Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Інновації та туристичні регіони: чи розглядають інновації як детермінанту розвитку в європейського туризму в регіонах?

Вєра Кубікова 1,*  , Вєра Лабудова ,  Дана Бенешова 1  , Ладислав Мура

  1. Університет економіки, Словаччина

     * Corresponding author

Received: 19 May 2023

Revised: 10 August 2023

Accepted: 01 September 2023

Abstract

У статті проаналізовано інноваційні аспекти розвитку туристичних регіонів у Європі. Основною метою статті є визначення ступеня сприйняття інновацій у туристичних регіонах як детермінанти їх розвитку. Авторами оцінено проблему  розвитку туристичних регіонів у Європі у сфері інновацій, як можливого вихідного пункту для оптимізації змін у політиці місцевого та регіонального туризму. Вихідну базу дослідження сформовано на основі опитування 95 експертів у галузі регіонального туризму з 17 країн Європи. Для аналізу властивостей категоріальних даних та їх взаємозв’язків використано статистичні методи, такі як Gamma, Kendalls Taub, SomersD C|R,коефіцієнт кореляції Спірмена, Коефіцієнт Фі, Коефіцієнт Контингентності, Коефіцієнт Крамера, а також алгоритм дерева рішень. Рівень інноваційного середовища у туристичних регіонах та їхня ступінь розвитку впливають на сприйняття інновацій. Регіони Південної Європи сприймають інновації як найбільш ефективний інструмент, що формує передумови їх розвитку. Туристичні регіони з вищим рівнем інноваційної активності мають встановлену систему управління якістю, а також комплексний і систематичний підхід до постачання продуктів як у сезонний, так і позасезонний періоди. Регіони, що віднесені до групи “Емерджентних інноваторів”, виявляють більш інтенсивне сприйняття проблем у впровадженні інновацій. Це відображає недостатню координацію портфеля замовлень як за обсягом, так і за якістю, в країнах, де інноваційне середовище слабо розвинене. Головною рекомендацією для зменшення сприйняття інновацій як проблеми у розвитку туристичних регіонів Європи є акцент на впровадженні інструментів регіональної політики, які стимулюють участь туризму в синергетичних ефектах існуючого інноваційного середовища економіки.

Keyword: інновації; інноваційне середовище; сприйняття інновацій; регіональний розвиток; туристичний регіон.

How to Cite: Kubickova, V., Labudova, V., Benesova, D., & Mura, L. (2023). Innovations and Tourism Regions: are Innovations Perceived as A Problem in Regional Development in European Tourism? Marketing and Management of Innovations, 14(3), 188–201. https://doi.org/10.21272/mmi.2023.3-17

Abstract Views

PDF Downloads

References

Agresti, A. (1990). Categorical Data Analysis. John Wiley and Sons.

Berry, M. J. A., & Linoff, G. S. (2004). Data mining Techniques. For Marketing, Sales, and Customer Relationship management (2nd ed.). Wiley Publishing, Inc.

Booyens, I., & Rogerson, C. M. (2017). Networking and learning for tourism innovation: evidence from the Western Cape. Tourism Geographies19(3), 340-361. [CrossRef]

Brandao, F., Costa, C., & Buhalis, D. (2018). Tourism innovation networks: a regional approach. European Journal of Tourism Research18(1), 33-56. [Google Scholar] [CrossRef]

Chang, Y. Ch., & Chen, M. H. (2004). Comparing approaches to systems of innovation: the knowledge perspective.Technology in Society, 26, 17-37. [Google Scholar] [CrossRef]

Correia, R., & Brito, C. (2016). Wine tourism and regional development. Wine and tourism: a strategic segment for sustainable economic development, 27-39. [Google Scholar] [CrossRef]

Costa, T., & Lima, M. J. (2018). Cooperation in tourism and regional development. Tourism and Management Studies14(4), 50-62. [Google Scholar]

Croes, R., Ridderstaat, J., Bąk, M., & Zientara, P. (2021). Tourism specialization, economic growth, human development and transition economies: The case of Poland. Tourism Management82, 104181. [Google Scholar] [CrossRef]

Dias, A. L., Cunha, I., Pereira, L., Costa, R. L., & Gonçalves, R. (2022). Revisiting small-and medium-sized enterprises’ innovation and resilience during COVID-19: the tourism sector. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity8(1), 11. [Google Scholar] [CrossRef]

Elkhwesky, Z., El Manzani, Y., & Elbayoumi Salem, I. (2022). Driving hospitality and tourism to foster sustainable innovation: A systematic review of COVID-19-related studies and practical implications in the digital era. Tourism and Hospitality Research. [Google Scholar] [CrossRef]

European Commission. (2022). European Innovation Scoreboard 2021. Luxembourg: Publications Office of the European Union. [Link]

Fundeanu, D. D. (2015). Innovative Regional Cluster, Model of Tourism Development. Procedia Economics and Finance, 23, 744-749. [Google Scholar] [CrossRef]

Giaoutzi, M., & Nijkamp, P. (Eds.). (2006). Tourism and regional development: New pathways. Ashgate Publishing, Ltd. [Google Scholar]

Gucik, M. (2007). Manažment regionalneho cestovného ruchu. Banska Bystrica: Slovak-Swiss Tourism. [Link]

Guisado-Gonzalez, M., Guisado-Tato, M., & Sandoval-Pérez, A. (2013). Determinants of innovation performance in Spanish hospitality companies: analysis of the coexistence of innovation strategies. The Service Industries Journal33(6), 580-593. [Google Scholar] [CrossRef]

Hashimoto, A., & Telfer, D. J. (2006). Selling Canadian culinary tourism: Branding the global and the regional product. Tourism Geographies8(1), 31-55. [Google Scholar] [CrossRef]

Hjalager, A. M. (2010). A review of innovation research in tourism. Tourism management31(1), 1-12. [Google Scholar][CrossRef]

Hjalager, A. M. (2002). Repairing Innovation Defectiveness in Tourism. Tourism Management, 23, 465-474. [Google Scholar][CrossRef]

Hoarau, H. (2016). Open innovation in the tourism experience sector: The role of practice based knowledge explored. Open Tourism: open innovation, crowdsourcing and cocreation challenging the tourism industry, 137-152. [Google Scholar] [CrossRef]

European Commission, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEsю (2021). European innovation scoreboard 2021, Publications Office of the European Union [CrossRef]

Lotfi, F. H., & Fallahnejad, R. (2010). Imprecise Shannon’s entropy and multi attribute decision making. Entropy12(1), 53-62. [Google Scholar] [CrossRef]

Hu, L., & Bentler, P. M. (1999). Cut-off criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modelling, 6(1), 1–55. [Google Scholar] [CrossRef]

Jackson, J., & Murphy, P. (2006). Clusters in regional tourism An Australian case. Annals of Tourism Research, 33(4), 1018-1035. [Google Scholar] [CrossRef]

Kaiser, H. F. (1970). A second generation little jiffy. Psychometrika, 35(4), 401–415. [Google Scholar] [CrossRef]

Kaiser, H. F., & Rice, J. (1974). Little Jiffy, Mark IV. Educational and Psychological Measurement, 34(1), 111–117. [Google Scholar] [CrossRef]

Kaleychev, S. (2022). Theoretical Foundations of Marketing Research in Tourist Destinations. Athens Journal of Tourism, 9 (2), 115-128. [Google Scholar] [CrossRef]

Kofler, I., Marcher, A., Volgger, M., & Pechlaner, H. (2018). The special characteristics of tourism innovation networks: The case of the Regional Innovation System in South Tyrol. Journal of hospitality and tourism management37, 68-75. [Google Scholar] [CrossRef]

Kozak, M. W. (2014). Innovation, tourism and destination development: Dolnośląskie case study. European Planning Studies22(8), 1604-1624. [Google Scholar] [CrossRef]

Kubickova, V., & Benešova, D. (2022). The Innovation in Services and Service Economy. Praha. Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7676-379-1. [Link]

Latorre, J., de Frutos, P., de-Magistris, T., & Martinez-Peña, F. (2021). Segmenting tourists by their motivation for an innovative tourism product: Mycotourism. Journal of Ecotourism20(4), 311-340. [Google Scholar] [CrossRef]

Lin, L. (2013). The impact of service innovation on firm performance. The Service Industries Journal, 33 (15-16), 1599-1632. [Google Scholar] [CrossRef]

Roieva, O., Oneshko, S., Sulima, N., Saienko, V., & Makurin, A. (2023). Identification of digitalization as a direction of innovative development of modern enterprise. Financial and credit activity-problems of theory and practice, 1(48), 312-325. [Google Scholar]

McGee, J. E., Dowling, M. J., & Megginson, W. L. (1995). Cooperative strategy and new venture performance: the role of business strategy and management experience. Strategic Management Journal, 16 (7), 565-580. [Google Scholar] [CrossRef]

Michael, E. (2002). Antiques and tourism in Australia. Tourism management23(2), 117-125. [Google Scholar] [CrossRef]

Michalkova, A. (2011). Strategické vnímanie regionalnych sietí v cestovnom ruchu so zohľadnením ich rozporuplných efektov. Ekonomický casopis/Journal of Economics, 59(3), 310-324. ISSN 0013-3035. [Google Scholar]

Michalkova, A., Krošlakova, M. N., Cvirik, M., & Martínez, J. M. G. (2023). Analysis of management on the development of regional tourism in Europe. International Entrepreneurship and Management Journal, 1-22. [Google Scholar] [CrossRef]

Morera, O. F., & Stokes, S. M. (2016). Coefficient α as a measure of test score reliability: Review of 3 popular misconceptions. American journal of public health106(3), 458-461. [Google Scholar] [CrossRef]

Najda-Janoszka, M., & Kopera, S. (2014). Exploring barriers to innovation in tourism industry–the case of southern region of Poland. Procedia-Social and Behavioral Sciences110, 190-201. [Google Scholar] [CrossRef]

Napierała, T., & Szutowski, D. (2019). The impact of localized innovations on the stock returns of tourism companies. International Journal of Tourism Research21(1), 108-121. [Google Scholar] [CrossRef]

Novelli, M., Schmitz, B., & Spencer, T. (2006). Networks, clusters and innovation in tourism: A UK experience. Tourism management27(6), 1141-1152. [Google Scholar] [CrossRef]

Nunes, S., & Cooke, P. (2021). New global tourism innovation in a postcoronavirus era. European Planning Studies29(1), 1-19. [Google Scholar] [CrossRef]

OECD. (2005). Oslo manual: Guidelines for collecting and interpreting innovation data. OECD publishing. [Link]

Pillmayer, M., Scherle, N., & Volchek, K. (2021). Destination Management in Times of Crisis-Potentials of Open Innovation Approach in the Context of COVID-19?. In Information and Communication Technologies in Tourism 2021: Proceedings of the ENTER 2021 eTourism Conference, January 19–22, 2021 (pp. 517-529). Springer International Publishing. [Google Scholar][CrossRef]

Perovic, J., Raicevic, M., & Delibasic, M. (2021). Foreign Direct Investment, Tourism, Economic Growth and Trade: Panel Vector Auto Regression (Var) Model. Transformations in Business & Economics, 20(1), 140-153. [Google Scholar]

Piperoglou, J. (1967). Identification and definition of regions in Greek tourist planning. Papers of The Regional Science Association, 18, 169-176. [Google Scholar] [CrossRef]

Rachao, S., Breda, Z., Fernandes, C., & Joukes, V. (2019). Food tourism and regional development: A systematic literature review. European Journal of Tourism Research21(1), 33-49. [Google Scholar] [CrossRef]

Radjenovic, M., Draskovic, M., & Pupavac, J. (2020). Analysis of The Southeastern European Countries’ Cultural and Creative Tourism Competitiveness. Transformations in Business & Economics, 19(2), 259-270. [Google Scholar]

Romao, J., & Neuts, B. (2017). Territorial capital, smart tourism specialization and sustainable regional development: Experiences from Europe. Habitat International68, 64-74. [Google Scholar] [CrossRef]

Romao, J., & Nijkamp, P. (2019). Impacts of innovation, productivity and specialization on tourism competitiveness–a spatial econometric analysis on European regions. Current Issues in Tourism22(10), 1150-1169. [Google Scholar] [CrossRef]

Rubera, G., & Kirca, A.H. (2012). Firm innovativeness and its performance outcomes: a meta-analytic review and theoretical integration. Journal of Marketing, 76 (3), 130-147. [Google Scholar] [CrossRef]

Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Muller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of psychological research online8(2), 23-74. [Google Scholar]

Smith, S. L. (1987). Regional analysis of tourism resources. Annals of tourism research14(2), 254-273. [Google Scholar][CrossRef]

Sun, Y., Duru, O. A., Razzaq, A., & Dinca, M. S. (2021). The asymmetric effect eco-innovation and tourism towards carbon neutrality target in Turkey. Journal of Environmental Management299, 113653. [Google Scholar] [CrossRef]

Teixeira, S. J., & Ferreira, J. J. (2019). Entrepreneurial artisan products as regional tourism competitiveness. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research25(4), 652-673. [Google Scholar] [CrossRef]

Troian, M., Prokopenko, O., Järvis, M., Saichuk, V., Komarnitskyi, I., & Glybovets, V. (2023). International Marine Tourism: Trends and Prospects for Sustainable Development. Pomorstvo37(1), 23-31.[Google Scholar] [CrossRef]

Tuzunkan, D. (2017). The relationship between innovation and tourism: The case of smart tourism. International Journal of Applied Engineering Research12(23), 13861-13867. [Google Scholar]

UNWTO (2018). Strategy on Innovation, Investment and Digital Transformation. [Link]

UNWTO (2022). Innovation, Education and Investments. The results 2018 – 2021. [Link]

Vasanicova, P., Jencova, S., Gavurova, B., Bacik, R. (2021). Cultural and Natural Resources as Determinants of Travel and Tourism Competitiveness. Transformations in Business & Economics, 20(3), 300-316. [Google Scholar]

Verbivska, L., Zhuk, O., Ievsieieva, O., Kuchmiiova, T., & Saienko, V. (2023). The role of e-commerce in stimulating innovative business development in the conditions of European integration. Financial and credit activity-problems of theory and practice, 3(50), 330-340. [Google Scholar] [CrossRef]

Weiermair, K. (2006). Product improvement or innovation: what is the key to success in tourism? OECD: Innovation and Growth in Tourism, 53-70. [Link]

 

View articles in other formats

License

Coyright

Copyright (c) 2023 The Author(s).

Published by Sumy State University

Issue