Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Відношення та поведінка споживачів екологічного одягу у контексті жіночого покоління Словаччини

Янка Таборецька 1,*  , Тамара Раїч2 , Мирослава Вінчева 1 , Владислав Капута
  1. Університет Матея Бела в Банській Бистриці, Словаччина
  2. Економічний інститут Белграда, Сербія
  3. Технічний університет у Зволені, Словаччина

     * Corresponding author

Received: 30 May 2023

Revised: 31 August 2023

Accepted: 04 September 2023

Abstract

Мейнстрімом сучасної економіки є розв’язання проблеми вичерпності природних ресурсів в належно функціонуючій системі цін. При цьому механізм цін працює на принципі дефіциту – якщо природний ресурс стає дефіцитним, його використання зменшується (збільшення попиту призводить до підвищення ціни на ресурс). Слід зазначити, що сутність економічного розвитку полягає в тому, що світовий ринок природних ресурсів все ще пропонує виробникам привабливі вхідні ціни. Саме таким чином ми досягаємо світового економічного зростання, але також спостерігаємо величезне збільшення проблем навколишнього середовища. Функціонування промисловості з виробництва одягу супроводжуються нарощуванням негативного навантаження на навколишнє природне середовище.  Крім того, нарощування обсягів виробництва у цій галузі супроводжується зростанням попиту споживачів. Зокрема, швидка мода являти собою постійний цикл покупок та відмови від одягу, що призводить до значної кількості текстильного відходу. Споживачі своїми рішеннями та виборами можуть бути частиною рішення, але для цього необхідно знати їхню модель поведінку. Метою статті є визначення, чи існують різниці серед чотирьох жіночих поколінь в Словаччині щодо їхнього ставлення до екологічного одягу та їхньої реальної купівельної поведінки. Вибірку дослідження сформовано на основі результатів опитування з 428 респондентів. Для виявлення різниці між всіма віковими групами використовувалася однофакторна ANOVA модель. Емпіричні результати постхок тесту Тьюкі виявив, що: (1) покоління Y та Z мали значно більш позитивне ставлення до екологічного одягу порівняно зі старшим поколінням, і (2) покоління X та Y мали більший обсяг покупок екологічного одягу порівняно зі старшим та Z поколіннями. Крім того, встановлено, що не було значущих різниць у фактичних покупках екологічного одягу між поколіннями X та Y, а також між старшим та Z поколіннями. Найстарші та наймолодші покоління не відрізняються між собою, але купують значно менше екологічного одягу порівняно з поколіннями X та Y. Загалом всі покоління виявили позитивне ставлення до екологічного одягу, особливо молодше покоління. Старше та Z покоління мають тенденцію не купувати екологічний одяг, а покоління X та Y байдуже до цього питання. Отримані результати можуть бути використані компаніям у галузі моди при формуванні стратегії концентрації на конкретних сегментах, відповідним чином коригувати стратегії комунікації, з урахуванням споживчої поведінки. Для ефективного розв’язання цього питання розуміння різних груп споживачів може бути дуже корисним, надаючи цінні відомості про їхні патерни поведінки. Це допомагає виокремити практики, які мотивують споживачів до покупок екологічного одягу.

Keyword: споживання одягу; споживча поведінка; швидка мода; покоління; стійкість.

How to Cite: Taborecka, J., Rajic, T., Vinczeova, M., & Kaputa, V. (2023). Attitudes and Actual Buying Behaviour of Sustainable Clothes from the Perspective of Female Generations in Slovakia. Marketing and Management of Innovations, 14(3), 125–133. https://doi.org/10.21272/mmi.2023.3-11

Abstract Views

PDF Downloads

References

Arvola, A., Vassallo, M., Dean, M., Lampila, P., Saba, A., Lähteenmäki, L., & Shepherd, R. (2008). Predicting intentions to purchase organic food: The role of affective and moral attitudes in the Theory of Planned Behaviour. Appetite50(2-3), 443-454. [Google Scholar] [CrossRef]

Bernardes, J. P., Ferreira, F., Marques, A. D., & Nogueira, M. (2019). “Do as I say, not as I do”-a systematic literature review on the attitude-behaviour gap towards sustainable consumption of Generation Y. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 459, No. 1, p. 012089). IOP Publishing. [Google Scholar] [CrossRef]

Bly, S., Gwozdz, W., & Reisch, L. A. (2015). Exit from the high street: An exploratory study of sustainable fashion consumption pioneers. International Journal of Consumer Studies39(2), 125-135. [Google Scholar] [CrossRef]

Brydges, T. (2021). Closing the loop on take, make, waste: Investigating circular economy practices in the Swedish fashion industry. Journal of Cleaner Production293, 126245. [Google Scholar] [CrossRef]

ENEC. (2018). Defining “Environmental Citizen.“ [Link]

European Parliament (2022). The impact of textile production and waste on the environment (infographic). [Link]

Francis, T., & Hoefel, F. (2018). True Gen’: Generation Z and its implications for companies. McKinsey & Company12, 1-10.[Google Scholar]

Godin, L., & Langlois, J. (2021). Care, gender, and change in the study of sustainable consumption: a critical review of the literature. Frontiers in Sustainability2, 725753. [Google Scholar] [CrossRef]

Hussain, S. A., Haq, M. A. U., & Soomro, Y. A. (2020). Factors influencing consumers’ green purchase behavior: green advertising as moderator. Marketing and Management of Innovations, 4, 144-153. [Google Scholar] [CrossRef]

Igini, M. (2023). 10 Concerning Fast Fashion Waste Statistics. [Link]

Kautish, P., Paul, J., & Sharma, R. (2019). The moderating influence of environmental consciousness and recycling intentions on green purchase behavior. Journal of Cleaner Production228, 1425-1436. [Google Scholar] [CrossRef]

Kennedy, E. H., & Kmec, J. (2018). Reinterpreting the gender gap in household pro-environmental behaviour. Environmental Sociology4(3), 299-310. [Google Scholar] [CrossRef]

Manley, A., Seock, Y.-K., & Shin, J. (2023). Exploring the perceptions and motivations of Gen Z and Millennials toward sustainable clothing. Family and Consumer Sciences Research Journal, 51, 313– 327. [Google Scholar] [CrossRef]

McCrindle, M., & Wolfinger, E. (2009). The ABC of XYZ: Understanding the global generations. The ABC of XYZ. [Google Scholar]

Nagy, Á., & Kolcsey, A. (2017). Generation alpha: Marketing or science?. Acta Technologica Dubnicae7(1), 107-115.[Google Scholar] [CrossRef]

Niinimäki, K., Peters, G., Dahlbo, H., Perry, P., Rissanen, T., & Gwilt, A. (2020). The environmental price of fast fashion. Nature Reviews Earth & Environment1(4), 189-200. [Google Scholar] [CrossRef]

O’Cass, A. (2004). Fashion clothing consumption: antecedents and consequences of fashion clothing involvement. European journal of Marketing38(7), 869-882.[Google Scholar] [CrossRef]

Olasiuk, H., & Bhardwaj, U. (2019). An Exploration of Issues Affecting Consumer Purchase Decisions Towards Eco-friendly Brands. Marketing and Management of Innovations, 2, 173-184. [Google Scholar] [CrossRef]

Papamichael, I., Chatziparaskeva, G., Pedreno, J. N., Voukkali, I., Candel, M. B. A., & Zorpas, A. A. (2022). Building a new mind set in tomorrow fashion development through circular strategy models in the framework of waste management. Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry36, 100638. [Google Scholar] [CrossRef]

Parker, R. S., Hermans, C. M., & Schaefer, A. D. (2004). Fashion consciousness of Chinese, Japanese and American teenagers. Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal8(2), 176-186.[Google Scholar] [CrossRef]

Pham, T. H., Nguyen, T. N., Phan, T. T. H., & Nguyen, N. T. (2019). Evaluating the purchase behaviour of organic food by young consumers in an emerging market economy. Journal of Strategic Marketing27(6), 540-556. [Google Scholar] [CrossRef]

Pentecost, R., & Andrews, L. (2010). Fashion retailing and the bottom line: The effects of generational cohorts, gender, fashion fanship, attitudes and impulse buying on fashion expenditure. Journal of retailing and consumer services17(1), 43-52. [Google Scholar] [CrossRef]

Pookulangara, S., & Shephard, A. (2013). Slow fashion movement: Understanding consumer perceptions—An exploratory study. Journal of retailing and consumer services20(2), 200-206. [Google Scholar] [CrossRef]

Raja, M. A. S., Gurung, D. J., & Vincent, T. N. (2021). Market Segmentation Framework for Generation Alpha Cohorts. Productivity62(3), 248-254. [Google Scholar]

Rausch, T. M., & Kopplin, C. S. (2021). Bridge the gap: Consumers’ purchase intention and behavior regarding sustainable clothing. Journal of Cleaner Production278, 123882. [Google Scholar] [CrossRef]

Ricci, E. C., & Banterle, A. (2020). Do major climate change-related public events have an impact on consumer choices?. Renewable and Sustainable Energy Reviews126, 109793. [Google Scholar] [CrossRef]

Sheth, J. N., Sethia, N. K., & Srinivas, S. (2011). Mindful consumption: A customer-centric approach to sustainability. Journal of the academy of marketing science39, 21-39. [Google Scholar] [CrossRef]

Siemieniuch, C. E., Sinclair, M. A., & Henshaw, M. D. (2015). Global drivers, sustainable manufacturing and systems ergonomics. Applied ergonomics51, 104-119. [Google Scholar] [CrossRef]

Thogersen, J., De Barcellos, M. D., Perin, M. G., & Zhou, Y. (2015). Consumer buying motives and attitudes towards organic food in two emerging markets: China and Brazil. International Marketing Review32(3/4), 389-413. [Google Scholar] [CrossRef]

Yan, R. N., Diddi, S., & Bloodhart, B. (2021). Predicting clothing disposal: The moderating roles of clothing sustainability knowledge and self-enhancement values. Cleaner and Responsible Consumption3, 100029. [Google Scholar] [CrossRef]

Young, W., Hwang, K., McDonald, S., & Oates, C. J. (2010). Sustainable consumption: green consumer behaviour when purchasing products. Sustainable development18(1), 20-31. [Google Scholar] [CrossRef]

View articles in other formats

License

Coyright

Copyright (c) 2023 The Author(s).

Published by Sumy State University

Issue