Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Незалежність редколегії

Сумський державний університет (Видавець Marketing and Management of Innovations) гарантує, що прийняття рішень щодо публікаційного процесу та рецензування не піддаються впливу зі сторони сторонніх осіб. Незалежність редколегії – це фундаментальний принцип, якого дотримується Сумський державний університет, де редактори журналу мають повну владу над вибором статей та процесом рецензування. Це зобов’язання відповідає найкращим практикам, рекомендаціям COPE,WAME, та ICMJE. Як видавець, Сумський державний університет надає перевагу забезпеченню редакційної незалежності для полегшення істинного вільного висловлення, підтриманого академічною спільнотою. Сумський державний університет також активно сприяє забезпеченню редакційної відповідальності та дотриманню найкращих практик.

Сумський державний університет очікує, що редактори прийматимуть свої рішення щодо подань на публікацію на основі обґрунтованості їхніх висновків, оригінальності та відповідності політикам та процедурам журналу, а не враховуючи комерційні мотиви.

У наступному заявлено погляд Сумського державного університету щодо ролі незалежного прийняття рішень Редколегією та Редакційним офісом:

  • Редактори мають повну незалежність у визначенні того, які статті повинні бути направлені на рецензування. Вони можуть відхиляти статті без зовнішнього впливу, якщо вони не мають достатнього інтересу чи не відповідають стандартам чи тематиці журналу.
  • Рішення редколегії щодо прийняття статті повинні базуватися на відгуках двох або більше незалежних рецензентів, які є експертами у вивченій темі, разом з власною оцінкою Відповідального редактора.
  • Будь-які скарги щодо редакційних рішень повинні розглядатися Головним редактором чи Редколегією.
  • Представники Сумського державного університету утримуються від участі чи коментуванні окремих рішень щодо поданих статей