Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Економіка знань, інновації та роль університетів в освіті в Саудівській Аравії: кейс Університету Граду

Мурад Томран 1 , Алі Есса А. Альшаммарі 1
  1. Університет Града, Королівство Саудівська Аравія

    * Corresponding author

Received: 09 May 2023

Revised: 30 August 2023

Accepted: 04 September 2023

Abstract

На ринку праці спостерігається значне збільшення попиту на здобуття нових навичок в таких галузях, як наука про дані, штучний інтелект та машинне навчання, які є однією з найбільш визначальних рис нової промислової революції. Університети відіграють важливу роль в економіці знань та інноваціях, оскільки вони генерують і поширюють знання через дослідження, освіту та творчість. Економіка знань (ЕЗ) та інновації є ключовими каталізаторами економічного зростання, сприяють інноваціям, продуктивності та конкурентоздатності, створюють нові галузі та робочі місця, що потребують висококваліфікованих працівників. Слабкість та неадекватність освітньо-дослідницької системи вважаються однією з головних проблем в Саудівській Аравії. Метою цього дослідження є визначення ролі університетів у ЕЗ та інноваціях в Саудівській Аравії з точки зору викладачів Університету Граду. Метод аналізу, використаний у дослідженні, – структурне рівняння моделювання (SEM) з частково найменшими квадратами (PLS). Для збору даних використовувалось опитування з використанням п’ятибальної шкали Лайкерта. Обсяг вибіркової вибірки дослідження становив 83 викладачі, які були обрані за допомогою простого випадкового відбору. Для перевірки надійності та валідності результатів використано тести Альфа-Кронбаха, композитної надійності та критерій Форнелла-Лакера. Результати дослідження засвідчили, що навчальна програма, освітня політика, інфраструктура та наукові дослідження мають статистично значущий вплив на розвиток ЕЗ та інновацій, в той час, як результати методів навчання не мали значущого впливу на ЕЗ та інновації. Для збереження конкурентоспроможності в постійно змінному економічному оточенні менеджменту університетів Саудівської Аравії потрібно приділяти більше уваги розробці навчальних програм, інфраструктурі, методам навчання, зосереджуючись на науці, технологіях та інноваціях. Крім того, університети повинні акцентувати увагу на розвитку навичок своїх випускників для відповідності вимогам ринку праці. Цього можна досягти за допомогою стажувань та навчання на практиці, а також наданням тренінгів для розвитку софт скілс, таких як комунікація, робота в команді та розв’язання проблем.

Keyword: освіта; економіка знань; інновації; політика; інфраструктура; Саудівська Аравія.

How to Cite: : Thomran, M., & Alshammari, A. A. (2023). Knowledge Economy, Innovation and the Universities’ Education Role in Saudi Arabia: A Study of Academicians’ Perspectives at the University of Hail. Marketing and Management of Innovations, 14(3), 163–175. https://doi.org/10.21272/mmi.2023.3-15

Abstract Views

PDF Downloads

References

Abel, J. R., & Deitz, R. (2011). The role of colleges and universities in building local human capital. Current issues in economics and finance17(6), 1. [Google Scholoar]

Ahmed, H. M., & Ahmed, Y. A. (2021). Constraints of youth entrepreneurs in Ethiopia. Journal of Global Entrepreneurship Research11(1), 337-346. [Google Scholar] [CrossRef]

Al Belooshi, J., & Al Ma’amari, S. (2020). The Skills of the KE Expected in the Future in the School Education in Oman: A Scientific Study by Using the Delphi Method. Journal of Educational and Psychological Studies [JEPS]14(2), 229-249. [Google Scholar] [CrossRef]

Al-Hashimi, A., & Al-Azawi, F. (2009). KE and innovation and building the teacher. Al-Ein: University Book Center. [Google Scholar]

Al-Sayegh N. M. S. (2013). The Role Of The Knowledge Economy In The Development Of Saudi Universities And Obstacles Activated From The Viewpoint Of Heads Of Departments. International interdisciplinary journal of education, (2) 9, 860-869. [Link]

Arab Knowledge Index. (2015). Mohammed bin Rashid Al Maktoum Foundation and the Regional Bureau for Arab States UNDP.

Asongu, S. A. (2014). KE and financial sector competition in African countries. African Development Review26(2), 333-346.[Google Scholar] [CrossRef]

Awajneh, A. M. H., Sabbah, S. S. M., & Naser, I. A. S. (2017). Concepts and Roles of Faculty in the Palestinian Universities in the Light of Knowledge Economy. World Journal of Education7(6), 80-89. [Google Scholar] []

Barro, R. (2005). Economic Growth across Countries. In M. Miles (Ed.), The Road to Prosperity . Heritage Books.

Bhattacherjee, A., Toleman, M., Rowling, S., Frederiks, A., & Andersen, N. (2019). Social Science Research: Principles, Methods and Practices. [Google Scholar]

Binkley, M., Erstad, O., Herman, J., Raizen, S., Ripley, M., Miller-Ricci, M., & Rumble, M. (2012). Defining twenty-first century skills. Assessment and teaching of 21st century skills, 17-66. [Google Scholar] [CrossRef]

Bramwell, A., & Wolfe, D. A. (2008). Universities and regional economic development: The entrepreneurial University of Waterloo. Research policy37(8), 1175-1187. [Google Scholar] [CrossRef]

Brislin, R.W. (1980). Cross-Cultural Research Methods. In: Altman, I., Rapoport, A., Wohlwill, J.F. (eds) Environment and Culture. Human Behavior and Environment, vol 4. Springer, Boston, MA. [CrossRef]

Carstensen, M. B., & Emmenegger, P. (2023). Education as social policy: New tensions in maturing knowledge economies. Social Policy & Administration57(2), 109-121. [Google Scholar] [CrossRef]

Castells, M., & Cardoso, G. (2005). The network society: From knowledge to policy. Center for Transatlantic Relations.[Google Scholar]

Creswell, J. W. (2006). Research design, quantitative and mixed approaches (2ndEd): London, Sage Publication Inc

Drucker, P. F. (1966). The Effective Executive: The definitive guide to Getting the Right Things Done. New York: Harper Business Essentials.

Durazzi, N. (2021). Engineering the expansion of HE: High skills, advanced manufacturing, and the KE. Regulation & Governance17(1), 121-141. [Google Scholar] [CrossRef]

Durazzi, N., Pavolini, E., & Battaglia, F. (2023). The multi‐dimensional politics of education policy in the KE: The case of Italy (1996–2008). Social Policy & Administration57(2), 144-157. [Google Scholar] [CrossRef]

Fleckenstein, T., Lee, S. C., & Mohun Himmelweit, S. (2023). Dualization, education and the KE: Comparing Germany and South Korea. Social Policy & Administration57(2), 158-171. [Google Scholar] [CrossRef]

Green-Pedersen, C., & Jensen, C. (2019). Electoral competition and the welfare state. West European Politics42(4), 803-823. [Google Scholar] [CrossRef]

Hair Jr, J., Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2019). A primer on partial least squares structural equation modelling (PLS-SEM). Sage publications. [Google Scholar]

Hall, P. A. (2020). How growth strategies evolve in the developed democracies. Growth and welfare in the global economy: how growth regimes evolve, 57-97. [Google Scholar]

Hassel, A., Palier, B., & Avlijas, S. (2020). The pursuit of growth. Growth regimes, growth strategies and welfare reforms in advanced capitalist economies. Stato e mercato40(1), 41-77. [Google Scholar] [CrossRef]

Heng, L. H., Othman, N. F. M., Rasli, A. M., & Iqbal, M. J. (2012). Fourth pillar in the transformation of production economy to KE. Procedia-Social and Behavioral Sciences40, 530-536. [Google Scholar] [CrossRef]

Hicks, D. (2012). Performance-based university research funding systems. Research policy41(2), 251-261. [Google Scholar][CrossRef]

Hvidt, M. (2015). The state and the KE in the Gulf: Structural and motivational challenges. The Muslim World105(1), 24-45.[Google Scholar] [CrossRef]

Ioana, M. I., Anda, M. I., Ioan, P., & Bianca, R. A. (2015). The importance of community involvement in research and innovation between 2014–2020. Procedia-Social and Behavioral Sciences182, 619-622. [Google Scholar] [CrossRef]

Kefela, G. T. (2010). KE and society has become a vital commodity to countries. International NGO Journal5(7), 160-166. [Google Scholar]

Kothari, C.R. (2004) Research Methodology: Methods and Techniques. 2nd Edition, New Age International Publishers, New Delhi. [Google Scholar]

Levy, C., & Hopkins, L. (2010). Shaping up for innovation: are we delivering the right skills for the 2020 KE?. The Work Foundation. London. [Google Scholar]

Mathew, A. O., & Rodrigues, L. L. (2015). Effect of incentives on knowledge sharing and learning–Evidence from the Indian IT sector. International Journal of Economics and Management Engineering9(3), 769-774. [Google Scholar] [CrossRef]

Moiseev, V. V., Karelina, M. Y., Komarova, O. A., & Karelina, E. A. (2019). HE as a factor in the development of the KE and innovation in Russia. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 322, 7-13. [CrossRef]

Muzeyin, J. R., Ahmed, H. M. S., Awoke, Y., Ferejo, M. N., Abebaw, T., Beyene, T. Y., & Amde, S. J. (2022). Exploring determinants of employee engagement in the emerging market [Special issue]. Corporate & Business Strategy Review, 3(2), 238–247. [Google Scholar] [CrossRef]

OECD. (2007). Understanding the social outcomes of learning. OECD Publishing. Retrieved from [Link]

Park, S. Y. (2013). The political and institutional basis of Korea’s skill formation system. Journal of Education and Work26(3), 291-308. [Google Scholar] [CrossRef]

Ramadan E., (2015). The degree of availability of knowledge economy skills among students of the Faculty of Social Sciences at Imam Muhammad bin Saud Islamic University from the point of view of faculty members and students. Research the publication of the Jordanian Journal of Educational Sciences, Yarmouk University, Irbid, Jordan 11, 219-237. [Link]

Ramady, M. A., (2010). The Saudi Arabian Economy:Policies, Achievements, and Challenges. International Economics, 32-41. [CrossRef]

Salem, M. I. (2014). The role of universities in building a KE in KSA. International Business & Economics Research Journal (IBER)13(5), 1047-1056. [Google Scholar] [CrossRef]

Saunders, M., Lewis, P. H. I. L. I. P., & Thornhill, A. D. R. I. A. N. (2007). Research methods. Business Students 4th edition Pearson Education Limited, England6(3), 1-268. [Google Scholar]

Seman, A. A., Ahmed, H., Refera, M. K., Amde, S. J., Thomran, M., & Ahmed, Y. A. (2022). Assessing the effect of work-life balance initiatives on organizational citizenship behaviour. Marketing and Management of Innovations, 13(4), 207-217. [Google Scholar] [CrossRef]

Weber, A. S. (2011). The role of education in knowledge economies in developing countries. Procedia-Social and Behavioral Sciences15, 2589-2594. [Google Scholar] [CrossRef]

Wenger-Trayner, E., & Wenger-Trayner, B. (2015). Introduction to communities of practice: A brief overview of the concept and its uses. Retrieved from [Link]

Winther, L. (2019). Urban KE. The Wiley Blackwell Encyclopedia of Urban and Regional Studies, 1-6. [Google Scholar][CrossRef]

Wolfe, D. A. (2005). Innovation and research funding: the role of government support. Taking public universities seriously, 316-340. [Google Scholar] [CrossRef]

Yigitcanlar, T. (2014). Position paper: benchmarking the performance of global and emerging knowledge cities. Expert Systems with Applications41(12), 5549-5559. [Google Scholar] [CrossRef]

Yin, R. K. (1989). Case study research: Design and methods. In Applied Social Research Methods Series (Vol. 5). Sage Publications. [Google Scholar]

View articles in other formats

License

Coyright

Copyright (c) 2023 The Author(s).

Published by Sumy State University

Issue