Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Відкликання публікації – це оповіщення читачів про те, що стаття містить недійсні результати. Відкликання здійснюється у разі виявлення чітких доказів того, що результати дослідження є помилковими та ненадійними, через неетичну поведінку, навмисну або ненавмисну помилку.

Відкликання може бути здійснено за ініціативою:

 • всіх авторів / окремих співавторів статті;
 • редакційної колегії за поданням читача, інституції, видавця або власника журналу, інших суб’єктів.

Найчастіше причинами ретракції є виявлення самими авторами помилок у дослідженні, які вони помітили вже після публікації статті та бажають виправити.

У випадку, коли на адресу редакції надійшла скарга, тобто ініціатором відкликання є не автори статті, а інші суб’єкти (читач, інституція, видавець або власник журналу тощо), редакція зобов’язана провести власне ґрунтовне розслідування заявленого інциденту. Тільки за результатами цього розслідування може бути прийнято рішення про ретракцію, про яке автори статті мають бути повідомлені.

Причинами відкликання публікації є:

 • Результати статті раніше були опубліковані в іншому виданні без відповідних посилань, дозволу чи обґрунтування.
 • Стаття містить плагіат.
 • Стаття містить суперечливі дані.
 • Стаття містить сфабриковані дані.
 • У процесі дослідження було допущено ненавмисну помилку (технічний збій, відмова обладнання, аналітична помилка), яка була виявлена при спробі відтворення експерименту.
 • У процесі дослідження було допущено навмисну помилку (порушення правових засад або законодавчих вимог, етичні порушення, порушення авторського права, неправомірне трактування результату дослідження, аналітична або експериментальна помилка тощо).
 • Якщо у статті відтворено графічний матеріал, який раніше був опублікований в іншому дослідженні та/або журналі, без отримання дозволу автора цього дослідження або видавця журналу, де воно було раніше опубліковано.

У друкованій та онлайн-версії чергового номеру журналу розміщується повідомлення про відкликання статті (як окремий об’єкт, який також зазначається у змісті випуску).

Згідно з інструкціями COPЕ (COPE Council. COPE Guidelines: Retraction Guidelines.), відкликані статті не видаляються з онлайн-версії журналу, але вони зберігаються на сайті з приміткою про відкликання. У таких випадках, при переході за посиланням на відкликану статтю, читач бачить на екрані оголошення про відкликання статті, посилання у якому перенаправляє читача на сторінку, з якої він може отримати доступ до статті. При цьому на текст статті накладається водяний знак «відкликана стаття».

У дуже рідких випадках, пов’язаних із порушенням закону, недоторканністю приватного життя або серйозним ризиком для здоров’я, рукопис видаляється з веб-сайту журналу. Бібліографічна інформація про статтю зберігається для забезпечення цілісності змісту журналу, а в повідомленні про відкликання має бути чітко вказано, чому повний текст статті було видалено.

У повідомленні про відкликання статті мають бути вказані:

 • повні бібліографічні дані статті;
 • дата ретракції;
 • причини відкликання статті;
 • ініціатор відкликання статті (всі автори / окремі співавтори, редакційна колегія за поданням читача, інституції, видавця або власника журналу, інших суб’єктів);
 • джерело інформації про порушення, що стали причиною відкликання статті (імена заявників можна називати лише після того, як вони дали дозвіл);
 • деталі інциденту, який став причиною ретракції.

Для відкликання статті ми пропонуємо заповнити форму.

Повідомлення про відкликання статті надсилається і до наукометричних баз даних, в яких індексується стаття, а також до агрегаторів контенту журналу.

Повідомлення про відкликання має з’являтися при всіх варіантах онлайн-пошуку, які можуть бути задіяні для ознайомлення з відкликаною публікацією.

Для відкликання статті ми рекомендуємо користуватися рекомендаціями Європейської асоціації наукових редакторів.

У разі відкликань, будь ласка, напишіть нам на електронну адресу mmi@fem.sumdu.edu.ua.