Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Імідж закладів вищої освіти: основні компоненти та детермінанти

Сергій Солодовніков 1,*, ,  , Алла Бондаренко 1, , Максим Житар 2,  
 1. Сумський державний університет, Україна
 2. Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, Україна

     * Corresponding author

Received: 10 December 2023

Revised: 14 May 2024

Accepted: 20 June 2024

Abstract

У сучасному світі значну роль в розвитку інноваційної економіки держави відіграє підготовка висококваліфікованих спеціалістів, які можуть продукувати нові інновації та знання, та будують ефективну зростаючу економіку, яка проявляється у зростанні ВВП країни. Підготовка таких спеціалістів лежить, зокрема, на закладах вищої освіти, які в сучасних, особливо Українських, реаліях, знаходяться в боротьбі за абітурієнта, яка проявляється у формування сприйняття ЗВО у стейкхолдерів, тобто формування власного іміджу. Імідж ЗВО стає нематеріальним ресурсом на рівні з об’єктами промислової й інтелектуальної власності. Наразі ЗВО відходять від лише навчання студентів, а й стають науково-дослідними центрами в Україні і світі, які працюють в форматі: навчання – дослідження – комерціалізація. Репутація та сприйняття закладу вищої освіти (ЗВО) стейкхолдерами безпосередньо залежать від його здатності ефективно здійснювати свою діяльність та слугувати зв’язуючою ланкою між висококваліфікованими спеціалістами і бізнесом. Це створює конкуренцію між університетами у формуванні власного іміджу. Поряд із традиційними детермінантами, що включають рейтинги, сьогодні необхідно враховувати нові фактори, які відображають цифровий рівень представленості та комунікації ЗВО в інтернет-просторі. Для даного дослідження було обрано заклади вищої освіти (ЗВО) з найвищими позиціями у рейтингу «Times Higher Education» в Україні та країнах Вишеградської четвірки. Вибір зосереджений на цих країнах з огляду на їхню географічну близькість до України, спільну історію та кордони, а також на той факт, що вони одними з останніх набули членства в Європейському Союзі, членом якого прагне стати Україна. Такий підхід дозволяє об’єктивно оцінити імідж українських ЗВО у контексті євроінтеграційних прагнень України. Методичним інструментарієм проведеного дослідження став ентропійний метод аналізу показників обраних ЗВО за рейтингом «Times HigherEducation» та ключових показників динаміки і видимості вебсайтів цих ЗВО. Отримані результати питомої ваги підіндексів іміджу свідчать про 43% впливовість присутності в інтернеті. Дослідження емпірично підтверджує та теоретично доводить, що цифрова присутність і видимість в інтернеті є значущими чинниками формування іміджу ЗВО. Це вказує на необхідність посилення цифрових комунікацій та представленості українських ЗВО для покращення їхнього іміджу. Результати проведеного дослідження можуть бути корисними для освітніх установ, політиків та фахівців з комунікацій, які прагнуть підвищити імідж своїх закладів вищої освіти. Отримані результати можуть бути використані для розробки стратегій покращення інтернет-присутності та комунікаційних практик, що сприятиме загальному підвищенню рейтингу та престижу ЗВО.

Keywords: імідж університету; маркетинг; рейтинг; метод ентропії; динаміка видимості; динаміка трафіку; вищий навчальний заклад.

How to Cite: Solodovnikov S., Bondarenko, A., & Zhytar, M. (2024). Image of Higher Education Institutions: Main Components and Determinants. Marketing and Management of Innovations, 15(2), 162–176. https://doi.org/10.21272/mmi.2024.2-12

Abstract Views

PDF Downloads

References

 1. Acosta-Vargas, P., Ramos-Galarza, C., Salvador-Ullauri, L., Chanchí, G. E., & Jadán-Guerrero, J. (2020). Improve accessibility and visibility of selected university websites. In Advances in Human Factors and Systems Interaction: Proceedings of the AHFE 2020 Virtual Conference on Human Factors and Systems Interaction, July 16-20, 202а0, USA(pp. 229-235). Springer International Publishing. [Google Scholar] [CrossRef]
 2. Aithal, P. S., & Kumar, P. M. (2020). Global ranking and its implications in higher education. SCHOLEDGE International Journal of Business Policy & Governance7(03), 25-47. [Google Scholar]
 3. Alcaide-Pulido, P., Alves, H., & Gutiérrez-Villar, B. (2017). Development of a model to analyse HEI image: A case based on a private and a public university. Journal of Marketing for Higher Education, 27(2), 162–187. [Google Scholar] [CrossRef].
 4. Alkhawaldeh, A., Alsaad, A., Taamneh, A., & Alhawamdeh, H. (2020). Examining antecedents and consequences of university brand image. Management Science Letters, 10(5), 953–960. [Google Scholar] [CrossRef]
 5. Altbach, P. G. (Ed.). (2013). The international imperative in higher education. Springer Science & Business Media. [Google Scholar][CrossRef]
 6. Alwi, S., Che-Ha, N., Nguyen, B., Ghazali, E. M., Mutum, D. M., & Kitchen, P. J. (2020). Projecting university brand image via satisfaction and behavioral response: Perspectives from UK-based Malaysian students. Qualitative Market Research, 23(1), 47–68. [Google Scholar] [CrossRef]
 7. Audretsch, D. B. (2007). The Entrepreneurial Society. Oxford University Press. [Link]
 8. Bituleanu, R., & Dascalu, M. I. (2021). An empirical study on how to increase public higher education institutions visibility in digital era. In INTED2021 Proceedings(pp. 7654-7663). IATED. [Google Scholar] [CrossRef]
 9. Card, D. (1999). The Causal Effect of Education on Earnings. Handbook of Labor Economics, 3, 1801-1863. [Google Scholar] [CrossRef]
 10. Chapleo, C., Durán, M. V. C., & Díaz, A. C. (2011). Do UK universities communicate their brands effectively through their websites? Journal of Marketing for Higher Education, 21(1), 25–46. [Google Scholar] [CrossRef]
 11. Damgaard, J., & Sánchez-Muñoz, C. (2022). United States is World’s Top Destination for Foreign Direct Investment. IMF Blog, December7, 2022. [Link]
 12. European Commission. (2020). Horizon 2020 in Full Swing – Three Years On. [Link]
 13. Fang, H., & Liu, Y. (2020). University Brand Asset Construction Based on Big Data and Meta-Analysis. Journal of Physics: Conference Series, 1533(4). [Google Scholar] [CrossRef]
 14. Faraoni, N., Luque-Martínez, T., & Doña-Toledo, L. (2024). Analysis of university online reputation-visibility. The case of Spanish public universities. Journal of Marketing for Higher Education, 1-23. [Google Scholar] [CrossRef]
 15. Foroudi, P., Yu, Q., Gupta, S., & Foroudi, M. M. (2019). Enhancing university brand image and reputation through customer value cocreation behaviour. Technological Forecasting and Social Change, 138, 218–227. [Google Scholar] [CrossRef]
 16. Gao, S. (2024). Research on the Construction of University Cultural Brand IP Driven by Network Cloud Platform Technology. Applied Mathematics and Nonlinear Sciences, 9(1). [Google Scholar] [CrossRef]
 17. Ghorbanzadeh, D., & Sharbatiyan, M. (2024). The role of website features in creating value co-creation behaviors and enhancing the brand image and reputation of higher education institutions. Interactive Technology and smart education21(1), 21-43.[Google Scholar] [CrossRef]
 18. Hai, L. T. D., & Nguyen, Q. N. (2022). The influence of website quality on brand trust and satisfaction of students: A case study of universities in Vietnam. International Journal of Data and Network Science, 6(4), 1403–1412. [Google Scholar] [CrossRef]
 19. Hamann, J., & Ringel, L. (2023). The discursive resilience of university rankings. Higher education86(4), 845-863. [Google Scholar][CrossRef]
 20. Hazelkorn, E. (2009). Impact of global rankings on higher education research and the production of knowledge. [Google Scholar]
 21. Hazelkorn, E. (2017). Rankings and higher education: Reframing relationships within and between states. Centre for Global Higher Education19. [Google Scholar]
 22. Huang, M. H. (2011). A comparison of three major academic rankings for world universities: From a research evaluation perspective. Journal of Library & Information Studies9(1). [Google Scholar]
 23. Imbayani, I. G. A., Wardana, I. M., Giantari, I. G. A. K., & Widagda, I. G. N. J. A. K. (2023). Emerging trends in data analysis in enhancing brand resonance in private universities: the role of university-specific servitization experiences and asset specificity. International Journal of Data and Network Science, 7(4), 1963-1974. [Google Scholar] [CrossRef]
 24. Irfan, A., Rasli, A., Sulaiman, Z., Sami, A., Liaquat, H., & Qureshi, M. I. (2020). Student’s perceived university image is an antecedent of university reputation. International Journal of Psychosocial Rehabilitation24(01), 650-663. [Google Scholar] [CrossRef]
 25. Ivy, J. (2001). Higher education institution image: acorrespondence analysis approach. International Journal of Educational Management15(6), 276–282. [Google Scholar] [CrossRef]
 26. Kamarulzaman, S. A., Zahid, Z., Haron, H., Rambli, A., & Abdullah, N. (2018). Modelling the relationship between university brand image and alumni loyalty using a partial least squares-structural equation model (PLS-SEM) approach. Journal of Social Sciences Research, 2018(Special Is), 657–663. [Google Scholar] [CrossRef]
 27. Karadağ, H., Tosun, P., & Ayan, B. (2022). User-generated and brand-generated content as indicators of university brand personality and business strategy. Journal of Marketing for Higher Education, 1-23. [Google Scholar] [CrossRef]
 28. Khajeh Nobar, H. B., Kalejahi, H. K., & Rostamzadeh, R. (2020). Impact of social media marketing activities on brand equity and brand commitment in the leather industry. International Journal of Business Excellence20(2), 191–204. [Google Scholar] [CrossRef]
 29. Kuthoos, H. M. A., Noor, S. M., Hashim, N. H., & Siarap, K. (2014). Constructing brand equity metrics for universities | Pembinaan metriks ekuiti jenama universiti. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, 30(1), 1–21. [Link]
 30. Laba, N. (2024). From image to identity icon: Discourses of organizational visual identity on Australian university homepages. Discourse & Communication, 17504813241241662. [Google Scholar] [CrossRef]
 31. Lazetic, P. (2019) Students and university websites – consumers of corporate brands or novices in the academic community? Higher Education77(6): 995–1013.[Google Scholar] [CrossRef]
 32. Le, Q. H. (2019). Factors affecting brand values of private universities: A case study of Ho Chi Minh City University of Technology (HUTECH). Journal of Asian Finance, Economics and Business, 6(1), 159–167. [Google Scholar] [CrossRef]
 33. Li, M., & Gong, B. (2022). A Dynamic Evaluation Model of University Brand Value Based on Analytic Hierarchy Process. Scientific Programming, 2022. [Google Scholar] [CrossRef]
 34. Mafofo, L., & Banda, F. (2014). Accentuating institutional brands: A multimodal analysis of the homepages of selected South African universities. Southern African Linguistics and Applied Language Studies, 32(4), 417–432. [Google Scholar] [CrossRef]
 35. Mandagie, W. C., & Rana, J. A. S. (2023). Creating employee-based brand equity through integrated marketing communication and social media adoption: Indonesian private universities. International Journal of Data and Network Science, 7(2), 707–716. [Google Scholar] [CrossRef]
 36. Nguyen, H. N., Nguyen, T. T. P., Phan, T. D., Pham, C. T., & Tran, T. T. (2022). Addressing the interplay amongst university support, student experience, and university brand image at Vietnamese higher education institutions. Problems and Perspectives in Management, 20(2), 311–320. [CrossRef]
 37. Noor, S. M., Manan, K. A., & Kuthoos, H. M. A. (2019). Assessing corporate brand equity of public universities. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, 35(3), 283–299. [Google Scholar] [CrossRef]
 38. (2021). Foreign Direct Investment (FDI) Statistics. [Link]
 39. Opoku, R. A., Hultman, M., & Saheli-Sangari, E. (2008). Positioning in market space: The evaluation of Swedish universities’ online brand personalities. Journal of Marketing for Higher Education, 18(1), 124–144. [Google Scholar] [CrossRef]
 40. Peri, G., & Sparber, C. (2011). Highly educated immigrants and native occupational choice. Industrial Relations: a journal of economy and society50(3), 385-411. [Google Scholar] [CrossRef]
 41. Permatasari, H. P., Harlena, S., Erlangga, D., & Chandra, R. (2014). Effect of social media on website popularity: Differences between public and private universities in Indonesia. arXiv preprint arXiv:1403.1956. [Google Scholar] [CrossRef]
 42. Rizard, S. R., Waluyo, B., & Jaswir, I. (2023). Impact of brand equity and service quality on the reputation of universities and students’ intention to choose them: The case of IIUM and UIN. F1000Research, 11. [Google Scholar] [CrossRef]
 43. Rutter, R., Lettice, F., & Nadeau, J. (2017). Brand personality in higher education: anthropomorphized university marketing communications. Journal of Marketing for Higher Education, 27(1), 19–39. [Google Scholar] [CrossRef]
 44. Rutter, R., Roper, S., & Lettice, F. (2016). Social media interaction, the university brand and recruitment performance. Journal of Business Research, 69(8), 3096–3104. [Google Scholar] [CrossRef]
 45. Sánchez Garza, M. N., Sánchez Limón, M. L., Sánchez Tovar, Y., & Qalati, S. A. (2024). Marketing activities effects on brand awareness generation, image, and loyalty in the social networks of a public higher education institution. Cogent Business & Management, 11(1). [Google Scholar] [CrossRef]
 46. Snadrou, D., & Haoucha, M. (2024). Understanding the Crucial Role of Brand Image in the Students’ Higher Education Institution Choice: A Review of the Literature of Higher Education Branding. Journal of Marketing Research and Case Studies. [Google Scholar] [CrossRef]
 47. Spry, L., & Pich, C. (2021). Enhancing data collection methods with qualitative projective techniques in the exploration of a university’s brand identity and brand image. International Journal of Market Research, 63(2), 177–200. [Google Scholar] [CrossRef]
 48. Stević, N., Vujičić, D., & Lalić, D. (2017). Visibility of Serbian State Universities on the internet and Social Media. In International Scientific Conference on Industrial System (IS’17). [Google Scholar]
 49. Tan, P. L., Rasoolimanesh, S. M., & Manickam, G. (2022). How corporate social responsibility affects brand equity and loyalty? A comparison between private and public universities. Heliyon, 8(4). [Google Scholar] [CrossRef]
 50. Tran, Q., Nguyen, T., Nguyen, H., Tran, T., Duong, T., Nguyen, N., & Trinh, T. (2023). The impact of brand image on public university links in the context of autonomy: A case study in Vietnam. International Journal of Data and Network Science7(2), 553-562. [Google Scholar][CrossRef]
 51. (2021). Global Flow of Tertiary-Level Students. [Link]
 52. Yaping, X., Huong, N. T. T., Nam, N. H., Quyet, P. D., Khanh, C. T., & Anh, D. T. H. (2023). University brand: A systematic literature review. Heliyon, 9(6). [Google Scholar] [CrossRef]

View articles in other formats

License

Coyright

Copyright (c) 2024 The Author(s).

Published by Sumy State University

Issue