Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Том 1 Випуск 2, 2010

опубліковано 30 Грудня, 2010

Тєлєтов Олександр Сергійович, Загорулько Сергій Олександрович

Моделювання маркетингових інформаційних систем

Сторінки: 59-72

Яковлєв Анатолій Іванович, Хамад Хілял Махір Наіф

Побудова рейтингу конкурентоздатності засобів легкої авіації виробництва України та Росії

Сторінки: 73-81

Александров Іван Олександрович, Бурук Ганна Пилипівна

Еволюція дефініції конкурентоспроможності продукції

Сторінки: 89-99

Перерва Петро Григорович, Гладенко Іван Васильович

Моніторинг інноваційної діяльності: інтерпретація результатів

Сторінки: 108-116

Ілляшенко Наталія Сергіївна, Мінько Марина Ігорівна

Методичний підхід до визначення рівня відповідності підприємства системам управління якістю

Сторінки: 125-131

Ілляшенко Сергій Миколайович, Феденко Наталія Олексіївна

Тенденції розвитку вітчизняного ринку робочої сили в докризовий, кризовий та післякризовий періоди

Сторінки: 145-154

Суміна Ольга Миколаївна, Ткачук Юрій Якович

Теоретичні підходи до оцінки стану і планування науково-технічних розробок в Україні

Сторінки: 191-196

Садченко Олена Василівна, Ничитайлова Неллі Сергіївна

До питання про ціноутворення в екологічному маркетингу

Сторінки: 197-205