Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Вплив асоціації з брендом на його вартість в роздрібній торгівлі

Ашиш Чоудхарі, Санні Давар1,*  , Савіта Панвар1  

  1. Університет Маніпал Джайпур, Індія

     * Corresponding author

Received: 29 June 2023

Revised: 28 August 2023

Accepted: 01 September 2023

Abstract

Стрімке поширення цифровізації впливає на розвиток країн і людства, на долю конкретної людини. Сучасний цифровий розрив, який досліджується у статті, посилює соціальну стратифікацію світового господарства, ускладнює досягнення Цілей сталого розвитку 2030. Нерівність (соціальна й технологічна) для пересічної людини обмежує доступ до технологій, можливостей їх використання і отримання корисності, для людства – гальмує соціально-економічний розвиток, поглиблюючи цифровий розрив. З іншого боку, новітні цифрові технології створюють принципово нові можливості прогресивного розвитку. Усунення причин цифрового розриву розширяє переваги цифрових технологій, що вимагає впровадження цифрових політик у відповідні політики сталого відновлення, узгоджених спільних дій всіх акторів цифрової екосистеми, залучення до міжнародних партнерств, застосування міжнародної допомоги тощо. У статті проведена комплексна оцінка асиметрії цифрового розвитку регіонів світу із використанням інтегральних показників, оскільки рівень нерівномірності при порівнянні за різними одиничними індикаторами цифрового розвитку суттєво відрізняться. Основними етапами (завданнями) дослідження стали: систематизація показників цифрового розвитку, їх аналіз з точки зору закономірностей зміни, нерівномірності та диференціації, розрахунок інтегральних індексів цифрового розвитку регіонів та їх рейтингування, розрахунок узагальнюючих оцінок нерівномірності та розриву. За інтегральним рівнем цифрового розвитку лідером серед інших регіонів світу залишається європейський регіон має найвищий рівень цифрового розвитку (82%), азійсько-тихоокеанський регіон займає випереджає американський, відповідно 74,56% та 67,67%. Середньосвітовий індекс цифрового розвитку складає 64,21%. Цифровий розрив залишається дуже високим (370,3 рази), що пов’язано зі збереженням відставанням країн африканського регіону у можливостях доступу та використання цифрових технологій.

Keyword: інноваційний розвиток; нерівність; цифровізація; цифрові технології; цифровий розрив; цифрова дипломатія; міжнародна допомога; регіони світу. 

How to Cite: Choudhary, A., Dawar, S., & Panwar, S. (2023). Impact of Brand Association on Brand Equity in Organized Retail Sector. Marketing and Management of Innovations, 3, 1–8. https://doi.org/10.21272/mmi.2023.3-01

Abstract Views

PDF Downloads

References

Aaker, D. A. (1996). Measuring brand equity across products and markets. California Management Review38(3), 102. [Google Scholar]

Achrol, R. S., & Kotler, P. (1999). Marketing in the Network Economy. Journal of marketing: A quarterly publication of the american marketing association63(4), 146-163. [Google Scholar] [CrossRef]

Ailawadi, K. L., & Keller, K. L. (2004). Understanding retail branding: conceptual insights and research priorities. Journal of retailing80(4), 331-342. [Google Scholar] [CrossRef]

Atilgan, E., Aksoy, Ş., & Akinci, S. (2005). Determinants of the brand equity: A verification approach in the beverage industry in Turkey. Marketing intelligence & planning23(3), 237-248. [Google Scholar] [CrossRef]

Bauer, H. H., Stokburger-Sauer, N. E., & Exler, S. (2008). Brand image and fan loyalty in professional team sport: A refined model and empirical assessment. Journal of sport Management22(2), 205-226. [Google Scholar] [CrossRef]

Brady, T. F., Konkle, T., Alvarez, G. A., & Oliva, A. (2008). Visual long-term memory has a massive storage capacity for object details. Proceedings of the National Academy of Sciences105(38), 14325-14329. [Google Scholar] [CrossRef]

Cobb-Walgren, C. J., Ruble, C. A., & Donthu, N. (1995). Brand equity, brand preference, and purchase intent. Journal of advertising24(3), 25-40. [Google Scholar] [CrossRef]

Dubin, J. A., & Dubin, J. A. (1998). The demand for branded and unbranded products—An econometric method for valuing intangible assets. Studies in Consumer Demand—Econometric Methods Applied to Market Data, 77-127. [Google Scholar]

Faircloth, J. B., Capella, L. M., & Alford, B. L. (2001). The effect of brand attitude and brand image on brand equity. Journal of marketing theory and practice9(3), 61-75. [Google Scholar] [CrossRef]

Hoeffler, S., & Keller, K. L. (2003). The marketing advantages of strong brands. Journal of brand management10, 421-445. [Google Scholar] [CrossRef]

Huang, Y., & Huddleston, P. (2009). Retailer premium own‐brands: creating customer loyalty through own‐brand products advantage. International Journal of Retail & Distribution Management37(11), 975-992. [Google Scholar] [CrossRef]

Jayswal, M., & Vora, P. (2019). Impact of brand association on brand equity with specific focus on advergames in India. Journal of Creative Communications14(3), 271-284. [Google Scholar] [CrossRef]

Kayaman, R., & Arasli, H. (2007). Customer based brand equity: evidence from the hotel industry. Managing Service Quality: An International Journal17(1), 92-109. [Google Scholar] [CrossRef]

Keller, K. L. (2003). Understanding brands, branding and brand equity. Interactive marketing5, 7-20. [Google Scholar] [CrossRef]

Korchia, M. (2004, May). The effects of brand associations on three constructs. In Proceedings from the 30th EMAC Conference. [Google Scholar]

Kumar, J. R., Saha, R., Manohar, S., & Sekar, P. C. (2020). Retail brand equity: moderating role of retail price deals on retail brand association and retail brand equity relationship. International Journal of Business Innovation and Research21(2), 217-237. [Google Scholar] [CrossRef]

Kumar, N., & Steenkamp, J. B. E. (2007). Brand versus Brand. International Commerce Review7(1), 46-53. [Google Scholar]

Lin, A. Y. S., Huang, Y. T., & Lin, M. K. (2015). Customer-based brand equity: The evidence from China. Contemporary Management Research11(1). [Google Scholar] [CrossRef]

McDowell, W. S. (2004). Exploring a free association methodology to capture and differentiate abstract media brand associations: A study of three cable news networks. Journal of Media Economics17(4), 309-320. [Google Scholar] [CrossRef]

Mensah, J., Oppong, P. K., & Addae, M. (2021). Effect of Packaging on Perceived Quality and Brand Loyalty: The Mediating Role of Brand Association in Over-the-Counter Market. Open Journal of Business and Management10(1), 297-313. [Google Scholar] [CrossRef]

Mitchell, A. A., & Olson, J. C. (1981). Are product attribute beliefs the only mediator of advertising effects on brand attitude?. Journal of marketing research18(3), 318-332. [Google Scholar] [CrossRef]

Narteh, B. (2018). Brand equity and financial performance: The moderating role of brand likeability. Marketing Intelligence & Planning36(3), 381-395. [Google Scholar] [CrossRef]

Pham H. C. (2021). Impact of aaker’s brand equity components on retail purchase intention: a study of Vietnam. Laplage Revista , 96-112. [CrossRef]

Pham, H. C. (2020). Factors determining brand equity for retail stores: A market segmentation approach. The Journal of Asian Finance, Economics and Business (JAFEB)7(10), 843-854. [Google Scholar]

Pouromid, B., & Iranzadeh, S. (2012). The evaluation of the factors affects on the brand equity of Pars Khazar household appliances based on the vision of female consumer. Middle-East Journal of Scientific Research12(8), 1050-1055. [Google Scholar]

Prasad, K., & Dev, C. S. (2000). Managing hotel brand equity: A customer-centric framework for assessing performance. The Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly41(3), 22-4. [Google Scholar] [CrossRef]

Quelch, J. A., & Harding, D. (1996). Brands versus private labels: Fighting to win. Harvard Business Review74(1), 99-109. [Google Scholar]

Ross, J., & Harradine, R. (2011). Fashion value brands: the relationship between identity and image. Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal15(3), 306-325. [Google Scholar] [CrossRef]

Sandhe, A. A. (2020). A descriptive study of brand equity of india’s popular online shopping sites. Independent Journal of Management & Production11(2), 324-342. [Google Scholar] [CrossRef]

Severi, E., & Ling, K. C. (2013). The mediating effects of brand association, brand loyalty, brand image and perceived quality on brand equity. Asian Social Science9(3), 125. [Google Scholar] [CrossRef]

Severi, E., Ling, K. C., & Nasermoadeli, A. (2014). The impacts of electronic word of mouth on brand equity in the context of social media. International Journal of Business and Management9(8), 84-96. [Google Scholar] [CrossRef]

Swoboda, B., Zentes, J., & Elsner, S. (2009). Internationalization of retail firms: state of the art after 20 years of research. Marketing: journal of research and management5(2), 105-126. [Google Scholar]

Tran, T. H. D., & Ngo, T. X. B. (2022). The Influence of Brand Equity on Customer Purchase Decision: A Case Study of Retailers Distribution. (JDS)20(2), 11-18. [Google Scholar]

Underwood, R., Bond, E., & Baer, R. (2001). Building service brands via social identity: Lessons from the sports marketplace. Journal of Marketing Theory and Practice9(1), 1-13.[Google Scholar] [CrossRef]

Webster Jr, F. E. (2000). Understanding the relationships among brands, consumers, and resellers. Journal of the academy of marketing science28(1), 17-23. [Google Scholar] [CrossRef]

Zanganeh, S. N. (2017). Investigate the effect of brand self-congruity, awareness of retail, retail brand association and perceived quality of retail brand on purchase intention of customers. Retrieved from [Link]

View articles in other formats

License

Coyright

Copyright (c) 2023 The Author(s).

Published by Sumy State University

Issue