Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Аналіз впливу реклами на зміну виборчої поведінки споживачів (виборців) в Словацькій Республіці

Ярослава Гбурова 1,* , Беата Гавурова 2  , Радован Бачик 3  , Марія Томасова 3

  1. Університет св. Кирила і Мефодія Трнава, Словаччина
  2. Технічний університет Кошице, Словаччина
  3. Пряшівського університету, Словаччина

     * Corresponding author

Received: 20 April 2023

Revised: 09 September 2023

Accepted: 12 September 2023

Abstract

У сучасному світі, де споживачі постійно піддаються впливу рекламних повідомлень та інформації, реклама має значущу роль у підвищенні ефективності політичного маркетингу. Вплив реклами на зміну поведінки виборців в Словацькій Республіці є питанням, яке заслуговує на увагу, оскільки політичні кампанії все більше використовують рекламні технології та засоби масової інформації для досягнення своїх цілей. Реклама під час виборів не є чимось новим, але її форма та обсяг істотно змінилися з приходом цифрової ери. Політичні діячі та партії вкладають значні кошти в рекламні кампанії, які охоплюють традиційні медіа, такі як телебачення, радіо та друковані видання, а також нові онлайн платформи та соціальні медіа. Метою статті є аналіз впливу реклами на зміну поведінки виборців та прийняття ними політичних рішень в Словацькій Республіці. Первинну інформацію отримано шляхом анкетування 362 респондентів. Об’єктом дослідження були виборці, які проживають в регіоні східної Словаччини. Отримані первинні дані оброблено статистичним програмним продуктами. Для перевірки висунутих гіпотез дослідження використано статистичний тест Пірсона і коефіцієнт Крамера. Результати дослідження дозволили підтвердити другу гіпотезу, що обґрунтовує наявність статистично значущого взаємозв’язку між засобами реклами та статусом респондентів. Результати дослідження можуть бути корисними для різних зацікавлених сторін. Політичні діячі та партії можуть використовувати отримані рекомендації щодо ефективного використання реклами під час передвиборчої кампаній. Крім того, менеджери засобів масової інформації можуть використовувати рекомендації при виборі релевантного каналу комунікації з урахуванням впливу політичних рекламних матеріалів на політичні рішення виборців. Отримані результати сприяють прозорості, інформованості та якості політичного процесу в Словацькій Республіці.

Keyword: реклама, маркетингова комунікація, політичний маркетинг, виборча поведінка, політичний маркетинг.

How to Cite: Gburova, J., Gavurova, B., Bacik, R., & Tomasova, M. (2023). Analysis of the Impact of Advertising on the Change of Voter Behavior of Consumers (Voters) in The Slovak Republic. Marketing and Management of Innovations, 14(3), 134–141. https://doi.org/10.21272/mmi.2023.3-12

Abstract Views

PDF Downloads

References

Ahn, S. J., Kim, J., & Kim, J. (2022). The bifold triadic relationships framework: A theoretical primer for advertising research in the metaverse. Journal of Advertising51(5), 592–607. [Google Scholar] [CrossRef]

Boerman, S. C., & Smit, E. G. (2023). Advertising and privacy: an overview of past research and a research agenda. International Journal of Advertising42(1), 60–68. [Google Scholar] [CrossRef]

Campbell, C., Plangger, K., Sands, S., & Kietzmann, J. (2022). Preparing for an era of deepfakes and AI-generated ads: A framework for understanding responses to manipulated advertising. Journal of Advertising51(1), 22–38. [Google Scholar][CrossRef]

Chytilek, R., Eibl, O., & Matuskova, A. (2012). Teorie a metody politického marketingu. Centrum pro studium demokracie a kultury. [Google Scholar]

Edelson, L., Sakhuja, S., Dey, R., & McCoy, D. (2019). An analysis of united states online political advertising transparency. arXiv preprint arXiv:1902.04385. [Google Scholar] [CrossRef]

Eisend, M., Muldrow, A. F., & Rosengren, S. (2023). Diversity and inclusion in advertising research. International Journal of Advertising42(1), 52–59. [Google Scholar] [CrossRef]

Fowler, E. F., Franz, M., & Ridout, T. (2021). Political advertising in the United States. Routledge. [Google Scholar][CrossRef]

Freelon, D., & Wells, C. (2020). Disinformation as political communication. Political communication37(2), 145–156. [Google Scholar] [CrossRef]

Harker, M. (2020). Political advertising revisited: digital campaigning and protecting democratic discourse. Legal Studies40(1), 151–171. [Google Scholar] [CrossRef]

Ida, E. (2017). The role of customers’ involvement in value cocreation behaviour is value cocreation the source of competitive advantage?. Journal of Competitiveness9(3), 51–66. [Google Scholar] [CrossRef]

Kerr, G., & Richards, J. (2020). Redefining advertising in research and practice. International Journal of Advertising40(2), 175–198. [Google Scholar] [CrossRef]

Kim, J. (2021). Advertising in the metaverse: Research agenda. Journal of Interactive Advertising21(3), 141–144. [Google Scholar] [CrossRef]

Korenkova, M., Maros, M., Levicky, M., & Fila, M. (2020). Consumer perception of modern and traditional forms of advertising. Sustainability12(23), 9996. [Google Scholar] [CrossRef]

Kubin, E., & von Sikorski, C. (2021). The role of (social) media in political polarization: a systematic review. Annals of the International Communication Association45(3), 188–206. [Google Scholar] [CrossRef]

Lee, H., & Cho, C. H. (2020). Digital advertising: present and future prospects. International Journal of Advertising39(3), 332–341. [Google Scholar] [CrossRef]

Lina, L. F., & Ahluwalia, L. (2021). Customers’ impulse buying in social commerce: The role of flow experience in personalized advertising. Jurnal Manajemen Maranatha21(1), 1–8. [Google Scholar] [CrossRef]

Lina, L. F., & Setiyanto, A. (2021). Privacy concerns in personalized advertising effectiveness on social media. Sriwijaya International Journal of Dynamic Economics and Business5(2), 147–156. [Google Scholar] [CrossRef]

Mahaputra, M. R., & Saputra, F. (2021). Relationship word of mouth, advertising and product quality to brand awareness. Dinasti International Journal of Digital Business Management2(6), 1099–1108. [Google Scholar] [CrossRef]

Passyn, K. A., LeBaron, D., & Riggle, R. J. (2022). When Politics Disgust: Emotional versus Rational Processing of Attack Ads. Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing, 1–34. [Google Scholar] [CrossRef]

Varnali, K. (2021). Online behavioral advertising: An integrative review. Journal of Marketing Communications27(1), 93–114. [Google Scholar] [CrossRef]

Vysekalova, J. & Mikes, J. (2010). Reklama – jak dělat reklamu. Praha: Grada Publishing, a.

Wilson, A. E., Parker, V. A., & Feinberg, M. (2020). Polarization in the contemporary political and media landscape. Current Opinion in Behavioral Sciences34, 223–228.[Google Scholar] [CrossRef]

Xu, J. (2020). Unintended effects of advertising: An updated qualitative review. Review of Communication Research8, 1–16. [Google Scholar] [CrossRef]

Yunusova, X., & Odilbekova, N. (2022). Advertising slogan as a special issue of advertising language. Science and innovation1(B8), 2006–2011. [Google Scholar]

View articles in other formats

License

Coyright

Copyright (c) 2023 The Author(s).

Published by Sumy State University

Issue