Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Політки щодо запозичень (плагіату)

Marketing and Management of Innovations приймає виключно оригінальні матеріали та статті, які не були опубліковані раніше. Для забезпечення цілісності поданих рукописів журнал використовує програмне забезпечення StrikePlagiarism та  iThenticate для виявлення випадків використання тексту з інших джерел. Плагіат у наукових публікаціях розглядається як порушення норм професійної поведінки, які регулюють взаємодію між Авторами, рецензентами, редакторами, видавцями та читачами, що прямо суперечить нормам та принципам публікаційної етики.  

Всі рукописи, подані до Marketing and Management of Innovations, проходять перевірку на плагіат на двох ключових етапах:

 1. Під час подачі матеріалу.
 2. Після рецензування, коли Автор(и) подають остаточний рукопис.

Звіт про перевірку на плагіат ретельно переглядається Відповідальним та Головним редакторами. Якщо під час рецензування чи публікаційного процесу виявлено плагіат, відповідні статті будуть відхилені. У випадку, якщо факт використання чужих текстів виявиться після публікації, Редколегія проведе аналіз виявленої проблеми. Редакційний офіс журналу зв’яжеться з Автором(ами), щоб проінформувати їх про ситуацію. Якщо порушення публікаційної етики, пов’язане з плагіатом у наукових статтях, підтверджується, то стаття може бути вилучена.

Залежно від важливості справи Редакційний офіс може розглядати відповідні заходи проти Автора(ів), включаючи:

 • Відсторонення Автора(ів) від майбутніх публікацій.
 • Сповіщення організацій, що профінансували дослідження, Автора(ів), установ, де вони працюють, та оригінальних Авторів(ів), чия робота була викрадена, про порушення.

Скарги про плагіат розглядаються з використанням принципів COPE:

 • Підозра на плагіат у поданому рукописі.
 • Підозра на плагіат в опублікованому рукописі.

Скарги та апеляції:

Автор(и) та Читач(і) можуть подати свої скарги або апеляції до Редакційного офісу електронною поштою. Кожній скарзі буде присвоєно унікальний номер, який можна використовувати для подальшого слідкування.

Обробка звітів про плагіат:

 • Скаржник надсилає запит до Редакційного офісу журналу, в якому вказано вичерпну інформацію щодо плагіату в опублікованій статті.
 • Скаржник вказує розділи, які були скопійовані, чітко посилаючись на оригінальну та підозрювану статті.
 • Редакційний офіс розпочинає вивчення скарги, під час якого зв’язується з Головним редактором журналу та Автором(ами) відповідальним за комунікацію.
 • Автори повинні надати пояснення щодо висунутої скарги.
 • Якщо Автор(и) визнають скаргу про плагіат, може знадобитися опублікування ератуму чи вилучення для виправлення ситуації. Однак можуть виникнути розбіжності щодо формулювання опису.
 • У випадку відсутності відповіді від Авторів протягом визначеного часу чи незадовільного пояснення стаття може бути остаточно вилучена.

Відмова від відповідальності:

Автор(и) кожної статті, представленої в цьому Журналі, несуть єдину відповідальність за її зміст. Ані Журнал Marketing andManagement of Innovations, ні його редактори, видавець чи будь-які інші сторони, які брали участь у його створенні, виробництві чи розповсюдженні, не несуть відповідальності або обов’язку за точність, повноту чи корисність будь-якої інформації, представленої в Журналі. Вони не несуть відповідальності за прямі, непрямі, випадкові неточності, що виникають в результаті використання опублікованого матеріалу у Marketing and Management of Innovations.