Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Інструкція для членів редколегії

Члени Редколегії, експерти у своїх відповідних галузях, охоплюють різноманітні ключові теми, що розглядаються в журналі. Вони мають афіліації з академічними та дослідницькими установами та дотримуються кодексу поведінки редакторів журналу.

Склад редколегії постійно переглядається та оновлюється. Неактивні члени вилучаються, а нових членів запрошують приєднатися. Участь в роботі редколегії розширюється за допомогою запрошень обраним особам.

Як Головний Редактор, так і члени Редколегії несуть відповідальність перед: авторами, які подають статті до журналу; рецензентами, що надають коментарі та рекомендації щодо якості статті; читачами, науковою спільнотою, власником/видавцем журналу та загальною громадськістю.

Головний Редактор відповідає за передачу конкретних обов’язків членам редколегії та повідомляє їх про будь-які зміни в політиці видання.

Особи, які бажають приєднатися до редколегії, можуть ініціювати процес, виславши резюме Головному редактору, включаючи відомості щодо освіти, афіліації, наукових інтересів, діяльності, переліку публікацій, журналів, де вони є редакторами чи рецензентом, електронною поштою та посиланням на особисту сторінку в університеті. Редколегія ретельно оцінює кожну заявку та повідомляє результати заявнику електронною поштою. Критерії відбору нових членів включають наукову діяльність у сферах, що стосуються основної тематики журналу, та виявлену мотивацію та здатність залучатися до публікаційної діяльності.

Всі члени Редколегії дотримуються основних принципів COPE. Вони відіграють ключову роль у вирішенні питань, пов’язаних із публікацією поданих статей, та вносять вагомий вклад у процес відбору статей для розгляду.

Головний Редактор та члени Редколегії зобов’язані:

 • Оцінювати подані рукописи на основі критеріїв, таких як важливість, оригінальність, актуальність, чіткість та відповідність тематиці журналу. Ця оцінка повинна бути безпристрасною, без врахування раси, статі, сексуальної орієнтації, етнічності, національності, релігійних переконань, політичної ідеології чи інституційної приналежності Автора.
 • Дотримуватися та висловлювати підтримку етичної політики, сприяючи запобіганню науковому плагіату.
 • Захищати конфіденційність процесу рецензування, утримуючись від розголошення будь-якої інформації про статтю особам, крім Авторів, рецензентів та видавця.
 • Підвищувати рівень усвідомлення та розуміння етики та публікаційної політики серед Авторів, рецензентів та інших членів редколегії через активну взаємодію.
 • Дотримуватися принципів справедливості, безпристрасності та своєчасності, дотримуючись публікаційної політики Журналу.
 • Утримуватися від обробки рукописів при наявності конфліктів інтересів, спільних чи інших, з Авторами, компаніями чи установами, пов’язаними зі статтею.
 • Утримуватися від використання неопублікованого матеріалу, розголошеного у поданому рукописі, для особистих досліджень без отримання письмової згоди Авторів.

Обов’язки Головного Редактора перед Редколегією включають:

 • Забезпечення наявності компетентних та активних вчених у редколегії для сприяння розвитку та промоції журналу.
 • Повідомлення членів редколегії про їхні очікувані ролі та обов’язки, які включають підтримку та просування Журналу, активне закликання наукової спільноти подавати статті та участь як зовнішніх рецензентів.
 • Регулярне консультування членів редколегії з питань публікаційної політики журналу та запитань щодо покращення публікаційного процесу.

Обов’язки Головного Редактора та членів Редколегії щодо Авторів включають:

 • Поводитись з усіма Авторами доброчесно, з повагою, об’єктивністю та прозорістю.
 • Збереження Інтелектуальної власності Авторів.
 • Забезпечення своєчасної публікації прийнятих рукописів та оперативне повідомлення Авторів про будь-які зміни в Редакційних стандартах або політиці.
 • Надання Авторам чітких інструкцій та правил оформлення та подання рукопису.
 • Регулярний перегляд інструкцій для Авторів, доступних на веб-сайті Журналу.
 • Моніторинг рукописів Авторів для забезпечення відповідності критеріям журналу.
 • Забезпечення того, що всі рукописи пройдуть рецензію компетентними рецензентами, а також підтримка ефективної, справедливої та прозорої системи рецензування статей, яка постійно вдосконалюється.
 • Своєчасно виявляти наявні або можливі конфлікти інтересів серед всіх учасників публікаційного та редакційного процесу, приймати заходи для їх уникнення або відповідного врегулювання, якщо уникнення неможливе.

Обов’язки Головного Редактора та членів Редколегії щодо Рецензентів:

 • Дотримання принципів COPE при організації рецензування рукописів та співпраці з рецензентами.
 • Забезпечення того, що рецензенти мають експертизу та наукові інтереси, що відповідають тематиці статті.
 • Прийняття рішення рецензента про відмову та висловлення надії на подальшу співпрацю.
 • Захист незалежності та прозорості процесу рецензування.
 • Надання пояснень щодо процедур публікації та редагування за запитом рецензента.
 • Співпраця з рецензентами для встановлення реальних термінів рецензування статей, забезпечення якісних оцінок у відведений час і виконання термінів публікації, встановлених на веб-сайті Журналу.
 • Дотримання поваги до думок рецензентів.
 • Заохочення рецензентів оцінювати етику та можливі поручення доброчесної поведінки під час проведення дослідження авторами.
 • Запрошення зовнішніх рецензентів із відповідними науковими інтересами та експертизою.
 • Припинення подальшої співпраці з рецензентами, які постійно надають низької якості та необґрунтовані рецензії, порушують терміни рецензування або етичні стандарти публікаційного процесу.

Обов’язки Головного Редактора та членів Редколегії щодо Читачів:

 • Постійно прагнути покращити якість журналу та дотримуватися найкращих світових практик у видавництві.
 • Публікувати реальну інформацію про членів редколегії, рецензентів, публікаційну етику та редакційну політику видавництва на веб-сайті Журналу.
 • Сприяти публікації наукових якісних та оригінальних статей, які привертають увагу читачів.
 • Надавати як друковану, так і онлайн версії у форматі, зручному для читача.
 • Уникати публікації рукописів, які містять інформацію, що може ввести в оману читачів, відкритий/прихований конфлікт інтересів.
 • Забезпечувати справедливість та прозорість у системі рецензування статей.
 • Дотримуватися встановленого графіку для своєчасної публікації.
 • Забезпечувати постійний та безкоштовний доступ до контенту статей на веб-сайті Журналу.
 • Реагувати на скарги та пропозиції читачів відповідно до встановленого порядку.
 • Сприяти максимально можливому розповсюдженню журналу через бібліотечні агрегатори.
 • Захищати високоякісний контент та безперебійну роботу веб-сайту Журналу.