Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Культурний інтелект та міжособистісна довіра як драйвери інноваційної розвитку інтелектуального капіталу в організаціях

Оксана Лентюшенкова 1 
  1. Університет прикладних наук EKA, Латвія

Received: 19 June 2023

Revised: 31 August 2023

Accepted: 06 September 2023

Abstract

Основною метою дослідження є визначення впливу культурного інтелекту та міжособистісної довіри на інноваційну поведінку працівників та розвиток інтелектуального капіталу в організаціях. Дослідження науково-теоретичного ландшафту теорій інноваційного розвитку та управління трудовими ресурсами свідчать про те, що менеджери з вищим рівнем культурного інтелекту мають більший рівень міжособистісної довіри. У результаті вони є більш гнучкими в прийнятті та створенні нових ідей та рішень. Більшість з них діляться своїм досвідом та знаннями, приймають різні точки зору і сприяють формуванню відповідної організаційної культури. Це надає можливість зміцнення всіх складових інтелектуального капіталу та сприяє конкурентоспроможності організації. Культурний інтелект та міжособистісна довіра створюють передумови для інноваційної поведінки в організаціях через розвиток інтелектуального капіталу. Наукова література містить різні дослідження щодо культурного інтелекту та його впливу на результати діяльності організацій. Більшість з них спрямовані на інтеграцію мігрантів у роботу організацій. У сучасному робочому середовищі, особливо після пандемії Covid-19 і в умовах глобалізації та цифровізації, спостерігаємо міжкультурні виклики, такі як розвиток міжособистісної довіри та культурного інтелекту. Об’єктом цього дослідження 93 менеджери закладів вищої освіти Латвії. Для збору та аналізу даних використано якісні та кількісні методи дослідження. Для збору даних використано напівструктуровані інтерв’ю. Методичний інструментарій дослідження розроблено на основі систематизації існуючих характеристик міжособистісної довіри: залученість до роботи; рівень культурного інтелекту. Одним із важливих результатів, отриманих під час дослідження, є той факт, що менеджери з міжнародним досвідом (робота чи навчання за кордоном) є більш критичними у співпраці в міжнародних командах та розвитку міжособистісної довіри в міжкультурних командах. Цей факт може стати об’єктом подальших досліджень. Отримані результати та рекомендації можуть бути корисними для майбутніх досліджень щодо факторів, які впливають на розвиток культурного інтелекту в міжкультурних організаціях та його роль у розвитку інноваційного управлінні інтелектуальним капіталом. 

Keyword: культурний інтелект; інноваційна поведінка; інтелектуальний капітал; довіра.  

How to Cite: Lentjushenkova, O. (2023). Cultural Intelligence and Interpersonal Trust as Drivers for Innovative Work and Intellectual Capital Development at Organizations. Marketing and Management of Innovations, 14(3), 153–162.https://doi.org/10.21272/mmi.2023.3-14

Abstract Views

PDF Downloads

References

Agbejule, A., Rapo, J. & Saarikoski, L. (2021). Vertical and horizontal trust and team learning: the role of organizational climate. International Journal of Managing Projects in Business, 14(7), 1425–1443. [Google Scholar] [CrossRef]

Afsar, B., Al-Ghazali, B. M., Cheema, S., & Javed, F. (2021). Cultural intelligence and innovative work behavior: the role of work engagement and interpersonal trust. European Journal of Innovation Management, 24 (4), 1082-1109. [Google Scholar] [CrossRef]

Albrecht, S. L. (2012). The influence of job, team and organizational level resources on employee wellbeing,

engagement, commitment and extrarole performance: test of a model. International Journal of Manpower, 33(7), 840–853. [Google Scholar] [CrossRef]

Alvino, F., Di Vaio, A., Hassan, R. and Palladino, R. (2021). Intellectual capital and sustainable development: a systematic literature review. Journal of Intellectual Capital, 22(1), 76–94. [Google Scholar] [CrossRef]

Ang, S., Van Dyne, L., Koh, C., Ng, K. Y., Templer, K. J., Tay, C., & Chandrasekar, N. A. (2007). Cultural intelligence: its measurement and effects on cultural judgment and decision making, cultural adaptation and task performance. Management and Organization Review, 3(3), 335–371. [Google Scholar] [CrossRef]

Berraies, S. (2020). Effect of middle managers’ cultural intelligence on firms’ innovation performance: Knowledge sharing as mediator and collaborative climate as moderator. Personnel Review, 49 (4), 1015–1038. [Google Scholar] [CrossRef]

Berraies, S., Lajili, R., & Chtioui, R. (2020). Social capital, employees’ well-being and knowledge sharing: does enterprise social networks use matter? Case of Tunisian knowledge-intensive firms. Journal of Intellectual Capital21(6), 1153–1183.[Google Scholar] [CrossRef]

Bogilovič, S., Černe, M., & Škerlavaj, M. (2017). Hiding behind a mask? Cultural intelligence, knowledge hiding, and individual and team creativity. European Journal of Work and Organizational Psychology, 26(5), 710–723. [Google Scholar][CrossRef]

Bontis, N. (1998). Intellectual capital: an exploratory study that develops measures and models. Management Decision, 36 (2), 63-76. [Google Scholar] [CrossRef]

Buenechea-Elberdin, M., Sáenz, J., & Kianto, A. (2018). Knowledge management strategies, intellectual capital, and innovation performance: a comparison between high-and low-tech firms. Journal of Knowledge Management22(8), 1757–1781.[Google Scholar] [CrossRef]

Buvik, M. P. & Tvedt, S. D. (2017). The influence of project commitment and team commitment on the relationship between trust and knowledge sharing in project teams. Project Management Journal, 48(2), 5–21. [Google Scholar] [CrossRef]

Cote, S., & Miners, C. T. (2006). Emotional intelligence, cognitive intelligence, and job performance. Administrative Science Quarterly, 51(1), 1-28. [Google Scholar] [CrossRef]

De Jong, J. and Den Hartog, D. (2010). Measuring innovative work behaviour. Creativity and Innovation Management, 19(1), 23-36. https://doi.org/10.1111/j.1467-8691.2010.00547.x

Dost, M., Badir, Y. F., Ali, Z., & Tariq, A. (2016). The impact of intellectual capital on innovation generation and adoption. Journal of Intellectual Capital17(4), 675–695. [Google Scholar] [CrossRef]

Dyer, J., Gregersen, H., & Christensen, C. (2011). The Innovator’s DNA: Mastering the Five Skills of Disruptive Innovators. Harvard Business Press, Boston, MA.

Earley, P. C., & Ang, S. (2003). Cultural Intelligence: Individual Interactions across Cultures. Stanford University Press, Palo Alto, CA. [Google Scholar]

Fainshmidt, S., & Frazier, M. L. (2017). What facilitates dynamic capabilities? The role of organizational climate for trust. Long Range Planning, 50(5), 550–566. [Google Scholar] [CrossRef]

Fulmer, C. A., & Gelfand, M. J. (2012). At what level (and in whom) we trust: trust across multiple organizational levels. Journal of Management, 38(4), 1167–1230. [Google Scholar] [CrossRef]]

Ghahtarani, A., Sheikhmohammady, M., & Rostami, M. (2020). The impact of social capital and social interaction on customers’ purchase intention, considering knowledge sharing in social commerce context. Journal of Innovation and Knowledge, 5 (3), 191–199. [Google Scholar] [CrossRef]

Hanifah, H., Abd Halim, N., Vafaei-Zadeh, A., & Nawaser, K. (2022). Effect of intellectual capital and entrepreneurial orientation on innovation performance of manufacturing SMEs: mediating role of knowledge sharing. Journal of Intellectual Capital23(6), 1175–1198. [Google Scholar] [CrossRef]

Hu, S., Gu, J., Liu, H., & Huang, Q. (2017). The moderating role of social media usage in the relationship among multicultural experiences, cultural intelligence, and individual creativity. Information Technology and People, 30(2), 265–281. [Google Scholar] [CrossRef]

Jahansoozi, J. (2006). Organization-stakeholder relationships: exploring trust and transparency. Journal of Management Development, 25(10), 942–955. [Google Scholar] [CrossRef]

Kianto, A., Sáenz, J., & Aramburu, N. (2017). Knowledge-based human resource management practices, intellectual capital and innovation. Journal of Business Research81, 11–20. [Google Scholar] [CrossRef]]

Kistyanto, A., Rahman, M. F. W., Adhar Wisandiko, F., & Setyawati, E. E. P. (2022). Cultural intelligence increase student’s innovative behavior in higher education: the mediating role of interpersonal trust. International Journal of Educational Management36(4), 419–440. [Google Scholar] [CrossRef]

Koranteng, F. N., & Wiafe, I. (2019). Factors that promote knowledge sharing on academic social networking sites: An empirical study. Education and Information Technologies24(2), 1211–1236. [Google Scholar] [CrossRef]

Lee, S. H. (2008). The effect of employee trust and commitment on innovative behavior in the public sector: An empirical study. International Review of Public Administration13(1), 27–46. [Google Scholar] [CrossRef]

Leung, A. K. Y., Maddux, W. W., Galinsky, A. D., & Chiu, C. Y. (2008). Multicultural experience enhances creativity: the when and how. American psychologist63(3), 169. [Google Scholar] [CrossRef]

Li, Y., Song, Y., Wang, J., & Li, C. (2019). Intellectual capital, knowledge sharing, and innovation performance: Evidence from the Chinese construction industry. Sustainability11(9), 2713. [Google Scholar] [CrossRef]

Lin, Y. C., Chen, A. S. Y., & Song, Y. C. (2012). Does your intelligence help to survive in a foreign jungle? The effects of cultural intelligence and emotional intelligence on cross-cultural adjustment. International Journal of intercultural relations36(4), 541–552. [Google Scholar] [CrossRef]

McAllister, D.J. (1995). Affect-and cognition-based trust as foundations for interpersonal cooperation in organizations. Academy of Management Journal, 38(1), 24-59. https://doi.org/10.5465/256727

Morrissette, A. M., & Kisamore, J. L. (2020). Trust and performance in business teams: a meta-analysis. Team Performance Management: an international journal26(5/6), 287–300. [Google Scholar] [CrossRef]

Murray, A., & Palladino, R. (2021). Developing human capitals in today’s entrepreneurs: a practitioner perspective. Journal of Intellectual Capital22(4), 681–702. [Google Scholar] [CrossRef]]

Ng, K. Y., Van Dyne, L., & Ang, S. (2012). Cultural intelligence: A review, reflections, and recommendations for future research. Conducting multinational research: Applying organizational psychology in the workplace., 29–58. [Google Scholar][CrossRef]

Oliveira, M., Curado, C., Balle, A. R., & Kianto, A. (2020). Knowledge sharing, intellectual capital and organizational results in SMES: are they related?. Journal of Intellectual Capital21(6), 893–911. [Google Scholar] [CrossRef]

Ott, D. L., & Michailova, S. (2018). Cultural intelligence: A review and new research avenues. International Journal of Management Reviews20(1), 99-119. [Google Scholar] [CrossRef]

Presbitero, A. (2016). Culture shock and reverse culture shock: The moderating role of cultural intelligence in international students’ adaptation. International journal of intercultural relations53, 28–38. [Google Scholar] [CrossRef]

Rockstuhl, T., & Ng, K. Y. (2015). The effects of cultural intelligence on interpersonal trust in multicultural teams. In Handbook of cultural intelligence (pp. 224–238). Routledge. [Google Scholar]

Singh, S. K., Mittal, S., Sengupta, A., & Pradhan, R. K. (2019). A dual-pathway model of knowledge exchange: linking human and psychosocial capital with prosocial knowledge effectiveness. Journal of Knowledge Management23(5), 889–914. [Google Scholar] [CrossRef]

Scott, S. G., & Bruce, R. A. (1994). Determinants of innovative behavior: A path model of individual innovation in the workplace. Academy of management journal37(3), 580–607. [Google Scholar] [CrossRef]

Tang, M., & Werner, C. H. (2017). An interdisciplinary and intercultural approach to creativity and innovation: Evaluation of the EMCI ERASMUS intensive program. Thinking Skills and Creativity24, 268–278. [Google Scholar] [CrossRef]

Valentini, C. (2021). Trust research in public relations: an assessment of its conceptual, theoretical and methodological foundations. Corporate Communications: An International Journal26(1), 84–106. [Google Scholar] [CrossRef]

Vătămănescu, E. M., Cegarra-Navarro, J. G., Andrei, A. G., Dincă, V. M., & Alexandru, V. A. (2020). SMEs strategic networks and innovative performance: a relational design and methodology for knowledge sharing. Journal of Knowledge Management24(6), 1369–1392. [Google Scholar] [CrossRef]

View articles in other formats

License

Coyright

Copyright (c) 2023 The Author(s).

Published by Sumy State University

Issue