Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Інновації в боротьбі з корупцією: ефективне оцінювання схильності державних службовців до корупції

Антон Бойко 1,  , Вікторія Боженко 1,*, ,  , Наталія Стоянець 2, 

 1. Сумський державний університет, Україна
 2. Сумський національний аграрний університет, Україна

     * Corresponding author

Received: 10 December 2023

Revised: 15 May 2024

Accepted: 10 June 2024

Abstract

Одним із найважливіших завдань в управлінні діяльності державних органів є запобігання корупції серед працівників та забезпечення доброчесності при виконанні їх організаційно-розпорядчих чи адміністративних обов’язків. Центральне місце в протидії корупції посідає вивчення поведінкових патернів службових осіб, які ухвалюють рішення щодо здійснення корупційних дій при виконанні своїх професійних обов’язків. Систематизація літературних джерел та підходів до дослідження мотивів до корупції засвідчила, що основними рушійними силами корупційної поведінки є намір індивідуальних та колективних характеристик, а саме бажання отримати фінансову вигоду, незадоволеність роботою, корупційне середовище всередині організації, а також безкарність за вчинення корупційних правопорушень. У статті розроблено суб’єктно-орієнтований підхід до оцінювання схильності службової особи до корупційної практики. Особливістю розробленої методики є визначення поведінкових та особистісних характеристик службової особи під час здійснення нею професійної діяльності, а також врахування синергетичного ефекту, що виникає у випадку одночасної позитивної відповіді респондента на контрольні питання. Авторська методика для оцінювання схильності службової особи до корупційної практики містить 16 ключових запитань, які були включені до опитувальника. Важливим елементом запропонованої методика є формування «ідеальної матриці», яка містить комбінації факторів, які посилюють наміри службових осіб до корупційної практики. «Ідеальна матриця» була схвалена за результатами проведення мозкового штурму з групою експертів. Об’єктом дослідження виступили 50 службових осіб установ та організацій міста Суми (Україна) віком від 27 до 65 років. За результатами оцінювання встановлено, що третина респондентів мали високий та середній рівень схильності до корупційної діяльності. Емпіричні розрахунки засвідчили, що чоловіки є більш толерантними до корупції у порівняні з жінками та державні службовці у віці від 51-65 років мають найвищі показники схильності до корупції серед досліджуваних інших вікових груп Дана методика дозволяє латентно кількісно оцінити рівень схильності службової особи до корупційної діяльності, та відповідно запровадити комплекс заходів для раннього попередження злочинних корупційних діянь у сфері державного управління.

Keywords: оцінювання, корупція, службові особи, управління, публічне управління, схильність до корупції.

How to Cite: Boyko, A., Bozhenko, V., & Stoyanets, N., (2024). Harnessing Innovation to Combat Corruption: Effective Assessment of Public Officials. Marketing and Management of Innovations, 15(2), 112–121. https://doi.org/10.21272/mmi.2024.2-09

Abstract Views

PDF Downloads

References

 1. Artificial Financial Intelligence (2023). Estimating the Costs of Corruption and Efficiency Losses from Weak National and Sector Systems: Working Papers. [Link]
 2. Beare, M. E. (1997). Corruption and organised crime: Lessons from history. Crime, Law and Social Change, 28(2), 155-172. [Google Scholar] [CrossRef]
 3. Chang, Z., Rusu, V., & Kohler, J. C. (2021). The Global Fund: why anti-corruption, transparency and accountability matter. Globalisation and Health, 17(1), 1-11. [Google Scholar] [CrossRef]
 4. Dhillon, A., Nicolò, A., & Xu, F. (2017). Corruption, intrinsic motivation, and the love of praise. Journal of Public Economic Theory, 19(6), 1077-1098. [Google Scholar] [CrossRef]
 5. Girodo, M. (2008). Specialised Corruption Investigations. Soft Law Controls. Siak Journal, 1, 13–19. [Link]
 6. Gorsira, M., Steg, L., Denkers, A., & Huisman, W. (2018). Corruption in organisations: Ethical climate and individual motives. Administrative Sciences, 8(1), 4. [Google Scholar] [CrossRef]
 7. Hannah, S. T., Avolio, B. J., & May, D. R. (2011). Moral maturation and moral conation: A capacity approach to explaining moral thought and action. Academy of Management Review, 36(4), 663-685.. [Google Scholar] [CrossRef]
 8. Kwon, I. (2014). Motivation, discretion, and corruption. Journal of Public Administration Research and Theory, 24(3), 765-794. [Google Scholar] [CrossRef]
 9. Li, R., Wang, Q., Li, L., & Hu, S. (2023). Do natural resource rent and corruption governance reshape the environmental Kuznets curve for ecological footprint? Evidence from 158 countries. Resources Policy, 85, 103890. [Google Scholar] [CrossRef]
 10. Milova, T., Troshkina, K., Horlov, Y., & Dobkowski, J. (2019). Country’s Brand and Corruption Level: Cointegration Analysis. Marketing and Management of Innovations, 3, 366-373. [Google Scholar] [CrossRef]
 11. Momot, T., Chekh, N., Prylypko, S., Filonych, O., & Cherednychenko, O. (2023). Corruption in business: motives and influence of shadow economy. Business: Theory and Practice, 24(1), 206-215. [Google Scholar] [CrossRef]
 12. Nguyen, X. M., & Tran, Q. T. (2022). Corruption and corporate investment efficiency around the world. European Journal of Management and Business Economics, 31(4), 425-438. [Google Scholar]
 13. Rabl, T., & Kühlmann, T. M. (2008). Understanding corruption in organisations – development and empirical assessment of an action model. Journal of Business Ethics, 82(2), 477-495. [Google Scholar] [CrossRef]
 14. Transparency International (2023). Corruption Perceptions Index. [Link]
 15. Troisi, R., Nese, A., Blanco-Gregory, R., & Giovanniello, M. A. (2023). The Effects of Corruption and Innovation on Sustainability: A Firm-Level Analysis. Sustainability (Switzerland), 15(3), 1848. [Google Scholar] [CrossRef]
 16. Wawrosz, P. (2019). Productive of the Service Sector: Theory and Practice of Corruption Declining. Marketing and Management of Innovations, 4, 269-279. [Google Scholar] [CrossRef]

View articles in other formats

License

Coyright

Copyright (c) 2024 The Author(s).

Published by Sumy State University

Issue