Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Журнал підтримує дослідників з країн, що розвиваються, і не мають можливості надавати гранти та фінансову підтримку вченим для публікації своїх результатів у відкритому доступі. У цьому випадку автора можуть звільнити від плати за публікацію (у разі малозабезпеченості або воєнних конфліктів у його країні).

Крім цього, ми надаємо можливість українським вченим отримувати гранти на публікацію у журналі. Кількість грантів на рік обмежена. Для отримання гранту автори мають подати запит до редакції журналу.

Автори з країн із низьким та середнім рівнем доходу (за даними World Bank, можуть подати запит на надання знижки на публікацію у розмірі 20 % та 10 % відповідно.

Усі запити на звільнення від сплати за публікацію або надання знижок розглядаються редакцією журналу в індивідуальному порядку.