Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Дослідження управління якістю в публікаціях, присвячених розвитку туристичної галузі: бібліометричний аналіз

Сена Ерден Айхун 1*,   , Ісіл Уста Кара 2*,  , Більге Чавушгіл Косе 3*,    
 1. Кафедра менеджменту та організації, Соціально-економічний коледж, Університет Чанаккале Онсекіз Март, Туреччина
 2. Кафедра управління охороною здоров’я, факультет наук про здоров’я, Університет Тракія, Туреччина
 3. Кафедра рекреаційного менеджменту, факультет туризму, Університет Чанаккале Онсекіз Март, Туреччина

     * Corresponding author

Received: 28 September 2023

Revised: 31 May 2024

Accepted: 14 June 2024

Abstract

Якість є важливим показником у сфері послуг. У сучасних умовах зростаючої конкуренції, технологічного розвитку та змін у потребах і вимогах клієнтів значення якості у туристичному секторі, як і в багатьох інших галузях, зростає. Ключова роль управління якістю в забезпеченні стійкої конкурентної переваги спонукала багатьох дослідників у галузі туризму зосередити увагу на цьому питанні. Проте, незважаючи на зростаючу популярність у туристичній індустрії, бібліометричні та систематичні оцінки залишаються обмеженими. Для сприяння подальшій дослідницькій співпраці та розширення знань у цій галузі авторами проведено бібліометричний аналіз. Це дослідження розглядає управління якістю в публікаціях, присвячених розвитку туристичної галузі, траєкторію зростання і географічний розподіл досліджень, розподіл публікацій за індексами WoS, найпродуктивніших авторів і країни, авторів і статті, які мали найбільший вплив на розвиток наукових досліджень у цій сфері, інтелектуальну структуру управління якістю, глобальну академічну співпрацю. Метою цього дослідження є визначення ключових питань та прогалин у літературі, пов’язаних з управлінням якістю в контексті туризму. Для цього було проведено пошук наукових публікацій у базі даних Web of Science (WoS). Було відібрано  993 наукові публікації, опубліковані в період з 2004 по 2023 роки. Авторами використано техніки аналізу продуктивності та картування науки. Програмне забезпечення VOSviewer було використано для створення бібліометричних карт. Авторами зроблено висновок, що в туризмі набули значення концепції якості послуг та якості життя (QoL). Також визначено, що в останні роки найчастіше використовувалися слова, пов’язані зі сталим розвитком та навколишнім природним середовищем. За результатами дослідження, визначено, що найбільшу кількість публікацій опубліковано у 2020–2022 роки. Китай, США та Іспанія – країни, які найбільше сприяли розвитку наукового ландшафту з даної проблематики. Англія співпрацювала з двадцятьма дев’ятьма країнами, а сила зв’язків у наукових публікаціях найвищою є у Китаю (колаборація більше ніж з двадцятьма сімома країнами). Університет Гонконзького політеху є університетом, який зробив найбільший внесок у розвиток міжнародної наукової співпраці з дослідження питань розвитку туристичної індустрії. Авторами наголошено, що отриманні результати формують теоретичне підґрунтя для подальших наукових досліджень у сфері управління якістю в туристичній індустрії.

Keywords: управління туризмом; управління якістю; стратегічний менеджмент; бібліометричне картування; VOSviewer.

How to Cite: Erden Ayhun, S., Usta Kara, I., & Cavusgil Kose, B. (2024). Quality Management Research in Tourism Literature: A Bibliometric Analysis Approach. Marketing and Management of Innovations, 15(2), 55–74. https://doi.org/10.21272/mmi.2024.2-05

Abstract Views

PDF Downloads

References

 1. Adriana, È. (2018). The Quality of Tourism Products and Services in the Accommodation Units of Prahova County. Ovidius University Annals, Economic Sciences Series18(1), 400-404. [Google Scholar]
 2. Ahmad Puad, M. S., Muaz, A., & Aikal Liyani, M. R. (2020). Responsible tourism, destination sustainability and quality of life: a preliminary finding. Humanity & Social Sciences Journal15(1), 18–23. [Google Scholar]
 3. Akıncı, Z., & Öksüz, E. N. (2020). Local People’s View on Tourism in Context of Sustainable Tourism Principles: An Importance–Performance Analysis. Advances in Hospitality and Tourism Research (AHTR)10(4), 501-529. [Google Scholar] [CrossRef]
 4. Al-Ababneh, M. (2013). Service quality and its impact on tourist satisfaction. Institute of Interdisciplinary Business Research164. [Google Scholar]
 5. Alonso, A. D., & Nyanjom, J. (2016). Tourism, quality of life, and residents of a rural town. Tourism Analysis21(6), 617-629. [Google Scholar] [CrossRef]
 6. Andereck, K. L., & Nyaupane, G. P. (2011). Exploring the nature of tourism and quality of life perceptions among residents. Journal of Travel research50(3), 248–260. [Google Scholar] [CrossRef]
 7. Angelkova, T., Koteski, C., Jakovlev, Z., & Mitrevska, E. (2012). Sustainability and competitiveness of tourism. Procedia-Social and Behavioral Sciences44, 221–227. [Google Scholar] [CrossRef]
 8. Appiah-Adu, K., Fyall, A., & Singh, S. (2000). Marketing culture and customer retention in the tourism industry. The Service Industries Journal20(2), 95–113. [Google Scholar] [CrossRef]
 9. Atsız, O., Öğretmenoğlu, M., Akova, O. (2022). A bibliometric analysis of length of stay studies in tourism. European Journal of Tourism Research, 31 (3101), 1–20. [Google Scholar]
 10. Birdir, K., & Buzcu, Z. (2014). JCI akreditasyon belgesine sahip olan sağlık kuruluşlarının web sitelerinin medikal turizm açısından değerlendirilmesi. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi11(1), 1–19. [Google Scholar]
 11. Bowling, A. (2014). Quality of life: measures and meanings in social care research. National Institute for Health Research School for Social Care Research, 1–28. [Google Scholar]
 12. Chen, C. F., & Chen, F. S. (2010). Experience quality, perceived value, satisfaction and behavioral intentions for heritage tourists. Tourism management31(1), 29–35. [Google Scholar] [CrossRef]
 13. Collado Agudo, J., Martínez García de Leaniz, P., Herrero Crespo, A., & Gomez–Lopez, R. (2021). Quality–certified hotels: The role of certification bodies on the formation of customer behavioural intentions. Sustainability, 13, 1–15.[CrossRef]
 14. Cornell, D. A. V., Tugade, L. O., & De Sagun, R. (2019). Tourism Quality of Life (TQOL) and local residents’ attitudes towards tourism development in Sagada, Philippines. Revista Turismo & Desenvolvimento (RT&D)/Journal of Tourism & Development, 31, 9–34. [Google Scholar] [CrossRef]
 15. Costanza, R., Fisher, B., Ali, S., Beer, C., Bond, L., Boumans, R., … & Snapp, R. (2007). Quality of life: An approach integrating opportunities, human needs, and subjective well–being. Ecological economics61(2–3), 267–276. [Google Scholar] [CrossRef]
 16. Cotîrlea, D. (2011). Issues regarding e–service quality management–customization on online tourism domain. Polish journal of management studies3(1), 32–43. [Google Scholar]
 17. Doğan, S., Kaya, G., Çakıcı, C. (2021). Yükseköğretimde Akreditasyon. Tuna, M., & Diker, O. (Eds.) Kalite Yönetimi. Ankara, Detay Yayıncılık, 407–418. [Link]
 18. Farooq, R. (2024). A review of knowledge management research in the past three decades: a bibliometric analysis. VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems54(2), 339–378. [Google Scholar] [CrossRef]
 19. Fetscherin, M., & Heinrich, D. (2015). Consumer brand relationships research: A bibliometric citation meta–analysis. Journal of Business Research68(2), 380–390. [Google Scholar] [CrossRef]
 20. Foguesatto, C. R., Volkmer Martins, B., Tavares da Silveira, F. A., Faccin, K., & Balestrin, A. (2023). The quality of life in an urban innovation ecosystem: analysing talents’ perception in Southern Brazil. International Journal of Innovation Science15(5), 693–707. [Google Scholar] [CrossRef]
 21. Font–Barnet, A., & Nel–lo Andreu, M. (2023). Research on tourism, well–being, and nature: a bibliometric analysis. Anatolia34(2), 163–175.[Google Scholar] [CrossRef]
 22. Foster, D. (2003). The customer’s perception of tourism accreditation. Centre for Management Quality Research, University of Melbourne. [Google Scholar]
 23. Fotiadis, A., & Kozak, M. (2017). Managing the perception of service quality; the importance of understanding differences between demographic and behavioural customer segments amongst theme park visitors. Facilities35(9/10), 486–510. [Google Scholar] [CrossRef]
 24. Gador, J. E. (2019). Unveiling the Quality of Service, Influences, and Challenges of the Hospitality Industry in the Local Tourists’ Destination Site in Cebu, Philippines. Journal of Tourism and Hospitality Management7(1), 36-48. [Google Scholar]
 25. Gamarra, M. P., & Girotto, M. (2022). Ethical behavior in leadership: A bibliometric review of the last three decades. Ethics & Behavior32(2), 124–146. [Google Scholar] [CrossRef]
 26. Garrigos-Simon, F. J., Narangajavana-Kaosiri, Y., & Lengua-Lengua, I. (2018). Tourism and sustainability: A bibliometric and visualization analysis. Sustainability10(6), 1976. [Google Scholar] [CrossRef]
 27. Garrigos-Simon, F. J., Narangajavana-Kaosiri, Y., & Narangajavana, Y. (2019). Quality in tourism literature: A bibliometric review. Sustainability11(14), 3859. [Google Scholar] [CrossRef]
 28. Gobniece, Z., & Titko, J. (2024). Staff Competencies for Digital Transformation: Results of Bibliometric Analysis. Virtual Economics7(1), 25-46. [Google Scholar] [CrossRef]
 29. Hallinger, P., & Kulophas, D. (2020). The evolving knowledge base on leadership and teacher professional learning: a bibliometric analysis of the literature, 1960–2018. Professional development in education46(4), 521–540. [Google Scholar] [CrossRef]
 30. Hayati, N., & Novitasari, D. (2017). An analysis of tourism service quality toward customer satisfaction (study on tourists in Indonesia travel destinations to Bali). International Journal of Marketing and Human Resource Management8(2), 9–20. [Google Scholar]
 31. Herrera, M. R. G., Sasidharan, V., Hernandez, J. A. A., & Herrera, L. D. A. (2018). Quality and sustainability of tourism development in Copper Canyon, Mexico: Perceptions of community stakeholders and visitors. Tourism management perspectives27, 91–103. [Google Scholar] [CrossRef]
 32. Hole, R., Stainton, T., & Rosal, A. (2015). “Living a Good Life” – Quality of Life and Home Share. Community Living British Columbia, 1–38. [Link]
 33. Javed, S., Javed, S., & Khan, A. (2016). Effect of education on quality of life and well being. The International Journal of Indian Psychology3(3), 119–128. [Google Scholar]
 34. Jiang, Y., Ritchie, B. W., & Benckendorff, P. (2019). Bibliometric visualization: An application in tourism crisis and disaster management research. Current Issues in Tourism22(16), 1925–1957. [Google Scholar] [CrossRef]
 35. Kolawole, O. I., Mbaiwa, J. E., Mmopelwa, G., & Kgathi, D. L. (2017). The sociocultural impacts of tourism on people’s quality of life in Maun, Botswana. Botswana Notes and Records49, 73–86. [Google Scholar]
 36. Koseoglu, M. A., Sehitoglu, Y., & Craft, J. (2015). Academic foundations of hospitality management research with an emerging country focus: A citation and cocitation analysis. International Journal of Hospitality Management45, 130–144. [Google Scholar] [CrossRef]
 37. Kwilinski, A. (2023). The Relationship between Sustainable Development and Digital Transformation: Bibliometric Analysis. Virtual Economics6(3), 56–69. [Google Scholar] [CrossRef]
 38. Loureiro, S. M. C., & Gonzalez, F. J. M. (2008). The importance of quality, satisfaction, trust, and image in relation to rural tourist loyalty. Journal of Travel & Tourism Marketing25(2), 117–136. [Google Scholar] [CrossRef]
 39. Marco-Lajara, B., Martínez-Falco, J., Millan-Tudela, L.A., & Sanchez-García, E. (2023). Analysis of the structure of scientific knowledge on wine tourism: A bibliometric analysis. Heliyon, 9 (2). [CrossRef]
 40. Matatolu, I. (2019). Tourism and residents quality of life: A critical examination. Journal of Pacific Studies39(1), 128–164. [Google Scholar][CrossRef]
 41. Mavric, B., Öğretmenoğlu, M., & Akova, O. (2021). Bibliometric analysis of slow tourism. Advances in Hospitality and Tourism Research (AHTR)9(1), 157–178. [Google Scholar] [CrossRef]
 42. McAllister, J. T., Lennertz, L., & Atencio Mojica, Z. (2022). Mapping a discipline: a guide to using VOSviewer for bibliometric and visual analysis. Science & Technology Libraries41(3), 319–348. [Google Scholar] [CrossRef]
 43. Merigo, J. M., Mulet-Forteza, C., Martorell, O., & Merigo-Lindahl, C. (2020). Scientific research in the tourism, leisure and hospitality field: a bibliometric analysis. Anatolia31(3), 494–508. [Google Scholar][CrossRef]
 44. Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., & Prisma Group. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta–analyses: the PRISMA statement. Annals of internal medicine151(4), 264–269. [Google Scholar] [CrossRef]
 45. Moscardo, G. (2009). Tourism and quality of life: Towards a more critical approach. Tourism and hospitality research9(2), 159–170. [Google Scholar] [CrossRef]
 46. Muhuri, P. K., Shukla, A. K., & Abraham, A. (2019). Industry 4.0: A bibliometric analysis and detailed overview. Engineering applications of artificial intelligence78, 218–235. [Google Scholar] [CrossRef]
 47. Mulet-Forteza, C., Genovart-Balaguer, J., Merigo, J. M., & Mauleon-Mendez, E. (2019). Bibliometric structure of IJCHM in its 30 years. International Journal of Contemporary Hospitality Management31(12), 4574–4604. [Google Scholar] [CrossRef]
 48. Najam, U., & Mustamil, N. (2020). Servant leadership: A bibliometric review. International Journal of Organizational Leadership9(3), 138–155. [Google Scholar]
 49. Novakova, B., & Soltes, V. (2016). Quality of life research: Material living conditions in the Visegrad group countries. Economics & Sociology9(1), 282. [Google Scholar] [CrossRef]
 50. Novianti, L. E., Wungu, E., & Purba, F. D. (2020). Quality of life as a predictor of happiness and life satisfaction. Jurnal Psikologi47(2), 93–103. [Google Scholar] [CrossRef]
 51. Özgün, S.E., Aksu, M., Temeloğlu, E. (2021). Hizmet Kalitesi. Tuna, M., & Diker, O. (Eds.) Kalite Yönetimi. Ankara, Detay Yayıncılık, 363– 384. [Link]
 52. Öztürk, M., & Gök, S. G. (2020). Örgütsel dedikodu kavramına genel bir bakış: Bibliyometrik analizi ile kavramsal çerçeveden gelecek araştırma yönelimlerine. İşletme Araştırmaları Dergisi12(2), 1668–1683. [Google Scholar]
 53. Öztürk, N., & Kurutkan, M. N. (2020). Kalite yönetiminin bibliyometrik analiz yöntemi ile incelenmesi. Journal of Innovative Healthcare Practices1(1), 1–13. [Google Scholar]
 54. Palguna, I. D. G., Santosa, A. A. G. D. H., Yasa, M. M., & Pramana, I. G. P. (2023). Towards quality and sustainable tourism in Bali: Should the regional master plan be adjusted? Udayana Journal of Law and Culture, 7 (1), 43–58. [Google Scholar] [CrossRef]
 55. Park, J., & Jeong, E. (2019). Service quality in tourism: A systematic literature review and keyword network analysis. Sustainability11(13), 3665. [Google Scholar] [CrossRef]
 56. Pranckute, R. (2021). Web of Science (WoS) and Scopus: The titans of bibliographic information in today’s academic world. Publications9(1), 12. [Google Scholar] [CrossRef]
 57. Rahmiati, F., Othman, N. A., Bakri, M. H., Ismail, Y., & Amin, G. (2020). Tourism service quality and tourism product availability on the loyalty of international tourists. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 7 (12), 959–968. [Google Scholar] [CrossRef]
 58. Roziqin, A., Kurniawan, A. S., Hijri, Y. S., & Kismartini, K. (2023). Research trends of digital tourism: a bibliometric analysis. Tourism Critiques: Practice and Theory, (ahead–of–print). [Google Scholar] [CrossRef]
 59. Samul, J. (2020). The research topics of leadership: Bibliometric analysis from 1923 to 2019. International Journal of Educational Leadership and Management8(2), 116–143. [Google Scholar] [CrossRef]
 60. Sanchez‐Camacho, C., Carranza, R., Martín‐Consuegra, D., & Díaz, E. (2022). Evolution, trends and future research lines in corporate social responsibility and tourism: A bibliometric analysis and science mapping. Sustainable development30(3), 462–476. [Google Scholar][CrossRef]
 61. Sanchez-Franco, M. J., Calvo-Mora, A., & Periañez-Cristobal, R. (2023). Clustering abstracts from the literature on Quality Management (1980–2020). Total Quality Management & Business Excellence34(7-8), 959–989. [Google Scholar] [CrossRef]
 62. Senyah, M. M. (2023). Digitalization, Gender, and Career Intentions: Knowledge Mapping. Virtual Economics6(3), 38–55. [Goole Scholar][CrossRef]
 63. Sezgin, S. (2021). Türkiye’de sağlık turizminin uluslararası pazarlama temelinde incelenmesi. Hitit Ekonomi ve Politika Dergisi1(1), 31–53. [Google Scholar]
 64. Slabbert, L., & Du Preez, E. (2017). Consumer response towards an accreditation system for hiking trails. World Leisure Journal59(sup1), 69–78. [Google Scholar] [CrossRef]
 65. Suban, S. A. (2023). Bibliometric analysis on wellness tourism–citation and cocitation analysis. International Hospitality Review37(2), 359–383. [Google Scholar] [CrossRef]
 66. Suryani, L. P., Permatasari, I., & Pitriyantini, P. E. (2023, January). The Concept of Sustainable Quality Tourism in the Development of Tourism in Bali. In 3rd International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT 2022)(pp. 801–809). Atlantis Press.[Google Scholar] [CrossRef]
 67. Taylor, D., Prosser, G., & Rosemann, I. (2000). The effect of accreditation on tourism business performance: An evaluation. Centre for Regional Tourism Research. [Link]
 68. Tigre, F. B., Curado, C., & Henriques, P. L. (2023). Digital leadership: A bibliometric analysis. Journal of leadership & organizational studies30(1), 40–70. [Google Scholar] [CrossRef]
 69. Toker, A., & Emir, O. (2023). Safety and security research in tourism: A bibliometric mapping. European Journal of Tourism Research34, 3402–3402. [Google Scholar] [CrossRef]
 70. Trai, N.V., & Van, N.T. (2020). Tourism service quality affecting the satisfaction of foreign tourists: A case study of Ho Chi Minh City. British Journal of Marketing Studies, 8 (3), 1–11. [Link]
 71. Uzun, M., & Çetinsöz, B. C. (2022). A bibliometric analysis of total quality method literature in tourism for the last 19 years. Journal of Tourism Theory and Research8(2), 47–52. [Google Scholar] [CrossRef]
 72. Vasconcelos-Vasquez, K., Balbastre-Benavent, F., & Redondo-Cano, A. M. (2011). Is certification for sustainable tourism complementary to ISO 9000 certification? The case of the Parque del Lago Hotel in Costa Rica.  Revista de Turismo y Patrimonio Cultural9(4), 543–557. [Google Scholar] [CrossRef]
 73. Verma, S., & Gustafsson, A. (2020). Investigating the emerging COVID–19 research trends in the field of business and management: A bibliometric analysis approach. Journal of business research118, 253–261. [Google Scholar] [CrossRef]
 74. Walas, B., & Celuch, K. (2014). Certification in tourism as an element of quality management–theoretical aspects and entrepreneurs’ attitudes. International Journal of Business Quantitative Economics and applied management research1(2), 62–71. [Google Scholar]
 75. Yazdi, S. K. (2012). Sustainable tourism. American International Journal of Social Science, 1 (1), 50–56. [Link]
 76. Yu, C. P., Cole, S. T., & Chancellor, C. (2016). Assessing community quality of life in the context of tourism development. Applied Research in Quality of Life11, 147–162. [Google Scholar] [CrossRef]
 77. Zeithaml, V. A. (1988). Consumer perceptions of price, quality, and value: a means–end model and synthesis of evidence. Journal of marketing52(3), 2–22. [Google Scholar] [CrossRef]
 78. Zhao, L., Yang, M. M., Wang, Z., & Michelson, G. (2023). Trends in the dynamic evolution of corporate social responsibility and leadership: A literature review and bibliometric analysis. Journal of Business Ethics182(1), 135–157. [Google Scholar] [CrossRef]
 79. Zolfani, S. H., Sedaghat, M., Maknoon, R., & Zavadskas, E. K. (2015). Sustainable tourism: a comprehensive literature review on frameworks and applications. Economic research–Ekonomska istraživanja28(1), 1–30. [Google Scholar] [CrossRef]
 80. Zupic, I., & Čater, T. (2015). Bibliometric methods in management and organization. Organizational research methods18(3), 429–472.[Google Scholar] [CrossRef]

View articles in other formats

License

Coyright

Copyright (c) 2024 The Author(s).

Published by Sumy State University

Issue