Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Вартість та оплата послуг

Всі статті в журналі “Marketing and Management of Innovation” публікуються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution (CC BY) 4.0 license, забезпечуючи повний відкритий доступ (full open access). Журнал працює за моделлю Gold Open Access, роблячи текст усіх опублікованих статей відкрито доступним для читання, завантаження або використання за умови оформлення належного цитування. Цей підхід сприяє поширенню результатів досліджень та робить їх більш доступними. Безкоштовний доступ до матеріалів забезпечується завдяки оплаті за наукове редагування статей (APC), що її здійснює автор, установа автора чи третя сторона.

Журнал не встановлює плату за подання або рецензування рукописів. Замість цього APC сплачується, коли стаття успішно проходить рецензування та приймається до публікації. Ця плата охоплює різні аспекти, такі як редагування, форматування тексту, редагування фігур та таблиць, а також управління процесом рецензування, архівація статей, адміністрування веб-сайту (хостинг, обслуговування та підтримка), просування журналу та його статей (розповсюдження вмісту, обслуговування баз даних), а також підтримка клієнтів. APC перераховується на офіційний рахунок Сумського державного університету.

Залежно від країни походження авторів розмір APC складає:

  • Для авторів з України – APC становить 6000 грн;
  • Для авторів з інших країн – APC становить 150 євро.

Розмір плати за наукове редагування статті не залежить від її розміру. АРС не включає виготовлення та відправлення автору друкованої версії примірника журналу “Marketing and Management of Innovations“. Автори можуть замовити друковану версію примірника журналу “Marketing and Management of Innovations“. У цьому випадку автор повинен повідомити Редколегію та покрити вартість доставки (вона залежить від країни походження автора).

Журнал також пропонує знижки для авторів. Рішення про надання знижок приймається Редколегією за погодженням з Видавцем.

Журнал використовує наступні знижки:

  • Авторам із країн із низьким рівнем доходу (World Bank) – 20%;
  • Авторам із країн із середнім рівнем доходу (World Bank) – 10%;
  • Автори з країн, де тривають військові конфлікти, або малозабезпечені особи можуть бути звільнені від оплати;
  • Члени Редколегії мають право безкоштовно опублікувати 1 статтю на рік;
  • Рецензентам можлива знижка 50%.

У випадку, коли автор розглядає можливість отримання індивідуальної знижки, необхідно звернутися до Редколегії та надіслати заявку, в якій обґрунтована причина знижки або можливості звільнення від оплати за наукове редагування статей. Редколегія розглядає всі такі випадки індивідуально.

Журнал дотримується рекомендацій Fair Open Access Alliance щодо надання прозорої структури оплати, з урахуванням Принципу 5 Plan S.

Послуга % від загальної суми Сума, євро Сума, грн
Операції з журналом (підтримка журналу, розробка та обслуговування платформи, інший допоміжний персонал) 15 22.5 900
Публікація журналу (сортування, керування рецензуванням, допомога редактору, коректура, індексування та архівування) 60 90 3600
Маркетинг і розповсюдження (витрати на просування вмісту журналу серед науковців, дослідників, асоціацій, установ, у професійних соціальних мережах тощо) 10 15 600
Редакційні витрати (грант на відрядження або стипендія членам редакції) 1 1.5 60
Загальні (управління та адміністрування, накладні витрати, комунальні послуги) 7 10.5 420
Знижки 7 10.5 420
ВСЬОГО 150 6000

Marketing and Management of Innovation” не приймає платежі з країн, які визнаються як потенційно ризикові або перебувають під санкціями (див. список за посиланням). Журнал активно підтримує вчених з країн, що розвиваються (за даними World Bank), які не можуть отримати гранти для опублікування своїх досліджень в режимі відкритого доступу. У випадку, якщо автори є громадянами країн із військовим конфліктом чи мають фінансові труднощі, Редколегія залишає за собою право розглядати можливість звільнення від плати за наукове редагування статті. Автори, які мають намір отримати знижку, повинні зв’язатися з Редколегією, надаючи обґрунтування свого запиту. Крім того, українським вченим надається можливість отримати гранти на публікацію у журналі. Кількість грантів щороку обмежена. Автори, які бажають скористатися цими грантами, повинні подати запит до Редколегії журналу.

Повернення коштів можливе лише у випадках вагомих обставин, які унеможливлюють публікацію статті після завершення редакційного процесу. Проте плата за наукове редагування статті не буде поверненна у таких випадках, як відкликання статті авторами, відкликання (ретракція) або виправлення статті редакцією Збірника, форс-мажорні обставини, або при наявності / відсутності статті на зовнішніх платформах.
Для отримання додаткової інформації та консультацій з фінансових питань, таких як рахунки та знижки, автори можуть звертатися до Головного редактора за адресою mmi@fem.sumdu.edu.ua. Фінансування журналу забезпечується коштами, що надходять від оплати за наукове редагування статтей, а також завдяки організаційній підтримці Сумського державного університету.