Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Про видавця та засновника – Сумський державний університет

Сумський державний університет (Україна) є засновником та видавцем журналу Marketing and Management of Innovations.

Сумський державний університет відповідає за:

 • надання рекомендацій щодо публікації журналу на засіданнях Вченої ради університету;
 • належне виконання функцій Редколегії журналу;
 • організацію роботи Редакційного офісу журналу;
 • підготовку пропозицій щодо складу Редколегії журналу та внесення змін до неї;
 • загальне керівництво процедурами видавництва журналу та дотримання принципів Редколегією журналу;
 • організацію роботи з підвищення наукового рівня журналу та його включення до наукометричних баз даних;
 • фінансування витрат на функціонування веб-сайту журналу;
 • забезпечення виробничої та фінансової діяльності журналу: підготовка макету та обкладинки; реалізація стилістичного, орфографічного та художнього редагування матеріалів журналу;
 • фінансування витрат на друк та промоцію журналу;
 • забезпечення розповсюдження журналу: обов’язкова відправка друкованих та електронних версій журналу;
 • фінансування витрат на реєстрацію та використання цифрових ідентифікаторів об’єктів (DOI).

Сумський державний університет (СумДУ) займає провідну позицію серед закладів вищої освіти в Україні. Університет співпрацює з більш ніж 300 партнерами з 58 країн. Він є підписником Хартії університетів Болонської конвенції (Magna Charta Universitatum) та Декларації Таллуара. Також він є членом Міжнародної асоціації університетів, Асоціації європейських університетів та інших міжнародних організацій, регулярним партнером у спільних проектах, таких як Програма грантів ЄС (Erasmus+, Horizon 2020), Програма розвитку ООН, НАТО, DAAD, Американська рада та Британська рада.

За останні п’ять років обсяг грантової науково-дослідної роботи збільшився в 20 разів. Сумський державний університет реалізує довгострокові та короткострокові міжнародні програми академічних обмінніі для студентів, аспірантів, вчених і викладачів. Університет включає близько 60 інститутів і центрів, серед яких три наукові центри. Університет має близько 5 тисяч комп’ютерів, понад 300 мультимедійних лабораторій, інтерактивні комплекси, ресурсні центри, навчальні центри, військово-навчальний відділ, університетську клініку, лабораторію віртуальної та доповненої реальності.

Сумський державний університет включений до світових рейтингів:

 • THE World University Ranking
 • THE Impact Rankings
 • THE World University Ranking
 • QS
 • Webometrics Ranking of World Universities
 • Webometrics Transparent Rankings
 • Multirank
 • UI GreenMetric
 • SCImago
 • Scopus
 • Top-200 Ukraine and etc

Додаткова інформація про СумДУ в рейтингах.