Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Контроль за дотриманням етичних норм

Науковий журнал “Marketing and Management of Innovations” дотримується найвищих етичних стандартів, які детально визначені у вкладці «Публікаційна етика та заява про недоброчесну практику», а також принципів, описаних у розділах «Публікаційна політика» та «Редакційна політика» сайту.

Журнал впроваджує найкращі практики для наукових публікацій в суворій відповідності до рекомендацій, визначених Committee on Publication Ethics (COPE). Вживаються заходи для запобігання будь-яким ознакам плагіату, неналежного дотримання етичних норм або шахрайських дій, а також проводяться комплексні розслідування всіх звинувачень у порушенні етичних норм.

Редколегія журналу та видавець приділяють високий пріоритет захисту приватного життя, безпеки та гідності суб’єктів дослідження, які є людьми, особливо вразливим верствам населення, гарантують гуманне ставлення до тварин та дотримання всіх етичних норм при добровільній участі у експериментах. При цьому забезпечується конфіденційність даних та додержання норм у сфері бізнесу та маркетингу.

Автори статей журналу повинні додати Декларацію про надання згоди, якщо їхнє дослідження передбачає участь людей. Ця Декларація повинна включити таке твердження: «all subjects of the study gave their informed consent» або пояснювати, чому було відмовлено в наданні згоді, подаючи докладне обґрунтування. 

Журнал розглядає апеляції, що стосуються порушень етичних норм та принципів авторами. Редколегія відкрита для розгляду інших апеляцій (якщо вони іменні та достатньо обґрунтовані).