Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Авторство та авторський внесок

Журнал дотримується рекомендацій COPE (Committee on Publication Ethics) та принципів Council of Science Editors (CSE). Формуючи довіру з авторами, журнал наголошує на неухильному дотриманні стандартів публікаційної етики, а також публікаційної та редакційної політик, визначених в Інструкції для авторів. Від авторів вимагається ексклюзивне представлення власних оригінальних ідей та результатів дослідження в їх статтях. Забороняєтьсяодночасне подання однієї статті до кількох журналів, і авторів закликають уникати апропріації ідей інших дослідників під час підготовки свого дослідження. Крім того, використання результатів рецензування для покращення якості статті з метою подальшого подання до іншого журналу вважається неприпустимим. Авторам слід ретельно оцінювати можливі конфлікти інтересів та підтверджувати їх відсутність під час подання статті.

Відповідальність авторів

Автори статті зобов’язані підтвердити наступне:

 • Стаття не була раніше опублікований або поданий на розгляд в іншій журнал.
 • Автори внесли суттєвий внесок у роботу та підтримують остаточну версію статті.
 • Робота авторів відповідає етичним стандартам та нормам проведення наукових досліджень.
 • Автори несуть відповідальність за всі аспекти статті, відповідаючи на запитання щодо точності чи правдоподібності.
 • Автори отримали всі необхідні дозволи на публікацію рисунків чи таблиць у статті та гарантують покриття витрат на обробку та наукове редагування статей (APC). Забезпечення оригінальності у цьому тексті є пріоритетом.

Критерії авторства

Marketing and Management of Innovations дотримується та приймає критерії авторства, визначені ICMJE 2019, зокрема:

 • Значний внесок у концепцію чи структура статті; отримання, аналіз чи інтерпретація даних для статті;
 • Написання статті чи її критичний огляд на предмет наявності важливого наукового вмісту;
 • Остаточне затвердження тексту для публікації;
 • Угода взяти на себе відповідальність за всі аспекти статті, забезпечуючи відповідні розв’язання питань щодо надійності та точності будь-якої частини статті.

Особи, які не відповідають усім чотирьом критеріям авторства, не повинні бути вказані як автори, але їх слід належним чином відмітити в Aknowledgment. Дії, такі як здобуття фінансування, загальний нагляд за дослідницькою групою, адміністративна підтримка, а також допомога у написанні, технічне редагування, мовне редагування та коректура самі по собі не надають права на авторство. Крім того, штучний інтелект не може бути визнаний автором, оскільки він не може відповідати критеріям авторства чи брати на себе відповідальність за подану статтю

Автори повинні розкривати використання будь-яких інструментів штучного інтелекту, таких як ChatGPT чи Bing, у Супровідному листі, розділах Materials and Methods та Aknowledgment. Ця інформація повинна включати деталі, такі як використані підказки для генерації тексту, перетворення тексту чи підказок перетворення у таблиці, чи рисунки, використана для генерації результатів дослідження, час і дата запитів, і версія використовуваного інструменту штучного інтелекту. Автори несуть повну відповідальність за вміст своєї статті, включаючи розділи, згенеровані інструментами штучного інтелекту, і несуть відповідальність за будь-які порушення публікаційної етики. Для отримання додаткових рекомендацій, будь ласка, ознайомтесь з WAME Recommendations on Chatbots and Generative Artificial Intelligence in Relation to Scholarly Publications, та Committee on Publication Ethics (COPE) щодо використання штучного інтелекту (ШІ) та технологій на основі ШІ при підготовці статті.

У статті слід визначити одного автора, який відповідає за комунікацією з Редакційним офісом. Інформацію про цю особу слід надавати у Супровідному листі. Автор, який відповідає за комунікацією є основним контактною особою для редакторів, відповідаючи за обробку статті від імені авторського колективу. Ця особа має право висловлювати обґрунтовані заперечення рецензентам або ініціювати вилучення статті. З метою уникнення непорозумінь усередині авторського колективу, між редакторами та авторами, виконавчий редактор надсилає копії спілкування з відповідальним автором усім співавторам.

Внесок авторів

Визначення внеску авторів – це ключовий аспект публікації статей, особливо в контексті наукових робіт. Внесок включає різноманітні елементи, такі як концептуалізація та дизайн, збір даних, аналіз та інтерпретація, написання та редакція, рецензування та редагування, а також забезпечення фінансування. Усі особи або установи, які брали участь у підготовці дослідження, повинні бути належним чином визнані у статті.

Редколегія дотримується принципів та рекомендацій COPE щодо авторства та внеску. З січня 2019 року журнал використовує систему CRediT (Contributor Roles Taxonomy), щоб конкретизувати внесок кожного автора, тим самим уникнувши можливих суперечок щодо авторства.

Ролі авторів визначаються автором, відповідальним за комунікацію при поданні статті. З урахуванням різноманітності та складності дослідження, перелік ролей, виконаних учасниками, не є фіксованим, і автори можуть виконувати різні ролі в різних статтях. Деякі автори можуть виконувати кілька ролей під час дослідження та розробки статті.

Усі автори відповідальні за підтвердження та визнання своїх призначених ролей. Конкретний внесок кожного автора слід деталізувати в розділі  Author Contributions.

У розділі Acknowledgments автори повинен вказати перелік всіх осіб або установ, які внесли свій внесок у підготовку статті. Всі особи, зазначені в розділі Acknowledgments, повинні надати свою згоду. У деяких випадках редактор може запитати письмову згоду від автора, за комунікацію.

Приклад відображення авторського внеску:

conceptualization, X.X. and Y.Y.; methodology, X.X.; software, X.X.; validation, X.X., Y.Y. and Z.Z.; formal analysis, X.X.; investigation, X.X.; resources, X.X.; data curation, X.X.; writing-original draft preparation, X.X.; writing-review and editing, X.X.; visualization, X.X.; supervision, X.X.; project administration, X.X.; funding acquisition, Y.Y

 • X.Y. ініціали автора. Імʼя та Прізвище – F.L.

Система CRediT забезпечує прозорість та належне визначення внесків у публікацію. Вона визначає ролі учасників таким чином:

 1. Conceptualisation: Contributing to the formulation of the research idea, study design, or hypothesis.
 2. Data curation: Collecting, assembling, and organizing data for the research.
 3. Formal analysis: Conducting statistical or computational analysis of the data.
 4. Funding acquisition: Acquiring financial support or resources for the research study.
 5. Investigation: Being directly involved in the research process, carrying out experiments, observations, or data collection.
 6. Methodology: Contributing to the development of the study methodology, protocols, or procedures.
 7. Project administration: Overseeing and managing the research project, including budgeting, coordination, and organization.
 8. Resources: Providing necessary materials, tools, or software for the research study.
 9. Software: Developing or writing computer programs, software, or codes used in the research study.
 10. Supervision: Providing guidance, mentorship, and supervision throughout the research process.
 11. Validation: Verifying the accuracy, integrity, and validity of the research findings.
 12. Visualisation: Creating visual representations of the data, such as charts, graphs, or images.
 13. Writing – original draft: Writing – original draft: Contributing to the initial writing of the manuscript, including drafting sections or writing specific parts.
 14. Writing – review & editing: Writing – review and editing: Reviewing, editing, and providing critical feedback on the manuscript.

Зміни в авторстві або в авторському внеску

У випадку внесення змін в авторство та/або внесок після початкового подання, обов’язково потрібно отримати згоду всіх авторів. Це стосується додавання, видалення, змін порядку авторів чи модифікацій у розподілі внесків. Повноцінне пояснення будь-яких змін повинно бути передано Головному редактору. У випадках непорозумінь між авторами, Журнал дотримується принципів, визначених COPE. Головному редактор може звертатися до будь-якого з авторів чи учасників, щоб підтвердити їхню згоду на будь-які запропоновані зміни.