Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Конфлікти інтересів

Політика щодо Конфліктів інтересів стосується протоколу, який Журнал впроваджує і вимагає негайного повідомлення або розкриття конфлікту інтересів від авторів, які подають або публікують свої роботи.

Guidelines on Good Publication Practice (2003) визначає, що: “Конфлікт інтересів виникає, коли автори, рецензенти або редактори мають інтереси, які не цілком очевидні і можуть впливати на їхні оцінки опублікованого контенту. Ці конфлікти характеризуються тими, що, коли їх розголошують пізніше, вони можуть викликати в читача відчуття обману або введення в оману.”

Marketing and Management of Innovations  діє відповідно до:

Автори.

Авторам слід розкривати будь-який конфлікт інтересів, що прямо чи опосередковано стосується роботи, яку вони подають на публікацію. Розкриття повинно включати конфлікт інтересів за останні три роки з моменту початку роботи над статтею, охоплюючи дослідження та підготовку рукопису для подання. Також слід повідомляти конфлікт інтересів поза цим трирічним періодом, якщо їх можна розглядати як такі, що можуть впливати на подану статтю. Повідомлення про конфлікт інтересів спрямоване на забезпечення прозорості, дозволяючи читачам самостійно формувати свої судження щодо можливого впливу. Важливо зауважити, що розкриття фінансового відношення з організацією, яка спонсорує дослідження чи отримує винагороду за консультаційні послуги, не є неадекватним за замовчуванням.

Конфлікти інтересів, про які слід повідомляти, включають, але не обмежуються, наступними:

 1. Фінансування.
  • Дослідницькі гранти від фінансових агентств (будь ласка, вказуйте джерело фінансування та номер гранту).
  • Підтримка дослідження, включаючи зарплату, обладнання, матеріали, відшкодування витрат на участь у симпозіумах та інші витрати, надані організаціями, які можуть мати фінансовий прибуток чи збиток внаслідок публікації рукопису.
 1. Зайнятість. Остання, теперішня чи очікувана робота в будь-якій організації, яка може мати фінансовий прибуток чи збиток внаслідок публікації цього рукопису.
 2. Фінансові інтереси.
  • Акції чи частина у компаніях (включаючи утримання чоловіка та / або дітей), які можуть мати фінансовий прибуток чи збиток внаслідок публікації.
  • Гонорари за консультації чи інші форми винагороди від організацій, які можуть мати фінансовий прибуток чи збиток.
  • Патенти чи подані заявки на патент, вартість яких може бути змінена внаслідок публікації.

Встановлення порогу, коли фінансовий інтерес стає значущим, є складним завданням. Практична рекомендація така: “Будь-який недекларований фінансовий інтерес, який може впливати на автора, якщо він стане відомим громадськості після публікації.”

Нефінансові інтереси. Професійні інтереси, особисті взаємини або особисті переконання, які можуть внести упередження в подану статтю. До прикладів входять посади в Редколегіях, Секційних редакторів, Відповідальних редакторів, написання або консультування в освітніх цілях, рецензентів, взаємини наставництва та інші відповідні чинники. Основні наукові статті мають обов’язок надавати заяву про розкриття можливих конфліктів інтересів. Оглядові статті, які служать експертними синтезами доказів, можуть розглядатися як авторитетні роботи з певної теми і вимагати заяви про розкриття інформації. Інші типи статей, такі як редакційні матеріали, огляди книг, коментарі, можуть потребувати заяви про розкриття конфлікту інтересу відповідно до їхнього змісту. Якщо не впевнені, чи потрібно заяву про розкриття конфлікту інтересу для конкретного типу статей, автори повинні звертатися до Головного редактора.

Інформація про фінансування, визнана як можливий конфлікт інтересів, повинна бути розкрита при поданні рукопису в процесі рецензування. Хоча ця інформація автоматично додається до Record of CrossMark, вона не включена в сам рукопис. Розділ Declarations повинен узагальнити надану інформацію разом з іншими заявами, включаючи конфлікти інтересів / конкуруючі інтереси, етичне схвалення, згода, наявність даних і / або коду, а також заяви про внесок авторів. Якщо інформація вже згадана в інших частинах рукопису, автори повинні переконатися, що вона повторюється на сторінці Declarations. Достатньо однієї загальної заява, якщо всі автори мають спільні (або жодних) конфлікти інтересів.

Рецензенти.

Рецензенти Marketing and Management of Innovations  відіграють важливу роль у забезпеченні безпристрасної оцінки наукового рівня рукопису. Рецензентам доручається оцінити будь-які конфлікти інтересів, які розкрили автори, і, так само важливо, самостійно розкрити будь-які ситуації чи відносини Головному редактору, які можуть потенційно впливати на їх оцінку поданого рукопису або вважатися такими, що упереджують. Ці ситуації можуть включати особисті зв’язки з авторами, активне конкуруюче дослідження на тему, яка представлена в рукописі, або професійні та фінансові зв’язки з організацією, яка має інтереси у рецензованій тематиці. У випадках, коли виявляється реальний або видимий конфлікт інтересів, рішення про використання наданої або запитаної рецензії залишається на розсуд Головного редактора.

Редколегія.

Члени Редколегії, Відповідальні та Секційні редактори, що беруть участь у функціонуванні Marketing and Management of Innovations, зобов’язані розкривати будь-які потенційні конфлікти інтересів. Якщо виявлено конфлікт інтересів, їх може виключити з участі в процесі рецензування. Крім того, вони повинні утриматися від участі у керуванні рукописами у випадках, де існує конфлікт інтересів. Це може стосуватися попередніх співпраць з авторами або спільної інституційної приналежності.

Якщо член Редколегії, Відповідальні та Секційні редактори вказані як автори, вони повинні заявити це в розділі “Конфлікти інтересів” поданого рукопису. У випадках, коли вони є автором або мають інший конфлікт інтересів, пов’язаний із конкретним рукописом, інший член Редколегії, Відповідальні та Секційні редактори будуть призначені для керівництва процесом рецензування. Ці подання проходять той самий ретельний процес рецензування, що й будь-який інший рукопис.

Хоча членам Редколегії, Відповідальним та Секційним редакторам рекомендується подавати статті до журналу, ці подання не отримують переваги перед іншими рукописами. Статус члена Редколегії, Відповідального та Секційного редактора не впливає на прийняття рішення щодо публікації.

Редакційний офісу Marketing and Management of Innovations дотримується жорстких стандартів розкриття конфлікту інтересів. Редакційний офіс повинен повідомляти про будь-які конфлікти інтересів, як фінансові, так і інші, які можуть впливати на оцінювання та публікацію статті. Невиконання цих вимог вважається дисциплінарним порушенням. Marketing and Management of Innovations дотримується політики Незалежності редколегії, забезпечуючи, що індивідуальні рішення про прийняття і редакційні стандарти якості і значущості залишаються недоторканими. Хоча у деяких редакторів може бути фінансові стимули, пов’язані з розвитком журналу, ці цілі явно узгоджені з підтриманням якості подання і ніколи не компрометують редакційні стандарти, як це визначено внутрішніми політиками, індивідуальними контрактами або формальними цілями.