Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Видавець захищає ваші авторські права та гарантує, що будь -яка юридична інформація та питання щодо авторського права будуть врегульовані.

Автори зберігають авторські права на зміст статей. Статті з відкритим доступом публікуються за Creative Commons Attribution (CC BY) 4.0: дозволяє копіювати, адаптувати, відображати, розповсюджувати, повторно публікувати або іншим чином повторно використовувати для будь-яких цілей, включаючи адаптацію та комерційне використання.