Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Том 2 Випуск 3 (частина 1), 2011

опубліковано 30 Вересяня, 2011

Яремко Лариса Адольфівна

«Нова економіка» та інноваційний розвиток

Сторінки: 25-30

Мехович Сергій Анатолійович, Колєсніченко Анастасія Сергіївна

Державний вектор вирішення проблеми небалансів оптового ринку електричної енергії України

Сторінки: 31-35

Кравченко Сергій Іванович, Корнєва Ольга Володимирівна

Оцінювання інтелектуального капіталу вищих навчальних закладів

Сторінки: 55-61

Оксанич Андрій Олександрович, Комарницька Ганна Олександрівна

Організаційно-економічні передумови формування регіональної системи інновацій

Сторінки: 79-85

Прокопенко Ольга Володимирівна, Рожкова Євгенія Юріївна

Моделювання ринку інновацій в системі державного стимулювання його екологізації

Сторінки: 91-98

Бець Мар’яна Тиберівна, Кучер Леся Ігорівна

Управління маркетинговими ризиками продавця

Сторінки: 99-105

Держак Наталія Олексіївна

Управління реакціями підприємства на ринкові зміни

Сторінки: 106-110

Коваль Людмила Миколаївна, Русин-Гриник Роман Романович

Світовий досвід управління організаційно-економічними механізмами конкурентоспроможності підприємства

Сторінки: 111-118

Гліненко Лариса Костянтинівна

Матричні технології формування стратегій підприємства

Сторінки: 143-148

Загорна Тетяна Олегівна, Коломицева Анна Олегівна

Оцінка впливу інформаційних систем на процеси розвитку підприємства

Сторінки: 149-160

Комарницький Богдан Михайлович

Системи контролю виробничих процесів в ринкових умовах

Сторінки: 161-168

Гассій Віолета Валеріївна, Потравний Іван Михайлович

Екологічна відповідальність бізнесу як елемент державно-приватного партнерства

Сторінки: 187-195

Зінченко Анастасія Ігорівна

Особливості поведінки споживачів послуг зеленого туризму

Сторінки: 212-217