Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Соціальні медіа, мережі та студенти в контексті освітнього процесу

Сона Чованова Супекова 1,*  , Річард Кеклак 1, Тетяна Масарова 2 ,
Патриція Якесова 1
  1. ПанЄвропейський університет у Братиславі, Словацька Республіка
  2. Тренчинський університет Олександра Дубчека, Словацька Республіка

     * Corresponding author

 

Received: 10 April 2023

Revised: 25 August 2023

Accepted: 12 September 2023

Abstract

Соціальні медіа та мережі відкрили нові можливості для особистого росту, розвитку компетентностей та навчання, незалежно від їх освітнього чи професійного досвіду. Попри широке використання технологій та їх вплив на студентів, наслідки та виклики використання технологій в освітньому середовищі поки що не зовсім зрозумілі. Дослідження спрямоване на вивчення поведінки студентів у соціальних мережах, включаючи їх використання під час занять, в залежності від їх статі, вікової групи, рівня освіти та місця проживання. Дослідження акцентує увагу на трьох вікових групах студентів, які представляють покоління Y та Z, оскільки обидва ці покоління виростають та стають дорослими у 21 столітті і стикаються із цифровою трансформацією з дитинства. Вихідну базу дослідження сформовано на основі опитування 278 студентів з державних та приватних університетів, а також абітурієнтів – випускники середніх шкіл, які виявили інтерес до навчання в університеті. Емпіричні результати засвідчили, що всі досліджувані змінні, за винятком місця проживання, мають статистично значущий, але відносно невеликий вплив на активність та дії студентів у соціальних мережах під час занять та мотиви, які їх до цього спонукають. При цьому встановлено, що те, що студенти підключаються до соціальних мереж під час занять, не означає, що вони менше цікавляться предметом навчання або здобутими знаннями. Це свідчить про доцільність та актуальність адаптації наявних підходів до навчання з урахуванням специфіки процесів діджиталізації та поширення соціальних мереж серед осіб, що навчаються.

Keyword: соціальні медіа та мережі; освітній процес; університет; студенти.

How to Cite: Chovanova Supekova, S., Keklak, R., Masarova, T., & Jakesova, P. (2023). Social Media, Networks, and Students in the Context of the Educational Process. Marketing and Management of Innovations, 14(3), 142–152. https://doi.org/10.21272/mmi.2023.3-13

Abstract Views

PDF Downloads

References

Allen, I. E., Seaman, J., Poulin, R., & Straut, T. T. (2016). Online Report Card. Tracking Online Education In The United States. Babson Survey Research Group and Quahog Research Group, LLC. [Link]

Belas, J., Gavurova, B., Korony, S., & Cepel, M. (2019). Attitude of University Students toward entrepreneurship environment and toward entrepreneurship propensity in Czech Republic and Slovak Republic–International Comparison. Economic research-Ekonomska istraživanja, 32(1), 2500-2514. [Google Scholar] [CrossRef]

Boyd, D. M., & Ellison, N. B. (2007). Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), 210-230. [Google Scholar] [CrossRef]

Bracinikova, V., & Matušinska, K. (2018). Millennials as digital media users in Marketing Identity. Conference Proceedings from the Annual International Scientific Conference Marketing Identity: Digital Mirrors. Smolenice, Slovak Republic.

Burke, F. (2013). Social Media versus Social Networking. [Link]

Chovanova Supekova, S. (2021). Innovative Approaches To Marketing Under The Pressure Of Digitalization. Sustainable Development: Modern Theories and Best Practices : Materials of the Monthly International Scientific and Practical Conference (August 29-30, 2021)/Gen. Edit. Lyazzat Sembiyeva, Tallinn: Teadmus OÜ,  8–13. [Link]

Chovanova, S. S. (2019). Advertising on social networks from the perspective of y and z generation students. In 6th SWS International Scientific Conferences on social sciences 2019 (pp. 357-364). [Google Scholar]

Civelek, M., Gajdka, K., Světlik, J., & Vavrečka, V. (2020). Differences in the usage of online marketing and social media tools: evidence from Czech, Slovakian and Hungarian SMEs. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy 15 (3), 537–563. [Google Scholar]

Colas-Bravo, P., & Quintero-Rodriguez, I. (2023). YouTube as a Digital Resource for Sustainable Education. Sustainability15(7), 5687. [Google Scholar] [CrossRef]

Collin, P., Rahilly, K., Richardson, I., & Third, A. (2011). The Benefits of Social Networking Services: A literature review.Cooperative Research Centre for Young People, Technology and Wellbeing. [Google Scholar]

Dennen, V. P., Rutledge, S. A., & Bagdy, L. M. (2020). (Dis) connected: The Role of Social Networking Sites in the High School Setting. American Journal of Education127(1), 107–136. [Google Scholar] [CrossRef]

Froehlich, A. (2020). What’s the difference between social media and social networking? [Link]

Gavurova, B., Belas, J., Cepel, M., & Kmecova, I. (2021). Perception of the Quality of Educational System for Entrepreneurship–Comparative Analysis. Acta Polytechnica Hungarica18(3), 65–86. [Google Scholar] [CrossRef]

Gavurova, B., Belas, J., Kotaskova, A., & Cepel, M. (2018). Management of education concepts in the field of entrepreneurship of university students in the Czech Republic. Polish Journal of Management Studies, 17(2), 52–62. [Google Scholar] [CrossRef]

Grmanova, E., & Ivanova, E. (2021). Selected Aspects Of Working Conditions Differences In Eu Countries. Transformations in Business & Economics, 20(3), 151–167. [Google Scholar]

Ivanova, E., Žarska, V., & Masarova, J. (2021). Digitalization and human capital development. Entrepreneurship and Sustainability Issues9(2), 402. [Google Scholar] [CrossRef]

Jaggars, S. S. (2014). Choosing between online and face-to-face courses: Community college student voices. American Journal of Distance Education28(1), 27–38. [Google Scholar] [CrossRef]

Kay, R., Benzimra, D., & Li, J. (2017). Exploring factors that influence technology-based distractions in bring your own device classrooms. Journal of Educational Computing Research55(7), 974–995. [Google Scholar] [CrossRef]

Kebritchi, M., Lipschuetz, A., & Santiague, L. (2017). Issues and challenges for teaching successful online courses in higher education: A literature review. Journal of Educational Technology Systems46(1), 4–29. [Google Scholar] [CrossRef]

Kliuchnikava, Y. (2022). The Impact Of The Pandemic On Attitude Towards Innovation Among Smes In The Czech Republic And Poland. International Journal of Entrepreneurial Knowledge, 10(1), 34–45. [Google Scholar] [CrossRef]

Koehler, A. A., & Vilarinho-Pereira, D. R. (2023). Using social media affordances to support Ill-structured problem-solving skills: considering possibilities and challenges. Educational technology research and development71(2), 199–235. [Google Scholar] [CrossRef]

Krchova, H. (2018). Study comparing the level of competencies achieved within one university course. In 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on social sciences and arts SGEM 2018 (pp. 955–962). [Google Scholar]

Krchova, H., & Höesova, K. Š. (2021). Selected determinants of digital transformation and their influence on the number of women in the ICT sector. Entrepreneurship and Sustainability Issues8(4), 524–535. [Google Scholar] [CrossRef]

Kubak, M., Gavurova, B., Majcherova, N., & Nemec, J. (2021). Gender Differences in Rationality and Financial Literacy, Transformation in Business & Economics, 20, 558–571. [Google Scholar]

Liao, C. H., & Wu, J. Y. (2022). Deploying multimodal learning analytics models to explore the impact of digital distraction and peer learning on student performance. Computers & Education190, 104599. [Google Scholar] [CrossRef]

Liccardi, I., Ounnas, A., Pau, R., Massey, E., Kinnunen, P., Lewthwaite, S., … & Sarkar, C. (2007). The role of social networks in students’ learning experiences. ACM Sigcse Bulletin39(4), 224–237. [Google Scholar] [CrossRef]

Lytvynova, S., & Burov, O. (2018). Methods, forms and safety of learning in corporate social networks. arXiv preprint arXiv:1807.06035. [Google Scholar] [CrossRef]

Mishchuk, H., Bilan, Y., Androniceanu, A. & Krol, V. (2023). Social capital: Evaluating its roles in competitiveness and ensuring human development. Journal of Competitiveness, 15(2), 1–17. [Google Scholar] [CrossRef]

Musial, K., & Kazienko, P. (2013). Social networks on the Internet. Worldwide Web, 16(1), 31–72. [Google Scholar][CrossRef]

Nadeem, M., & Blumenstein, M. (2021). Embedding Online Activities during Lecture Time: Roll Call or Enhancement of Student Participation?. Journal of University Teaching and Learning Practice18(8), 11. [Google Scholar] [CrossRef]

Nastisin, L., Gavurova, B., Bacik, R., Svetozarovova, N., & Fedorko, R. (2021). Sustainable performance of players in the global aviation industry in the light of multifactor analysis of online reputation. International Journal of Entrepreneurial Knowledge9(1), 1–9. [Google Scholar] [CrossRef]

Ng, R., & Latif, L. A. (2011). Social Media And The Teaching Of Mathematics In A Lifelong Learning Environment The International Lifelong Learning Conference. [Google Scholar]

Nochumson, T. C. (2020). Elementary schoolteachers’ use of Twitter: Exploring the implications of learning through online social media. Professional development in education46(2), 306–323. [Google Scholar] [CrossRef]

Park, E., Song, H. D., & Hong, A. J. (2022). The use of social networking services for classroom engagement? The effects of Facebook usage and the moderating role of user motivation. Active Learning in Higher Education23(3), 157–171. [Google Scholar] [CrossRef]

Parmar, V., Ahmed, R. R., Streimikiene, D., & Streimikis, J. (2022). The mediating role of competitiveness between entrepreneurial challenges and willingness of female business graduates. Journal of competitiveness14(2), 60–78. [Google Scholar] [CrossRef]

Perez, M., & Gomez, J. M. (2011). Why do people use social networks?. Communications of the IIMA11(2), 4. [Google Scholar] [CrossRef]

Ralph, M. C., Schneider, B., Benson, D. R., & Ward, D. (2022). Separated by spaces: Undergraduate students resort along attitude divides when choosing whether to learn in spaces designed for active learning. Active Learning in Higher Education, 14697874221118866. [Google Scholar] [CrossRef]

Rodriguez-Triana, M. J., Prieto, L. P., Holzer, A., & Gillet, D. (2020). Instruction, student engagement, and learning outcomes: a case study using anonymous social media in a face-to-face classroom. IEEE Transactions on Learning Technologies13(4), 718–733. [Google Scholar] [CrossRef]

Rozgonjuk, D., Saal, K., & Täht, K. (2018). Problematic smartphone use, deep and surface approaches to learning, and social media use in lectures. International journal of environmental research and public health15(1), 92. [Google Scholar] [CrossRef]

Rozsa, Z., Holubek, J., Vesela, Z., & Soboleva, O. (2022a). Antecedents and barriers which drive SMEs in relation to corporate social responsibility? Literature review. International Journal of Entrepreneurial Knowledge10(2), 107–122. [Google Scholar][CrossRef]

Rozsa, Z., Minčič, V., Krajčik, V., & Vranova, H. (2022b). Social Capital and Job Search Behavior in the Services Industry: Online Social Networks Perspective. Journal of Tourism and Services13(25), 267–278. [Google Scholar] [CrossRef]

Salarzadeh Jenatabadi, H., Moghavvemi, S., Wan Mohamed Radzi, C. W. J. B., Babashamsi, P., & Arashi, M. (2017). Testing students’e-learning via Facebook through Bayesian structural equation modelling. PLoS One12(9), e0182311. [Google Scholar][CrossRef]

Sanchez-Casado, N., Cegarra Navarro, J. G., Wensley, A., & Tomaseti-Solano, E. (2016). Social networking sites as a learning tool. The Learning Organization23(1), 23-42. [Google Scholar] [CrossRef]

Skendžić, A., & Devčić, K. (2017). The use of social networks for educational purposes-case study: polytechnic Nikola Tesla in Gospic. TEM Journal6(3), 607. [Google Scholar] [CrossRef]

Sleeman, J., Lang, C., & Dakich, E. (2020). Social media, learning and connections for international students: The disconnect between what students use and the tools learning management systems offer. Australasian Journal of Educational Technology36(4), 44–56. [Google Scholar] [CrossRef]

Štefko, R., Fedorko, R., & Bačik, R. (2020). The Significance of Internet Marketing Tools in Terms of Building a Positive Image of an Higher Education Institution,[in:] KS Soliman. Crafting Global competitive economies. [Google Scholar]

Stehlikova, B., Tirpakova, A., Poměnkova, J., & Markechova, D. (2009). Metodologie výzkumu a statisticka inference. Mendelova Zemědělska a Lesnicka Univerzita.

Sun, X., Duan, C., Yao, L., Zhang, Y., Chinyani, T., & Niu, G. (2021). Socioeconomic status and social networking site addiction among children and adolescents: Examining the roles of parents’ active mediation and ICT attitudes. Computers & Education173, 104292. [Google Scholar] [CrossRef]

Tekin, O. A., & Turhan, A. A. (2021). Does social media addiction differ by personality traits? A study on undergraduate tourism students. Journal of Tourism and Services12(22), 23–41. [Google Scholar] [CrossRef]

Tkacova, H., Kralik, R., Tvrdon, M., Jenisova, Z., & Martin, J. G. (2022). Credibility and Involvement of social media in education—recommendations for mitigating the negative effects of the pandemic among high school students. International Journal of Environmental Research and Public Health19(5), 2767. [Google Scholar] [CrossRef]

Troise, C., & Camilleri, M. A. (2021). The use of digital media for marketing, CSR communication and stakeholder engagement. In Strategic corporate communication in the digital age (pp. 161–174). Emerald Publishing Limited. [Google Scholar] [CrossRef]

Vasanicova, P., Jencova, S., Gavurova, B., & Bacik, R. (2022). Coopetition of European Union countries within destination management. Journal of Tourism and Services13(24), 71–89. [Google Scholar] [CrossRef]

Zimmer, J. C. (2022). Problematic social network use: Its antecedents and impact upon classroom performance. Computers & Education177, 104368. [Google Scholar] [CrossRef]

Zulkanain, N. A., Miskon, S., & Syed Abdullah, N. (2020). An adapted pedagogical framework in utilizing WhatsApp for learning purpose. Education and Information Technologies25, 2811–2822. [Google Scholar] [CrossRef]

 

View articles in other formats

License

Coyright

Copyright (c) 2023 The Author(s).

Published by Sumy State University

Issue