Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Мета та тематика

“Marketing and Management of Innovations” – це міжнародне мультидисциплінарне наукове видання, присвячене вивченню проблематики управління інноваціями,  а також інновацій у маркетингу. Журнал охоплює теоретичні, методологічні та практичні аспекти їх розвитку. Сфера журналу охоплює специфіку регіональної динаміки, вивчаючи, як інновації сприймаються в межах конкретних культурних та економічних контекстів. “Marketing and Management of Innovations” досліджує різні рівні складності внутрішніх структур організацій, які впливають на ефективну імплементацію інновацій. Журнал охоплює різноманітні теми, включаючи міжкультурні дослідження, роль соціальних мереж у відносинах з клієнтами та сприйняття інновацій. Холістичний підхід у розвитку журналу надає дослідникам, практикам та представникам урядових організацій можливість орієнтуватися в сучасних питаннях інноваційного маркетингу та управління.

Журнал рекомендований для дослідників, підприємців, бібліотекарів і представників академічних спільнот.

Для подання рукопису слід дотримуватися Публікаційної етики та Інструкції для авторів. Це означає, що статті повинні бути оригінальними та не бути опублікованими раніше в інших виданнях. Автори повинні подавати лише свої власні ідеї та унікальні результати досліджень, не можна подавати статті одночасно в кілька журналів.

Ключові теми:

 • Маркетинг і менеджмент країн, регіонів та компаній;
 • Практика інновацій у маркетингу та менеджменті;
 • Міжнародні проблеми та міжкультурні дослідження маркетингу, менеджменту та інновацій
 • Маркетинг та менеджмент бізнес-інноваціями;
 • Соціальні медіа та управління взаємовідносинами з клієнтами;
 • Споживча поведінка та ринки;
 • Економетричні та статистичні методи в маркетингу, менеджменті та інноваційному розвитку країн, регіонів та компаній;
 • Маркетинг та управління інноваціями в освіті, державному управлінні та соціальному секторі, туризмі, гостинності та ін.;
 • Маркетинг і управління фінансовими інноваціями;
 • Управління продажами та бухгалтерським обліком;
 • Управління та регулювання інноваційного розвитку;
 • Правові аспекти маркетингу, менеджменту та інновацій;
 • Сталий розвиток та маркетинг, менеджмент інновацій.

Marketing and Management of Innovations включений до переліку фахових видань України, категорія A (наказ Міністерства освіти і науки України №1643 від 28 грудня 2019 року), за такими спеціальностями: Економіка (051), Облік і оподаткування (071), Фінанси, банківська справа та страхування (072), Управління (073), Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (076), Маркетинг (075), Державне управління (281), Міжнародні економічні відносини (292).

Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 759 від 31 серпня 2023 року Сумський державний університет внесено до Реєстру суб’єктів у сфері медіа з присвоєнням виданню Marketing and Management of Innovations ідентифікатора P30-01179 у цьому Реєстрі.

Відповідно до бази даних Web of Science Marketing and Management of Innovations має тематичну категорію: Управління.

Статті проходять подвійне сліпе рецензування. Вони перевіряються на рівень запозичень та унікальність тексту за допомогою програмних продуктів StrikePlagiarism та iThenticate.

Всі автори повинні бути вказані в супровідному листі, який подається разом з рукописом. Подання або публікація вже опублікованих рукописів, маніпуляції з цитуваннями, фабрикація даних є неприпустимими (будь ласка, прочитайте Політику виявлення порушень наукових досліджень).

Цільова аудиторія журналу включає дослідників, вчених, викладачів, студентів, практиків.

Кожній статті присвоюється ідентифікатор DOI. Вчена рада Сумського державного університету надає рекомендацію до друку наукового видання.  

 • Індекс прийняття (співвідношення кількості рукописів, прийнятих до публікації, до загальної кількості, поданих протягом року): 35-40%.