Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Авторське право та ліцензії

Автори зберігають авторське право на свої статті, і журнал діє на підставі ліцензії Creative Commons Attribution (CC BY) 4.0 license, що дозволяє використання, поширення та відтворення матеріалу у будь-якому середовищі з обов’язковим вказанням джерела. Ця ліцензія дозволяє як комерційне, так і некомерційне використання.

При включенні раніше опублікованих даних (тексти, рисунки, таблиці тощо) автори повинні отримати дозвіл на використання та повторне публікування матеріалу перед поданням статті. Дозвіл необхідний, коли стаття містить інформацію, яка захищена авторським правом, незмінні таблиці, графіки, рисунки, фотографії, 3D-моделі або інший контент, запозичений з зовнішніх джерел. Якщо дозвіл отримано, необхідно вказати примітку під відповідним об’єктом, таку як “Reproduced with permission from [author full name, source title, publisher, year].”

Дозвіл не потрібен, коли автори значно модифікують або покращують таблиці, графіки чи рисунки, або коли використовують частини/фрагменти своїх власних раніше опублікованих результатів. Короткі цитати не потребують дозволу, але повинні бути супроводжені належними посиланнями у списку літератури.

Журнал зобов’язаний вирішувати питання, пов’язані з порушенням авторських прав, науковими злочинами, плагіатом та іншими порушеннями публікаційної етики. Автори повинні неухильно дотримуватись етичних принципів у своєму дослідженні та описі його результатів, несучи етичну відповідальність за зміст свого рукопису. Автори повинні гарантувати, що їхній рукопис є оригінальним, під час написання вони дотримувались норм публікаційної етики, а також поданий маетріал не був поданий чи опублікований в іншому місці. Дотримання наукової етики є важливим, і авторам рекомендується утримуватися від будь-якої форми маніпулювання цитуванням, з відповідно COPE Guidelines щодо маніпулювання цитуванням. Слід відмітити, що Редколегія неухильно дотримується стандартів якості та публікаційної етики.