Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Том 1 Випуск 1, 2010

опубліковано 30 Березня, 2010

Корінєв Валентин Леонідович, Кірик Віталій Віталійович

Вплив цінових змін на поведінку споживачів при стратегічному ціноутворенні на генеричні товари

Сторінки: 11-20

Божкова Вікторія Вікторівна, Дериколенко Олександр Миколайович

Методичні підходи до вибору стратегій просування інновацій на ринок

Сторінки: 34-41

Ковальчук Світлана Володимирівна, Петрицька Ольга Станіславівна

Роль маркетингових досліджень у забезпеченні ефективної роботи підприємств легкої промисловості

Сторінки: 42-51

Ілляшенко Сергій Миколайович, Іваницький Ігор Юрійович

Аналіз ретроспективного та сучасного стану Інтернет-реклами і можливі напрямки розвитку

Сторінки: 57-66

Мельник Леонід Григорович, Дегтярьова Ірина Борисівна

Синергетична основа маркетингових інновацій

Сторінки: 67-77

Максимова Тетяна Семенівна

Інноваційний інструментарій прямого маркетингу

Сторінки: 78-81

Должанський Ігор Зіновійович, Вороніна Ганна Олександрівна

Аналіз ринку дитячого харчування України

Сторінки: 82-89

Мельник Юлія Миколаївна, Драчук Олена Вікторівна

Аналіз комплексу маркетингу книговидавничої справи

Сторінки: 90-101

Дубодєлова Алла Вікторівна, Юринець Оксана Василівна, Катаєв Андрій Володимирович

Класифікація видів і сфери застосування бенчмаркінгу в системі менеджмента підприємства

Сторінки: 102-106

Пересадько Галина Олександівна, Лисютін Ігор Олексійович, Рябіченко Дмитро Олександрович

Маркетингова товарно-цінова стратегія підприємства

Сторінки: 114-121

Пасько Тетяна Олександрівна, Чернявська Любов Валентинівна

Аналіз податкового законодавства щодо стимулювання суб’єктів інноваційної діяльності

Сторінки: 122-126

Шульгіна Людмила Михайлівна, Бондар Анастасія Ігорівна

Аналіз еко-орієнтованих видів туризму: їх відмінні та спільні риси

Сторінки: 161-168