [Google Scholar][CrossRef]
 30. Corvello, V., Belas, J., Giglio, C., Iazzolino, G., & Troise, C. (2023). The impact of business owners’ individual characteristics on patenting in the context of digital innovation. Journal of Business Research155, 113397. [Google Scholar] [CrossRef]
 31. Darwin, C. (2017). Building a learning organization. Knowledge solutions57(54), 78-99. [Google Scholar]
 32. Derue, D. S., Nahrgang, J. D., Wellman, N. E., & Humphrey, S. E. (2011). Trait and behavioral theories of leadership: An integration and meta‐analytic test of their relative validity. Personnel psychology64(1), 7-52. [Google Scholar] [CrossRef]
 33. Dom, F. R. M., & Ahmad, A. M. (2019). An Impact of Cultural Change on Employees Engagement and Organization Performance: A Literature Review. Asian Journal of Research in Education and Social Sciences1(1), 1-6. [Google Scholar]
 34. Domingues, A. R., Lozano, R., Ceulemans, K., & Ramos, T. B. (2017). Sustainability reporting in public sector organisations: Exploring the relation between the reporting process and organisational change management for sustainability. Journal of environmental management, 192, 292-301. [Google Scholar] [CrossRef]
 35. Doppelt, B. (2017). Leading change toward sustainability: A change-management guide for business, government and civil society. Routledge. [Google Scholar] [CrossRef]
 36. Dunphy, D., & Stace, D. (1993). The strategic management of corporate change. Human relations, 46(8), 905-920. [Google Scholar][CrossRef]
 37. Duru, I. U., Eze, M. A., Yusuf, A., Udo, A. A., & Saleh, A. S. (2023). Effect of reward systems on workers’ performance at the university of Abuja. Asian Journal of Social Sciences and Management Studies10(1), 9-18. [Google Scholar]
 38. Ebrahim, A. (2005). Accountability myopia: Losing sight of organizational learning. Nonprofit and voluntary sector quarterly34(1), 56-87. [Google Scholar] [CrossRef]
 39. Edmonstone, J. (2016). Complex adaptive leadership: embracing paradox and uncertainty. In: Taylor & Francis. [Google Scholar][CrossRef]
 40. Esfahani, P., Mosadeghrad, A. M., & Akbarisari, A. (2018). The success of strategic planning in health care organizations of Iran. International journal of health care quality assurance31(6), 563-574. [Google Scholar] [CrossRef]
 41. Errida, A., & Lotfi, B. (2021). The determinants of organizational change management success: Literature review and case study. International Journal of Engineering Business Management13, 18479790211016273. [Google Scholar] [CrossRef]
 42. Euchner, J. (2013). Innovation is change management. Research-Technology Management56(4), 10-11. [Google Scholar] [CrossRef]
 43. Franklin, M. (2008). Quantitative analysis. Approaches and methodologies in the social sciences: A Pluralist Perspective, 240-262. [Google Scholar]
 44. Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Structural Equation Models With Unobservable Variables and Measurement Error: Algebra and Statistics. Journal of Marketing Research18(3), 382. [Google Scholar] [CrossRef]
 45. Fu, Q., Abdul Rahman, A. A., Jiang, H., Abbas, J., & Comite, U. (2022). Sustainable supply chain and business performance: The impact of strategy, network design, information systems, and organizational structure. Sustainability14(3), 1080. [Google Scholar] [CrossRef]
 46. Furusten, S. (2023). Institutional theory and organizational change. Edward Elgar Publishing. [Google Scholar]
 47. Gerbec, M. (2017). Safety change management–A new method for integrated management of organizational and technical changes. Safety Science100, 225-234. [Google Scholar] [CrossRef]
 48. Graham, J. W. (1991). An essay on organizational citizenship behavior. Employee responsibilities and rights journal4, 249-270. [Google Scholar] [CrossRef]
 49. Gwartney, J. D., Stroup, R. L., Sobel, R. S., & Macpherson, D. A. (2021). Economics: private & public choice: Cengage Learning. [Google Scholar]
 50. Hamidi, R., Barari, R., Sahebdel, F., & Bayat, F. (2024). Evaluating the Model of Causal Relations between Organizational Identity and Organizational Commitment in Hospital Nursing Staff through the Mediation of Organizational Culture. Employee Responsibilities and Rights Journal36(1), 79-100. [Google Scholar] [CrossRef]
 51. Hayes, A. F. (2018). Partial, conditional, and moderated moderated mediation: Quantification, inference, and interpretation. Communication monographs85(1), 4-40. [Google Scholar]
 52. Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. Journal of the academy of marketing science, 43, 115-135. [Google Scholar]
 53. Hinton, D. E., Pham, T., Tran, M., Safren, S. A., Otto, M. W., & Pollack, M. H. (2004). CBT for Vietnamese refugees with treatment‐resistant PTSD and panic attacks: A pilot study. Journal of Traumatic Stress: Official Publication of The International Society for Traumatic Stress Studies17(5), 429-433. [Google Scholar] [CrossRef]
 54. Hornstein, H. A. (2015). The integration of project management and organizational change management is now a necessity. International journal of project management33(2), 291-298. [Google Scholar] [CrossRef]
 55. Huml, M. R., Taylor, E. A., & Dixon, M. A. (2021). From engaged worker to workaholic: A mediated model of athletic department employees. European Sport Management Quarterly, 21(4), 583-604. [Google Scholar] [CrossRef]
 56. Imran, M. K., Rehman, C. A., Aslam, U., & Bilal, A. R. (2016). What’s organization knowledge management strategy for successful change implementation?. Journal of Organizational Change Management29(7), 1097-1117. [Google Scholar] [CrossRef]
 57. Islam, M. N., Furuoka, F., & Idris, A. (2021). Employee engagement and organizational change initiatives: Does transformational leadership, valence, and trust make a difference?. Global Business and Organizational Excellence40(3), 50-62. [Google Scholar] [CrossRef]
 58. Jafari-Sadeghi, V., Mahdiraji, H. A., Alam, G. M., & Mazzoleni, A. (2023). Entrepreneurs as strategic transformation managers: Exploring micro-foundations of digital transformation in small and medium internationalisers. Journal of Business Research154, 113287. [Google Scholar] [CrossRef]
 59. Jiatong, W., Wang, Z., Alam, M., Murad, M., Gul, F., & Gill, S. A. (2022). The impact of transformational leadership on affective organizational commitment and job performance: the mediating role of employee engagement. Frontiers in Psychology13, 831060. [Google Scholar] [CrossRef]
 60. Juyumaya, J., & Torres, J. P. (2022). Effects of transformational leadership and work engagement on managers’ creative performance. Baltic Journal of Management18(1), 34-53. [Google Scholar] [CrossRef]
 61. Karaca, G., Tanova, C., & Gokmenoglu, K. (2023). How do shared values improve eudaimonic workplace well-being: role of perceived justice and emotional exhaustion among nurses. Journal of health organization and management37(2), 158-176. [Google Scholar] [CrossRef]
 62. Kazimoto, P. (2016). Employee engagement and organizational performance of retails enterprises. American Journal of Industrial and Business Management6(4), 516-525. [Google Scholar] [CrossRef]
 63. Kelley, K. C., Kamler, J., Garg, M., & Stawicki, S. P. (2021). Answering the challenge of COVID-19 pandemic through innovation and ingenuity. In Coronavirus Disease-COVID-19(pp. 859-873). Cham: Springer International Publishing. [Google Scholar] [CrossRef]
 64. Kerzner, H. (2019). Using the project management maturity model: strategic planning for project management: John Wiley & Sons. [Google Scholar]
 65. Kipesha, E. N., & Koech, P. (2020). Effect of Strategic Change Management on Performance Of Selected Government Owned Entities in Mombasa County. International journal of advanced research and review, 5(4), 1-19. [Link]
 66. Kock, N. (2016). Hypothesis testing with confidence intervals and P values in PLS-SEM. International Journal of e-Collaboration (IJeC), 12(3), 1-6. [Google Scholar]
 67. Koehn, N. (2020). Real leaders are forged in crisis. Harvard Business Review, 3, 1-6. [Google Scholar]
 68. Kokt, D., & Makumbe, W. (2020). Towards the innovative university: What is the role of organisational culture and knowledge sharing?. SA Journal of Human Resource Management18, 11. [Google Scholar] [CrossRef]
 69. Kondo, K. K., Damberg, C. L., Mendelson, A., Motu’apuaka, M., Freeman, M., O’Neil, M., … & Kansagara, D. (2016). Implementation processes and pay for performance in healthcare: a systematic review. Journal of general internal medicine31, 61-69. [Google Scholar][CrossRef]
 70. Kovjanic, S., Schuh, S. C., & Jonas, K. (2013). Transformational leadership and performance: An experimental investigation of the mediating effects of basic needs satisfaction and work engagement. Journal of occupational and organizational psychology86(4), 543-555. [Google Scholar] [CrossRef
 71. Kuipers, B. S., Higgs, M., Kickert, W., Tummers, L., Grandia, J., & Van der Voet, J. (2014). The management of change in public organizations: A literature review. Public administration92(1), 1-20. [Google Scholar] [CrossRef]
 72. Kwarteng, S., Frimpong, S. O., Asare, R., & Wiredu, T. J. N. (2024). Effect of employee recognition, employee engagement on their productivity: the role of transformational leadership style at Ghana health service. Current Psychology43(6), 5502-5513. [Google Scholar][CrossRef]
 73. Lacap, J. P. G. (2019). The mediating effect of employee engagement on the relationship of transformational leadership and intention to quit: Evidence from local colleges in Pampanga, Philippines. Asia-Pacific Social Science Review19(1), 4. [Google Scholar]
 74. Landreneau, K. J., & Creek, W. (2009). Sampling strategies. [Link]
 75. Lin, S., & Lin, J. (2023). How organizations leverage digital technology to develop customization and enhance customer relationship performance: An empirical investigation. Technological Forecasting and Social Change188, 122254. [Google Scholar] [CrossRef]
 76. Lindenmeier, J., Seemann, A. K., Potluka, O., & von Schnurbein, G. (2021). Co-production as a driver of client satisfaction with public service organizations: an analysis of German day-care centres. Public management review23(2), 210-232. [Google Scholar] [CrossRef]
 77. Liu, H., Song, Z., Xu, Y., Xu, X. A., & Li, J. (2023). Exploring Explanatory Mechanisms of Adjustment-Specific Resources Underlying the Relationship between Leader–Member Exchange and Work Engagement: A Lens of Conservation of Resources Theory. Sustainability15(2), 1561. [Google Scholar] [CrossRef]
 78. Liu, X., Yu, J., Guo, Q., & Li, J. (2022). Employee engagement, its antecedents and effects on business performance in hospitality industry: a multilevel analysis. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 34(12), 4631-4652. [Google Scholar] [CrossRef]
 79. Malo, A., Fortin, A., & Héroux, S. (2020). SMPs’ Strategic Responses to Conflicting Normative, Material and Client Constraints. Australian Accounting Review, 30(1), 33-51. [Google Scholar] [CrossRef]
 80. Mansaray, H. E. (2019). The role of leadership style in organisational change management: a literature review. Journal of Human Resource Management, 7(1), 18-31. [Google Scholar]
 81. Masser, I. (2019). Changing notions of a spatial data infrastructure. In Geographic Information Systems to Spatial Data Infrastructure(pp. 265-280): CRC Press. [Google Scholar]
 82. McAllister-Williams, R., Arango, C., Blier, P., Demyttenaere, K., Falkai, P., Gorwood, P., . . . Malhi, G. (2020). The identification, assessment and management of difficult-to-treat depression: an international consensus statement. Journal of affective disorders, 267, 264-282. [Google Scholar] [CrossRef]
 83. McDonald, R. E., Masselli, J. J., & Chanda, B. (2021). Nonprofit business model innovation as a response to existential environmental threats: Performing arts in the United States. Journal of Business Research, 125, 750-761. [Google Scholar] [CrossRef]
 84. Meyers, D. C., Durlak, J. A., & Wandersman, A. (2012). The quality implementation framework: a synthesis of critical steps in the implementation process. American journal of community psychology, 50(3), 462-480. [Google Scholar] [CrossRef]
 85. Mohammad, S., & Husted, B. (2023). Skilled workforces and Law-abiding organizational climates in emerging markets. Journal of Business Research, 158, 113530. [Google Scholar] [CrossRef]
 86. Nelson, L. (2003). A case study in organisational change: implications for theory. The Learning Organization10(1), 18-30. [Google Scholar] [CrossRef]
 87. Nghiem, T. T., Nguyen, L. T. M., Van Pham, T., Nguyen, H. T. T., & Mai, K. T. (2022). Competency improvement for functional department managers in universities satisfying job description requirements. In Educational Innovation in Vietnam(pp. 84-103). Routledge. [Google Scholar]
 88. Olsson, P., Moore, M.-L., Westley, F. R., & McCarthy, D. D. (2017). The concept of the Anthropocene as a game-changer: a new context for social innovation and transformations to sustainability. Ecology and Society, 22(2). [Google Scholar]
 89. Osborne, J. W. (2008). Best practices in quantitative methods. Sage. [Google Scholar]
 90. Park, S., & Kim, E. J. (2018). Fostering organizational learning through leadership and knowledge sharing. Journal of knowledge management22(6), 1408-1423. [Google Scholar] [CrossRef]
 91. Patmawati, S., Dewi, V. M., & Asbari, M. (2023). THE Effect of Short-Term and Long-Term Learning in Quality Management and Innovation. Journal of Information Systems and Management (JISMA), 2(1), 21-26. [Google Scholar] [CrossRef]
 92. Patterson, L., & Benuyenah, V. (2021). The real losers during times of economic crisis: Evidence of the Korean gender pay gap. International journal of Manpower42(7), 1238-1256. [Google Scholar] [CrossRef]
 93. Paul, M., & Jena, L. K. (2022). Workplace spirituality, teachers’ professional well-being and mediating role of positive psychological capital: An empirical validation in the Indian context. International Journal of Ethics and Systems38(4), 633-660. [Google Scholar] [CrossRef]
 94. Petrescu, A. I., & Simmons, R. (2008). Human resource management practices and workers’ job satisfaction. International Journal of Manpower29(7), 651-667. [Google Scholar] [CrossRef]
 95. Polii, R. J., Tumbuan, W. J., & Saerang, R. T. (2023). Analysis of older workers ability in using information technology at dinas pangan daerah sulut in increasing work performance. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi11(1), 77-87. [Google Scholar] [CrossRef]
 96. Potnuru, R. K. G., Sharma, R., & Sahoo, C. K. (2023). Employee voice, employee involvement, and organizational change readiness: Mediating role of commitment-to-change and moderating role of transformational leadership. Business Perspectives and Research11(3), 355-371. [Google Scholar] [CrossRef]
 97. Potosky, D., & Azan, W. (2023). Leadership behaviors and human agency in the valley of despair: A meta-framework for organizational change implementation. Human Resource Management Review, 33(1), 100927. [Google Scholar] [CrossRef]
 98. Pratt, M., & Cakula, S. (2021). Motivation in a business company using technology-based communication. Artificial Intelligence in Industry 4.0: A Collection of Innovative Research Case-studies that are Reworking the Way We Look at Industry 4.0 Thanks to Artificial Intelligence, 15-30. [Google Scholar] [CrossRef]
 99. Preacher, K. J. (2015). Advances in mediation analysis: A survey and synthesis of new developments. Annual review of psychology, 66, 825-852. [Google Scholar] [CrossRef]
 100. Pugh, L. (2016). Change management in information services: Routledge. [Google Scholar]
 101. Puspasari, N., Sukmawati, A., & Sumertajaya, I. M. (2017). Leadership style, organizational Communication, and employee participation to increase employee readiness in facing changes in business environment. Jurnal Aplikasi Manajemen, 15(4), 651-658. [Google Scholar][CrossRef]
 102. Qatawneh, A. M. (2023). The role of organizational culture in supporting better accounting information systems outcomes. Cogent Economics & Finance11(1), 2164669. [Google Scholar] [CrossRef]
 103. Ramirez, R. B. (2019). American Leadership Word Patterns in Presidential Speeches from 1945 Through 2016 a Historical Case Study.University of Phoenix. [Google Scholar]
 104. Ramsey, J. R., Rutti, R. M., Lorenz, M. P., Barakat, L. L., & Sant’anna, A. S. (2017). Developing global transformational leaders. Journal of World Business, 52(4), 461-473. [Google Scholar] [CrossRef]
 105. Ratajczak, S. (2022). Digital leadership at universities – a systematic literature review. Forum Scientiae Oeconomia, 10(4), 133–150. [Google Scholar]
 106. Kumar, R., & Kamalanabhan, T. J. (2005). The role of personality factors in coping with organizational change. International Journal of Organizational Analysis13(2), 175-192. [CrossRef]
 107. Rosenbaum, D., More, E., & Steane, P. (2018). Planned organisational change management: Forward to the past? An exploratory literature review. Journal of Organizational Change Management31(2), 286-303. [Google Scholar] [CrossRef]
 108. Rybnikova, I., Juknevičienė, V., Toleikienė, R., Leach, N., Āboliņa, I., Reinholde, I., & Sillamäe, J. (2022, June). Digitalisation and e-leadership in local government before COVID-19: Results of an exploratory study. In Forum Scientiae Oeconomia(Vol. 10, No. 2, pp. 173-191). [Google Scholar]  [CrossRef]
 109. Saetren, G. B., & Laumann, K. (2017). Organizational change management theories and safety–A critical review. Safety Science Monitor, 20(1), 1-10. [Google Scholar]
 110. San Ong, T., & Teh, B. H. (2012). Reward system and performance within Malaysian manufacturing companies. World applied sciences journal, 19(7), 1009-1017. [Google Scholar]
 111. Sepashvili, E. (2020). Supporting digitalization: Key goal for national competitiveness in digital global economy. Economia Aziendale Online-, 11(2), 191-198. [Google Scholar] [CrossRef]
 112. Siregar, I. (2022). The relationship between conflict and social change in the perspective of expert theory: A literature review. International Journal of Arts and Humanities Studies2(1), 09-16. [Google Scholar] [CrossRef]
 113. Snowden, D. J., & Boone, M. E. (2007). A leader’s framework for decision making. Harvard business review, 85(11), 68. [Google Scholar]
 114. Srivastava, S., & Agrawal, S. (2020). Resistance to change and turnover intention: a moderated mediation model of burnout and perceived organizational support. Journal of Organizational Change Management33(7), 1431-1447. [Google Scholar] [CrossRef]
 115. Sung, W., & Kim, C. (2021). A study on the effect of change management on organizational Innovation: Focusing on the mediating effect of members’ innovative behavior. Sustainability13(4), 2079. [Google Scholar] [CrossRef]
 116. Supriharyanti, E., & Sukoco, B. M. (2023). Organizational change capability: a systematic review and future research directions. Management Research Review46(1), 46-81. [Google Scholar] [CrossRef]
 117. Taba, M. I. (2018). Mediating effect of work performance and organizational commitment in the relationship between reward system and employees’ work satisfaction. Journal of Management Development37(1), 65-75. [Google Scholar] [CrossRef]
 118. Tang, K. N. (2019). Leadership and Change management: Springer. [Google Scholar]
 119. Tipu, S. A. A. (2022). Organizational change for environmental, social, and financial sustainability: A systematic literature review. Review of Managerial Science, 16(6), 1697-1742. [Google Scholar] [CrossRef]
 120. Thomas, C. H. (2007). A New Measurement Scale for Employee Engagement: Scale Development, Pilot Test, and Replication. Academy of management proceedings, 1, 1-6. [Google Scholar]
 121. Tomlinson, G. (2010). Building a culture of high employee engagement. Strategic HR review9(3), 25-31. [Google Scholar] [CrossRef]
 122. Ufua, D. E., Osabohien, R., Imhonopi, D., Olujobi, O. J., & Ogbari, M. (2020). Change management and capacity utilisation: A critical requirement for business sustainability among small and medium-sized enterprises (SMEs) in Nigeria. [Google Scholar]
 123. Uppathampracha, R., & Liu, G. (2022). Leading for Innovation: Self-Efficacy and Work Engagement as Sequential Mediation Relating Ethical Leadership and Innovative Work Behavior. Behavioral Sciences12(8), 266. [Google Scholar] [CrossRef]
 124. Van der Voet, J. (2014). The effectiveness and specificity of change management in a public organization: Transformational leadership and a bureaucratic organizational structure. European Management Journal, 32(3), 373-382. [Google Scholar] [CrossRef]
 125. Virgiawan, A. R., Riyanto, S., & Endri, E. (2021). Organizational culture as a mediator motivation and transformational leadership on employee performance. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 10(3), 67-67. [Google Scholar] [CrossRef]
 126. Vlados, C. (2019). Change management and innovation in the “living organization”: The Stra. Tech. Man approach. Management Dynamics in the Knowledge Economy, 7(2), 229-256. [Google Scholar]
 127. Wang, C., Xu, J., Zhang, T. C., & Li, Q. M. (2020). Effects of professional identity on turnover intention in China’s hotel employees: The mediating role of employee engagement and job satisfaction. Journal of Hospitality and Tourism Management, 45, 10-22. [Google Scholar][CrossRef]
 128. Weiner, B. J. (2009). A theory of organizational readiness for change. Implementation science, 4(1), 1-9. [Google Scholar] [CrossRef]
 129. West, M. A., & Sacramento, C. A. (2023). Creativity and innovation: The role of team and organizational climate. In Handbook of organizational creativity(pp. 317-337). Academic Press. [Google Scholar] [CrossRef]
 130. Williams-Ghosh, E. L. (2019). Crucial Change Management Competencies for the Effective Project Management Professional: A Qualitative Research Study(Doctoral dissertation, Pepperdine University). [Google Scholar]
 131. Williams, C. (2007). Research methods. Journal of Business & Economics Research (JBER), 5(3).
 132. Xanthopoulou, D., Bakker, A. B., Demerouti, E., & Schaufeli, W. B. (2009). Work engagement and financial returns: A diary study on the role of job and personal resources. Journal of occupational and organizational psychology, 82(1), 183-200. [Google Scholar] [CrossRef]
 133. Yamoah, F. A. ., & ul Haque, A. (2022). Strategic Management Through Digital Platforms for Remote Working in the Higher Education Industry During and After the COVID-19 Pandemic. Forum Scientiae Oeconomia, 10(2), 111–128. [Google Scholar][CrossRef]
 134. Yap, Y. Y. (2016). Relationship between employees engagement, career development, organisational culture, psychological ownership and staff’s talent management in service industry(Doctoral dissertation, UTAR). [Google Scholar]
 135. Yue, C. A., Men, L. R., & Ferguson, M. A. (2019). Bridging transformational leadership, transparent communication, and employee openness to change: The mediating role of trust. Public relations review, 45(3), 101779. [Google Scholar] [CrossRef]
 136. Zhang, X., Chu, Z., Ren, L., & Xing, J. (2023). Open innovation and sustainable competitive advantage: The role of organizational learning. Technological Forecasting and Social Change186, 122114. [Google Scholar] [CrossRef]
 137. Zhou, K. Z., Yim, C. K., & Tse, D. K. (2005). The effects of strategic orientations on technology-and market-based breakthrough innovations. Journal of marketing69(2), 42-60. [Google Scholar] [CrossRef]

View articles in other formats

License

Coyright

Copyright (c) 2024 The Author(s).

Published by Sumy State University

Issue