Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Політика відкритого доступу

Marketing and Management of Innovations функціонує надає відкритий доступ до публікацій, відповідно до принципів, визначених в Budapest Open Access Initiative 2002. Згідно з цими принципами відкритий доступ передбачає безкоштовне надання контенту в інтернеті, що дозволяє користувачам читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатися на повні статті без фінансових, юридичних або технічних обмежень. Єдиними обмеженнями є збереження цілісності робіт авторів і забезпечення їх належного визнання та цитування.

Журнал закликає авторів до самоархівування, вважаючи це ефективним методом просування та поширення наукових відкриттів та досягнень. Прийняття умови ліцензії Creative Commons Attribution (CC BY) 4.0 для цитування відіграє ключову роль у популяризації наукових статей та полегшенні обміну інформацією. Усі дані про цитування в статтях журналу є динамічними, достовірними, розподіленими за елементами, добре структурованими та відкрито доступними.

Кожна стаття в журналі має цифровий ідентифікатор об’єктів (DOI) разом із метаданими та URL-адресами статей, що сприяє стандартизованій системі ідентифікації та доступності.

Журнал підтримує такі ініціативи: