Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Політика щодо втрати актуальності контенту внаслідок історичних трансформацій

Marketing and Management of Innovations є журналом з вільним доступом з 2010 року, і його зміст може містити мову та концепції, які колись вважалися прийнятними для наукової спільноти, але тепер визнаються як образливі чи шкідливі. Визнаючи важливість збереження історичного архіву, журнал систематично вирішує питання потенційно шкідливого змісту в своєму архіві шляхом оцінки кожного випадку при появі проблеми. Журнал може додавати відповідні Примітки від Видавця, щоб повідомити читачів про характер контенту. У випадках, коли зміст базується на виведеній науковій інформації або включає неетичні практики, Головний редактор вносить відповідні виправлення.

Як активний учасники ініціативи з видавничої діяльності, спрямованої на сприяння інклюзії та різноманітності в публікаціях, Marketing and Management of Innovations дотримується своєї позиції щодо підтримки приниципів рівності та інклюзивності під час публікайного процесу.

Читачі закликаються звертати увагу Редколегії на будь-який зміст у Marketing and Management of Innovations, який може бути сприйнятий як проблемний чи шкідливий, надсиланням листа на: mmi@fem.sumdu.edu.ua. Кожен випадок проходить ретельний аналіз Редакційним офісом разом із Головним редактором. Ця спільна комунікація може призвести до коригувань, відкликань або додавання тексту попередження відмови від відповідальності, особливо в тих випадках, коли використання науково обґрунтовано, але вважається образливим чи провокуючим (наприклад, нецензурною лексикою).