Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Політика відкликання (ретракція) та виправлення

Marketing and Management Innovations має на меті забезпечувати найвищі стандарти точності, чесності та надійності даних в опублікованих статтях. З метою дотримання цього зобов’язання діє Політика відкликання (ретракція) та виправлення, яка спрямована на виправлення будь-яких помилок, пропусків чи неточностей, які можуть бути виявлені в опублікованих статтях. Можливі види виправлень:

 1. Еррати. Вони використовуються для виправлення невеликих помилок, які ненавмисно потрапили до опублікованої статті. Такі помилки, часто технічного чи фактичного характеру, можуть включати прості орфографічні помилки в тексті або фактичні неточності в рисунках, таблицях або посиланнях. Ерати видавці публікують як окремі повідомлення, відокремлені від оригінальної статті, та тісно пов’язані з вихідним джерелом. Видання ерат дозволяє забезпечити читачів інформацією про виявлені помилки та надати доступ до вірної інформації. Це сприяє підтримці вірогідності та надійності вмісту журналу, забезпечуючи читачам найточнішу та надійну інформацію. Процес виправлення ерат відображає зобов’язання до прозорості та досягнення академічної доброчесності в науковій спільноті.
 2. Коригенди. У випадках, коли в опублікованій статті виявляються більш суттєві помилки або неточності, такі як ті, що стосуються даних, методології або інших критичних аспектів дослідження, журнал використовує коригенди. Коригенди є інструментом для виправлення помилок, які суттєво впливають на наукову вірогідність та цілісність статті. Вони служать засобом для надання оновленої версії статті, яка містить необхідні виправлення для забезпечення точності та надійності дослідження. Ці виправлення можуть включати коригування даних, пояснення методів чи інші суттєві виправлення, необхідні для відповідності високим стандартам наукової суворості. Подібно до ерат, коригенди є окремими повідомленнями, які публікуються окремо від оригінальної статті. Вони служать чітким та прозорим засобом повідомлення читачам необхідних виправлень. Крім того, їх ретельно пов’язують з оригінальною статтею, щоб читачі легко могли отримати доступ до виправленої версії та забезпечити документування історичного контексту та еволюції дослідження. Використання коригендів підтверджує дотримання журналом принципів точності, прозорості у публікаційній політиці. Це свідчить про дотримання найвищих стандартів поширення наукових знань, що дозволяє формувати довіру наукової спільноти та читачів.
 3. Відкликання. У сфері наукового видавництва існують рідкісні, але критично важливі випадки, коли статтю слід відкликати. Відкликання є реакцією на важливі проблеми, пов’язані зі змістом статті, етичними питаннями або загальною цілісністю дослідження. Важкі помилки, які фундаментально підривають точність результатів дослідження, етичні порушення, такі як плагіат, фабрикація даних чи етичне порушення, і сумніви стосовно цілісності процесу дослідження можуть зумовити відкликання статті. Рішення про відкликання статті ніколи не приймається легковажно і керується вищим зобов’язанням дотримуватися найвищих стандартів наукової доброчесності. Відкликані статті, як тільки прийнято рішення, негайно видаляються з веб-сайту журналу, забезпечуючи, що вони більше не доступні читачам. Крім того, ці відкликані статті відзначаються як “відкликані” яскраво і однозначно, щоб чітко вказати статус статті та причини її відкликання. Процес відкликання підкреслює зобов’язання журналу зберігати вірогідність та надійність свого вмісту. Хоча відкликання трапляються рідко, вони формують передумови для дотримання принципів точності і цілісності опублікованих досліджень.

Основні аспекти процесу виправлень:

 • Автори: Авторів закликають негайно повідомляти Редакційний офіс, якщо вони виявляють будь-які помилки у своїх опублікованих роботах. Вони повинні надати докладну інформацію щодо необхідного виправлення.
 • Редакційний офіс: Після отримання запиту на виправлення Редакційний офіс оцінює характер та серйозність помилки. Якщо запит обґрунтований, буде визначено відповідний тип виправлення (ерата, коригендум або відкликання).
 • Перегляд та Затвердження: Всі виправлення підлягають перегляду та затвердженню Редколегією та Головним редактором для забезпечення точності та відповідності виправлення.
 • Публікація: Затверджені виправлення будуть негайно опубліковані як окреме повідомлення в журналі. Оригінальна стаття буде оновлена з включенням посилання на повідомлення про виправлення.

Політика відкликання (ретракції). 

Marketing and Management of Innovations дотримується найвищих стандартів наукової доброчесності та точності. Ця Політика відкликання (ретракції) визначає обставини, за яких статті можуть бути відкликані, а також ретельний процес управління такими відкликаннями.

Причини ретракції:

 • Статті можуть бути відкликані у виняткових випадках, коли серйозні проблеми компрометують цілісність та довіру до опублікованих досліджень. Ці проблеми включають, але не обмежуються, наступне:
 • Етичні порушення, такі як вигадування даних, фальсифікація чи плагіат.
 • Значущі помилки, які впливають на валідність чи надійність дослідження.
 • Дублювання або зайве публікування.
 • Honest error (Чесні помилки) вказують на помилки або неточності в наукових дослідженнях, публікаціях чи науковій роботі, які виникають ненавмисно. Зазвичай це помилки через недбалість та неуважність.
 • Порушення дослідницької етики чи прихований конфлікт інтересів.

 Процес відкликання передбачає наступні етапи:

 • Детальне вивчення: Проводиться ретельне дослідження для перевірки причин відкликання матеріалу та забезпечення їх достовірності.
 • Дотримання етичних та методичних стандартів: Процес відкликання здійснюється відповідно до встановлених етичних норм та методичних стандартів наукового видавництва.
 • Прозоре сповіщення: Коли стаття відкликається, її супроводжує чітке та прозоре сповіщення, в якому вказані конкретні причини відкликання та проблеми, які призвели до такого рішення.
 • Швидке видалення: Відкликана стаття швидко видаляється з веб-сайту журналу, щоб забезпечити її недоступність для читачів.
 • Позначення як відкликана: Відкликана стаття чітко позначається як “retracted”, забезпечуючи чіткий сигнал читачам про її статус та причини відкликання.

Автори повинні заповнити Form to retract the article.

Відповідальність авторів. Автори несуть відповідальність за негайне повідомлення Редакційного офісу журналу про будь-які помилки чи проблеми у своїх опублікованих роботах. Вони повинні співпрацювати у наданні необхідної інформації для внесення коректив.

Відповідальність читачів. Читачі заохочуються повідомляти Редакційний офіс про будь-які помилки, сумніви чи проблеми у змісті статей. Їхні відгуки відіграють важливу роль у збереженні якості журналу.

Права авторів та апеляції. Автори мають право подавати апеляції на рішення щодо корегування чи відкликання. Їхні апеляції будуть розглядатися Редакційним офісом та Редколегією. Цей процес дозволяє авторам висловлювати свої зауваження та представляти додаткові інсайти під час проведення процедури корегування чи відкликання.

У прагненні до справедливості та відповідальності журнал визнає важливість надання авторам можливості подавати апеляції на рішення про корегування. Процес апеляцій спрямований на те, щоб забезпечити авторам можливість висловлювати свої зауваження та надавати додаткові інсайти щодо процедур корегування. Авторам, які вважають, що рішення про корегування може не враховувати повністю їхні зауваження чи у яких є відмінна точка зору на корегування, надається право подати апеляцію. Цей процес є важливим для забезпечення відкритого та прозорого спілкування між авторами та журналом, захищаючи інтереси всіх сторін, що беруть участь.

Процес апеляцій передбачає такі етапи:

 1. Подання апеляцій: Автори, які бажають подати апеляцію на рішення щодо корегування, повинні надіслати свою апеляцію до Редакційного офісу. Апеляція повинна бути комплексною та чітко визначати причини незгоди з рішенням про корегування.
 2. Перевірка Редакційним офісом: Спочатку апеляцію переглядає Редакційний офіс, де уважно вивчаються зауваження автора. Цей початковий огляд забезпечує повноту апеляції та входження її в рамки процесу апеляцій.
 3. Оцінювання Редколегією: Якщо Редакційний офіс визначає, що апеляція обґрунтована, вона передається Редколегії, яка здійснює ретельний та об’єктивний огляд апеляції, враховуючи зауваження автора та початкове рішення про корегування.
 4. Розгляд та Рішення: Редколегія обговорює апеляцію та приймає обґрунтоване рішення. Це рішення може передбачати підтримку початкового рішення про корегування, його модифікацію або, можливо, відкликання рішення про корегування.
 5. Прозоре спілкування: Автора негайно інформують про рішення Редколегії, разом із докладним поясненням мотивації за цим рішенням. Журнал прагне забезпечити прозорий та відповідальний процес апеляцій.

Процес апеляцій є важливою складовою зобов’язань журналу щодо дотримання принципів справедливості та доброчесності. Він надає авторам можливість представити свої аргументи та сприяти постійному вдосконаленню процесу корегування. Остаточною метою є досягнення рішень, що відповідають принципам наукової-обґрунтованості та етичної поведінки.

Прозорість та відповідальність. Журнал зобов’язаний дотримувавсь принципів прозорості та відповідальності у всіх питаннях відносно відкликання статей. Він забезпечує інформування читачів про рішення та їх підстави.

Заміна статті. Рішення про відкликання статті зазвичай супроводжується повідомленням про корегування чи відкликання, як тільки завершується процес розгляду. Відкликана стаття служить для збереження історичного контексту та еволюції дослідження.

Вилучення статті. Видавець залишає за собою право вилучити статтю чи контент з веб-сайту журналу та онлайн-баз даних у випадках, коли вона є дифамаційною, порушує права або піддавалася судовому рішенню, або становить серйозний ризик для громадського здоров’я. У таких ситуаціях метадані (назва та автори) зберігаються, із зазначенням причини вилучення за юридичними мотивами.

Відкликані статті не вилучаються з цифрового архіву журналу, а зберігаються на веб-сайті. Ці статті супроводжуються чітким повідомленням про відкликання, дотримуючись рекомендацій Committee on Publication Ethics (COPE) (COPE Council. COPE Guidelines: Retraction Guidelines). Коли читач клікає на посилання для доступу до відкликаної статті, на екрані чітко відображається повідомлення про відкликання. Крім того, над текстом статті розміщується водяний знак з написом “retracted”.

Розв’язання проблем після публікації. Журнал зобов’язаний ретельно вивчати будь-які запити, які надходять від авторів чи читачів. Завжди вітається відгук авторів на коментарі. Залежно від характеру та серйозності проблеми, журнал може приймати виправлення чи відкликання за потреби.

Щоб відкликати статтю, Журнал рекомендує дотримуватися інструкцій European Association of Scientific Editors.

Журнал видає повідомлення про відкликання як окрему частину як у друкованому, так і в онлайн-виданні наступного випуску журналу. У змісті цього випуску робиться окрема помітка, що вказує на відкликання.

У випадку відкликання чи корегування, будь ласка, зв’яжіться з Редакційним офісом за адресою mmi@fem.sumdu.edu.ua.

Політика відкликання (ретракція) та виправлення має на меті забезпечити дотримання принципів транспарентності, доброчесності при дослідженні запитів, які надходять від авторів та читачів щодо виявлених помилок та неточностей у опублікованому контенті.