Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Кількість статей, опублікованих у журналі “Marketing and Management of Innovations”: 2015 р. – 87; 2016 р. – 94; 2017 р. – 134; 2018 р. – 127; 2019 р. – 113; 2020 р. – 104; 2021 р. – 93.

Дотримуючись принципів COPE, редакція, члени редколегії та рецензенти журналу “Marketing and Management of Innovations” постійно працюють над популяризацією журналу, підвищенням ефективності процесу рецензування рукописів.

Саме тому частина статей, які подаються авторами для розгляду та рецензування, отримують відмову у публікації в журналі “Marketing and Management of Innovations”. Основні причини відмови у публікації статті наведено в Політиці щодо недобросовісної поведінки та в Процесі рецензування.

Місце роботи автора, країна проживання, раса чи віросповідання не можуть вплинути на рішення редакційної колегії щодо прийняття або відмови у публікації рукопису.

Усі автори повинні дотримуватися принципів публікаційної етики журналу. Тематика статей має відповідати спеціалізації журналу “Marketing and Management of Innovations”.

Крім того, велика увага приділяється рівню англійської мови, якою підготовлено статтю. Стаття має бути написана професійною академічною англійською мовою, вона не повинна містити орфографічних, стилістичних та пунктуаційних помилок. У разі невиконання зазначених вище вимог, стаття може бути відхиленою редакційною колегією.

Коефіцієнт прийняття статей – це відношення кількості рукописів, прийнятих до друку у журналі за рік, до загальної кількості статей, поданих на розгляд редколегії за рік. Для журналу “Marketing and Management of Innovations” цей коефіцієнт становить приблизно 35-40%.

Помічник головного редактора журналу “Marketing and Management of Innovations” готовий відповісти на всі питання авторів щодо термінів розгляду, прийняття та рецензування статей. Будь ласка, пишіть на електронну пошту mmi@fem.sumdu.edu.ua

Також автори можуть знайти всю необхідну інформацію щодо процедури подання та публікації статей на сайті журналу або зв’язатися безпосередньо з головними редакторами.

Редакція журналу зобов’язана інформувати всіх авторів про кожний етап видавничого процесу.

У середньому прийняття рішення про публікацію статті після подання рукопису до редакції займає 70 днів.