Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Управління реакцією на людські помилки та ключові контрольні показники функціонування в банках

Єлена Собанова 1,*,   , Марина Кудінська 1  
 1. Факультет бізнесу, економіки та управління, Латвійський університет, Латвія

     * Corresponding author

Received: 10 April 2024

Revised: 09 June 2024

Accepted: 13 June 2024

Abstract

Враховуючи значну роль, яку банки відіграють у глобальній економіці, та ризики, з якими вони стикаються у своїй щоденній діяльності, дослідження управління операційними ризиками в банках є надзвичайно важливим. Метою цього дослідження є зрозуміти виклики управління операційними ризиками в банках, зосереджуючи увагу головним чином на людських помилках та реакції керівництва на них, оскільки людські фактори часто відіграють важливу роль в операційних невдачах. Завданням цієї статті є вивчення культур управління та стратегій управління операційними ризиками в банках, визначення прогалин у заходах з пом’якшення ризиків і контролю та визначення необхідних покращень для мінімізації людських помилок. Це дослідження має на меті надати перспективні рішення для управління операційними ризиками в банках шляхом збору та аналізу даних опитувань працівників фінансового сектору по всьому світу, а також емпіричної інформації, роблячи тему практичною. Фактори, що впливають на управління операційними ризиками, формують основу якісного методу, використаного в цьому дослідженні. Основні висновки вказують на те, що ставлення керівництва до людських помилок та роль структур управління ризиками, таких як комітети з ризиків та функції внутрішнього контролю, мають значний вплив на причини людських помилок у банках та, відповідно, на управління операційними ризиками. Банкам необхідно переглянути свої рамки управління ризиками, оцінити стандартні реакції керівництва на людські помилки, такі як аналіз першопричин, розслідування інцидентів та планування коригувальних дій; зміцнити свої робочі політики; інтегрувати більше уроків з тренувальних сесій; переоцінити свої внутрішній контроль та проаналізувати процедури ескалації. Дослідження реакції керівництва на людські помилки та ключові контролі в банках має кілька практичних наслідків для організацій. По-перше, висновки цього дослідження можуть допомогти банкам покращити практики управління ризиками, виявити свої слабкі місця, покращити внутрішній контроль та вжити заходів для зменшення ймовірності та наслідків людських помилок. По-друге, сприяння позитивній культурі безпеки можна досягти за рахунок заохочення відкритої співпраці, відповідальності та навчання на помилках. По-третє, покращення підготовки та розвитку працівників можна досягти, розуміючи потреби у їхньому розвитку на основі отриманих результатів. Нарешті, вивчення реакції керівництва на людські помилки може допомогти банкам контролювати дотримання стандартів регуляторної звітності, протоколів розслідування та специфікацій коригувальних заходів.

Keywords: виклики управління банком; помилки працівників; операційний ризик у банках; перспективи операційного управління.

How to Cite: Sobanova, J., & Kudinska, M. (2024). Management Response to Human Errors and Key Controls in Banks. Marketing and Management of Innovations, 15(2), 89–99. https://doi.org/10.21272/mmi.2024.2-07

Abstract Views

PDF Downloads

References

 1. BCBS. (2001). Working Paper on the Regulatory Treatment of Operational Risk. . Available at: Working Paper on the Regulatory Treatment of Operational Risk – Basel Committee. [Link]
 2. Bipp, T., & Demerouti, E. (2015). Which employees craft their jobs and how? Basic dimensions of personality and employees’ job crafting behaviour. Journal of occupational and organizational psychology88(4), 631–655. [Google Scholar] [CrossRef]
 3. Chapelle, A. (2019). Operational risk management: Best practices in the financial services industry. John Wiley & Sons. [Google Scholar]
 4. De Fontnouvelle, P., Dejesus-Rueff, V., Jordan, J. S., & Rosengren, E. S. (2006). Capital and risk: New evidence on implications of large operational losses. Journal of Money, Credit and Banking, 1819–1846. [Google Scholar]
 5. Erzurumlu, Y. O., & Avci, G. (2020). The Impact of Bank’s Internal Governance Mechanism on Operational Loss: Evidence from Turkey. Iranian Economic Review. [Google Scholar]
 6. Hair, J. B. (2014). Multivariate Data Analysis (7th ed.). UK: Pearson New International Edition.
 7. Hale, R. K. (2011). Basel II Operational Risk Management Information Security Specialist Contributions to Regulatory Implementation Success(Doctoral dissertation, Walden University). [Google Scholar]
 8. Klein, G. (1993). Sources of error in naturalistic decision making tasks. In Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting(Vol. 37, No. 4, pp. 368-371). Sage CA: Los Angeles, CA: SAGE Publications. [Google Scholar] [CrossRef]
 9. Leveson, N. G. (2016). Engineering a safer world: Systems thinking applied to safety(p. 560). The MIT Press. [Google Scholar]
 10. Maden, C. (2015). Linking high involvement human resource practices to employee proactivity: The role of work engagement and learning goal orientation. Personnel Review44(5), 720–738. [Google Scholar] [CrossRef]
 11. Matsuo, M. (2019). Effect of learning goal orientation on work engagement through job crafting: A moderated mediation approach. Personnel review48(1), 220-233. [Google Scholar] [CrossRef]
 12. Maxwell, J. C. (1868). I. On governors. Proceedings of the Royal Society of London, 16, 270–283. [Google Scholar]
 13. Navarro, N. (2022). Learning Statistics with R – A tutorial for Psychology Students and other Beginners, 5.3: Skew and Kurtosis. Libre Texts Statistics. University of New South Wales. [Google Scholar]
 14. Norman, D. (2013). The design of everyday things: Revised and expanded edition. Basic books. [Google Scholar]
 15. ORX. (2022). Capital Benchmark summary report. Operational RiskdataeXchange Association. [Link]
 16. Reason, J. (1990). The contribution of latent human failures to the breakdown of complex systems. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. B, Biological Sciences327(1241), 475–484. [Google Scholar] [CrossRef]
 17. Rybowiak, V., Garst, H., Frese, M., & Batinic, B. (1999). Error orientation questionnaire (EOQ): Reliability, validity, and different language equivalence. Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior20(4), 527–547. [Google Scholar] [CrossRef]
 18. Sandal, G. M., Sgobba, T., Clervoy, J. F., & Kanki, B. G. (2018). Space Safety and Human Performance. Butterworth-Heinemann. [Google Scholar]
 19. Sobanova, J., & Kudinska, M. (2023). The reasons for human errors in banks and employees’mindsets. EMC review-economy and market communication review26(2), 362–378. [Google Scholar] [CrossRef]
 20. Tabachnick, B.G., & Fidell, L.S. (2013). Using multivariate statistics (5th ed.). Boston: Pearson.
 21. Trusova, N. V., Hryvkivska, O. V., Melnyk, L. V., Gerasymova, O. V., & Tereshchenko, M. A. (2021). The Risks of Payment Systems of Banking Institutions of Ukraine. Universal Journal of Accounting and Finance9(4), 637–652. [Google Scholar]
 22. Woods, D. D. S. (2010). Behind Human Error, 2nd Edition, preface. CRC Press.
 23. Woods, D. D., Patterson, E. S., & Cook, R. I. (2007). Behind human error: taming complexity to improve patient safety. Handbook of human factors and ergonomics in health care and patient safety459, 476. [Google Scholar]
 24. Wrzesniewski, A., & Dutton, J. E. (2001). Crafting a job: Revisioning employees as active crafters of their work. Academy of management review26(2), 179–201. [Google Scholar] [CrossRef]
 25. Yun, G. W., & Trumbo, C. W. (2000). Comparative response to a survey executed by post, e-mail, & web form. Journal of computer-mediated communication6(1), JCMC613. [Google Scholar] [CrossRef]

View articles in other formats

License

Coyright

Copyright (c) 2024 The Author(s).

Published by Sumy State University

Issue