Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Визначення споживчих переваг автомобілів нового покоління багатовимірним підходом

Несрін Алкан 1,*,  , Джен Деніз Коксал 1,  
 1. Університет Акденіз, Туреччина

     * Corresponding author

Received: 15 November 2023

Revised: 27 April 2024

Accepted: 23 May 2024

Abstract

Останніми роками розвиток автомобільного сектору істотно вплинув на споживчі переваги в сфері транспорту, створюючи більше можливостей для задоволення потреб у цій галузі. Зміна потреб споживачів піднімає низку складних питань, зокрема, як автомобільні компанії повинні адаптувати свої продукти та які заходи слід вживати для забезпечення популярності їхніх брендів серед споживачів та підвищення їхньої лояльності. Електромобілі, які, як прогнозується, стануть одними з найпопулярніших видів транспорту в найближчому майбутньому з огляду на їхню ефективність та практичність. Метою цієї роботи є дослідження процесів прийняття рішень споживачами при купівлі автомобілів, їх ключових характеристик, а також очікувань споживачів щодо нових моделей автомобілів. Крім того, дана робота спрямована на оцінку ставлення користувачів до електромобілів та аналіз споживчих переваг щодо традиційних видів палива, таких як бензин, дизельне паливо та зріджений нафтовий газ (LPG), а також електричних та гібридних автомобілів. Для збору даних використовувалися анкети клієнтів автомобільної компанії з метою визначення факторів, що впливають на споживчі переваги в автомобільному секторі. В рамках дослідження було випадковим чином роздано анкету з 16 питаннями 405 респондентам. Для аналізу даних використовувалися описова статистика для визначення демографічних характеристик учасників, хі-квадрат тест для вивчення взаємозв’язків між демографічними характеристиками та факторами, що впливають на споживчі рішення, а також методи багатовимірного аналізу переваг для визначення найважливіших і найбільш переважних характеристик клієнтів при купівлі. Метод багатовимірного аналізу переваг, який є багатоваріантним статистичним методом, надає цінну інформацію про фактори, що визначають споживчі переваги та рішення. Багатовимірний аналіз переваг надає компаніям важливу перспективу як щодо конкуренції, так і щодо визначення прогалин на ринку. Згідно з результатами аналізу даних, учасники зазначили, що автомобіль нового покоління повинен мати низьке споживання палива та добру систему безпеки. Основними причинами вибору електромобілів були їх екологічність та підвищення цін на дизельне паливо і бензин, тоді як основною причиною негативного ставлення були проблеми з підзарядкою.

Keywords: вибір споживача; електромобіль; переваги системи палива; багатовимірний аналіз переваг; автомобіль нового покоління.

How to Cite: Alkan, N., & Koksal, C. D. (2024). Identifying Consumer Preferences for New Generation Vehicles Using Multidimensional Preference Analysis. Marketing and Management of Innovations, 15(2), 39–54. https://doi.org/10.21272/mmi.2024.2-04

Abstract Views

PDF Downloads

References

 1. Amadeo, K. (2021). The Economic Impact of the Automotive Industry. The balance. [Link]
 2. Anderson, E. W., Fornell, C., & Lehmann, D. R. (1994). Customer satisfaction, market share, and profitability: Findings from Sweden. Journal of marketing58(3), 53-66. [Google Scholar] [CrossRef]
 3. Armstrong, G., Adam, S., Denize, S., & Kotler, P. (2014). Principles of marketing. Pearson Australia. [Google Scholar]
 4. Barreto, I., & Arruda Filho, E. (2019). Consumer preference on the use of the Ford SYNC system: a netnographic study. Revista de Administração da Universidade Federal de Santa Maria12(2), 268-285. [Google Scholar]
 5. Barth, M., Jugert, P., & Fritsche, I. (2016). Still underdetected–Social norms and collective efficacy predict the acceptance of electric vehicles in Germany. Transportation research part F: traffic psychology and behaviour37, 64-77. [Google Scholar] [CrossRef]
 6. Bhat, F. A., Tiwari, G. Y., & Verma, A. (2024). Preferences for public electric vehicle charging infrastructure locations: A discrete choice analysis. Transport Policy149, 177-197. [Google Scholar] [CrossRef]
 7. Bibra, E. M., Connelly, E., Gorner, M., Lowans, C., Paoli, L., Tattini, J., & Teter, J. (2021). Global EV Outlook 2021: Accelerating ambitions despite the pandemic. [Google Scholar]
 8. Buhmann, K. M., & Criado, J. R. (2023). Consumers’ preferences for electric vehicles: The role of status and reputation. Transportation research part D: transport and environment114, 103530. [Google Scholar] [CrossRef]
 9. Chopra, G. (2018). Consumer Preference Towards Maruti Suzuki and Hyundai Motors: A Comparative Study of The Automobile Sector. International Journal of Management Studies5(3), 6. [Google Scholar] [CrossRef]
 10. Coffman, M., Bernstein, P., & Wee, S. (2017). Electric vehicles revisited: a review of factors that affect adoption. Transport Reviews37(1), 79-93. [Google Scholar] [CrossRef]
 11. Cox, T. F., & Cox, M. A. (2000). Multidimensional scaling. CRC press. [Google Scholar] [CrossRef]
 12. Czellar, S., & Palazzo, G. (2004). The impact of perceived corporate brand values on brand preference: an exploratory study. working paper, Institut Universitaire de Management International (IUMI), Lausanne. [Google Scholar]
 13. Deloitte (2014). Exploring consumers’ mobility choices and transportation decisions. Automotive Consumer Study 2014. [Link]
 14. Dou, Y., & Chen, J. (2023). Factors of Sustainable Consumption Behavior Based on Health Risk Perception: The Example of Electronic Vehicles in Kunming, Yunnan Province, China. [Google Scholar] [CrossRef]
 15. Gajanova, L., & Michulek, J. (2023). Digital Marketing in the Context of Consumer Behaviour in the ICT Industry: The Case Study of the Slovak Republic. Virtual Economics6(1), 7-18. [Google Scholar]
 16. Gao, X., Li, R., Chen, D., Zhang, J., & Peng, Q. (2024). Customer Preference Mining of Electric Vehicles for Design Decision-making Using Big Sales Data. [Google Scholar]
 17. Greenacre, M. J. (1982). Scaling a data matrix in a low-dimensional Euclidean space. Topics in applied multivariate analysis. [Google Scholar]
 18. Hackbarth, A., & Madlener, R. (2016). Willingness-to-pay for alternative fuel vehicle characteristics: A stated choice study for Germany. Transportation Research Part A: Policy and Practice85, 89-111. [Google Scholar] [CrossRef]
 19. Hamzah, M. I., & Tanwir, N. S. (2021). Do pro-environmental factors lead to purchase intention of hybrid vehicles? The moderating effects of environmental knowledge. Journal of Cleaner Production279, 123643. [Google Scholar] [CrossRef]
 20. Hardman, S., Jenn, A., Tal, G., Axsen, J., Beard, G., Daina, N., … & Witkamp, B. (2018). A review of consumer preferences of and interactions with electric vehicle charging infrastructure. Transportation Research Part D: Transport and Environment62, 508-523. [Google Scholar] [CrossRef]
 21. He, C., & Li, Q. (2021, July). Research On Clean Energy and New Energy Vehicle by Multidimensional Preference Analysis. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science(Vol. 804, No. 3, p. 032044). IOP Publishing. [Google Scholar] [CrossRef]
 22. Jansson, J., Pettersson, T., Mannberg, A., Brännlund, R., & Lindgren, U. (2017). Adoption of alternative fuel vehicles: Influence from neighbors, family and coworkers. Transportation Research Part D: Transport and Environment54, 61-73. [Google Scholar] [CrossRef].
 23. Jia, W., & Chen, T. D. (2023). Investigating heterogeneous preferences for plug-in electric vehicles: Policy implications from different choice models. Transportation Research Part A: Policy and Practice173, 103693. [Google Scholar] [CrossRef]
 24. Kita, P., Cvirik, M., Maciejewski, G., & Kitova Mazalanova, V. (2023). Design of a Tool to Measure the Behavioural Aspect of Conscious and Sustainable Consumer Attitudes. Forum Scientiae Oeconomia, 11(2), 133–146. [Google Scholar]
 25. Knez, M., Jereb, B., & Obrecht, M. (2014). Factors influencing the purchasing decisions of low emission cars: A study of Slovenia. Transportation research Part D: Transport and environment30, 53-61. [Google Scholar] [CrossRef]
 26. Kotler, P., Keller, K. L., Ang, S. H., Tan, C. T., & Leong, S. M. (2018). Marketing management: an Asian perspective. London: Pearson. [Google Scholar]
 27. Kowalska-Pyzalska, A., Michalski, R., Kott, M., Skowrońska-Szmer, A., & Kott, J. (2022). Consumer preferences towards alternative fuel vehicles. The results from the conjoint analysis. Renewable and Sustainable Energy Reviews155, 111776. [Google Scholar] [CrossRef]
 28. Kuhfeld, W. F. (1992). Marketing research: uncovering competitive advantages. In Proceeding of the SAS Users Group International Conference(Vol. 17, pp. 1304-1312). [Google Scholar]
 29. Kushwaha, B. P., Rao, N. S., & Ahmad, S. Y. (2015). The factors influencing consumer buying decision of electronic products. Management Dynamics, 5-15. [Google Scholar] [CrossRef]
 30. Li, W., Long, R., Chen, H., & Geng, J. (2017). A review of factors influencing consumer intentions to adopt battery electric vehicles. Renewable and Sustainable Energy Reviews78, 318-328. [Google Scholar] [CrossRef]
 31. Liao, F., Molin, E., & van Wee, B. (2017). Consumer preferences for electric vehicles: a literature review. Transport Reviews37(3), 252-275. [Google Scholar] [CrossRef]
 32. Liao, H., Yang, Q., & Wu, X. (2023). Customer preference analysis from online reviews by a 2-additive Choquet integral-based preference disaggregation model. Technological and Economic Development of Economy29(2), 411-437. [Google Scholar] [CrossRef]
 33. Lustgarten, P., & Le Vine, S. (2018). Public priorities and consumer preferences for selected attributes of automated vehicles. Journal of modern transportation26, 72-79. [Google Scholar] [CrossRef]
 34. Malhotra, N. K. (2020). Marketing research: an applied prientation. pearson. [Google Scholar]
 35. Maolidan, E. (2022). Preferensi konsumen stroberi di “lumbung stroberi” desa pandanrejo kecamatan bumiaji kota batu. Jurnal Ilmiah Mahasiswa agroinfo galuh9(3), 1283-1296. [Google Scholar] [CrossRef]
 36. Mittal, K. (2018). Influence of Socioeconomic Factors on Consumer Likes and Dislikes for Electronic Products: An Analytical Perspective. Psychology and education55(1), 641-648. [Google Scholar]
 37. Mothersbaugh, D. L., & Hawkins, D. I. (2016). Consumer behavior: Building marketing strategy. McGraw-Hill. [Google Scholar]
 38. Mukherjee, S. C., & Ryan, L. (2020). Factors influencing early battery electric vehicle adoption in Ireland. Renewable and Sustainable Energy Reviews118, 109504. [Google Scholar] [CrossRef]
 39. Nadanyiova, M., Gajanova, L., Majerova, J., & Lizbetinova, L. (2020). Influencer marketing and its impact on consumer lifestyles. Forum Scientiae Oeconomia, 8(2), 109–120. [Google Scholar] [CrossRef]
 40. Oliveira, G. D., & Dias, L. C. (2020). The potential learning effect of a MCDA approach on consumer preferences for alternative fuel vehicles. Annals of Operations Research293(2), 767-787. [Google Scholar] [CrossRef]
 41. Osborne, M., & Rubinstein, A. (2020). Consumer preferences. Models in Microeconomic Theory (p. 45-56). [CrossRef]
 42. Pambudi, Y. B., Tresna, P. W., Chan, A., & Barkah, C. S. A. (2022). The Influence Of Customer Personality On Product Preference. Business Journal: Jurnal Bisnis Dan Sosial8(2), 105-112. [Google Scholar] [CrossRef]
 43. Papantoniou, P., Mylonas, C., Spanou, P., & Pavlou, D. (2022, August). Investigation of User’s Preferences on Electric Passenger Cars. In Conference on Sustainable Urban Mobility(pp. 104-114). Cham: Springer Nature Switzerland. [Google Scholar] [CrossRef]
 44. Plötz, P., Gnann, T., & Sprei, F. (2017). What are the effects of incentives on plug-in electric vehicle sales in Europe. ECEEE Summer Study Proc, 799-805. [Google Scholar]
 45. Rahman, O., Fung, B. C., & Kharb, D. (2021). Factors influencing consumer choice: a study of apparel and sustainable cues from Canadian and Indian consumers’ perspectives. International Journal of Fashion Design, Technology and Education14(2), 151-161. [Google Scholar][CrossRef]
 46. Ramachandaramurthy, V. K., Ajmal, A. M., Kasinathan, P., Tan, K. M., Yong, J. Y., & Vinoth, R. (2023). Social acceptance and preference of EV users—a review. IEEE Access11, 11956-11972. [Google Scholar] [CrossRef]
 47. Ramya, K. (2016). Factors Influencing the Consumer Preference for Automobile Brands: An Empirical Study With Reference to Maruti-Suzuki in Coimbatore City. Research Journal of Social Science & Management6(5), 97-106. [Google Scholar]
 48. Rezvani, Z., Jansson, J., & Bodin, J. (2015). Advances in consumer electric vehicle adoption research: A review and research agenda. Transportation research part D: transport and environment34, 122-136. [Google Scholar] [CrossRef]
 49. Sukant, M. (2021). Factors influencing brand preference of consumers in Indian mobile telecommunications services. Information technology in industry9(1), 835-843. [Google Scholar] [CrossRef]
 50. Sun, J. (2013). A typology of consumer preference parabolas. Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College. [Google Scholar]
 51. Visaria, A. A., Jensen, A. F., Thorhauge, M., & Mabit, S. E. (2022). User preferences for EV charging, pricing schemes, and charging infrastructure. Transportation Research Part A: Policy and Practice165, 120-143. [Google Scholar] [CrossRef]
 52. Wang, X., Cheng, Y., Lv, T., & Cai, R. (2023). Fuel vehicles or new energy vehicles? A study on the differentiation of vehicle consumer demand based on online reviews. Marketing Intelligence & Planning41(8), 1236-1251. [Google Scholar] [CrossRef]
 53. Wibowo, A., Chen, S. C., Wiangin, U., Ma, Y., & Ruangkanjanases, A. (2020). Customer behavior as an outcome of social media marketing: The role of social media marketing activity and customer experience. Sustainability13(1), 189. [Google Scholar] [CrossRef]
 54. Yang, S., Allenby, G. M., & Fennell, G. (2002). Modelling variation in brand preference: The roles of objective environment and motivating conditions. Marketing science21(1), 14-31. [Google Scholar] [CrossRef]
 55. Yoo, S., Wakamori, N., & Yoshida, Y. (2021). Preference or technology? Evidence from the automobile industry. Transportation Research Part D: Transport and Environment96, 102846. [Google Scholar] [CrossRef]
 56. Zhang, Y., Yu, Y., & Zou, B. (2011). Analysing public awareness and acceptance of alternative fuel vehicles in China: The case of EV. Energy Policy39(11), 7015-7024. [Google Scholar] [CrossRef]

View articles in other formats

License

Coyright

Copyright (c) 2024 The Author(s).

Published by Sumy State University

Issue