Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Цифрові валюти та інноваційні фінтех-технології для економічного зростання

Юріс Балтгайліс 1 , Анастасія Сімахова 2,* , Станіслав Бука 1
  1. Балтійська міжнародна академія, Латвія
  2. Національний авіаційний університет, Україна

     * Corresponding author

Received: 15 January 2023

Revised: 10 July 2023

Accepted: 01 September 2023

Abstract

Перехід світової економіки на цифрові валюти неминучий. Сьогоднішні монетарні методи регулювання не забезпечують стабільної та інклюзивної економіки, і центральні банки будуть змушені переходити до впровадження державної цифрової валюти в реальну практику, що в кінцевому підсумку дозволить запровадити тотальний контроль за використанням активів клієнтів і жорстке регулювання бізнесу, особливо в сфері тіньової економіки та податкових злочинів. Основні фактори переходу на цифрові валюти: технологічний прогрес, збільшення обсягів онлайн-транзакцій, незалежність від національних валют, низькі комісії. Метою статті є оцінка потенціалу для економічного зростання цифрових валют та інноваційних технологій
FinTech в умовах зростання державних боргів розвинутих країн Європи. Наукова новизна отриманих результатів полягає в побудові регресійної моделі залежності зростання ВВП від рівня інфляції, державного боргу та довгострокової процентної ставки. Регресійний аналіз проводився шляхом побудови лінійної множинної моделі для окремих розвинених європейських країн на основі статистичних даних Європейського центрального банку, Європейської комісії та інших Інтернет-ресурсів. Отримане в результаті регресійного моделювання рівняння залежності ВВП європейських країн від обраних факторів може бути практично використане для прогнозування майбутніх показників ВВП. Модель показала, що зростання інфляції негативно впливає на зростання ВВП, і підтвердила, що подальше економічне зростання можливе за умови впровадження цифрової валюти, яка допоможе знизити інфляційне навантаження. Емісія цифрової валюти буде суворо контролюватися, що сприятиме формуванню інклюзивної економіки через залучення до бізнесу людей, які не мають банківських рахунків, а також зменшенню тіньової економіки. Це створить можливості для реального економічного зростання. Прогнозується, що впровадження цифрових валют може призвести до створення більш швидкої, зручної, дешевої платіжної системи, що є важливим для громадян та бізнесу.

Keyword: цифрова валюта центрального банку; регресійна модель; тренд; ВВП; державний борг; інфляція; європейські країни.

How to Cite: Baltgailis, J., Simakhova, A., & Buka, S. (2023). Digital Currencies and Fintech Innovation Technologies for Economic Growth.Marketing and Management of Innovations, 14(3), 202–214. https://doi.org/10.21272/mmi.2023.3-18

Abstract Views

PDF Downloads

References

Baltgailis, J., & Simakhova, A. (2022). The Technological Innovations of Fintech Companies to Ensure the Stability of the Financial System in Pandemic Times. Marketing and Management of Innovations, 2, 55-65. [Google Scholar] [CrossRef]

Berman, N. (2023). What Happens When the U.S. Hits Its Debt Ceiling? [Link]

Bohme, R., & Auer, R. (2020). CBDC architectures, the financial system, and the central bank of the future. [Link]

Carstens, A. (2022). Digital currencies and the soul of money. BIS. [Link]

CEIC (2023). Countries and Regions. [Link]

Doukas, J. (2013). Quantitative easing does not address the fundamental problems underpinning struggling western economies. [Link]

ECB. (2020). ECB Working Paper Series, 2351. [Link]

ECB. (2023a). ECB Working Paper Series, 2783. [Link]

ECB. (2023b). Speech by Christine Lagarde, President of the ECB, at the Council on Foreign Relations’ C. Peter McColough Series on International Economics. [Link]

European Central Bank. (2023). Long-term interest rate statistics for EU Member States. [Link]

European Commission. (2023). European Economic Forecast. [Link]

European Union. (2022). European Union Government Debt: % of GDP. Retrieved from [Link]

Georgieva, K. (2022). The Future of Money: Gearing up for Central Bank Digital Currency. Atlantic Council, Washington. [Link]

Krishnan, D. (2018). What happened after India eliminated cash. Retrieved from [Link]

Lavrinenko, O., Čižo, E., Ignatjeva, S., Danileviča, A., & Krukowski, K. (2023). Financial Technology (FinTech) as a Financial Development Factor in the EU Countries. Economies11(2), 45. [Google Scholar] [Link].

Lukianenko, D., & Simakhova, A. (2023). Civilizational Imperative of Social Economyю Problems of sustainable development, 18(1), 129-138. [Google Scholar] [CrossRef]

State statistics service of Ukraine. (2022). Statistical Yearbook of Ukraine in 2021, Kyiv. [Link]

Statista. (2021). Real value added to the Gross Domestic Product (GDP) of the United States of America in 2021, by industry.[Link]

Stiglitz, J., Sen, A., & Fitoussi, J-P. (2010). Mismeasuring Our Lives: Why GDP Does not Add Up Paperback. The New Press. [Link]

Trading economics. (2023a). GDP growth grate by country. [Link]

Trading economics. (2023b). USA indicators. [Link]

US debt clock. (2023). [Link]

Ward, O., & Rochemont, S. (2019). Understanding Central Bank Digital Currencies (CBDC).I nstitute and Faculty of Actuaries, London. [Link]

World Bank. (2023a). Global Economic Prospects. International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank, Washington. [Link]

World Bank. (2023b). Financial Inclusion Support Framework (FISF). [Link]

Wray, L.R, & Nersisyan, Y. (2016). Understanding Money and Macroeconomic Policy, Rethinking Capitalism: Economics and Policy for Sustainable and Inclusive Crowth. Chichester: Wiley-Blackwell. [Link]

Zhang, W., Li,Y., Xiong, X., & Wang,P. (2021). Downside risk and the cross-section of cryptocurrency returns. Journal of Banking & Finance, 133, 106246. [Google Scholar] [CrossRef]

View articles in other formats

License

Coyright

Copyright (c) 2023 The Author(s).

Published by Sumy State University

Issue