Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Процес рецензування

Процедура рецензування відіграє важливу роль у публікації наукових робіт. Ця практика спрямована на підтвердження відповідності роботи нормам галузі, а також надання авторам цінного фідбеку та конструктивних коментарів, що врешті-решт покращує якість наукової статті. Редколегія запрошує Рецензентів прорецензувати статтю, враховуючи їхні специфічні наукові інтереси. З іншого боку, представники Редакційного офісу, включаючи відповідального та технічного редакторів, не беруть участі в процесі рецензування і не мають права розв’язувати питання щодо прийняття та публікації статей. Зазначимо, що “Marketing and Management of Innovations” використовує систему подвійного сліпого рецензування, яка зазвичай триває приблизно три місяці. Процес рецензування включає такі етапи:

 1. Подання. Рукопис разом із супровідним листом, підписаний співавторами подається до Редакційного офісу від автора, відповідального за комунікацію з журналом. Головний редактор оцінює роботу, щоб переконатися, що вона відповідає тематиці журналу та Інструкціям для авторів, а також перевіряє її відповідність основним стандартам форматування та стилю. Ця оцінка також включає перевірку на плагіат за допомогою систем StrikePlagiarismта iThenticate. Рукописи, які не відповідають визначеним критеріям, можуть бути відхилені.
 2. Внутрішнє оцінювання. Головний редактор оцінює відповідність статті тематиці журналу, її якість, значущість та оригінальність. Після цієї оцінки головний редактор вирішує, чи відправляти статтю на рецензування, чи її буде відхилено. Роботи, які відхиляються, не проходять далі, і авторам не дозволяється повторно подавати їх на розгляд. Первинне рішення щодо рукопису зазвичай приймається протягом трьох тижнів.
 3. Призначення відповідального редактора та рецензентів. Після того, як рукопис успішно проходить першу перевірку, головний редактор призначає відповідального редактора з-поміж секційних редакторів. Відповідальний редактор бере на себе обов’язки вибору релевантних рецензентів з експертизою в відповідній галузі. Після цього відповідальний редактор відправляє рукопис на подвійний сліпий огляд рецензентам, залучаючи двох чи більше рецензентів за потреби. З огляду на використання моделі подвійного сліпого рецензування як редактори, так і автори залишаються анонімними протягом всього процесу рецензування.
 4. Рецензування експертами. Очікується, що рецензенти уникатимуть конфліктів інтересів, підтверджуватимуть свою експертизу у предметній області та будуть мати чітке розуміння критеріїв оцінки якості статті. Рецензенти мають можливість відмовитися від рецензування статті (Інструкції для рецензентів). Якщо рецензенти погоджуються взяти на себе цю відповідальність, їм слід подати Результати рецензування з конструктивними пропозиціями та рекомендаціями щодо статті. На цьому етапі Редакційний офіс також повідомляє автора, що їхній рукопис перебуває на подвійному сліпому рецензуванні. Рецензенти подають свої пропозиції/рекомендації та вказують один із наступних варіантів рішення:
  • Прийняти: прийняти статтю для публікації в її оригінальній формі;
  • Мінімальне доопрацювання: стаття потребує незначних виправлень відповідно до результатів рецензування;
  • Значне доопрацювання: потрібен суттєве доопрацювання вмісту статті; відповідно до рекомендацій рецензентів;
  • Відхилити: відхилити статтю на підставі результатів рецензування (список причин відхилення: невідповідність тематиці журналу, відсутність актуальності для цільової аудиторії; виявлення плагіату; порушення етичних стандартів публікацій; проблеми, пов’язані із форматуванням відповідно до вимог журналу; недостатнє представлення даних, яке ускладнює їх розуміння; переважна залежність від застарілих посилань або надмірна кількість самоцитувань; низька якість англійської мови тощо).
 1. Доопрацювання. Відповідальний редактор взаємодіє з авторами та рецензентами для вдосконалення статті відповідно до пропозицій рецензентів. Авторам надається можливість доопрацювати свій рукопис, враховуючи рекомендації рецензентів та відповідального редактора. Автор, що відповідає за комунікацію повинен направити до Редакційного офісу виправлену статтю разом із Відповідями на коментарі рецензентів, в якому вони враховують усі зауваження, отримані у ході рецензування статті. Якщо автори мають відмінні точки зору від рецензентів, вони можуть висловити свої аргументи. Важливо відзначити, що Редколегія не обов’язково підтримує точки зору та висновки, представлені в статтях. Автори несуть відповідальність за точність та надійність інформації, яку вони представляють, включаючи назви, статистичні дані, прізвища та цитати. Відповідальні редактори та Редакційний офіс організовують комунікацію з рецензентами та авторами відповідальними авторами протягом процесу розгляду статті.
 2. Рішення. Після проходження процесу рецензування відповідальний редактор передає результати рецензії та своє власне рішення Головному редактору. Головний редактор приймає остаточне рішення щодо прийняття статті для публікації. Авторам відправляються результати рецензії, разом з анонімними звітами рецензентів, якщо це необхідно. Авторам надається можливість оскаржити рішення Головного редактора, представивши свої аргументи та пояснення. У випадку відхилення рукопису рішення сповіщається авторам. Прийнята стаття відправляється на подальшу підготовку до публікації.
 3. Публікаційний процес. У разі прийняття розпочинається процес публікації. Усі співавтори повинні підписати Авторську згоду щодо публікації виправленого рукопису.