Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Політика щодо розгляду скарг

Загальні питання або скарги

Якщо у вас є будь-які питання або скарги, пов’язані з публікацією в журналі Marketing and Management of Innovations, будь ласка, звертайтеся до Редакційного офісу електронною поштою mmi@fem.sumdu.edu.ua. Важливо відзначити, що Редакційний офіс не втручається чи не коментує рішення, прийняті Журналом.

Протягом 5 робочих днів Редакційний офіс розглядає запит, відправлений електронною поштою mmi@fem.sumdu.edu.ua.Редакційний офіс аналізує отриману скаргу відповідно до COPE guidelines, оцінюючи, чи були виконані належні процедури. Редакційний офіс переглядає історію подання, кореспонденцію між Автором(ами), Відповідальним редактором, Головнимредактором та Рецензентами і може звертатися до відповідних сторін за додатковою інформацією, дотримуючись GDPR regulations.

Автор(и) отримає письмове підтвердження результатів розгляду скарги. Метою Журналу є оперативне розв’язання питань протягом шести тижнів, хоча деякі випадки можуть займати більше часу в залежності від характеру питання, участі кількох Авторів(ів) чи робіт, а також взаємодії з інституцією Автора чи зовнішніми сторонами.

В інтересах справедливого процесу та безпристрасного розгляду Редакційний офіс просить тих, хто висуває питання чи скарги, дозволити завершити процес перед тим, як робити публічні коментарі з цього приводу.

Якщо автор бажає подати скаргу далі, він може звертатися безпосередньо до COPE. Інформацію можна знайти за посиланням COPE: Facilitation and Integrity Subcommittee | COPE: Committee on Publication Ethics. 

Скарги щодо публікацій

Усі скарги щодо опублікованого контенту журналу розглядаються конфіденційно відповідно до COPE guidelines, незалежно від їхнього статусу чи ідентифікації. У багатьох випадках Marketing and Management of Innovations проводить внутрішнійогляд для визначення необхідності повного аналізу. Вивчення опублікованого контенту журналу здійснюється спільно з Автором(ами) та Журналом. Редакційний офіс може звертатися до третіх сторін, таких як незалежні експерти, інституції Авторів(ів) чи фінансуючі органи, дотримуючись GDPR regulations.

Marketing and Management of Innovations прагне зберігати анонімність скаржника наскільки це можливо, розуміючи, що деякі скарги можуть розкрити особу, яка висунула питання. Після завершення розгляду скарги та визначення належних заходів, Редакційний офіс надаватиме звіти всім скаржникам.