Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Політика щодо відтворюваності та надійності контенту

Політика відтворюваності та надійності контенту Marketing and Management of Innovations заснована на дотримані принципівпрозорості та надійності в наукових дослідженнях. Авторам, які подають свої статті до журналу, слід дотримуватися принципів, наведених нижче, для забезпечення відтворюваності їх статей:

  1. Повна інформація щодо даних та методології. Авторів повинні вичерпно описати дані та методології, що застосовувались під час дослідження. Це включає подання вичерпних відомостей про первинні дані, технології дослідження, методи та отримані результати. Така відкритість сприяє реплікації та просуванню подібних експериментів широкою науковою спільнотою.
  2. Комплексний опис експериментів. Автори повинні представити повний та точний опис своїх експериментів, охоплюючи як початкову концепцію, так і кінцеві результати. Це є основою для підвищення наукової прозорості та сприяння відтворюваності експериментів у майбутньому.
  3. Надійність результатів. Журнал приймає до публікації статті, що містять реальні та перевірені наукові результати. Від авторів вимагається використовувати перевірені методи та моделі. Будь-яке викривлення даних або використання неперевіреної інформації вважається неприйнятним та неетичним.
  4. Тестування моделей та методів. Автори повинні тестувати свої моделі та методи для отримання результатів. Надання детальної інформації та пояснень сприяє підвищення якості дослідження.
  5. Збереження даних та онлайн-доступність. Автори повинні зберігати первинні дані протягом загальноприйнятого періоду та надавати до них онлайн-доступ. Редактори можуть запитувати доступ до первинних даних чи додаткових пояснень щодо методології. Відкритий доступ до даних є важливим для успішної реплікації дослідження у майбутньому.
  6. Вільний обмін даними. Журнал заохочує авторів обмінюватися даними досліджень, навіть у випадках, коли це викликає певнітруднощі. Під час прийняття рішення щодо обміну даними автори повинні враховувати юридичні обмеження на їх обмін та використання.
  7. Співпраця та партнерство. Визнаючи складнощі в обміні та використанні даних, Журнал підкреслює важливість співпраці та формування єдиної наукової спільноти. Подолання перешкод вимагає спільних зусиль для створення наукової культури, сприятливої для науково-обґрунтованих та оригінальних результатів.